Hét nationale platform voor woningcorporaties, gemeenten, provincies, rijk, bouw- & vastgoedsector. Centraal thema 2016: Visie -> corporatie future proof

Symposium:

 • Visie -> rol van bestuurders
 • Leiderschap -> vraag transitie van bestuurders
 • Vastgoedmarketing
 • Assetmanagement
 • Sociale huurwoningen -> bevorderen doorstroming

Bekijk het programma

 

Strategiedag:

 • Vergroten van de leefbaarheid
 • Duurzaamheid en circulaire economie -> rol assetmanager
 • Strategiegame -> Wat is de visie van uw organistie?

Bekijk de strategiedag


Innovatie "Next level" woningcorporaties

Corporaties staan al geruime tijd onder grote politieke & financiële druk. Veel wijzigingen zijn ingezet, veel wijzigingen volgen. Dat betekent nadenken over de noodzaak van aanpassing in de organisatie, nadenken over visie, positie, omvang, strategie en bedrijfsvoering. Tijdens het Symposium hoort u van experts en collega-corporaties hoe u richting kunt geven aan deze veranderingen naar een corporatie ‘ future proof’  voor de sociale sector. Het gaat om beelden en ideeën over de corporatiesector, over betaalbaarheid en duurzaamheid.

Wat is/wordt uw visie?

 

o.a. voor u op het podium:

Ronald Paping
Directeur, Woonbond

Hedy van den Berk
Bestuurder, Havensteder

Maarten Vos
Manager strategie, Vidomes Delft

Hans Hommaas
PBL

Bekijk het programma


Bekleedt u een directiefunctie binnen een woningcorporatie?

Vraag dan hier uw GRATIS ticket* aan voor het 16e Nationaal Symposium Woningcorporaties 2016.

 

Vraag uw gratis ticket aan


Dit symposium draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis. Derhalve komt dit congres (dag 1) in aanmerking voor 5 PE-uren van NBA en de strategiedag voorziet u ook nog eens van 5 PE-uren.


Woningcorporaties

Bekijk alle foto's van de 2015 editie


Speciale LinkedIn-groep

Discussieer mee met 2400+ woningcorporatie-professionals!

Aanmelden via LinkedIn-groep Woningcorporaties Nederland.


 

Nationaal Symposium Woningcorporaties

12 oktober 2016
   

Opening door dagvoorzitter Jan van der Moolen

Trends en veranderingen

09.45 Feiten op een rij

 • Resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2015
 • Trends woningmarkt (demografisch)
 • Trends in aanbod en groei (samenstelling woningvoorraad)
 • Betaalbaarheid in relatie tot de nieuwe wetgeving

Hans Hommaas, PBL

10.10 Veranderingen in de huurmarkt

 • Welke trends worden er gezien bij de woningcorporaties in sociaal wonen
 • Vertaald naar integraal huurbeleid
 • Statushouders versus wachtlijsten woningzoekenden

Maarten Vos, Manager Strategie, Vidomes Delft


Toekomstvisie

10.35    Visiedebat: (De sociale opgave) Hoe gaat de toekomst van woningcorporaties eruit zien

 • Wat wordt de maatschappelijk / verhuurders rol -> Visie
 • Leiderschap: wat vraagt de transitie van de bestuurders?
 • Wat wordt het takenpakket – waar liggen de grenzen
 • Organisatorisch en financieel
 • Samenwerking
 • Politieke agenda

Hedy van den Berk, Bestuurder, Havensteder
Nanny Huismans, Sectorhoofd Sociaal Domein, gemeente Eindhoven
Ronald Paping, Directeur, Vereniging Nederlandse Woonbond
Andre van Giffen, Adviseur Strategie & Beleid, Kleurrijk Wonen
Pierre Sponselee, Directeur-bestuurder, Woonwaard

11.10    NIB netwerkmoment: Koffie/thee met iets lekkers

Co-creatiesessies

Met experts en vakgenoten duik je de diepte in d.m.v. 2 ronde tafelsessies en een praktijkspreker. Interactie en inspiratie gegarandeerd.

 

Co-creatiesessie 1

Visie corporaties / Klantgericht / Flexibele concepten

Co-creatiesessie 2

Vastgoedbeheer en Verduurzamingsvraagstuk

11.40

Introductie

 

Introductie door Jan van der Moolen
11.45 Ronde tafelsessies ronde 1
thema’s o.a.:
 • Businesscase: Huisvesting statushouders / vergrijzing (zorg)
 • Prestatieafspraken
 • Tijdelijke huurcontracten

 

ronde tafelsessies ronde 1
thema’s o.a.:
 • Implementatie van Assetmanagement Top-down en Bottum-up
 • BIM – Hoe dan?
 • Samenwerkingsverbanden m.b.t. duurzaamheid
 • Digitalisering
12.30   

NIB netwerkmoment: lunchpauze

 

 
 

Vervolg co-creatiesessies

 

 
13.30 Vastgoedmarketing
 • Afstemming vraag en aanbod woningen
 • Strategische keuzes vertaald tot op woningniveau
 • Ervaringen worden gedeeld
André van Giffen, Adviseur Strategie & Beleid, Kleurrijk Wonen
Assetmanagement
 • Innovaties en ontwikkelingen
 • Schakel tussen het strategisch beleid en operationeel dagelijks bestuur
 • Financiële en organisatorische verbinding
 • Hoe interne vormgeving – verantwoordelijkheden en positionering in organisatie
Peter Meeuwis, Senior Asset Manager, Portaal

13.55 Ronde tafels ronde 2 Ronde tafels ronde 2

14.40    NIB netwerkmoment: Koffie/thee met iets lekkers


15.10    Voorbeeld buiten de sector: Digitalisering en automatisering in de publieke sector

 • Visie
 • Reacties vanuit de omgeving
 • Waar liggen de kansen, maar ook de bedreigingen

Bevordering doorstroming op de huurmarkt


15.35    Debat: (sociale opgave) Betaalbaarheid huurwoningen / wat kunnen corporaties bieden

 • Wat is een betaalbare sociale huurwoning?
 • Hoe krijgen we zo snel mogelijk sociale huurwoningen toegevoegd in goedkope segment (versnellingsvraagstuk)
 • Bevordering doorstroming sociale huurwoningen
 • Hoe om te gaan met de verhuurdersheffing

Lex de Boer, Bestuurder, Lefier
Arjan Deutekom, Directeur/bestuurder, Goede Stede Almere
Erik Maassen, Beleidsmedewerker Belangenbehartiging, Vereniging Nederlandse Woonbond
Paulus Jansen, Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Sport, Dierenwelzijn, Gemeente Utrecht


Veranderen in de sector

16.10    Keynote Inspiratielezing: Inspelen op veranderingen

 • Visie vaststellen: keuzes maken en consequenties accepteren
 • Zaken versimpelen (less is more)
 • Wendbaar en veerkrachtig omgaan met veranderingen

Katja Staartjes, Expeditieleidster

Bergbeklimster Katja Staartjes neemt je met adembenemende beelden en een indrukwekkende verhaal mee naar de hoogste toppen van de wereld. En op een voettocht van 2000 kilometer door de Himalaya, een grensverleggend avontuur door de wildernis.
De lezing wordt afgesloten met de aardbeving in Nepal. Katja Staartjes ondervond dit drama in april 2015 aan den lijve. Wat is de impact van zo iets groots?

17.00    Afsluiting: Netwerkborrel met warme snack

Schrijf u in in

Nationaal Symposium Woningcorporaties

12 oktober 2016  

 • Hans Hommaas, PBL
 • Maarten Vos, Manager Strategie, Vidomes Delft
 • Hedy van den Berk, Bestuurder, Havensteder
 • Nanny Huismans, Sectorhoofd Sociaal Domein, gemeente Eindhoven
 • Ronald Paping, Directeur, Vereniging Nederlandse Woonbond
 • Andre van Giffen, Adviseur Strategie & Beleid, Kleurrijk Wonen
 • Pierre Sponselee, Directeur-bestuurder, Woonwaard
 • Jan van der Moolen
 • Peter Meeuwis, Senior Asset Manager, Portaal
 • Lex de Boer, Bestuurder, Lefier
 • Arjan Deutekom, Directeur/bestuurder, Goede Stede Almere
 • Erik Maassen, Beleidsmedewerker Belangenbehartiging, Vereniging Nederlandse Woonbond
 • Paulus Jansen, Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Sport, Dierenwelzijn, Gemeente Utrecht

Keynote:

Katja Staartjes, Expeditieleidster

Bergbeklimster Katja Staartjes neemt je met adembenemende beelden en een indrukwekkende verhaal mee naar de hoogste toppen van de wereld. En op een voettocht van 2000 kilometer door de Himalaya, een grensverleggend avontuur door de wildernis.
De lezing wordt afgesloten met de aardbeving in Nepal. Katja Staartjes ondervond dit drama in april 2015 aan den lijve. Wat is de impact van zo iets groots?

 


Strategiedag

13 oktober 2016

 • Bert Debie, Royal Haskoning DHV (uitgenodigd)
 • Leen van Dijke, Voorzitter, De Brede Stroomversnelling.
 • Louis Huyskens, Ahelpingbrand
 • Prof.dr.ir. Vincent Gruis, hoogleraar Housing Managment, TUDelft

Marktwaardering stuwt de vastgoed professionalisering van de corporatie

Eindelijk worden huurders een gelijkwaardige partij bij prestatieafspraken

Voor samen zorgen hebben we alleen elkaar nodig!U ontmoet

Het Nationaal Symposium Woningcorporaties is hét landelijk platform voor:

 • directeuren
 • bestuurders
 • commissarissen
 • hoofden
 • managers
 • controllers
 • beleidsadviseurs

werkzaam bij woningcorporaties en overheden waaronder gemeenten, provincies en rijksoverheid.

Tevens is het Symposium een interessant platform voor projectontwikkelaars, aannemers, financiële instellingen en consultancy organisaties.
Ontmoet uw collega corporaties!


Data

12 en 13 oktober 2016

Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Kosterijland  8
3981 AJ Bunnik
T: 030 656 19 16

Routbeschrijving naar locatie

Bekleedt u een directiefunctie binnen een woningcorporatie?

Vraag dan hier uw GRATIS ticket* aan voor het 16e Nationaal Symposium Woningcorporaties 2016.

Vraag uw gratis ticket aan

Uw investering

Werkzaam bij:
Symposium
12 oktober 2016

Strategiedag
13 oktober 2016

Symposium en strategiedag
12 en 13 oktober 2016

Vroegboektarief tot en met 31 augustus 2016

Woningcorporaties en gemeenten

€399,-

€399,-

€799,-

Andere organisaties

€799,-

€799,-

€1.499,-

 Toegangsprijs geldig vanaf 1 september 2016

Woningcorporaties en gemeenten

€499,-

€499,-

€999,-

Andere organisaties

€899,-

€899,-

€1.599,-

Deze bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie, thee, lunch, netwerkborrel en een waardevol digitaal naslagwerk

Schrijf u in in


Groepskorting

Komt u met meerder personen naar het congres? Neem dan contact op met Nancy Kager voor een aantrekkelijke groepskorting. T: 040 - 2 972 774, E: n.kager@bouw-instituut.nl


Persoonlijk congresadvies

Heeft u nog vragen of wenst u persoonlijk congresadvies neem dan contact op met:
Nancy Kager
T:040-2972774


5 PE-uren

Dit symposium draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis. Derhalve komt dit congres in aanmerking voor 6 PE-uren van NBA.


Gratis online proefabonnement Huurrecht

Het vakblad Huurrecht geeft elke 2 maanden een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken op het gebied van huurrecht met betrekking tot woon- en bedrijfsruimten. Specifieke problematiek waar woningcorporaties mee te maken hebben wordt onder de loep genomen evenals de actuele regelgevingen.

Deelnemers aan NSW hebben de mogelijkheid om gratis 2 nummers en 4 maanden toegang tot de online databank te ontvangen.
U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Meer informatie over het vakblad: www.euroforum.nl/huurrecht


 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Symposium Woningcoporaties Workshopdag

13 oktober 2016

Tijdens de strategiedag gaat u zelf aan de slag met de thema’s leefbaarheid, duurzaamheid, circulaire economie en u wordt middels een spelopzet meegenomen om een duidelijke visie te formuleren van uw organisatie. Met inspiratie en begeleiding van organisatiedeskundigen gaat u aan de slag met toekomstige kaders voor corporaties en hoe u daarbij uw maatschappelijk ondernemerschap kunt blijven invullen met een efficiënte organisatieaanpak.


Programma Strategische Beleidvorming

Aan de slag voor een corporatie met visie
o.l.v. hoogleraar housing management Vincent Gruis

Een dag met beknopte presentaties en concrete voorbeelden. Een dag waarbij we met elkaar in discussie gaan. Met de inspiratie en begeleiding van organisatiedeskundigen en collega-woningcorporaties gaat u, middels een game, aan de slag om te zien waar uw organisatie op dit moment staat en waar uw corporatie naar toe zou willen.

09.00 Ontvangst

09.30 Opening door Hoogleraarhousing management & sessievoorzitter Vincent Gruis


09.45

Blok 1: Vergroten leefbaarheid

 • Hoe en wat kan de corporaties en gemeente investeren in de leefomgeving (wet staat open voor investeringen en posities)
 • Rol gemeenten, corporaties, de buurt en maatschappelijke organisaties.
 • Scheiden wonen en zorg
 • Inversteringsvraagstuk
 • Tot stand brengen van gemeentelijke visies
 • Oplossingen om leefbaarheid op peil te houden

Radboud Engbersen


10.45    Koffie- & theepauze


11.15    

Blok 2a: Innovatie: Duurzaamheid

 • EPV
 • Bewustwording en uitdaging: Vermindering CO2 uitstoot + status + Hoe te organiseren binnen de corporaties i.v.m. investeringsmogelijkheden
 • Verandering prestatiegericht denken in relatie tot duurzaamheid
 • Energie-neutraal
 • Kracht zelf innoverend te zijn.

Leen van Dijke, Voorzitter, De Brede Stroomversnelling.


12.15    Lunchpauze


13.15  

Blok 2b: Asset Management in relatie tot circulaire economie

 • Mogelijkheden levensduurverlening van de assets
 • Vroegtijdig ontwerp stadium beheerfacetten inpassen
 • Financieringsvraagstuk (uitgaven versus kosten)
 • Interne organisatie, positie en rol van assetmanager
 • Verantwoordelijkheden assetmanager
 • Van bezit naar deelcultuur
 • Met voorbeelden uit de praktijk

Bert Debie, Royal Haskoning DHV (uitgenodigd)


14.15  

Blok 3: Spel Strategieontwikkeling

Deelnemers worden uitgenodigd / geprikkeld om naar de organisatie kijken ‘wie we zijn en wat doen nu’. Het persoonlijk maken van de strategie

 • Dilemma’s waar we uit moeten kiezen
 • Hoe belangrijk is financiële gezondheid

Tijdens het strategiespel gaat u zelf aan de slag met het aanpassen van uw strategie om uw corporatie duurzaam, leefbaar en toekomstbestendig in te richten.

Louis Huyskens, Ahelpingbrand

15.00    Koffie- & theepauze

15.30    Vervolg: Strategiespel

16.15    Samenvatting van de dag
Prof.dr.ir. Vincent Gruis, hoogleraar Housing Managment, TUDelft

Schrijf u in in

Partner worden van het Nationaal Symposium Woningcorporaties?

Ondersteund uw bedrijf de corporatiesector in Nederland om optimaal in te spelen op nieuwe kansen? Word dan partner van hét Nationaal Symposium Woningcorporaties en laat de sector kennismaken met uw visie en ontmoet potentiële klanten. U kunt bijvoorbeeld een lezing of
sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier uw organisatie profileren.


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met:

Luc Giesen
Sales Executive
T: 040-2972747


 

Event Partners 2015 editie:

Amvest is actief als fondsmanager en ontwikkelaar op de Nederlandse woningmarkt. Alle activiteiten van Amvest zijn gericht op het creëren, onderhouden en behouden van langetermijnrelaties. Door zowel te ontwikkelen als te managen, waarborgt Amvest een hoge kwaliteit van het vastgoed in haar fondsen en wordt uitzicht geboden op een hoger rendement. Meer informatie?www.amvest.nl

Pels Rijcken behoort tot de top 10 van advocaten- en notarissenkantoren in Nederland.  Het kantoor is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardig juridisch maatwerk voor toonaangevende cliënten zoals de Nederlandse Staat, provincies en gemeenten, toezichthouders en grote (inter)nationale ondernemingen. De landsadvocaat is één van de 35 partners. Meer informatie? www.pelsrijcken.nl

 

Partners 2015 editie:

     

 

Blue Living
Vanuit de overtuiging dat klanten in de vastgoedbranche meer thuiswaarde moeten realiseren, ervaren en beleven hebben Blauwhoed, More for You en Bots Bouwgroep het merk BlueLiving geïntroduceerd. BlueLiving koppelt datamining aan een slim proces waarbij we integraal ontwikkelen, verkopen en bouwen: beter, sneller en slimmer! 

Miele maakt projecten compleet
Miele is een totaalaanbieder: leverancier van zowel huishoudelijke apparatuur voor woningen als professionele apparatuur voor kleinschalige zorgprojecten en shortstay- of studentencomplexen. De laatste jaren zjin reeds vele nieuwbouwwoningen in Nederland uitgerust met de apparaten van Miele. Kijk voor meer informatie op www.miele-projecten.nl
Naris GRC
Ja ik wil, dat onze strategie een antwoord is op externe ontwikkelingen. Dat horen wij dagelijks bij onze klanten. Wilt u dat ook? Kom dan langs onze stand en wij leggen u uit hoe u dat doet.

Netwerkpartner 2015 editie:

Tailholt

professioneel samenwerken voor stad, dorp en wijk

 

Exposant 2015 editie: 

Ortec Finance helpt investeerders beslissingen te nemen en de resultaten daarvan te monitoren. We integreren onze diepgaande kennis in onze softwaremodellen en combineren die met professionele adviesdiensten op het gebied van asset-liability management en performance-attributie. Ortec Finance blijft voorop lopen in innovatie dankzij nauwe banden met de academische wereld. Meer informatie? www.ortec-finance.com

De Meeuw Wonen ontwikkelt innovatieve efficiënte woonconcepten. Hiermee spelen wij in op actuele woonvraagstukken binnen corporaties. Onze concepten zijn betaalbaar, snel realiseerbaar, comfortabel, en duurzaam. Dit komt door onze unieke modulaire bouwmethode. Wij realiseren o.a. studentenhotels, grondgebonden woningen, appartementen en zorgwoningen. Deze projecten kenmerken zich tevens door een bijzondere architectuur.

 

Chapps Inspector is een totaaloplossing voor huurinspecties op een tablet. Onze unieke interface zorgt ervoor dat je altijd het overzicht behoudt. Dankzij voorgedefinieerde checklists werk je snel én accuraat. Regel en begroot ter plaatse de herstellingen en koppel al je data aan je primaire systeem. Andere apps voor vastgoedinspecties volgen binnenkort.   

Home4One stelt zich tot doel te voorzien in de maatschappelijke vraag naar betaalbare woonruimte voor eenpersoonshuishoudens. Wij bieden oplossingen voor alleenwonenden én wij bevorderen de doorstroming op de woningmarkt. Home4One speelt in op trends met als doel ons woningaanbod aan te laten sluiten bij de actuele vraag in de huursector.

 

 

Mediapartners 2015 editie:

Gratis online proefabonnement Huurrecht
Het vakblad Huurrecht geeft elke 2 maanden een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken op het gebiedvan huurrecht met betrekking tot woon- en bedrijfsruimten. Specifieke problematiek waar woningcorporaties mee te maken hebben wordt onder de loep genomen, zoals de gevolgen van de nieuwe woningwet die per 1 juli in gaat. Deelnemers aan NSW hebben de mogelijkheid om gratis 2 nummers en 4 maanden toegang tot de online databank te ontvangen. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Meer informatie over het vakblad: www.euroforum.nl/huurrecht

 

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Nationaal Symposium Woningcorporaties
Inlogcode:

Contact

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Nationaal Symposium Woningcorporaties? Neem dan contact op met onze adviseur.

Nancy Kager
Tel: 040-2972774
E: Nancy Kager