Incompany Privacy Wetgeving binnen uw organisatie

De cursus Privacy Wetgeving binnen uw organisatie stelt u in staat privacy gerelateerde vraagstukken te doorgronden en hierover een onderbouwd advies te geven. Na deze cursus weet u concreet hoe om te gaan met privacywetgeving en kunt u antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wanneer is de Wbp van toepassing en hoe staat deze in verhouding tot andere, voor u relevante, wetgeving?
 • Wat verandert er door de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
 • Het delen van gegevens in samenwerkingsverbanden; waar moet u rekening mee houden?
 • Zijn de verzamelde gegevens voldoende beveiligd en hoe voorkomt u datalekken?
 • Wat zijn de gevolgen van de Europese Privacyverordening?
 • Wat kan Big Data betekenen voor de u? En welke wetgeving is hierbij van toepassing?

 

Download (PDF)

Privacy Wetgeving binnen uw organisatie

Zorg dat uw organisatie zich goed voorbereid, want op ontijdige melding van verlies van persoonsgegevens staan
boetes die kunnen oplopen tot 10% van de wereldwijde omzet!

Praktijkgerichte aanpak

De cursus Privacy Wetgeving binnen uw organisatie stelt u in staat privacy gerelateerde vraagstukken te doorgronden en hierover een onderbouwd advies te geven. Na deze cursus weet u concreet hoe om te gaan met privacywetgeving en kunt u antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wanneer is de Wbp van toepassing en hoe staat deze in verhouding tot andere, voor u relevante, wetgeving?
 • Wat verandert er door de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
 • Het delen van gegevens in samenwerkingsverbanden; waar moet u rekening mee houden?
 • Zijn de verzamelde gegevens voldoende beveiligd en hoe voorkomt u datalekken?
 • Wat zijn de gevolgen van de Europese Privacyverordening?
 • Wat kan Big Data betekenen voor de u? En welke wetgeving is hierbij van toepassing?


Deze en andere organisaties gingen u voor:
Stadgenoot
ISZW
Gemeente Hoorn
SSC Drechtsteden

Referentie (nog ophalen)

U maakt een keuze uit onderstaande modules:

Module: Achtergronden van privacywetgeving

 • Waarom eigenlijk Europese privacywetgeving?
 • De internationale en supranationale regelingen
 • De Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG
 • De Algemene verordening gegevensbescherming

De toepassing en reikwijdte van de Wet bescherming persoonsgegevens

 • Wat is een persoonsgegeven en wat niet? Wat is een bestand?
 • Wat valt onder de uitzondering van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?
 • Wat geldt er m.b.t. journalistieke verwerkingen?
 • Wanneer is de Nederlandse privacywet van toepassing en wanneer niet?
 • Wat verandert er door de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De werking van de Wbp

 • Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?
 • Wat is een welbepaald verzameldoel en wat betekent niet-onverenigbaar?
 • Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
 • Wanneer moet inzage worden gegeven in klantgegevens?
 • Hoe ver gaat de informatieplicht? Wat is het vergeetrecht?
 • Moeten foto's en beeldopnamen worden aangemerkt als rasgegevens?
 • En wat zeggen de nieuwe richtsnoeren over cameratoezicht daarover?

Toezicht en handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens en rechtsbescherming

 • Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder?
 • Wat is het handhavingsbeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens?
 • Goedkeuring van gedragscodes
 • Welke bestuurlijke boetes kan de toezichthouder opleggen?
 • Wat verandert er als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Beveiliging van persoonsgegevens binnen de overheid

 • Welke eisen stelt de wet aan de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Hoe zit het met de contractuele waarborgen?
 • Bij wie moet u datalekken melden?
 • Wat is responsible disclosure?


Module: Delen van persoonsgegevens binnen de (semi-)overheid
De deelnemers wordt gevraagd in groepsverband twee situaties uit te werken van samenwerkingsverbanden en gegevensuitwisseling: één gericht op dienstverlening aan de burger en een ander op handhaving. Belangrijke vragen hierbij zijn:

 • Wat is de grondslag voor het verzamelen en delen van gegevens binnen samenwerkingsverbanden?
 • Zijn er gemeenschappelijke doelen van samenwerking?
 • Staat het beroepsgeheim samenwerking in de weg?
 • Wordt de juiste selectie gemaakt van gegevens?
 • Bij wie kan de burger terecht met zijn verzoek om inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens?
 • Wie gaat over het bewaren en vernietigen van gegevens?
 • Wat zijn de beperkingen vanuit het beroepsgeheim?
 • Weten burgers wat er met hun gegevens gebeurt en moet dat?

Keten- en netwerksamenwerking door en met overheden, incl. basisregistratie (BRP)

 • Ketens of netwerken; welke structurele samenwerkingsvormen binnen en met de overheid zijn te onderscheiden?
 • Welke rol spelen basisregistraties?
 • Verplicht gebruik van informatie uit basisregistraties: wat vindt de bestuursrechter van besluiten die gebaseerd worden op gegevens uit basisregistraties?
 • Keuzes maken in controleren van informatie; wat vindt de bestuursrechter van risicoprofielen?
 • Internet of Things, Datafication and Big Data
 • Wat is Internet of Things? Wat is datafication? Wat kan Big Data betekenen voor de overheid?
 • Wat mag als het gaat om profiling? Wat niet?
 • En hoe zit het met doelbinding en minimalisatie?

Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk
Er zijn veel veranderingen op komst in het privacyrecht. In 2018 treedt de Europese Privacyverordening in werking. Dit betekent dat er veel gaat veranderen. De docenten van de masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming nemen u mee door de laatste teksten van de verordening zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de aanstaande veranderingen.
Toepassingsbereik verordening

 • Wanneer en op wie is de verordening van toepassing?
 • Welke uitzonderingen zijn er?
 • En wat betekent dat voor niet Europese ondernemingen?

Eisen aan de verwerking van persoonsgegevens

 • Welke eisen worden gesteld aan de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Welke nieuwe regels gaan er gelden voor internationaal gegevensverkeer?
 • Welke regels gaan er gelden voor de verwerking van gegevens van kinderen op internet?
 • En wat gaat er gelden voor pseudonieme gegevens? Voor medische gegevens? En voor werknemersgegevens?

Rechten voor betrokkenen

 • Hoe zien de nieuwe regels voor toestemming eruit?
 • Wat gaat er veranderen in het inzage-, correctie- en verzetsrecht?
 • Wat regelt het recht om vergeten te worden en het recht op dataportabiliteit precies?
 • Welke specifieke regels gaan er gelden voor direct marketing en profiling?

Formaliteiten

 • Aan welke eisen moeten uw privacybeleid en bewerkerscontracten straks voldoen?
 • Welke maatregelen moet u direct nemen in uw organisatie?
 • Wat is een privacy impact assessment? Wat verlangt de documentatieplicht?

Handhaving

 • Welke nieuwe bevoegdheden krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens?
 • Waarvoor moet u een voorafgaand onderzoek aanvragen of met de AP overleggen?
 • Hoe zien de nieuwe procedures en aansprakelijkheidsregels eruit?
 • Welke boetes kunnen worden opgelegd?

U maakt een keuze uit onderstaande modules:
Module
Achtergronden van privacywetgeving
•    Waarom eigenlijk Europese privacywetgeving?
•    De internationale en supranationale regelingen
•    De Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG
•    De Algemene verordening gegevensbescherming
De toepassing en reikwijdte van de Wet bescherming persoonsgegevens
•    Wat is een persoonsgegeven en wat niet? Wat is een bestand?
•    Wat valt onder de uitzondering van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?
•    Wat geldt er m.b.t. journalistieke verwerkingen?
•    Wanneer is de Nederlandse privacywet van toepassing en wanneer niet?
•    Wat verandert er door de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
De werking van de Wbp
•    Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?
•    Wat is een welbepaald verzameldoel en wat betekent niet-onverenigbaar?
•    Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
•    Wanneer moet inzage worden gegeven in klantgegevens?
•    Hoe ver gaat de informatieplicht? Wat is het vergeetrecht?
•    Moeten foto's en beeldopnamen worden aangemerkt als rasgegevens?
•    En wat zeggen de nieuwe richtsnoeren over cameratoezicht daarover?
Toezicht en handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens en rechtsbescherming
•    Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder?
•    Wat is het handhavingsbeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens?
•    Goedkeuring van gedragscodes
•    Welke bestuurlijke boetes kan de toezichthouder opleggen?
•    Wat verandert er als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
Beveiliging van persoonsgegevens binnen de overheid
•    Welke eisen stelt de wet aan de beveiliging van persoonsgegevens?
•    Hoe zit het met de contractuele waarborgen?
•    Bij wie moet u datalekken melden?
•    Wat is responsible disclosure?

