Cursus Facility Management

Goed Facility Management levert geld op!

 • Vanwege aanhoudende interesse alweer de 16e editie!
 • Uw praktijk staat centraal
 • Maximaal 20 deelnemers
 • Ontvang na de cursus een certificaat van deelnamen
 • Inclusief: 'Mijn Online Leeromgeving'

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

Vergroot het bedrijfsresultaat met efficiënt facilitair management!

Zeker nu, na economisch turbulente tijden, is het voor organisaties van cruciaal belang om met beperkte financiële middelen toch aan de hoog gestelde kwaliteitseisen te voldoen. Het nastreven van een efficiënte en kostenbesparende bedrijfsvoering is ook voor uw organisatie noodzakelijk! Tijdens de cursus Facility Management leert u binnen de randvoorwaarden en strategische lijnen van uw organisatie de facilitaire dienstverlening in te zetten. U krijgt alle benodigde kennis en instrumenten om effectief, efficiënt en flexibel mee te werken aan het bedrijfsresultaat.

 

Waar kunt u kosten besparen?

Hoe zet u middelen efficiënter in? Kiest u voor uitbesteden of eigen beheer? Hoe behoudt u met minder middelen de gewenste kwaliteit? Kortom: Hoe kunt u nu optimaal aan de hooggestelde eisen voldoen binnen uw tijdsplanning? Deze cursus Facility Managment biedt u, als (aankomend) leidinggevende binnen uw vakgebied, alle benodigde handvatten om efficiënt en succesvol aan de slag te gaan!

 

De 2-daagse cursus Facility Management behandelt o.a.:

 • Facility Management: “in control” tijdens veranderingsprocessen
 • Hoe brengt u het FM beleid binnen uw eigen organisatie op gang?
 • Succesvol in gesprek met de top van uw organisatie over uw beleidsplannen
 • Werken met Service Level Agreements (SLA's)
 • Sturen op resultaat: onderhandelingsvaardigheden voor Facility Managers

Bekijk het programma

 

Resultaat na 2 dagen:

 • U gaat naar huis met nieuwe handvatten, inzichten en toegang tot een online leeromgeving
 • U heeft een compleet overzicht van het vakgebied Facility Management
 • U ontwikkelt zich tot een goede gesprekspartner voor het management binnen uw organisatie
 • U bent op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en relevante wet- en regelgevingen binnen uw vakgebied
 • U weet wat u als Facilitair Manager moet doen voor een optimale bijdrage aan het bedrijfsresultaat!

Kortom, u krijgt alle benodigde kennis en instrumenten om binnen de randvoorwaarden en strategische lijnen van uw organisatie de facilitaire dienstverlening in te zetten. Effectief, efficiënt en flexibel!

Download de brochure (pdf)

 

Wenst u meer verdieping?

Beschikt u al over enige basiskennis van Facility Management en wenst u juist meer verdieping in dit vakgebied? Bekijk dan onze 6-daagse Verdiepingsopleiding voor de Facility Manager!

Programma van de cursus Facility Management

 

Dag 1

09.00 uur - Ontvangst met koffie & thee

 

09.30 uur - Opening en inleiding door uw hoofddocent
Dr. ir. Andreas van Wagenberg, directeur, Office for Human Environments

 

Basiskennis & Vakbegrippen

09.45 uur - Facility Managementkunde; FM model en begrippen

 • Het fundament; waarom is professioneel facility management een noodzaak?
 • Facility Management; wat zegt EN15221 over plaats en inhoud van facility management?
 • Hoofdbegrippen; wat betekent 'facilitaire functie, activiteit, klantbegrip, kosten en kwaliteit'?
 • Beleid; hoe kan men het beleid en de besturing voor facility inrichten? Wat en hoe dient gestuurd te worden?
 • Integrale dienstverlener, hoofd product/dienstgroepen, producenten, dienstcatalogus
 • Ketens en netwerken; wat is het belang van planning en de levenscyclus?
 • Elementen van beleid; hoe de doelen, het uitbesteden en besturen in te richten?
 • Organisatievormen; welke organisatievormen voor facility management overweegt u met de top?

