Incompany opleiding Beleidsadvies

Vakinhoudelijke & persoonlijke ontwikkeling in één opleiding:

 • Doelgerichte en snelle aanpak van (beleids)vraagstukken
 • Het nieuwe beleid helder en overtuigend overbrengen
 • Productief overleg voeren en omgaan met weerstand
 • Ontwikkel uw persoonlijke leiderschapsstijl en vergroot uw invloed

Deze modulaire opleiding Beleidstalent helpt u uw talenten te ontwikkelen en nog succesvoller te werken als beleidsontwikkelaar. 

Incompany traject Professioneel Beleidsadvies

Opleiding voor beleidsontwikkelaars

Vakinhoudelijke & persoonlijke ontwikkeling in één opleiding:

 • Doelgerichte en snelle aanpak van (beleids)vraagstukken
 • Het nieuwe beleid helder en overtuigend overbrengen
 • Productief overleg voeren en omgaan met weerstand
 • Ontwikkel uw persoonlijke leiderschapsstijl en vergroot uw invloed

Deze modulaire opleiding Beleidstalent helpt u uw talenten te ontwikkelen en nog succesvoller te werken als beleidsontwikkelaar.  

Tips voor HRM professionals 

Ontwikkel uw beleidstalenten

Uw succes als beleidsontwikkelaar (en uw team) wordt vooral bepaald door de snelheid waarmee u tot de kern van de zaak komt, succesvol beleid ontwikkelt en daarbij effectief leiding geeft.

Uw talentontwikkeling als beleidsmedewerker:

 • Vraagstukken – hoe complex ook – oplossen en de juiste strategische beslissingen nemen
 • Krachtenvelden analyseren en beheersen
 • Visie ontwikkelen op complexe beleidsonderwerpen
 • Heldere projectplannen opstellen
 • Overtuigende beleidsstukken opstellen
 • Met impact presenteren

Uw persoonlijke talentontwikkeling:

 • Communicatiestijlen herkennen en hier op inspelen
 • Constructief en doelgericht overleg plegen – ook in moeizame processen
 • Handig omgaan met weerstand
 • Uitdagingen aangaan en valkuilen omzeilen
 • Effectief persoonlijk leiderschap
 • Krijg beter inzicht in uw persoonlijke invloed en leiderschap

 

Deze en andere organisaties gingen u voor:

Gemeente Texel

Gemeente Heemskerk

Gemeente Maassluis

Stichting OVO

Horizon College

U maakt een keuze uit onderstaande modules:

 1. 1.       De juiste beleidsvraag scherp krijgen en formuleren (2 uur)

Theorie

 • Waarom de opdrachtgever zelf niet de juiste vraag kan stellen

Aan de slag met de praktijk

 • Hoe ontdek ik de vraag achter de vraag (welke reden is er voor het maken van het beleid) en wiens vraag is dit?
 • Welke vraagstukken heeft de opdrachtgever nog meer, welke gerelateerd zijn (alle redenen achterhalen)
 • Welke aspecten zijn van belang voor het stellen van de juiste vraag (inzoomen op het vraagstuk)
 • Welke belangen spelen er? (Ontdekken en benoemen van de ‘beren op de weg’)
 • Wat pakken we aan? (Gestructureerd formuleren van een afgebakende en concrete beleidsvraag)

 

 1. 2.       Beleid maken én uitvoeren in samenwerking met andere partijen (3 uur)

Theorie

 • Wat zijn de indicatoren voor succesvolle samenwerking (5 indicatoren Kaats & Opheij)

Aan de slag met de praktijk

 • Hoe werkt dit bij mij? (diagnose van de eigen situatie)
 • Wat kan ik doen om dit te verbeteren (Bepalen welke interventies nodig zijn)
 • In intervisie met docent en medecursisten bepalen van de te hanteren interventie op de samenwerking

 

 1. 3.       Stakeholders betrekken (1,5 uur)

Theorie

 • Hoe verhouden issues en stakeholders zich tot elkaar?
 • Hoe identificeer en manage ik stakeholders en komen we samen tot integraal beleid

Aan de slag met de praktijk

 • Hoe krijg ik belangen boven tafel (casuïstiek)
 • Hoe krijg ik de stakeholders mee in beweging?

 

(baseer ik op de SOM methodiek)

 

 1. 4.       Business case opstellen

Theorie

 • Waarom doen we dit eigenlijk?

Zelf doen

 • Benoem realisatiedatum
 • Waar zit de return on investment?
 • Wat is het gewenste effect?
 • Welke resultaten moeten we wanneer opleveren?
 • Hoe schrijven we gedragen beleid?
 • Welke dilemma’s kom ik tegen?

 

 1. 5.       Project aanpak / realisatie / veranderopgave

Theorie

 • De veranderopgave is klaar, en nu?

Zelf doen

 • Hoe bouw ik een succesvolle beleidsnota op? Hoe wordt beleid van papier werkelijkheid?
 • Hoe stel ik een goed implementatieplan op?
 • Hoe kies de juiste veranderaanpak?
 • Hoe stel ik een goed implementatieteam samen?
 • Hoe monitor ik het succes van de implementatie?

