Cursus Brandveiligheid van gebouwen

Al 15 jaar dé cursus!

 • Alles over nieuwe landelijke regelgeving brandveiligheid
 • Beoordeeld met een 8.1
 • Gegeven door dé experts in brandveiligheid en brandpreventie
 • Ook geschikt om incompany te organiseren!
 • Download de gratis online proefles

Voorkom brandgevaarlijke situaties!

Bent u de eigenaar of de gebruiker van een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van dat bouwwerk. Met ingang van 1 januari 2014 heeft u een veel grotere kans om aansprakelijk te worden gesteld voor schade bij brand. Dit komt doordat de afspraken tussen brandverzekeraars ingrijpend zijn veranderd, waardoor zij niet uitbetalen als niet aan de brandveiligheidsvoorschriften is voldaan. Met de juiste maatregelen voldoet u aan de wet- en regelgeving, verkleint u de kans op brandgevaarlijke situaties en voorkomt u aansprakelijkheidsclaims.

Bekijk hier het programma


 

 


Belangrijke wet- en regelgeving op het terrein van brandveiligheid

Tijdens deze cursus leert u:

 • Aan welke wetten, regels en voorschriften uw bouwwerk moet voldoen op het terrein van brandveiligheid
 • Hoe u de brandveiligheid van uw gebouw waarborgt
 • Wat uw taken en verantwoordelijkheden zijn bij beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van bouwwerken
 • Hoe erop wordt toegezien dat bouwregelgeving wordt uitgevoerd en nageleefd
 • Welke aspecten voor u van belang zijn bij het afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade
 • Hoe u gevaarlijke situaties kunt voorkomen als er toch een brand uitbreekt

 

De cursus Brandveiligheid van gebouwen geeft u:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Een certificaat van deelname

 

Zorg dat u goed op de hoogte bent en meld u nu aan!

Module 1: Totaaloverzicht voor een brandveilig gebouw

16 juni 2015

Introductie en kennismaking

Inleiding in brandveiligheid

 • Wat is brandveiligheid?
 • Waarom is het van het grootste belang dat uw bouwwerk brandveilig is?
 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van brandveiligheid? En nog belangrijker: hoe kunt u hieraan voldoen?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent op de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie

Brandveiligheid in het Bouwbesluit

 • Wat schrijft het Bouwbesluit voor over brandveiligheid?
 • Aan welke eisen en brandveiligheidsvoorschriften moet uw gebouw voldoen volgens het Bouwbesluit? En hoe kunt u hieraan voldoen?
 • Hoe ziet de gemeente erop toe dat de bouwregelgeving wordt uitgevoerd en nageleefd?

Kitty Haas, adviseur brandbeveiliging bij European Fire Protection Consultants en medeontwikkelaar van het brandveiligheidsconcept Beheersbaarheid van brand, adviseert over brandveiligheid bij nieuwbouwprojecten en onderzoeken naar bestaande bouwwerken

Brand en brandveilig gebruiken

 • Hoe ontstaat een brand? En welke factoren spelen hierbij een rol?
 • Hoe waarborgt u als gebruiker de brandveiligheid van het bouwwerk?
 • Is brandveilig gebruiken belangrijker dan brandveilig bouwen?
 • Aan welke brandveiligheidseisen wordt uw gebouw getoetst alvorens een gebruiksvergunning kan worden verleend door de gemeente?

Erik Ablij, beleidsmedewerker risicobeheersing en coördinator team toezicht bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, heeft ruim 20 jaar ervaring op het terrein van brandveiligheid en is gespecialiseerd in brandveilig gebruik

Brandveiligheid in Arbowetgeving

 • Wat schrijft de Arbowet voor over brandveiligheid?
 • Aan welke regels en brandveiligheidsvoorschriften moet uw gebouw voldoen volgens de Arbowet?
 • Hoe voorkomt u dat aanwezige medewerkers in het gebouw worden blootgesteld aan brandgevaarlijke situaties?
 • Hoe organiseert u de bedrijfshulpverlening voor als zich toch een brand voordoet?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent op de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie

Module 2: Inzicht in (brand)veiligheidsinstallaties en juridische aansprakelijkheid

18 juni 2015

(Brand)veiligheidsinstallaties

 • Welke soorten (brand)veiligheidsinstallaties zijn er?
 • Aan welke normen moeten  (brand)veiligheidsinstallaties voldoen?
 • Hoe gebruikt u (brand)veiligheidsinstallaties bij een brand?
 • Op welke wijze vindt het onderhoud van (brand)veiligheidsinstallaties plaats?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent op de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie

Aan de slag met uw casuïstiek

Voorafgaand aan de cursus vult u een uitgebreide intake in waarbij u ook de gelegenheid krijgt om uw eigen praktijkcase in te brengen. Uw vragen en praktijkcase worden in dit onderdeel behandeld.

Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheden voor schade veroorzaakt door brand

 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid met betrekking tot brandveiligheid?
 • Welke aspecten zijn van belang bij het afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade?
 • Wanneer kan de verzekeraar de schade op u verhalen als de brand is ontstaan door onzorgvuldig handelen?
 • Aan welke brandveiligheidsvoorschriften moet u voldoen om schadeclaims te voorkomen?

Marco Swart, advocaat en eigenaar van Swart & De Schepper Advocaten, expert op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, hij behandelt dagelijks kwesties tegen verzekeraars waaronder brandzaken

Toekomstige ontwikkelingen

 • Wat gaat er (in de toekomst) veranderen op het terrein van brandveiligheid?
 • Wat zijn de consequenties van deze veranderingen?
 • Hoe kunt u op deze veranderingen anticiperen?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent op de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie

Module 3: Brandveilig bouwen volgens het Bouwbesluit

23 juni 2015

Het Bouwbesluit en brandveiligheid

 • Aan welke eisen en brandveiligheidsvoorschriften moet uw bouwwerk voldoen? En welke aanvullende eisen gelden er voor een bouwaanvraag?
 • Hoe verricht u een grondige analyse van uw bouwwerk en het gebruik ervan?
 • Welke gebruikersfuncties heeft uw gebouw?
 • Wat is de bezetting van uw gebouw?
 • Gaat het om nieuwbouw of om bestaande bouw?
 • Wanneer komt u in aanmerking voor uitzonderingsregels en hoe gaat u om met het principe van gelijkwaardigheid?

Compartimentering

 • Hoe bevordert u met brandcompartimentering de brandveiligheid van uw gebouw?
 • Op welke manier deelt u een brandcompartiment in bestaande uit meerdere subbrandcompartimenten?

Vluchten

 • Welke soorten vluchtroutes zijn er te onderscheiden? En waar moeten deze aan voldoen?
 • Hoe bepaalt u de draairichting van deuren?
 • Op welke manier bevordert u de doorstroomcapaciteit van vluchtwegen?

Kitty Haas, adviseur brandbeveiliging bij European Fire Protection Consultants en medeontwikkelaar van het brandveiligheidsconcept Beheersbaarheid van brand, adviseert over brandveiligheid bij nieuwbouwprojecten en onderzoeken naar bestaande bouwwerken

Het toepassen van brandveiligheidsvoorschriften in de praktijk
De docent gaat verder in op de verantwoordelijkheden van de eigenaar/ de gebruiker voor brandveiligheid. Gedurende de dag wordt gewerkt met diverse oefeningen, zodat u de materie leert toepassen in de praktijk.

Module 4: Brandveilig gebruiken volgens het Bouwbesluit

25 juni 2015

Wet- en regelgeving voor brandveilig gebruik

 • Wat is de wettelijke basis van het bouwbesluit met betrekking tot het brandveilig gebruik van uw gebouw?
 • Wat is de relatie met andere wetgeving op het terrein van brandveiligheid?
 • Wat zijn uw verantwoordelijkheden als de eigenaar/ de gebruiker ten aanzien van het brandveilig gebruik van een gebouw?

Brandveilig gebruik

 • Hoe waarborgt u als gebruiker/ eigenaar de brandveiligheid van uw bouwwerk?
 • Op welke manier kunt u brand voorkomen dan wel bestrijden?
 • Hoe signaleert u tijdig een brand?
 • Hoe zorgt u ervoor dat aanwezigen bij een brand uw gebouw veilig kunnen ontvluchten?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent op de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie

Het toepassen van brandveiligheidsvoorschriften in de praktijk
De docent gaat in op de verantwoordelijkheden van de eigenaar/ de gebruiker ten aanzien van het brandveilig gebruik van gebouwen. Gedurende de dag bent u bezig met het zelfstandig of in groepen uitwerken van oefeningen waarbij uw eigen situatie veelal ingebracht kan worden.

Tijdschema

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de lesdag

 

Uw docenten:

Gerrit Hagen is directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen te Harderwijk. Hij is gespecialiseerd in (brand-)veiligheid, in het bijzonder ten aanzien van brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen. Hij is in dit vakgebied begonnen bij de Brandveiligheidsdienst van Philips te Eindhoven en heeft van daaruit de Brandweeracademie doorlopen. Na 12 jaar Philips is hij gaan werken bij het Veiligheidsinstituut te Amsterdam en is daar opgeleid tot Hogere Veiligheidskundige. Bij de fusie van het Veiligheidsinstituut en de Stichting CCOZ tot het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden is hij in Harderwijk begonnen met Arboforum. Sinds februari 2011 verzorgt hij onder de naam BVO (Brand-) Veiligheid & Opleidingen, naast advieswerk, opleidingen voor specialisten uit de Elektrobranche, ten aanzien van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Daarnaast verzorgt hij opleidingen voor Veiligheidskundigen en is hij hoofddocent van de opleiding Fire Safety Manager.

Ing. Kitty Haas is werkzaam als adviseur brandbeveiliging bij European Fire Protection Consultants BV (EFPC) te Bilthoven. Vanuit die functie is zij betrokken bij de advisering van verschillende nieuwbouwprojecten en onderzoeken naar bestaande bouwwerken. Zij is onder andere werkzaam geweest bij Bouw- en Woningtoezicht Den Haag en het Ministerie van VROM waar zij betrokken is geweest bij het opstellen van de bouwregelgeving. Kitty Haas is, in samenwerking met SAVE en 2BO, betrokken bij de update van het brandbeveiligingsconcept “Beheersbaarheid van brand”.

Erik Ablij is beleidsmedewerker risicobeheersing en coördinator team toezicht bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Als operationeel manager coördineert en begeleidt hij een team van adviseurs en toezichthouders. Hiervoor was hij ondermeer werkzaam bij de Brandweer Purmerend en de Regionale Brandweer Waterland. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring op het terrein van brandveiligheid en is gespecialiseerd in brandveilig gebruik.

Mr. Marco Swart is sinds 1996 advocaat en heeft sinds 2007 zijn eigen kantoor Swart & De Schepper Advocaten te Eindhoven. In zijn civiele praktijk ligt de nadruk op arbeidsrecht en aansprakelijkheden. Hij behandelt dagelijks kwesties tegen verzekeraars, waaronder brandzaken.

Data en locatie

 • 16, 18, 23 en 25 juni 2015

Regardz Meeting Center Eenhoorn Amersfoort
Barchman Wuytierslaan
3818 LH Amersfoort
Tel. 0800 - 2 506 060
Routebeschrijving

Voor wie bestemd?

De cursus Brandveiligheid van gebouwen is speciaal ontwikkeld voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor een brandveilig gebruik van gebouwen:

 • Facility managers
 • Gebouwbeheerders
 • Veiligheidsfunctionarissen
 • Brandveiligheidsadviseurs
 • BHV coördinatoren
 • Hoofden technisch beheer
 • Arbo deskundigen
 • Arbeidshygiënisten
 • Bouwprofessionals
 • Architecten
 • Projectontwikkelaars
 • Huurders en kopers van (tijdelijke) accommodaties

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen 2999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.
Wilt u losse modules volgen? Het bedrag per module bedraagt 899,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch. Neem hiervoor contact op met opleidingsadviseur Betty van den Berk, tel: 040 - 2 974 837.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voorinteractie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Inlichtingen

Klantenservice

Tel: 040-2 974 977

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Betty van den Berk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 974 837

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Frank van Summeren
Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid

Barbara Canters
Projectcoördinator

 

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Brandveiligheid van gebouwen
Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 16, 18, 23 en 25 juni 2015
Beoordeling (9):
8.1 / 10
Locatie: Regardz Meeting Center Eenhoorn Amersfoort

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Betty van den Berk  

Opleidingsadviseur
Betty van den Berk

  

040 - 2 974 837