Dr. ir. Andreas van Wagenberg

 

11.10 uur - Koffie - & theepauze

 

FMIS binnen Facility Management

11.30 uur - Beleidsvorming en sturing ondersteund met een FMIS

Als het gaat om beleidsvorming en sturing zijn het nemen van de juiste beslissingen en het "in control" zijn belangrijke aspecten. Het beschikken over actuele en juiste informatie is hiervoor cruciaal. Het inzetten van een FMIS kan daarbij helpen. In deze sessie wordt onder meer aandacht besteed aan:

 • Basisinformatie over een FMIS: wat is een FMIS en welke rol speelt een FMIS binnen een Facilitair Bedrijf?
 • FMIS als onderdeel van het IT landschap: de techniek achter een FMIS, de positie binnen de infrastructuur (integratie met andere systemen)
 • FMIS als onderdeel van de bedrijfsvoering: verbanden met Strategisch, Tactisch en Operationeel niveau: ondersteunend bij de groei in volwassenheid van de FM-organisatie
 • FMIS als onderdeel van informatiemanagement: verantwoording afleggen aan het (top)management, sturing geven aan beleid en benchmarking (EN 15221-7), wat kan een FMIS hierin betekenen?
 • Komen tot een succesvolle implementatie: kaders vanuit beleid en sturing (FM-model EN 15221-4), een implementatie is een verandering, een aanpak in hoofdlijnen
 • Tips en adviezen uit de praktijk

Geert-Jan Blom MSc, business consultant, Planon B.V.

 

12.45 uur - Lunchpauze

 

Van huisvestigingsstrategie naar praktijk

13.45 uur - Turn around Koninklijk Instituut voor de Tropen

 • Business case: de aanleiding voor het formuleren van een vastgoed strategie op basis van een scenario analyse

Drs. Paul D. Kotvis, directeur/eigenaar ROOM with a Vision BV, exploitatie expert

15.10 uur - Koffie- & theepauze

 

15:30 uur - Missie en strategie van het concern, startpunt voor Facility Management

 • Ondersteuning vanuit FM met bedrijfsstrategie bijstaan
 • Individuele doelen van facilitaire medewerkers sluiten aan op strategie van het bedrijf
 • Focus moet primair gericht zijn op klanten van het bedrijf en in tweede instantie op de interne collega's
 • Kwaliteit van facilitaire dienstverlening moet passend zijn voor het bedrijf waarvoor u werkt
 • Maak kosten inzichtelijk en vergelijk uw kosten met de benchmarkgegevens uit de sector

Hidde van der Kluit, voormalig directeur Facilitair Bedrijf, SNS Retail Bank

 

16.45 uur - Afsluiting van de eerste dag door uw hoofddocent


Het hele programma in één overzicht? Download de brochure! (pdf)

Dag 2

09.00 uur - Ontvangst met koffie & thee

 

09.30 uur - Opening en inleiding door uw hoofddocent
Dr. ir. Andreas van Wagenberg, directeur, Office for Human Environments

 

Beleid voor facilitaire dienstverlening van mensen en organisatie

09:45 uur - Integratie proces en gebouw

 • Het ontwerpen van een ontmoetingsplek
  • Welke dienstverlening levert u?
  • Wat is er technisch mogelijk?
 • Van CAD naar BIM
  • Wat is Building Information Modelling?
  • Welke mogelijkheden biedt BIM voor logistiek en dienstverlening?

Fred Kloet, innovatie & integratie partner PROCOC Nederland en Business Partner ARCHIBUS Inc.

 

Tussentijds koffie- & theepauze

 

12.30 uur - Lunchpauze

 

13.30 uur - Focus op kwaliteit & kosten in relatie tot uw strategie

 • Benchmarken als leidraad bij de ontwikkeling van de facilitaire organisatie
 • Interne en externe motivatoren voor een facilitaire benchmark
 • Marktconformiteit als voorwaarde
 • Bepaal uw facilitaire strategie mede op de business waarde voor uw klant
 • Neem het voortouw en zit aan het stuur

Gidion Bouwmeister, manager Business Support, Alliander Shared Services

 

Tussentijds koffie - & theepauze

 

Verantwoording afleggen aan het (top)management

In gesprek met de top van uw organisatie

 • Hoe loopt het beleidsproces nu in uw organisatie en wie is erbij betrokken?
 • Hoe brengt u het proces voor FM beleid binnen uw eigen organisatie op gang?
 • Hoe komt u in goed gesprek met de top van uw organisatie over uw beleidsplannen?
 • Welke onderdelen van uw takenpakket zou u willen verdiepen na dit overzicht van de inhoud van professioneel facility management?

Dr. ir. Andreas van Wagenberg

 

17.00 uur - Afsluiting door uw hoofddocent & uitreiking certificaten

Uw hoofddocent:

 

Dr. ir. Andreas van Wagenberg
Directeur Office for Human Environments

 

 

 

 

Docenten:

 • Geert-Jan Blom MSc
  Business consultant, Planon B.V.
 • Drs. Paul Kotvis
  Directeur/eigenaar, ROOM with a Vision BV, exploitatie expert
 • Hidde van der Kluit
  Voormalig directeur Facilitair Bedrijf, SNS Retail Bank
 • Fred Kloet
  Innovatie & integratie partner, PROCOS Nederland en business partner ARCHIBUS Inc.
 • Gidion Bouwmeister
  Manager Business Support, Alliander Shared Services

 

Algemene informatie over de cursus Facility Management

 

Data en locatie

15 en 24 november 2016

Regardz La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
Tel: 030 - 2 340 088
Routebeschrijving

 

Uw investering

De investering voor deze intensieve 2-daagse praktijkcursus bedraagt € 1.799,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Daarnaast ontvangt u een certificaat van deelname.

 

Voor wie?

Bent u nieuw in het vakgebied Facility Management of wilt u als (aankomend) leidinggevende uw kennis verbreden, verdiepen of opfrissen dan is deze cursus uitermate geschikt voor u!

 • Hoofd, manager, (beleids)medewerker, projectleider of adviseur Facility Management
 • Medewerker of manager interne dienst
 • Medewerker of manager bedrijfsbureau
 • Medewerker of manager gebouwenbeheer, huisvesting en services
 • Inkoper van facilitaire diensten en voorzieningen
 • Aanbieder van facilitaire diensten
 • Contractbeheerder facilitaire diensten
 • Medewerker of manager Finance
 • Controller
 • Office manager
 • Procesbegeleiders
 • Projectregisseurs
 • Stafmedewerkers
 • Adviseurs / trainers Het Nieuwe Werken

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel. 040 - 2 972 770

 

Verantwoordelijk voor het programma

Floor Jentjens
Opleidingsmanager

Nikki Kronenburg
Opleidingscoördinator

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Reacties van deelnemers van voorgaande edities:

 • “Aansprekelijke voorbeelden en prettige gesprekken/discussies.”
 • “Bijzonder leerzaam en zinvol, goede handvatten, heldere uitleg.”
 • “Ideeën voor nieuw jaarplan opgedaan.”
 • “Bijzonder goed bevallen is de afwisseling van verschillende docenten.”
 • “Heldere, duidelijke bijdragen, deskundige docenten, goede praktijk/theorie verhouding.”
 • “Leuk, verrassende kijkjes in andere wereld.”
 • “Bijzonder goed bevallen is de ongedwongen sfeer en het tempo waarin de thema’s zijn behandeld.”

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Facility Management

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Facility Management start op 15 en 24 november 2016 in Regardz La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1799,- excl. btw
Datum: 15 en 24 november 2016
Locatie: Regardz La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770