 

 1. 6.       Productief overleg voeren, het uitstellen van je oordeel (1,5 uur)

Theorie

 • Gewogen oordeelsvorming

Aan de slag met de praktijk

 • Hoe zit je zelf aan tafel?
 • Hoe voer ik een lastig gesprek (De kracht van functioneel conflict)
 • Hoe komt zorgvuldige oordeel tot stand? (Observeren – interpreteren – oordelen)

Werkwijze in de opleidingen

SBO leidt professionals op die in hun werk te maken krijgen met drastische wijzigingen door (maatschappelijke) ontwikkelingen en/of wetgeving.

SBO stimuleert deelnemers door middel van kennisoverdracht hun eigen situatie te analyseren, en oplossingen te formuleren in de eigen praktijk.

DeFF opleidingen van SBO zijn interactief, waarbij deelnemers gestimuleerd worden hun eigen praktijk te delen met hun vakgenoten. Op die wijze leren ze niet alleen van de docenten, maar ook van elkaar. De aanwezige kennis, ervaring en de lokale praktijk vormen zo het uitgangspunt voor de bijdrage van de docenten. Beproefde methoden van borging van het geleerde zijn coaching op de werkplek en intervisie/terugkomdagen.

 

Docenten met expertkennis

SBO heeft geen docenten in dienst. Ze beschikt over een groot netwerk aan trainers, docenten en inhoudelijk deskundigen met didactische vaardigheden, met wie ze nauw contact onderhoud. De onafhankelijke docenten die in de sector aangeschreven staan als experts worden door overheden vaak ingezet als adviseurs.

Vaak zijn de docenten, die worden ingezet door SBO, ook verbonden aan hogescholen, universiteiten en/of andere onderwijsinstituten. Aan diversen van hen wordt gevraagd de overheid te adviseren in actuele zaken. Het grote voordeel voor SBO is haar onafhankelijkheid. Bij iedere opdracht/opleiding kan SBO die docent benaderen, die het beste bij de opdracht past, in plaats van altijd gebruik te maken van dezelfde docenten in vaste dienst.

 

Onafhankelijke autoriteit

SBO ontwikkelt en onderhoudt haar eigen opleidingen. Binnen elk vakgebied is een opleidingsmanager verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van opleidingen. Zij beschikken over een groot netwerk aan deskundigen binnen hun vakgebied en besteden veel tijd aan research om bij te blijven en te weten wat er speelt in de markt.

NB:        We vinden het belangrijk om een visie op leren te formuleren voor:

-          Potentiele klanten van incompany

-          Nieuwe docenten

-          Nieuwe opleidingsmanagers

-          Samenwerkingspartners

Algemene informatie over de opleiding Professioneel Beleidsadvies

 

Speciaal ontwikkeld voor:

 • Beleidsmedewerkers & Beleidsontwikkelaars
 • Adviseurs
 • Projectleiders en Teamleiders
 • Afdelingshoofden

Kwaliteitsborging

Werkvormen

Tijdens de opleiding worden verschillende werkvormen gehanteerd door de docenten. Zo wordt er niet alleen gedoceerd, maar gaan de deelnemers ook zelf aan de slag met de eigen casuïstiek.

Ook worden door uzelf aangeleverde casuïstiek behandeld door de docenten tijdens de opleiding. Op deze manier vormt de aanwezige kennis, ervaring en de lokale praktijk het uitgangspunt voor de bijdrage van de docenten.

Coaching op de werkplek en intervisie/terugkomdag zijn ook beproefde methoden van borging; in overleg plannen we deze in binnen 6 maanden na de Incompany opleiding.

Het is tot 2 jaar na de opleiding mogelijk via de online leeromgeving contact met de docent te onderhouden.

Online leeromgeving

Om de opleiding meer didactische mogelijkheden te bieden, maken wij gebruik van een online leeromgeving. Hieronder treft u meer informatie aan over de toepassingen en het gebruik van deze leeromgeving.

De online leeromgeving wordt gebruikt door de deelnemers, organisatie en docenten. Het is een interactieve tool waarop deelnemers alle praktische informatie, presentaties, theorie, artikelen, eventuele huiswerkopdrachten en verwijzingen naar boeken kunnen downloaden. 

Deelnemers en docenten kunnen direct met elkaar in contact komen vóór, tijdens en ná de opleiding.

Voorafgaand aan de opleiding vragen wij deelnemers via de leeromgeving een voorbereidingsopdracht en/of intake in te vullen zodat zowel deelnemers als de docent zich goed kunnen voorbereiden op de opleiding. Op deze manier kunnen de docenten bij hun bijdrage aan de opleiding (indien nodig en mogelijk) anticiperen op de verschillende achtergronden en kennisniveaus van de deelnemers aan de opleiding.

Evaluatie

Naast de intake vindt ook de evaluatie via de online leeromgeving plaats. Dit gebeurd niet alleen na afloop van de opleiding. Ook tijdens de opleiding hebben de deelnemers de mogelijkheid om een tussentijdse evaluatie in te vullen. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van het programma bewaken en  (indien nodig en mogelijk) anticiperen op (extra) kennisbehoeften van de deelnemers aan de opleiding.

Kortom:

-          De online leeromgeving geldt als een actueel naslagwerk

-          De onlineleeromgeving gebruikt u als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken voor en na de bijeenkomst

-          De deelnemers kunnen alle informatie voorafgaand aan iedere lesdag downloaden of eventueel uitprinten

-          De leeromgeving is toegankelijk vanaf iPad, e-reader of laptop

Vragen of meer informatie?

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

 


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Incompany opleiding Beleidsadvies start op In overleg in In overleg!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Neem contact op

Vraag de brochure aan

Vragen of meer informatie?

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303