Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres: 20 september 2017 | Excursie: 21 september 2017
The Hague Security Delta Campus

Voorkom ondermijning veroorzaakt door
criminele netwerken

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken... Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd.

Download de brochure

Op 20 en 21 september 2017 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid op The Hague Security Delta Campus het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt.

 


Tijdens het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit hoort u:
 • Hoe u een strategie bepaalt voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw gemeente
 • Op welke manier u barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen
 • Welke bestuurlijke instrumenten u tot uw beschikking heeft voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners aan de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland over innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken

Bekijk het programma


O.a. deze experts op het podium:

 

Albert van Wijk

Lid van het College van procureurs-generaal

John van den Heuvel

Misdaadverslaggever en voormalig rechercheur bij de politie

Edward Kleemans

Hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Caspar Hermans

Programmadirecteur bij de Taskforce Brabant-Zeeland

Bekijk alle sprekers


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


Volg ons ook op:

 

Bekijk het programma en de diverse excursies!

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Congres: 20 september 2017

Bekijk het programma

09.00
Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer
09.30
Opening congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Joris den Bruinen, plaatsvervangend directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld
Xander Beenhakkers, dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit, hoofddocent van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en Programmamanager bij The Hague Security Delta

10:00
Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit
 • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het terrein van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Waarom is het van het grootste belang dat u ondermijning en georganiseerde criminaliteit een halt toe roept?
 • Hoe ondermijnt georganiseerde criminaliteit de samenleving?

Edward Kleemans, hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van Ondermijning, richt zich in zijn onderzoek op vormen van zware criminaliteit die in georganiseerd verband worden gepleegd en publiceerde het boek ‘Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand’

10.30
Bestuurlijke aanpak van Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen?
 • Hoe kunt u criminele netwerken ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente? En hoe kunt u gevestigde criminele netwerken weren?
 • Welke bestuurlijke instrumenten heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?

Jack Mikkers, burgemeester van de gemeente Veldhoven en voorzitter van de Integrale Stuurploeg aanpak Georganiseerde Criminaliteit van de eenheid Oost-Brabant, waar gemeenten, politie, openbaar ministerie en de belastingdienst samenwerken aan de aanpak van ondermijning

11.00
Koffie en theepauze op de beursvloer
11.30
Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit
 • Op welke manier kan de overheid zich organiseren voor de geïntegreerde aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe voorkomt u misbruik van legale economische en juridische (overheids-) voorzieningen voor investeringen van crimineel vermogen en het ontplooien van criminele activiteiten?
 • Op welke manier voorkomt u vermenging tussen de onder- en bovenwereld?
 • Welke barrières kunt u opwerpen om het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren?
 • Hoe verstoort u gelegenheidsstructuren en bestrijdt u economische machtposities van criminelen en hun facilitators?

Caspar Hermans, programmadirecteur bij de Taskforce Brabant-Zeeland en voormalig hoofd van de afdeling georganiseerde criminaliteit en plaatsvervangend directeur rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding bij het ministerie van Veiligheid en Justitie

12.00
Politiële aanpak georganiseerde criminaliteit
 • Hoe signaleert u criminele netwerken die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier treedt u op tegen criminele netwerken die met hun criminele activiteiten de samenleving ondermijnen?

Wilbert Paulissen, hoofd van de landelijke recherche van de landelijke eenheid van de Nationale Politie, richt zich op de politiële aanpak van georganiseerde criminaliteit

12.30
Strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit
 • Wat is de rol van het openbaar ministerie bij de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit?
 • Welke juridische instrumenten heeft u tot uw beschikking voor de strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe verhoudt de strafrechtelijke aanpak zich tot de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?

Albert van Wijk, lid van het college van procureurs-generaal, bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie

13.00
Lunchpauze op de beursvloer
Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer

Tijdens de lunchpauze van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in het veiligheidsdomein ontmoet.

Interactieve sessies

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.


14.00
Sessieronde 1
14.45
Sessieronde 2
15.30
Koffie en theepauze op de beursvloer
16:00
Sessieronde 3

Bekijk alle sessies

1: Bestuurlijk CriminaliteitsBeeld Analyse en de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw regio?
 • Wat is het doel van de Bestuurlijk CriminaliteitsBeeld Analyse (BCBA)? En hoe kunt u deze methodiek gebruiken bij het bepalen van een strategie?
 • Welke rol speelt het RIEC bij de totstandkoming van de BCBA?
 • Hoe speelt u in op relevante ontwikkelingen van de georganiseerde criminaliteit in uw regio?

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Belastingdienst en de Douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit, betrokken bij de ontwikkeling van een methodiek voor een Bestuurlijk Criminaliteitsbeeld Analyse


2: Het voorkomen van bedreigende situaties
 • Hoe voorkomt u dat u bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit in een bedreigende situatie terechtkomt?
 • Op welke manier gaat u om met risico’s wanneer u toch in een bedreigende situatie terechtkomt?
 • Hoe kunt u zich laten beveiligen tegen bedreigingen van criminele organisaties?

Peter Adriaens, beleidsmedewerker Bewaken & Beveiligen bij het Openbaar Ministerie en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, schreef het boek ‘Het stelsel B&B geëvalueerd’ over het stelsel bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten op decentraal niveau


3: Bestuurlijke aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe komt u tot een bestuurlijke aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Wat is de rol van de politie bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?

Joelle Hermens, beleidsadviseur bij de Nationale Politie eenheid Midden-Nederland, richt zich op de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit


4: Wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van mensenhandel
 • Wat is de belangrijkste (nieuwe) wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van mensenhandel?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht) heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van mensenhandel?
 • Hoe treedt u op tegen mensenhandel?

Luuk Esser, onderzoeker bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen, informeert de regering over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland en over de effecten van het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd


5: Het Veiligheidshuis en de aanpak van mensenhandel
 • Wat kan het Veiligheidshuis betekenen voor uw gemeente bij de aanpak van mensenhandel?
 • Hoe werkt u met partners in de zorg- en veiligheidsketen samen onder één dak aan de aanpak van mensenhandel?
 • Op welke manier kan het Veiligheidshuis uw gemeente ondersteunen bij het ontwikkelen van een integrale aanpak van mensenhandel?
 • Welke rol speelt het Veiligheidshuis bij de uitwisseling van informatie?

Frans van der Haar, ketenmanager van het Veiligheidshuis Groningen, waar gemeente, politie, openbaar ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van mensenhandel


6: Wet bibob en de aanpak van ondermijning
 • Wat is het doel van de Wet bibob? En waarom is het van het grootste belang dat uw gemeente haar bibob beleid op orde heeft?
 • Wat schrijft de Wet bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de Wet bibob?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de Wet bibob?
 • Wanneer mag u de Wet bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?
 • Hoe kunt u advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob?
 • Wanneer kan het Landelijk Bureau Bibob om een advies worden gevraagd? En welke voorwaarden zijn er verbonden aan het aanvragen van een bibob advies?
 • Op welke wijze voert het Landelijk Bureau Bibob het onderzoek uit en hoe is het bibob advies opgebouwd?

Annemarie van Kessel, begeleidingsadviseur bij het Landelijk Bureau Bibob van het ministerie van Veiligheid en Justitie, voert op verzoek van bestuursorganen integriteitscreeningen uit en adviseert bestuursorganen over de implementatie en toepassing van de Wet bibob


7: Aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel
 • Op welke manier krijgt u zicht op de drugshandel in uw gemeente?
 • Op welke manier werkt u integraal samen aan de aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel?
 • Hoe gebruikt u straatinformatie bij de aanpak van drugshandel?

Edward van der Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken, lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, verricht onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel


8: Bescherming van vitale infrastructuur tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Op welke manier kunt u de vitale infrastructuur beschermen tegen ondermijning en inmenging van de georganiseerde criminaliteit?
 • Wat is het gezamenlijk belang van de overheid en bedrijven die actief zijn in de vitale infrastructuur?
 • Op welke manier kan publiek-private samenwerking bijdragen aan de bescherming van vitale infrastructuur tegen ondermijning en inmenging van de georganiseerde criminaliteit?

Jan Janse, districtchef Zeehaven eenheid Rotterdam Nationale Politie, verantwoordelijk voor de veiligheid in de Rotterdamse haven


9: Integrale aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe bepaalt u, op basis van de gezamenlijke informatiepositie van u en uw veiligheidspartners, welke criminele netwerken u met prioriteit aanpakt?
 • Op welke manier combineert u de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak om de impact te vergroten?
 • Hoe vertaalt u de gekozen interventiestrategie op strategisch/bestuurlijk niveau naar het tactisch en operationeel niveau?

Mèlanie Nijenhuis, informatie officier bij het Openbaar Ministerie, legt voor het OM de verbinding met andere veiligheidspartners die zich richten op de aanpak van georganiseerde criminaliteit


10: Regionale Omgevingsdienst en de aanpak van milieucriminaliteit
 • Op welke manier werkt u regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Hoe organiseert u (keten)toezicht binnen de Regionale Omgevingsdienst?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u signalen binnenkrijgt? En hoe weegt u deze signalen (Informatie Gestuurde Handhaving)?
 • Hoe komt u tot een interventiestrategie? Welke interventie zet u wanneer en onder welke voorwaarden in?

Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving


11: Big Data en de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Op welke manier verkrijgt u zicht op criminele netwerken?
 • Hoe kunt u met Big Data criminele netwerken in kaart brengen en gericht aanpakken?

Paul Duijn, strategisch analist bij de FIOD opsporingsdienst van de Belastingdienst, docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en voormalig strategisch analist bij Europol en de Nationale Politie eenheid Den Haag, verricht aan de hand van Big Data onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken


12: Criminele dreiging vroegtijdig signaleren, proactief reageren en preventief handelen
 • Hoe gaat u van een risico georiënteerde reactie naar dreiging georiënteerde preventie door middel van het 3 poorten model?
 • Waarom zwakke signalen serieus genomen moeten worden om high impact crime tegen te gaan?
 • Wat maakt de mens als succesfactor tegen georganiseerde criminaliteit?
 • Het belang van oefenen en trainen als kernactiviteit om voorbereid te zijn op het onverwachte?
 • Wat zijn belangrijke lessen uit de praktijk?

Esther Huijser, hoofd Risk, Security en Compliance bij Geldservice Nederland, zorgt ervoor dat het chartale geld voor een aantal banken in Nederland wordt geteld en gedistribueerd

Mark van den Wijngaard, account manager hoog risico bij Securitas, toonaangevend beveiligingsbedrijf dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en bedient met integrale veiligheidsoplossingen, ontwikkelde in samenwerking met Geldservice Nederland een proactieve beveiligingsstrategie naar aanleiding van gewelddadige overvallen op gelddepots


13: Normalisatie woonwagenlocaties
 • Op welke manier normaliseert u de situatie op een woonwagenlocatie in uw gemeente?
 • Hoe houdt u toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Hoe handhaaft u indien nodig?

Jeroen Kemna, projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex en docent op de opleiding Overlastcoördinator
Ronny Saedt, directeur van RAAF advocaten, gespecialiseerd in huurrecht en vastgoedrecht


14: Rijker Verantwoorden bij ondermijning
 • Hoe mobiliseert u mensen en middelen door rijker verantwoorden?
 • Hoe gaat u om met de verschillende verantwoordingsroutines en behoeften van partnerorganisaties?
 • Praktisch aan de slag met het Public Value Plan.

Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning


15: Beroep en bezwaar op het terrein van bibob
 • Hoe kan een aanvrager van een subsidie of vergunning bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing gebaseerd op een bibob advies?
 • Hoe evalueert u de uitkomsten van bezwaar – en beroepsprocedures?
 • Wat kunt u leren van jurisprudentie met betrekking tot de wet bibob?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en docent op de opleiding bibob coördinator


16. Het structureren en uitvoeren van een integriteitsonderzoek
 • Op welke manier kunt u een integriteitsonderzoek plannen en structureren?
 • Hoe raadpleegt u open en gesloten bronnen? En welke juridische en praktische randcondities zijn hierbij van belang?
 • Op welke manier beoordeelt u de onderzoeksgegevens?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van integriteitsonderzoek?

Rene Reijenga, directeur van Screenen.com, verricht met een team bestaande uit psychologen, onderzoek experts, interviewspecialisten, criminologen en recherche-experts screenings voor (semi)overheden en bedrijven16.45
De werkwijze van criminele netwerken
 • Wat is de werkwijze van criminele netwerken?
 • Op welke manier kunt u criminele netwerken ontmoedigen om criminele activiteiten te ontplooien?

John van den Heuvel, misdaadverslaggever en voormalig rechercheur bij de politie, werkte aan talloze nationale en internationale misdaadreportages, presenteerde voor tv-programma’s als Bureau Misdaad, Crime Time en Bureau van den Heuvel en schreef verschillende boeken over georganiseerde criminaliteit

17.15
Afsluiting met borrel op de beursvloer

Excursie 21 september 2017

Excursies
Aansluitend aan het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit worden verschillende verdiepende excursies aangeboden. U kunt kiezen welke instanties en sprekers u het meeste aanspreken en deelnemen aan de desbetreffende excursie om kennis op te doen in de praktijk.


Excursie: Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit vanuit een internationaal perspectief
09.00
Ontvangst met koffie en thee op The Hague Security Delta Campus
09.30
Start excursie en vertrek vanaf The Hague Security Delta Campus

Xander Beenhakkers, dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit, hoofddocent van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

10.00
Bezoek aan Europol
 • Hoe bedreigt georganiseerde criminaliteit de nationale en internationale veiligheid?
 • Op welke manier werkt u grensoverschrijdend samen aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit?
 • Waarom is Europol in het leven geroepen? En wat zijn haar taken en bevoegdheden?
 • Welke rol speelt Europol bij het uitwisselen van informatie?
12.00
Bezoek aan Eurojust
 • Criminele netwerken trekken zich weinig aan van landsgrenzen, samenwerken is essentieel: hoe geeft u hier invulling aan?
 • Welke (juridische) dilemma’s doen zich voor bij de opsporing en vervolging van criminele netwerken?
 • Hoe brengt u kennis en informatie samen en stemt u strategieën op elkaar af?

