Nationaal Symposium Woningcorporaties

12 en 13 oktober 2016 | Postillion Hotel Utrecht Bunnik


Hét nationale platform voor woningcorporaties, gemeenten, provincies, rijk, bouw- & vastgoedsector. Centraal thema 2016: Visie -> corporatie future proof

Bekleedt u een directiefunctie binnen een woningcorporatie?

Vraag dan hier uw GRATIS ticket* aan voor het 16e Nationaal Symposium Woningcorporaties op 12 oktober 2016.

Vraag uw gratis ticket aan

Symposium:

 • Visie -> rol van bestuurders
 • Leiderschap -> vraag transitie van bestuurders
 • Vastgoedmarketing
 • Assetmanagement
 • Sociale huurwoningen -> bevorderen doorstroming

Bekijk het programma

 

Workshopdag:

 • Vergroten van de leefbaarheid
 • Duurzaamheid en circulaire economie -> rol assetmanager
 • Strategiegame -> Wat is de visie van uw organisatie?

Bekijk de workshopdag


Innovatie "Next level" woningcorporaties

Corporaties staan al geruime tijd onder grote politieke & financiële druk. Veel wijzigingen zijn ingezet, veel wijzigingen volgen. Dat betekent nadenken over de noodzaak van aanpassing in de organisatie, nadenken over visie, positie, omvang, strategie en bedrijfsvoering. Tijdens het Symposium hoort u van experts en collega-corporaties hoe u richting kunt geven aan deze veranderingen naar een corporatie ‘ future proof’  voor de sociale sector. Het gaat om beelden en ideeën over de corporatiesector, over betaalbaarheid en duurzaamheid.

Wat is/wordt uw visie?

 

o.a. voor u op het podium:

Ronald Paping
Directeur, Woonbond

Hedy van den Berk
Bestuurder, Havensteder

Maarten Vos
Manager strategie, Vidomes Delft

Hans Mommaas
PBL

Bekijk het programma


Dit symposium draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis. Derhalve komt dit congres (dag 1) in aanmerking voor 5 PE-uren van NBA en de strategiedag voorziet u ook nog eens van 5 PE-uren.


Woningcorporaties

Bekijk alle foto's van de 2015 editie


Speciale LinkedIn-groep

Discussieer mee met 2400+ woningcorporatie-professionals!

Aanmelden via LinkedIn-groep Woningcorporaties Nederland.


 

Tijdens het symposium wordt u volledig geïnformeerd over dé cruciale ontwikkelingen in de corporatiesector.


Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Nationaal Symposium Woningcorporaties

12 oktober 2016
   

09.30 Opening door dagvoorzitter Rob Mulder

Trends en veranderingen

09.45 Toekomstbeelden van de stad en de rol van corporaties

 • de stad als magneet voor jongeren, als spons voor jong dynamisch publiek en nog steeds als roltrap voor jonge gezinnen?
 • de verdeelde triomf van de stad. Toenemende verschillen tussen steden maar ook binnen steden?
 • welke rollen liggen voor corporaties voor de hand? Alles op alles zetten voor betaalbaarheid in het huidige DAEB segment?  Gaan voor een gedifferentieerd woningaanbod voor een rijk palet aan klantgroepen, met of zonder staatssteun? Slim investeren in  21e-eeuw: sober, doelmatig & duurzaam?

Hans Mommaas, Directeur, Planbureau voor de Leefomgeving


10.10 Veranderingen in de huurmarkt

 • Welke trends worden er gezien bij de woningcorporaties in sociaal wonen
 • Vertaald naar integraal huurbeleid
 • Statushouders versus wachtlijsten woningzoekenden

Maarten Vos, Manager Strategie, Vidomes Delft


Toekomstvisie

10.35    Visiedebat: (De sociale opgave) Hoe gaat de toekomst van woningcorporaties eruit zien

 • Wat wordt de maatschappelijk / verhuurders rol -> Visie
 • Leiderschap: wat vraagt de transitie van de bestuurders?
 • Wat wordt het takenpakket – waar liggen de grenzen
 • Organisatorisch en financieel
 • Samenwerking
 • Politieke agenda

Hedy van den Berk, Bestuurder, Havensteder
Ronald Paping, Directeur, Vereniging Nederlandse Woonbond
Pierre Sponselee, Directeur-bestuurder, Woonwaard
Roel Steenbeek, Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Woonzorg Nederland
Max van Engen, Directeur wonen, Gemeente Amsterdam

11.10    NIB netwerkmoment: Koffie/thee met iets lekkers

Co-creatiesessies

Met experts en vakgenoten duik je de diepte in d.m.v. 2 ronde tafelsessies en een praktijkspreker. Interactie en inspiratie gegarandeerd.

 

Co-creatiestroom A

Marketing van het vastgoed en nieuwe concepten

Co-creatiestroom B

Vastgoedbeheer en Verduurzamingsvraagstuk

Moderator: Rob Mulder

11.40

Ronde tafelsessies ronde 1

Met o.a.
Tijdelijke huurcontracten

 • Visie: jongeren helpen aan woonruimte
 • Traditionele woonruimteverdeling loopt op zijn laatste benen

Leon Bobbe, Algemeen directeur-bestuurder, De Key

Relatie betaalbaarheid en financieel gedrag huurders

 • Voorkom betalingsproblemen
 • Psychologische kenmerken
 • Hoe kan je als corporatie omgaan met financiële problemen van huurders

Sanne Lamers, Senior wetenschappelijk medewerker, Nibud


Overige thematieken zijn o.a.:

 • Businesscase: Huisvesting statushouders / vergrijzing (zorg)
 • Prestatieafspraken
 • Risicomanagement Lunch

 

Ronde tafelsessies ronde 1

Met o.a.:
Huurdersparticipatie in het onderhoud: waar liggen de kansen?

 • Innovatief: bewoners als opdrachtnemer
 • Organisatorisch: wie krijgt de baten van zelfwerkzaamheid?

Bernard Smits, Directeur-bestuurder, WBVG

Kennisoverdracht: Realisatie van je ondernemingsdoelstellingen door assetmanagement

 • Verankering van assetmanagement in de organisatie
 • Marktconformiteit: hoe voldoet u hieraan
 • Ervaringen uit de praktijk

Joep Visschedijk, Portfoliomanager bij Amvest
Leonore Reijnen, Manager Corporaties bij Amvest

Overige thematieken zijn o.a.:

 • BIM – Hoe dan?
 • Samenwerkingsverbanden m.b.t. duurzaamheid
 • Digitalisering
12.30   

NIB netwerkmoment: lunchpauze

 

 
13.30 Presentatie Vastgoedmarketing
 • Afstemming vraag en aanbod woningen
 • Strategische keuzes vertaald tot op woningniveau
 • Ervaringen worden gedeeld
André van Giffen, Adviseur Strategie & Beleid, Kleurrijk Wonen
Presentatie Assetmanagement
 • Innovaties en ontwikkelingen
 • Schakel tussen het strategisch beleid en operationeel dagelijks bestuur
 • Financiële en organisatorische verbinding
 • Hoe interne vormgeving – verantwoordelijkheden en positionering in organisatie
Peter Meeuwis, Senior Asset Manager, Portaal

13.55 Ronde tafels ronde 2 Ronde tafels ronde 2

14.40    NIB netwerkmoment: Koffie/thee met iets lekkers


15.10    Voorbeeld buiten de sector: Digitalisering en automatisering in de publieke sector

 • Visie
 • Reacties vanuit de omgeving
 • Waar liggen de kansen, maar ook de bedreigingen

Bevordering doorstroming op de huurmarkt


15.35    Hoe hou je de corporatiesector betaalbaar?

 • Wat is een betaalbare sociale huurwoning?
 • Hoe krijgen we zo snel mogelijk sociale huurwoningen toegevoegd in goedkope segment (versnellingsvraagstuk)
 • Bevordering doorstroming sociale huurwoningen
 • Hoe om te gaan met de verhuurdersheffing

Lex de Boer, Bestuurder, Lefier
Arjan Deutekom, Directeur/bestuurder, Goede Stede Almere
Erik Maassen, Beleidsmedewerker Belangenbehartiging, Vereniging Nederlandse Woonbond
Paulus Jansen, Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Sport, Dierenwelzijn, Gemeente Utrecht
Albert de Vries, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, PvdA-fractie van de Tweede Kamer

KEYNOTE: VERANDEREN IN DE SECTOR

16.15    Ga mee op expeditie met een expeditieleider van de Mount Everest

Mount Everest beklimmer Katja Staartjes neemt u met adembenemende beelden en een indrukwekkend verhaal mee naar de hoogste toppen van de wereld. En op een voettocht van 2000 kilometer door de Himalaya, een grensverleggend avontuur door de wildernis. De lezing wordt afgesloten met de aardbeving in Nepal. Katja Staartjes ondervond dit drama in april 2015 aan den lijve. Wat is de impact van zo iets groots?

 • Visie vaststellen: keuzes maken en consequenties accepteren
 • Zaken versimpelen (less is more)
 • Wendbaar en veerkrachtig omgaan met veranderingen


Katja Staartjes, Bergbeklimmer en Expeditieleidster


17.00    Afsluiting: Netwerkborrel met warme snack

Schrijf u in in

Congresdag, 12 oktober 2016  

 

Keynote: Katja Staartjes, Expeditieleidster

Bergbeklimster Katja Staartjes neemt je met adembenemende beelden en een indrukwekkende verhaal mee naar de hoogste toppen van de wereld. En op een voettocht van 2000 kilometer door de Himalaya, een grensverleggend avontuur door de wildernis.
De lezing wordt afgesloten met de aardbeving in Nepal. Katja Staartjes ondervond dit drama in april 2015 aan den lijve. Wat is de impact van zo iets groots?

 

 • Hans Hommaas, PBL
 • Maarten Vos, Manager Strategie, Vidomes Delft
 • Hedy van den Berk, Bestuurder, Havensteder
 • Ronald Paping, Directeur, Vereniging Nederlandse Woonbond
 • Pierre Sponselee, Directeur-bestuurder, Woonwaard
 • Roel Steenbeek, Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Woonzorg Nederland
 • Max van Engen, Directeur wonen, Gemeente Amsterdam
 • Jan van der Moolen
 • Peter Meeuwis, Senior Asset Manager, Portaal
 • Lex de Boer, Bestuurder, Lefier
 • Arjan Deutekom, Directeur/bestuurder, Goede Stede Almere
 • Erik Maassen, Beleidsmedewerker Belangenbehartiging, Vereniging Nederlandse Woonbond
 • Paulus Jansen, Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Sport, Dierenwelzijn, Gemeente Utrecht
 • Albert de Vries, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, PvdA-fractie van de Tweede Kamer
 • Leon Bobbe, Algemeen directeur-bestuurder, De Key
 • Sanne Lamers, Senior wetenschappelijk medewerker, Nibud
 • Joep Visschedijk, Portfoliomanager bij Amvest
 • Leonore Reijnen, Manager Corporaties bij Amvest
 • Peter Meeuwis, Senior Asset Manager, Portaal
 • André van Giffen, Adviseur Strategie & Beleid, Kleurrijk Wonen
 • Rob Mulder

 

 


Strategiedag, 13 oktober 2016

 • Rinus Vader MSc, Leading Professional Asset Management, Royal HaskoningDHV
 • Leen van Dijke, Voorzitter, De Brede Stroomversnelling.
 • Louis Huyskens, Ahelpingbrand
 • Prof.dr.ir. Vincent Gruis, hoogleraar Housing Managment, TUDelft
 • Radboud Engbersen, Programmamanager, Platform 31

Marktwaardering stuwt de vastgoed professionalisering van de corporatie

Eindelijk worden huurders een gelijkwaardige partij bij prestatieafspraken

Voor samen zorgen hebben we alleen elkaar nodig!U ontmoet

Het Nationaal Symposium Woningcorporaties is hét landelijk platform voor:

 • directeuren
 • bestuurders
 • commissarissen
 • hoofden
 • managers
 • controllers
 • beleidsadviseurs

werkzaam bij woningcorporaties en overheden waaronder gemeenten, provincies en rijksoverheid.

Tevens is het Symposium een interessant platform voor projectontwikkelaars, aannemers, financiële instellingen en consultancy organisaties.
Ontmoet uw collega corporaties!


Data

12 en 13 oktober 2016

Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Kosterijland  8
3981 AJ Bunnik
T: 030 656 19 16

Routbeschrijving naar locatie

Bekleedt u een directiefunctie binnen een woningcorporatie?

Vraag dan hier uw GRATIS ticket* aan voor het 16e Nationaal Symposium Woningcorporaties op 12 oktober 2016.

Vraag uw gratis ticket aan

Uw investering

Werkzaam bij:
Symposium
12 oktober 2016

Strategiedag
13 oktober 2016

Symposium en strategiedag
12 en 13 oktober 2016

Vroegboektarief tot en met 31 augustus 2016

Woningcorporaties en gemeenten

€399,-

€399,-

€799,-

Andere organisaties

€799,-

€799,-

€1.499,-

 Toegangsprijs geldig vanaf 1 september 2016

Woningcorporaties en gemeenten

€499,-

€499,-

€999,-

Andere organisaties

€899,-

€899,-

€1.599,-

Deze bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie, thee, lunch, netwerkborrel en een waardevol digitaal naslagwerk

Schrijf u in in


Groepskorting

Komt u met meerder personen naar het congres? Neem dan contact op met Nancy Kager voor een aantrekkelijke groepskorting.
T: 040 - 2 972 774, E: n.kager@bouw-instituut.nl


Persoonlijk congresadvies

Heeft u nog vragen of wenst u persoonlijk congresadvies neem dan contact op met:
Nancy Kager
T:040-2972774


5 PE-uren

Dit symposium draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis. Derhalve komt dit congres in aanmerking voor 6 PE-uren van NBA.


Gratis online proefabonnement Huurrecht

Het vakblad Huurrecht geeft elke 2 maanden een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken op het gebied van huurrecht met betrekking tot woon- en bedrijfsruimten. Specifieke problematiek waar woningcorporaties mee te maken hebben wordt onder de loep genomen evenals de actuele regelgevingen.

Deelnemers aan NSW hebben de mogelijkheid om gratis 2 nummers en 4 maanden toegang tot de online databank te ontvangen.
U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Meer informatie over het vakblad: www.euroforum.nl/huurrecht


 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Workshop Strategische Beleidsvorming

13 oktober 2016

Tijdens de workshopdag gaat u zelf aan de slag met de thema’s leefbaarheid, duurzaamheid, circulaire economie en u wordt middels een spelopzet meegenomen om een duidelijke visie te formuleren van uw organisatie. Met inspiratie en begeleiding van organisatiedeskundigen gaat u aan de slag met toekomstige kaders voor corporaties en hoe u daarbij uw maatschappelijk ondernemerschap kunt blijven invullen met een efficiënte organisatieaanpak.


Programma Strategische Beleidvorming

Aan de slag voor een corporatie met visie
o.l.v. hoogleraar housing management Vincent Gruis

Een dag met beknopte presentaties en concrete voorbeelden. Een dag waarbij we met elkaar in discussie gaan. Met de inspiratie en begeleiding van organisatiedeskundigen en collega-woningcorporaties gaat u, middels een game, aan de slag om te zien waar uw organisatie op dit moment staat en waar uw corporatie naar toe zou willen.

09.00 Ontvangst

09.30 Opening door Hoogleraarhousing management & sessievoorzitter Vincent Gruis


09.45

Blok 1: Vergroten leefbaarheid

 • Hoe en wat kan de corporaties en gemeente investeren in de leefomgeving (wet staat open voor investeringen en posities)
 • Rol gemeenten, corporaties, de buurt en maatschappelijke organisaties.
 • Scheiden wonen en zorg
 • Inversteringsvraagstuk
 • Tot stand brengen van gemeentelijke visies
 • Oplossingen om leefbaarheid op peil te houden

Radboud Engbersen, Programmamanager, Platform 31


10.45    Koffie- & theepauze


11.15    

Blok 2: Innovatie: comfortabel en betaalbaar duurzaam

 • Doel: tevreden bewoners, fraaiere wijken én gerealiseerde duurzaamheidsdoelen
 • Conditie: EPV (Energieprestatievergoeding) én innovatieve bouwsector
 • Uitdaging: comfortabel en gewild naar maatschappelijke doelen (o.a. vermindering CO2 uitstoot)
 • Hoe: handelingsperspectief corporaties (investeringsmogelijkheden én gezonde businesscase bouwers
 • Wat: modern opdrachtgeverschap gericht op gegarandeerde productprestaties

Leen van Dijke, Voorzitter, De Brede Stroomversnelling.


12.15    Lunchpauze


13.15  

Blok 3: Asset Management en Circulaire Volkshuisvesting

 • Van moeten naar willen: een praktische visie op circulariteit
 • Levensduurverlening van assets en financieringsuitdagingen
 • Invloed van duurzaam gebruik en beheer op ontwerpproces
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de asset manager
 • Met diverse theoretische en praktische voorbeelden

Rinus Vader MSc, Leading Professional Asset Management, Royal HaskoningDHV

 


14.15  

Blok 4: Strategiespel: Strategie-ontwikkeling

Hoe ziet onze corporatie van de toekomst er uit? In 2 x 45 minuten schieten we gestructureerd door theorie en praktijk van onderwerpen als:

 • De sterkste organisaties kiezen hun uitdagingen zelf
 • De strategische vrijheid in tijden van keurslijven
 • Van individuele ideeën naar gezamenlijke actieplannen

Louis Huyskens, Ahelpingbrand

 

15.00    Koffie- & theepauze

15.30    Vervolg: Strategiespel

16.15    Samenvatting van de dag met Prof.dr.ir. Vincent Gruis, hoogleraar Housing Managment, TUDelft

Schrijf u in in

Partner worden van het Nationaal Symposium Woningcorporaties?

Ondersteund uw bedrijf de corporatiesector in Nederland om optimaal in te spelen op nieuwe kansen? Word dan partner van hét Nationaal Symposium Woningcorporaties en laat de sector kennismaken met uw visie en ontmoet potentiële klanten. U kunt bijvoorbeeld een lezing of
sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier uw organisatie profileren.


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met:

Luc Giesen
Sales Executive
T: 040-2972747


 

Partners 2016

 

 
 

 

Wat gebeurd er op de Woningmarkt?


Katja Staartjes bereikte in 1999 als eerste Nederlandse vrouw de top van de Mount Everest. Zo’n expeditie is extreem en confronterend en biedt daardoor waardevolle lessen op het gebied van leiderschap, teamgeest en omgaan met verandering en tegenslag. Lees meer over haar ervaringen

“Een corporatie is een eenvoudig ding: er komt huur binnen en dat wordt uitgegeven aan onderhoud, rente en bedrijfslasten.” Lees meer

“Volgens Erik Maassen is het goed mogelijk om de sociale huurmarkt betaalbaar te maken met de huidige regels en wetten." Lees meer

“De Sociale huurmarkt betaalbaar maken met de huidige regels en wetten, kan dat wel eigenlijk?" Lees meer

“Volgens Peter Meeuwis is de introductie van asset management trending topic bij woningcorporaties" Lees meer

“Een thuis is meer dan alleen een huis" Lees meer

“Asset Manager cruciale rol in vastgoedsturing?" Lees meer

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Nationaal Symposium Woningcorporaties
Inlogcode:

Contact

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Nationaal Symposium Woningcorporaties? Neem dan contact op met onze adviseur.

Nancy Kager
Tel: 040-2972774
E: Nancy Kager