Incompany Business Controller

De Business Controllersopleiding versterkt uw kennis en vaardigheden om als controller een echte business partner te worden. Op een compacte en interactieve manier leert u wat nodig is om business controller te worden. Niet alleen wat u daar zelf voor moet doen, maar ook hoe de organisatie van de financiële functie u daarbij moet helpen.
U leert:

 • Hoe de planning en uitvoering van de strategie te ondersteunen.
 • Hoe u uw eigen soft skills kunt beoordelen en verbeteren.
 • Hoe u verrassende analyses kunt maken.
 • En, last but not least, hoe u ICT voor u kunt laten werken om dit mogelijk te maken.
Download (PDF)

De controller als business partner

Is uw rol ook aan het verschuiven van controller naar business controller of business partner? Of heeft u de ambitie om zich het komende jaar te richten op deze rol? Dan is de Business Controllersopleiding precies wat u nodig heeft.
Er wordt van controllers de laatste jaren steeds meer gevraagd. U moet niet alleen financieel inhoudelijk zijn, maar ook adviseur en coach van het niet-financiële management. U moet niet alleen het verhaal achter de cijfers vertellen, maar ook meedenken over de strategie en alle huidige en toekomstige bedrijfsprestaties die nodig zijn om die strategie te realiseren. De nieuwe rol van de controller verschuift dus steeds meer naar business partner.


De Business Controllersopleiding versterkt uw kennis en vaardigheden om als controller een echte business partner te worden. Op een compacte en interactieve manier leert u wat nodig is om business controller te worden. Niet alleen wat u daar zelf voor moet doen, maar ook hoe de organisatie van de financiële functie u daarbij moet helpen.
U leert:

 • Hoe de planning en uitvoering van de strategie te ondersteunen.
 • Hoe u uw eigen soft skills kunt beoordelen en verbeteren.
 • Hoe u verrassende analyses kunt maken.
 • En, last but not least, hoe u ICT voor u kunt laten werken om dit mogelijk te maken.

Referentie (nog ophalen)

U maakt een keuze uit onderstaande modules:

 

Module A: De functie van business controller

De business controller is dé partner voor de business in de financiële functie. Met een duidelijke visie op de financiële functie en recente onderzoeksresultaten. Aan elke deelnemer worden praktische handvatten geboden om zijn/haar controllerrol te verbeteren.
De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Plaats van de business controller binnen de financiële functie
 • Finance Process Framework
 • Prestaties van de business controller als business partner
 • Competentieprofiel van de business controller

Module B: Strategisch Management en de Business Controller


Hoe kan de business controller bijdragen aan het strategisch management van de organisatie? Er wordt een moderne benadering gegeven van strategische planning. En, hoe je dit beleid praktisch kan vertalen naar de besturing en de management informatie waarin de business controller een belangrijke ondersteunende rol heeft.
De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Wat is strategie?
 • Wat is waarde creatie en wat is de waarde propositie?
 • Wat is het verschil tussen corporate strategy & business strategy?
 • Hoe maak je een goed strategisch plan?
 • De rol van de business controller in strategische planning
 • Het maken van een business model en scenarioplanning

 

Module C: Soft skills van de Business Controller en Effectief Beïnvloeden


De soft skills zijn vaak nog een zwakke kant van controllers waardoor de impact aan een MT tafel niet optimaal is. Deze dag besteden we aan de vaardigheden die de Business controller nodig heeft om effectieve invloed uit te oefenen in zijn/haar organisatie en de besluitvorming. De volgende concrete vragen worden beantwoord: welke vaardigheden zijn belangrijk voor een Business Controller? Wat zijn uw individuele sterkten en zwakten? En hoe kunt u deze vaardigheden ontwikkelen?
De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Ontwikkeling soft skills van de business controller
 • Effectief beïnvloeden
 • Gratis Elemententest. U krijgt concrete ontwikkeltips en handvatten om uw talenten optimaler in te zetten in uw rol als business controller plus inzicht in de wijze waarop u (beter) kunt afstemmen op mensen die een geheel ander persoonlijkheidsprofiel hebben.
 • Maken van een individueel actieplan

Module D: Performance analyse en Reporting

Elke business controller is de sleutelfiguur in management rapportage en prestatieanalyses. Deze dag wordt besteed aan moderne management accounting begrippen en het gebruik daarvan in de rapportages. Uitgebreid wordt stilgestaan bij het maken en presenteren van goede analyses.
De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Een ‘tour de chant’ van moderne concepten: Balanced Business Scorecard, Value Based Management, EFQM, OGSM en Performance Prism
 • Kiezen van prestatiemaatstaven (KPI’s)
 • Oorzaak & gevolg relaties van KPI’s
 • Het maken van goede analyses en forecasting

Module E: De effectieve inzet van ICT Verandermanagement

ICT
Voor de invulling van de business partnership rol is de samenwerking met ICT onmisbaar. Hoe kan de moderne business controller die rol effectief invullen? Daar wordt deze ochtend antwoord op gegeven.
De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Eisen en wensen van de business controller naar ICT
 • Eisen en wensen van ICT naar de business controller
 • Succes- en faalfactoren van MIS projecten

Verandermanagement
In de praktijk falen nog steeds veel veranderinitiatieven. Controllers spelen een belangrijke rol in het succesvol implementeren van veranderingen. Deze dag zullen wordt daarom stilgestaan bij verandermanagement, het maken van een veranderstrategie en het implementeren van verbeteringen. Ook wordt aandacht besteed aan de bijdrage die u als business controller daar in kan leveren.

 • Maken van een veranderstrategie
 • Interventieplanning
 • Bijdrage van de business controller in het managen van veranderingen

Module F: Sterk risicomanagement in complexe organisaties

Tijdens deze dag krijgt u inzicht in het toegenomen belang van risicomanagement binnen uw organisatie. U krijgt kennis en handvatten om sterk risicomanagement vorm te geven.
De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Wat is volgens meest actuele onderzoeken en kennis de visie op risicomanagement?
 • Koppeling resultaatsturing aan risicomanagement
 • Waarschuwingssignalen in netwerken
 • Op welke manier kunt u een risicoanalyse uitvoeren en beoordelen?
 • Omgang met strategische en externe risico’s
 • Wat zijn verschillende risicomanagement modellen
 • Keuze meest efficiënte risicomanagement model
 • Op welke wijze communiceert u zowel intern als extern over risicomanagement?

 

Werkwijze in de opleidingen

Euroforum leidt professionals op die in hun werk te maken krijgen met drastische wijzigingen door (maatschappelijke) ontwikkelingen en/of wetgeving.
Euroforum stimuleert deelnemers door middel van kennisoverdracht hun eigen situatie te analyseren, en oplossingen te formuleren in de eigen praktijk.
De opleidingen van Euroforum zijn interactief, waarbij deelnemers gestimuleerd worden hun eigen praktijk te delen met hun vakgenoten. Op die wijze leren ze niet alleen van de docenten, maar ook van elkaar. De aanwezige kennis, ervaring en de lokale praktijk vormen zo het uitgangspunt voor de bijdrage van de docenten. Beproefde methoden van borging van het geleerde zijn coaching op de werkplek en intervisie/terugkomdagen.

Docenten met expertkennis
Euroforum heeft geen docenten in dienst. Ze beschikt over een groot netwerk aan trainers, docenten en inhoudelijk deskundigen met didactische vaardigheden, met wie ze nauw contact onderhoud. De onafhankelijke docenten die in de sector aangeschreven staan als experts worden door overheden vaak ingezet als adviseurs.
Vaak zijn de docenten, die worden ingezet door Euroforum, ook verbonden aan hogescholen, universiteiten en/of andere onderwijsinstituten. Aan diversen van hen wordt gevraagd de overheid te adviseren in actuele zaken. Het grote voordeel voor Euroforum is haar onafhankelijkheid. Bij iedere opdracht/opleiding kan Euroforum die docent benaderen, die het beste bij de opdracht past, in plaats van altijd gebruik te maken van dezelfde docenten in vaste dienst.

Onafhankelijke autoriteit
Euroforum ontwikkelt en onderhoudt haar eigen opleidingen. Binnen elk vakgebied is een opleidingsmanager verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van opleidingen. Zij beschikken over een groot netwerk aan deskundigen binnen hun vakgebied en besteden veel tijd aan research om bij te blijven en te weten wat er speelt in de markt.
 *) Waar Euroforum staat kan elk merk staan.

NB: We vinden het belangrijk om een visie op leren te formuleren voor:
-    Potentiele klanten van incompany
-    Nieuwe docenten
-    Nieuwe opleidingsmanagers
-    Samenwerkingspartners

Algemene informatie over de opleiding Professioneel Business Controller

Voor wie bestemd?

 • Controllers (business-, group-, concern- en projectcontrollers)
 • Hoofden Financiën
 • Hoofden Bedrijfsvoering
 • Directeuren Financiën
 • Financieel medewerkers
 • Financieel adviseurs
 • Adviseurs
 • Werkzaam bij:
 • Alle profit instellingen, zowel zakelijke dienstverlening als industriële organisaties
 • Alle non profit instellingen, zowel overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen als stichtingen en woningcorporaties.

Deze opleiding is ook zeer geschikt voor personen met een ruime werkervaring in de financiële sfeer zoals accountants, boekhouders, projectadministrateurs, assistent controllers en iedereen die zich in de rol van business controller wil ontwikkelen.

kwaliteitsborging

Werkvormen
Tijdens de opleiding worden verschillende werkvormen gehanteerd door de docenten. Zo wordt er niet alleen gedoceerd, maar gaan de deelnemers ook zelf aan de slag met de eigen casuïstiek.
Ook worden door uzelf aangeleverde casuïstiek behandeld door de docenten tijdens de opleiding. Op deze manier vormt de aanwezige kennis, ervaring en de lokale praktijk het uitgangspunt voor de bijdrage van de docenten.
Coaching op de werkplek en intervisie/terugkomdag zijn ook beproefde methoden van borging; in overleg plannen we deze in binnen 6 maanden na de Incompany opleiding.
Het is tot 2 jaar na de opleiding mogelijk via de online leeromgeving contact met de docent te onderhouden.

Online leeromgeving

Om de opleiding meer didactische mogelijkheden te bieden, maken wij gebruik van een online leeromgeving. Hieronder treft u meer informatie aan over de toepassingen en het gebruik van deze leeromgeving.
De online leeromgeving wordt gebruikt door de deelnemers, organisatie en docenten. Het is een interactieve tool waarop deelnemers alle praktische informatie, presentaties, theorie, artikelen, eventuele huiswerkopdrachten en verwijzingen naar boeken kunnen downloaden.  
Deelnemers en docenten kunnen direct met elkaar in contact komen vóór, tijdens en ná de opleiding.
Voorafgaand aan de opleiding vragen wij deelnemers via de leeromgeving een voorbereidingsopdracht en/of intake in te vullen zodat zowel deelnemers als de docent zich goed kunnen voorbereiden op de opleiding. Op deze manier kunnen de docenten bij hun bijdrage aan de opleiding (indien nodig en mogelijk) anticiperen op de verschillende achtergronden en kennisniveaus van de deelnemers aan de opleiding.

Evaluatie

Naast de intake vindt ook de evaluatie via de online leeromgeving plaats. Dit gebeurd niet alleen na afloop van de opleiding. Ook tijdens de opleiding hebben de deelnemers de mogelijkheid om een tussentijdse evaluatie in te vullen. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van het programma bewaken en  (indien nodig en mogelijk) anticiperen op (extra) kennisbehoeften van de deelnemers aan de opleiding.

Kortom:

 • De online leeromgeving geldt als een actueel naslagwerk
 • De onlineleeromgeving gebruikt u als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken voor en na de bijeenkomst
 • De deelnemers kunnen alle informatie voorafgaand aan iedere lesdag downloaden of eventueel uitprinten
 • De leeromgeving is toegankelijk vanaf iPad, e-reader of laptop

 


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Incompany Business Controller start op in overleg in

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Neem contact op

Vraag de brochure aan

Vragen of meer informatie?

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303