Koen Hermans, adviseur van de Nederlandse vertegenwoordiger in het bestuur van Eurojust, agentschap van de Europese Unie dat de samenwerking tussen gerechtelijke autoriteiten in de Europese Unie ondersteunt in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit

14.00
Lunch in een internationale omgeving
15.00
Bezoek aan de Landelijk Informatie en Expertise Centrum
 • Hoe werkt u samen op nationaal en internationaal niveau bij de aanpak van Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit?
 • Op welke manier ondersteunt het Landelijk Informatie en Expertise Centrum de Regionale Informatie en Expertise Centra bij de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?

Henny Schilders, plaatsvervangend hoofd van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum, ondersteunt de Regionale Informatie en Expertise Centra bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Excursie: Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit in de praktijk
09.00
Ontvangst met koffie en thee op The Hague Security Delta Campus

Xander Beenhakkers, dagvoorzitter van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit, hoofddocent van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

09.30
Start excursie en vertrek vanaf The Hague Security Delta Campus
11.00
Bezoek aan het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdam
 • Georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen, daarom is samenwerking noodzakelijk: hoe geeft het RIEC hier invulling aan?
 • Waarom is het RIEC in het leven geroepen?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC u ondersteunen bij de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?

Henk de Vries, adviseur Bibob bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdam, waar gemeente, de provincie, het Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst samenwerken aan de aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

13.00
Lunchpauze
14.00
Bezoek aan een bedrijventerrein in Rotterdam
 • Op welke manier krijgt u zicht op verborgen ondermijnende criminaliteit op een bedrijventerrein?
 • Hoe legt u duurzame verbindingen met ondernemers, in de strijd tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
 • Op welke manier kunt u uw informatiepositie versterken?

Marcel van de Ven, Stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Albert van Wijk

Lid van het College van procureurs-generaal

John van den Heuvel

Misdaadverslaggever en voormalig rechercheur bij de politie

Edward Kleemans

Hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Jack Mikkers

Burgemeester van de gemeente Veldhoven en voorzitter van de Integrale Stuurploeg aanpak Georganiseerde Criminaliteit van de eenheid Oost-Brabant

Joris den Bruinen

Plaatsvervangend directeur van The Hague Security Delta

Caspar Hermans

Programmadirecteur bij de Taskforce Brabant-Zeeland

Henny Schilders

Plaatsvervangend hoofd van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum

Xander Beenhakkers

Dagvoorzitter van het congres en hoofddocent van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Koen Hermans

Adviseur van de Nederlandse vertegenwoordiger in het bestuur van Eurojust

Wilbert Paulissen

Hoofd van de landelijke recherche van de landelijke eenheid van de Nationale Politie


Datum

Congres: 20 september 2017
Excursie: 21 september 2017

Locatie

The Hague Security Delta Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
070 - 3 028 180


Routebeschrijving

 
 

Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Belastingdienst
 • Koninklijke Marechaussee
 • FIOD
 • Douane
 • Veiligheidshuizen
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Accountancybureaus
 • Advocatenpraktijken

 


Uw investering

Werkzaam in de publieke sector            
Congres           € 499,-
Excursie           € 499,-
Congres + Excursie           € 899,-

 

Werkzaam voor de publieke sector      
Congres     € 799,-
Excursie     € 799,-
Congres + Excursie     € 1.599,-


De investering voor deelname aan dit seminar is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

Legitimitatie

Met het oog op de strenge veiligheidsvoorschriften dient u zich op de dag van het congres te legitimeren. Alleen namen op de aanwezigheidslijst worden toegelaten. Dit betekent dat de deelnamebewijzen niet overdraagbaar zijn zonder dat dit vooraf aan ons is medegedeeld. Wij rekenen op uw begrip.

Inschrijven


Ook interessant voor u:

Bent u opzoek naar meer verdieping? Dan zijn onderstaande opleidingen zeer interessant voor u en/of uw collega's!

 


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit? Heeft u interesse in deelname met meerdere collega's? Of heeft u vragen over een van bovenstaande opleidingen?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780

 


Volg ons ook op:

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Partners

 

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit

Wij bieden u een platform op het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden of aanwezig zijn met uw eigen stand.

 

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres? (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Bas de Kroon
Tel: 06 - 83 38 68 64

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit start op 20 en 21 september 2017 in The Hague Security Delta Campus!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode: