Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 2017

Breng uzelf volledig op de hoogte!

12e editie - 7 & 21 november 2017 | Munt Gebouw Utrecht

Houd uw jaarrekening kennis up-to-date

De wet- en regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Óók dit jaar zijn er nieuwe inzichten, aanbevelingen en richtlijnen die invloed hebben op uw jaarrekening. Het is daarom noodzakelijk dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied! Laat u bijpraten en inspireren tijdens het congres en de interactieve praktijkdag!

 Reserveer uw plaats Direct inschrijven

 

Specifiek gericht op Gemeenten, Provincies én overheden

Het interactief seminar Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 2017 geeft een compleet overzicht van alle ontwikkelingen die betrekking hebben op uw jaarrekening. Het programma is speciaal samengesteld voor Gemeenten en Provincies, maar ook voor instanties die vallen onder de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen.

 


Aandacht voor alle actualiteiten, zoals:

 • Wijzigingen BBV en de eerste ervaringen in jaarrekening 2017
 • De Omgevingswet; wat betekent dit voor u?
 • Aandachtspunten Vennootschapsbelasting
 • Het jaarverslag en COS 720; lessons learned
 • Ontwikkelingen van de accountantscontrole
 • Actualiteiten en vooruitblik 2018

Bekijk het programma

 


 

Praktijk, verdieping & concrete tips

Tijdens deze dag staat de praktijk centraal. Experts en praktijksprekers zullen aan de hand van kennis, (onderdelen van) jaarverslagen en praktijkervaringen concrete handvatten of inzichten delen omtrent de verslaglegging.

 

EXTRA!
Optionele verdiepingsdag

In uw functie heeft u te maken met vele ontwikkelingen die plaatsvinden en van invloed zijn op de jaarrekening en de begroting. Naast het congres vindt er een verdiepingsdag plaats om handvatten te bieden voor deze uitdagingen. Tijdens deze interactieve verdiepingsdag gaan we verder in op de actuele vraagstukken uit de praktijk. Laat u inspireren door praktijkverhalen vanuit andere gemeenten en/of provincies.

Bekijk het programma van de praktijkdag

Reacties:

“Informatief seminar. Het seminar gaat veel verder dan alleen actualiteiten”
“Er werd goed op de praktijk ingespeeld en we konden ervaringen uitwisselen met collega gemeenten.”
“Onderwerpen worden zeer goed besproken (met voorbeelden uit de praktijk) door vakspecialisten.”
“Een erg goed congres, leuke, boeiende onderwerpen en zeer actueel en relevant”
“Goede mix van actualiteiten, theorie en nieuwe contacten opdoen”


 

Meer informatie

Heeft u vragen over het congres of de verdiepingsdag van Jaarrekeningactualiteiten voor Gemeenten & Provincies? Of heeft u interesse in deelname met meerdere collega's?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

Nancy Kager
040 - 2 972 774

7 november 2017
Momenteel zijn we druk bezig met de ontwikkeling van het congresprogramma voor 2017


09.00
Ontvangst
09.30
Opening door de dagvoorzitter

Hans Smit, Director Bedrijfsvoering, GGD Hollands Noorden, Lid, Commissie BBV

09.45
Wijzigingen BBV en de eerste ervaringen in jaarrekening 2017
 • Nieuwe BBV: wat zijn de eerste ervaringen?
 • Welke vragen zijn dit jaar gesteld en wat valt daar uit te leren?
 • Welke wijzigingen zijn er te voorzien en hoe gaat het verder met de rechtmatigheid?

Hans Smit, Director Bedrijfsvoering, GGD Hollands Noorden, Lid, Commissie BBV

10.45
Omgevingswet; wat betekent dit voor u?
 • Wat houdt de Wet in?
 • Welke consequenties heeft de Wet voor Provincie, Gemeente en GR-en als Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, Regionale Uitvoeringsdienst e.a.
 • Waar raakt het de bedrijfsvoering?
 • Welke consequenties heeft de Wet op begroting en jaarrekening?
11.15
Koffie
11.30
Vennootschapsbelasting
 • Het inventarisatieproces afgerond?
 • Vertaling van BBV naar fiscal balans
 • Het aangifteproces
 • Structurele maatregelen en monitoring
12.30
Lunch
13.30
Zuid-Holland: leidend in transparantie‘Open Spending’
 • Beste willen zijn ten aanzien van transparantie
 • Wat is het belang van transparant zijn voor?
 • Open data, Open spending, open bestuur
14.30
Het jaarverslag en COS 720
 • COS 720
 • De impact op een beleidsinstelling als provincie en Gemeente
 • Ervaringen in 2016
 • Naar “niet-financiële informatie in control”

Afgevaardigde van een gemeente of provincie

15.15
koffie
15.30
Ontwikkelingen van de accountantscontrole
 • Sociaal domein
 • Grondexploitatie
 • De discussie over de accountantscontrole bij provincies en gemeenten

Barry Smeenk, Executive Director, EY Accountants LLP

16.30
Actualiteiten en vooruitblik 2018

David Zijlmans, Executive Director, EY Accountants LLP

17.00
Afsluiting


(Optionele) verdiepingsdag 21 november 2017

Bekijk het programma van de (optionele) verdiepingsdag

Seminar 7 november

 

Hans Smit, DirectorBedrijfsvoering, GGD Hollands Noorden, Lid, Commissie BBV
David Zijlmans RA,
Executive Director, EY Accountants LLP
Barry Smeenk, ‎Executive Director, EY Accountants LLP
Gemeente Harderwijk

 


Praktijkdag 22 november

Renzo van den Ham, ‎Senior Tax Manager Human Capital, EY
David Zijlmans RA, Executive Director, EY Accountants LLP

Datum en locatie:

Seminar: 7 november 2017
Praktijkdag: 21 november 2017

Muntgebouw Utrecht
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht
030 - 291 04 33
Routebeschrijving


 


Uw investering

  t/m 31 augustus vanaf 1 september
Seminar  899,- 999,-
Praktijkdag  799,- 899,-
Seminar & Praktijkdag
 1.399,- 1.599,-

Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunch en en toegang tot een waardevolle digitale syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken. 
Daarnaast heeft u toegang tot een waardevolle digitale syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken.

Reserveer uw plaats Direct inschrijven


Wie ontmoet u?

Deze dag is bestemd voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening bij gemeenten en provincies:

 • Hoofden financiële administratie
 • Hoofden planning & control
 • Controllers
 • Hoofden administratie
 • In- en externe accountants
 • Administrateurs
 • Financieel- en fiscaal adviseurs

Dit seminar is ook interessant voor instanties die vallen onder de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen, Financieringsinstellingen en Banken.


Reacties

 

“Informatief seminar. Het seminar gaat veel verder dan alleen actualiteiten”
“Er werd goed op de praktijk ingespeeld en we konden ervaringen uitwisselen met collega gemeenten.”
“Onderwerpen worden zeer goed besproken (met voorbeelden uit de praktijk) door vakspecialisten.”
“Weer in 1 dag op de hoogte van actuele ontwikkelingen”
“Een erg goed congres, leuke, boeiende onderwerpen en zeer actueel en relevant”
“Goede presentaties met concrete voorbeelden en uitleg”
“De gekozen onderwerpen waren bijzonder actueel”
“Goede mix van actualiteiten, theorie en nieuwe contacten opdoen”


Meer informatie

Heeft u vragen? Neem contact op met:

Nancy Kager
040 - 2 972 774

Opleidingspunten

PE uren

Deelname aan beide dagen levert u 11 persoonlijke PE uren op. Het seminar levert 5 PE uren op en aan de praktijkdag zijn 6 PE uren toegekend.

 Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Programma (optionele) verdiepingsdag
Aan de slag met...

21 november 2017

 

09.00
Ontvangst
09.30
Opening
09.45
Sociaal Domein: lessons learned

Gemeente Harderwijk deelt haar ervaring over het Sociaal Domein. Laat u inspireren door een praktijkverhaal van de gemeente Harderwijk. Zij hebben de organisatie van het sociaal domein op orde waarbij aandacht is voor kwetsbare groepen. Laat u inspireren voor uw eigen organisatie.

10.45
Wet Normering Topinkomens
 • Uitleg van de wet
 • Ervaringen van de afgelopen jaren
 • Tips en trics
Renzo van den Ham, Senior Tax Manager Human Capital, EY
11.15
Koffie
11.35
Onderhoud vakmanschap als controller / internal auditor
12.30
Lunch
13.30
In control, voor de accountant of voor onszelf?
 • Stappen naar gemeente/provincie in control
 • Nieuwe methodieken
 • Praktijkervaringen

David Zijlmans, Executive Director, EY Accountants LLP

14.30
De verbeterde jaarrekening van….

Krijg inzicht in een jaarrekening van een gemeenten of provincie. Laat u inspireren en destileer leerpunten voor uw eigen organisatie.
Afgevaardigde van een gemeente of provincie

15.15
Koffie
15.35
Actualiteiten

David Zijlmans, Executive Director, EY Accountants LLP

16.30
Afsluiting

Meer informatie over het congres en de praktijkdag

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 2017
Inlogcode: