Nationaal Symposium Woningcorporaties

12 oktober 2016 | Postillion Hotel Utrecht Bunnik

Hét nationale platform voor woningcorporaties, gemeenten, provincies, rijk, bouw- & vastgoedsector. Centraal thema 2016: Visie -> corporatie future proof

o.a. voor u op het podium:

Ronald Paping
Directeur, Woonbond

Hedy van den Berk
Bestuurder, Havensteder

Maarten Vos
Manager strategie, Vidomes Delft

Hans Mommaas
PBL

Download congresbrochure

Symposium:

 • Visie -> rol van bestuurders
 • Leiderschap -> vraag transitie van bestuurders
 • Vastgoedmarketing
 • Assetmanagement
 • Sociale huurwoningen -> bevorderen doorstroming

Bekijk het programma

 

Dit symposium draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis. Derhalve komt dit congres (dag 1) in aanmerking voor 5 PE-uren van NBA en de strategiedag voorziet u ook nog eens van 5 PE-uren.


Innovatie "Next level" woningcorporaties

Corporaties staan al geruime tijd onder grote politieke & financiële druk. Veel wijzigingen zijn ingezet, veel wijzigingen volgen. Dat betekent nadenken over de noodzaak van aanpassing in de organisatie, nadenken over visie, positie, omvang, strategie en bedrijfsvoering. Tijdens het Symposium hoort u van experts en collega-corporaties hoe u richting kunt geven aan deze veranderingen naar een corporatie ‘ future proof’  voor de sociale sector. Het gaat om beelden en ideeën over de corporatiesector, over betaalbaarheid en duurzaamheid.

Wat is/wordt uw visie?

 

Bekleedt u een directiefunctie binnen een woningcorporatie?

Vraag dan hier uw GRATIS ticket* aan voor het 16e Nationaal Symposium Woningcorporaties op 12 oktober 2016.

Vraag uw gratis ticket aan

 

 


Woningcorporaties

Bekijk alle foto's van de 2015 editie


 

Speciale LinkedIn-groep

Discussieer mee met 2400+ woningcorporatie-professionals!

Aanmelden via LinkedIn-groep Woningcorporaties Nederland.

12 oktober 2016


Tijdens het symposium wordt u volledig geïnformeerd over dé cruciale ontwikkelingen in de corporatiesector

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

 

09.30 uur - Opening door dagvoorzitter Rob Mulder, directeur strategie en belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis

Trends en veranderingen

09.45 uur - Toekomstbeelden van de stad en de rol van woningcorporaties

 • Resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2015
 • Trends woningmarkt (demografisch)
 • Trends in aanbod en groei (samenstelling woningvoorraad)
 • Betaalbaarheid in relatie tot de nieuwe wetgeving

Hans Mommaas, Directeur, Planbureau voor de Leefomgeving


10.10 uur - Veranderingen in de huurmarkt

 • Welke trends worden er gezien bij de woningcorporaties in sociaal wonen
 • Vertaald naar integraal huurbeleid
 • Statushouders versus wachtlijsten woningzoekenden

Maarten Vos, Manager Strategie, Vidomes Delft


Toekomstvisie

10.35 uur - Visiedebat: (De sociale opgave) Hoe gaat de toekomst van woningcorporaties eruit zien?

 • Wat wordt de maatschappelijke- / verhuurders rol -> Visie
 • Leiderschap: wat vraagt de transitie van de bestuurders?
 • Wat wordt het takenpakket – waar liggen de grenzen?
 • Organisatorisch en financieel
 • Samenwerking
 • Politieke agenda

Hedy van den Berk, Bestuurder, Havensteder
Ronald Paping, Directeur, Vereniging Nederlandse Woonbond
Pierre Sponselee, Directeur-bestuurder, Woonwaard
Roel Steenbeek, Voorzitter van Raad van Commissarissen, Woonzorg Nederland
Max van Engen, Directeur afdeling wonen, gemeente Amsterdam


11.10 uur - NIB netwerkmoment: Koffie/thee met iets lekkers!


Praktijk

11.40 uur - Vastgoedmarketing

 • Afstemming vraag en aanbod woningen
 • Strategische keuzes vertaald tot op woningniveau
 • Ervaringen worden gedeeld

André van Giffen, Adviseur Strategie & Beleid, Kleurrijk Wonen


12.00 uur - Co-creatiesessie ronde 1

Tijdens de co-creatie sessies heeft u de mogelijkheid om het onderwerp te kiezen waar u het meest van wilt leren. Tijdens deze sessies worden ook ronde tafelsessies aangeboden waar u dieper op het onderwerp in kunt gaan.

Bekijk de ronde tafelsessies

Ronde tafelsessies

Neem actief, op een ongedwongen wijze, deel aan een ronde tafel! Samen met tafelleiders en vakgenoten deelt u kennis en ervaringen, genereert u oplossingen en kunt u nieuwe ideeën opdoen.

1. Tijdelijke huurcontracten
 • Visie: jongeren helpen aan woonruimte
 • Traditionele woonruimteverdeling loopt op zijn laatste benen
Leon Bobbe, Algemeen directeur-bestuurder, De Key
2. Huurdersparticipatie in het onderhoud: waar liggen de kansen?
 • Innovatief: bewoners als opdrachtnemer
 • Organisatorisch: wie krijgt de baten van zelfwerkzaamheid?
Bernard Smits, Directeur-bestuurder, WBVG

 


3. Relatie betaalbaarheid en financieel gedrag huurders
 • Voorkom betalingsproblemen
 • Psychologische kenmerken
 • Hoe kunt u als corporatie omgaan met financiële problemen van huurders
Sanne Lamers, Senior wetenschappelijk medewerker, Nibud
4. Kennisoverdracht: Realisatie van je ondernemingsdoelstellingen door assetmanagement
 • Verankering van assetmanagement in de organisatie
 • Marktconformiteit: hoe voldoet u hieraan
 • Ervaringen uit de praktijk
Joep Visschedijk, Portfoliomanager, Amvest
Leonore Reijnen
, Manager Corporatie, Amvest

 


5. Aanstekelijk prestaties verbeteren, hoe krijg je je organisatie zo ver?
 • Hoe ziet een organisatie er uit waar continu verbeteren deel uitmaakt van het dagelijkse werk?
 • Wat kunt u binnen uw organisatie doen om dit ook voor elkaar te krijgen?
Dictus Nicolai, Partner TWSTB
Wendy Blanckert, Senior Consultant TWST Robert Oskam, Partner TWST
6. Strategieontwikkeling

Hoe ziet onze corporatie van de toekomst er uit? We gaan gestructureerd door theorie en praktijk:

 • Wat zijn de specifieke uitdagingen voor onze organisatie?
 • Waarop baseren we eigen strategische keuzes?
 • Hoe verenigen we de organisatie daarin?
Louis Huyskes, Ahelpingbrand

12.45 uur - NIB netwerkmoment: Lunchpauze!


13:45 uur - Assetmanagement

 • Innovaties en ontwikkelingen
 • Schakel tussen het strategisch beleid en operationeel dagelijks bestuur
 • Financiële en organisatorische verbinding
 • Hoe interne vormgeving – verantwoordelijkheden en positionering in uw organisatie

Peter Meeuwis, Senior Asset Manager, Portaal


14.10 uur - Co-creatiesessie ronde 2

Tijdens de co-creatie sessies heeft u de mogelijkheid om het onderwerp te kiezen waar u het meest van wilt leren. Tijdens deze sessies worden ook ronde tafelsessies aangeboden waar u dieper op het onderwerp in kunt gaan.

Bekijk de ronde tafelsessies

Ronde tafelsessies

Neem actief, op een ongedwongen wijze, deel aan een ronde tafel! Samen met tafelleiders en vakgenoten deelt u kennis en ervaringen, genereert u oplossingen en kunt u nieuwe ideeën opdoen.

1. Tijdelijke huurcontracten
 • Visie: jongeren helpen aan woonruimte
 • Traditionele woonruimteverdeling loopt op zijn laatste benen
Leon Bobbe, Algemeen directeur-bestuurder, De Key
2. Huurdersparticipatie in het onderhoud: waar liggen de kansen?
 • Innovatief: bewoners als opdrachtnemer
 • Organisatorisch: wie krijgt de baten van zelfwerkzaamheid?
Bernard Smits, Directeur-bestuurder, WBVG

 


3. Relatie betaalbaarheid en financieel gedrag huurders
 • Voorkom betalingsproblemen
 • Psychologische kenmerken
 • Hoe kunt u als corporatie omgaan met financiële problemen van huurders
Sanne Lamers, Senior wetenschappelijk medewerker, Nibud
4. Kennisoverdracht: Realisatie van je ondernemingsdoelstellingen door assetmanagement
 • Verankering van assetmanagement in de organisatie
 • Marktconformiteit: hoe voldoet u hieraan
 • Ervaringen uit de praktijk
Joep Visschedijk, Portfoliomanager, Amvest
Leonore Reijnen
, Manager Corporatie, Amvest

 


5. Aanstekelijk prestaties verbeteren, hoe krijg je je organisatie zo ver?
 • Hoe ziet een organisatie er uit waar continu verbeteren deel uitmaakt van het dagelijkse werk?
 • Wat kunt u binnen uw organisatie doen om dit ook voor elkaar te krijgen?
Dictus Nicolai, Partner TWSTB
Wendy Blanckert, Senior Consultant TWST Robert Oskam, Partner TWST
6. Strategieontwikkeling

Hoe ziet onze corporatie van de toekomst er uit? We gaan gestructureerd door theorie en praktijk:

 • Wat zijn de specifieke uitdagingen voor onze organisatie?
 • Waarop baseren we eigen strategische keuzes?
 • Hoe verenigen we de organisatie daarin?
Louis Huyskes, Ahelpingbrand

15.00 uur - NIB netwerkmoment: Koffie/thee met iets lekkers!


Doorstroming

15.30 uur - Debat: Bevordering doorstroming op de huurmarkt

 • Wat is een betaalbare sociale huurwoning?
 • Hoe krijgen we zo snel mogelijk sociale huurwoningen toegevoegd in goedkope segmenten (versnellingsvraagstuk)?
 • Bevordering doorstroming sociale huurwoningen
 • Hoe om te gaan met de verhuurdersheffing?

Lex de Boer, Bestuurder, Lefier
Arjan Deutekom, Directeur/bestuurder, Goede Stede Almere
Erik Maassen, Beleidsmedewerker Belangenbehartiging, Vereniging Nederlandse Woonbond
Paulus Jansen, Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Sport, Dierenwelzijn, Gemeente Utrecht
Gerjoke Wilmink, Directeur, Nibud
Albert de Vries, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, PvdA-fractie van de Tweede Kamer


Veranderen in de sector

16.00 uur - KEYNOTE: Ga mee op expeditie naar de hoogste toppen van de wereld

Bergbeklimster Katja Staartjes neemt u met adembenemende beelden en een indrukwekkend verhaal mee naar de hoogste toppen van de wereld. Zij zal afsluiten met een voettocht van 2000 kilometer door de Himalaya, een grensverleggend avontuur door de wildernis en de aardbeving in Nepal. Katja Staartjes ondervond dit drama in april 2015 aan den lijve. Wat is de impact van zo iets groots?

 • Visie vaststellen: keuzes maken en consequenties accepteren
 • Zaken versimpelen (less is more)
 • Wendbaar en veerkrachtig omgaan met veranderingen

Katja Staartjes, Bergbeklimmer en Expeditieleider


16.45 uur - Afsluiting: Netwerkborrel

 

Inschrijven

Congresdag, 12 oktober 2016  

 

Keynote: Katja Staartjes, Bergbeklimmer en Expeditieleider

Bergbeklimster Katja Staartjes neemt je met adembenemende beelden en een indrukwekkend verhaal mee naar de hoogste toppen van de wereld. En op een voettocht van 2000 kilometer door de Himalaya, een grensverleggend avontuur door de wildernis.
De lezing wordt afgesloten met de aardbeving in Nepal. Katja Staartjes ondervond dit drama in april 2015 aan den lijve. Wat is de impact van zo iets groots?

 

 • Hans Mommaas, PBL
 • Maarten Vos, Manager Strategie, Vidomes Delft
 • Hedy van den Berk, Bestuurder, Havensteder
 • Ronald Paping, Directeur, Vereniging Nederlandse Woonbond
 • Pierre Sponselee, Directeur-bestuurder, Woonwaard
 • Roel Steenbeek, Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Woonzorg Nederland
 • Max van Engen, Directeur wonen, Gemeente Amsterdam
 • Jan van der Moolen
 • Peter Meeuwis, Senior Asset Manager, Portaal
 • Lex de Boer, Bestuurder, Lefier
 • Arjan Deutekom, Directeur/bestuurder, Goede Stede Almere
 • Erik Maassen, Beleidsmedewerker Belangenbehartiging, Vereniging Nederlandse Woonbond
 • Paulus Jansen, Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Sport, Dierenwelzijn, Gemeente Utrecht
 • Gerjoke Wilmink, Directeur, Nibud
 • Albert de Vries, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, PvdA-fractie van de Tweede Kamer
 • Leon Bobbe, Algemeen directeur-bestuurder, De Key
 • Sanne Lamers, Senior wetenschappelijk medewerker, Nibud
 • Joep Visschedijk, Portfoliomanager bij Amvest
 • Leonore Reijnen, Manager Corporaties bij Amvest
 • Peter Meeuwis, Senior Asset Manager, Portaal
 • André van Giffen, Adviseur Strategie & Beleid, Kleurrijk Wonen
 • Rob Mulder

 


Marktwaardering stuwt de vastgoed professionalisering van de corporatie

Eindelijk worden huurders een gelijkwaardige partij bij prestatieafspraken

Voor samen zorgen hebben we alleen elkaar nodig!


Datum & Locatie

12 oktober 2016

Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Kosterijland  8
3981 AJ Bunnik
T: 030 656 19 16

Routbeschrijving


U ontmoet

Het Nationaal Symposium Woningcorporaties is hét landelijk platform voor:

 • directeuren
 • bestuurders
 • commissarissen
 • hoofden
 • managers
 • controllers
 • beleidsadviseurs

werkzaam bij woningcorporaties en overheden waaronder gemeenten, provincies en rijksoverheid.

Tevens is het Symposium een interessant platform voor projectontwikkelaars, aannemers, financiële instellingen en consultancy organisaties.
Ontmoet uw collega corporaties!

Bekleedt u een directiefunctie binnen een woningcorporatie?

Vraag dan hier uw GRATIS ticket* aan voor het 16e Nationaal Symposium Woningcorporaties op 12 oktober 2016.

Vraag uw gratis ticket aan

Uw investering

Werkzaam bij:
Symposium
12 oktober 2016

Woningcorporaties en gemeenten

€499,-

Andere organisaties

€899,-

Deze bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie, thee, lunch, netwerkborrel en een waardevol digitaal naslagwerk

Schrijf u in!


Groepskorting

Komt u met meerdere personen naar het congres? Neem dan contact op met Sandra Donkers voor een aantrekkelijke groepskorting.
T: 040 - 2 972 774, E: s.donkers@bouw-instituut.nl


Persoonlijk congresadvies

Heeft u nog vragen of wenst u persoonlijk congresadvies neem dan ook contact op met:
Sandra Donkers
T:040-2972770


5 PE-uren

Dit symposium draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis. Derhalve komt dit congres in aanmerking voor 5 PE-uren van NBA.


Gratis online proefabonnement Huurrecht

Het vakblad Huurrecht geeft elke 2 maanden een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken op het gebied van huurrecht met betrekking tot woon- en bedrijfsruimten. Specifieke problematiek waar woningcorporaties mee te maken hebben wordt onder de loep genomen evenals de actuele regelgevingen.

Deelnemers aan NSW hebben de mogelijkheid om gratis 2 nummers en 4 maanden toegang tot de online databank te ontvangen.
U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Meer informatie over het vakblad: www.euroforum.nl/huurrecht


 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Partner worden van het Nationaal Symposium Woningcorporaties?

Ondersteunt uw bedrijf de corporatiesector in Nederland om optimaal in te spelen op nieuwe kansen? Word dan partner van hét Nationaal Symposium Woningcorporaties en laat de sector kennismaken met uw visie en ontmoet potentiële klanten. U kunt bijvoorbeeld een lezing of
sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier uw organisatie profileren.


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met:

Luc Giesen
Sales Executive
T: 040-2972747


Partners 2016

Amvest
Amvest is manager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en woongebieden in Nederland. De unieke combinatie van vastgoedontwikkeling en fondsmanagement waarborgt een hoge kwaliteit van het vastgoed in onze fondsen en uitzicht op een hoger rendement.

 

De Academie voor Vastgoed
De Academie voor Vastgoed is al meer dan 50 jaar dé opleider voor vastgoedprofessionals. De Academie voor Vastgoed biedt een breed scala aan opleidingen en cursussen die u de mogelijkheid geven om u nog verder te ontwikkelen in uw vakgebied.

 

Kadaster
Als woningcorporatie heeft u te maken met de Woningwet en prestatieafspraken. Daarvoor wilt u precies weten wat er in uw regio speelt. Welke ontwikkelingen zijn er op de woningmarkt per dorspkern, wat is de particuliere huurvoorraad, hoe verhouden de prijsstellingen van uw uitpondingen zich tot de particuliere woningverkopen etc? Het Kadaster levert inzicht op maat

 

De belangstelling voor het Nationaal Symposium Woningcorporaties is ook dit jaar weer erg groot!

O.a. één of meerdere personen van onderstaande organisaties hebben zich al ingeschreven voor het Nationaal Symposium Woningcorporaties op 12 oktober 2016:

 

 • Academie voor Vastgoed
 • Aenergie
 • Amvest
 • Arcadis
 • BMC Interlink
 • Bouwinvest
 • De Alliantie Amsterdam
 • De Key
 • Elan Wonen
 • Enserve
 • FidesWonen
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Havensteder
 • Kadaster
 • Kleurrijk Wonen
 • Lefier
 • Maasdelta Groep
 • Mitros
 • Mooiland
 • NVM
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Plavei
 • Portaal
 • Postbus 66
 • ProWonen
 • PvdA-fractie van de Tweede Kamer
 • Slokker Bouwgroep B.V.
 • St. KleurrijkWonen
 • Stichting GroenWest
 • Stichting Intermaris
 • Stichting Plavei
 • Stichting Woningbeheer Born Grevenbicht
 • STICHTING WOONPARTNERS
 • Syncasso
 • ten Hag makelaars Almelo B.V.
 • Trivire
 • Vereniging Eigen Huis
 • Vereniging Nederlandse Woonbond
 • Vidomes
 • WBVG
 • Wonen Vierlingsbeek
 • Woningbouwvereniging Volksbelang
 • Woningstichting GoedeStede
 • WONINGSTICHTING ROCHDALE
 • Woonbond
 • Woonwaard
 • Woonzorg Nederland
 • Ymere
 • Zaandamse Volkshuisvesting

 

Inschrijven

Wat gebeurt er op de Woningmarkt?


Katja Staartjes bereikte in 1999 als eerste Nederlandse vrouw de top van de Mount Everest. Zo’n expeditie is extreem en confronterend en biedt daardoor waardevolle lessen op het gebied van leiderschap, teamgeest en omgaan met verandering en tegenslag. Lees meer over haar ervaringen

“Een corporatie is een eenvoudig ding: er komt huur binnen en dat wordt uitgegeven aan onderhoud, rente en bedrijfslasten.” Lees meer

“Volgens Erik Maassen is het goed mogelijk om de sociale huurmarkt betaalbaar te maken met de huidige regels en wetten." Lees meer

“De Sociale huurmarkt betaalbaar maken met de huidige regels en wetten, kan dat wel eigenlijk?" Lees meer

“Volgens Peter Meeuwis is de introductie van asset management trending topic bij woningcorporaties" Lees meer

“Een thuis is meer dan alleen een huis" Lees meer

“Asset Manager cruciale rol in vastgoedsturing?" Lees meer

“De corporatie van welke toekomst?" Lees meer

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Nationaal Symposium Woningcorporaties

Brochure Download


Inlogcode:

Contact

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Nationaal Symposium Woningcorporaties? Neem dan contact op met onze adviseur.

Sandra Donkers
Tel: 040-2972770
E: S.donkers@sbo.nl