Module
Delen van persoonsgegevens binnen de (semi-)overheid
De deelnemers wordt gevraagd in groepsverband twee situaties uit te werken van samenwerkingsverbanden en gegevensuitwisseling: één gericht op dienstverlening aan de burger en een ander op handhaving. Belangrijke vragen hierbij zijn:
•    Wat is de grondslag voor het verzamelen en delen van gegevens binnen samenwerkingsverbanden?
•    Zijn er gemeenschappelijke doelen van samenwerking?
•    Staat het beroepsgeheim samenwerking in de weg?
•    Wordt de juiste selectie gemaakt van gegevens?
•    Bij wie kan de burger terecht met zijn verzoek om inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens?
•    Wie gaat over het bewaren en vernietigen van gegevens?
•    Wat zijn de beperkingen vanuit het beroepsgeheim?
•    Weten burgers wat er met hun gegevens gebeurt en moet dat?
Keten- en netwerksamenwerking door en met overheden, incl. basisregistratie (BRP)
•    Ketens of netwerken; welke structurele samenwerkingsvormen binnen en met de overheid zijn te onderscheiden?
•    Welke rol spelen basisregistraties?
•    Verplicht gebruik van informatie uit basisregistraties: wat vindt de bestuursrechter van besluiten die gebaseerd worden op gegevens uit basisregistraties?
•    Keuzes maken in controleren van informatie; wat vindt de bestuursrechter van risicoprofielen?
Internet of Things, Datafication and Big Data
•    Wat is Internet of Things? Wat is datafication? Wat kan Big Data betekenen voor de overheid?
•    Wat mag als het gaat om profiling? Wat niet?
•    En hoe zit het met doelbinding en minimalisatie?
Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk
Er zijn veel veranderingen op komst in het privacyrecht. In 2018 treedt de Europese Privacyverordening in werking. Dit betekent dat er veel gaat veranderen. De docenten van de masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming nemen u mee door de laatste teksten van de verordening zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de aanstaande veranderingen.
Toepassingsbereik verordening
•    Wanneer en op wie is de verordening van toepassing?
•    Welke uitzonderingen zijn er?
•    En wat betekent dat voor niet Europese ondernemingen?
Eisen aan de verwerking van persoonsgegevens
•    Welke eisen worden gesteld aan de beveiliging van persoonsgegevens?
•    Welke nieuwe regels gaan er gelden voor internationaal gegevensverkeer?
•    Welke regels gaan er gelden voor de verwerking van gegevens van kinderen op internet?
•    En wat gaat er gelden voor pseudonieme gegevens? Voor medische gegevens? En voor werknemersgegevens?
Rechten voor betrokkenen
•    Hoe zien de nieuwe regels voor toestemming eruit?
•    Wat gaat er veranderen in het inzage-, correctie- en verzetsrecht?
•    Wat regelt het recht om vergeten te worden en het recht op dataportabiliteit precies?
•    Welke specifieke regels gaan er gelden voor direct marketing en profiling?
Formaliteiten
•    Aan welke eisen moeten uw privacybeleid en bewerkerscontracten straks voldoen?
•    Welke maatregelen moet u direct nemen in uw organisatie?
•    Wat is een privacy impact assessment? Wat verlangt de documentatieplicht?
Handhaving
•    Welke nieuwe bevoegdheden krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens?
•    Waarvoor moet u een voorafgaand onderzoek aanvragen of met de AP overleggen?
•    Hoe zien de nieuwe procedures en aansprakelijkheidsregels eruit?
•    Welke boetes kunnen worden opgelegd?

Werkwijze in de opleidingen

Euroforum leidt professionals op die in hun werk te maken krijgen met drastische wijzigingen door (maatschappelijke) ontwikkelingen en/of wetgeving.
Euroforum stimuleert deelnemers door middel van kennisoverdracht hun eigen situatie te analyseren, en oplossingen te formuleren in de eigen praktijk.
De opleidingen van Euroforum zijn interactief, waarbij deelnemers gestimuleerd worden hun eigen praktijk te delen met hun vakgenoten. Op die wijze leren ze niet alleen van de docenten, maar ook van elkaar. De aanwezige kennis, ervaring en de lokale praktijk vormen zo het uitgangspunt voor de bijdrage van de docenten. Beproefde methoden van borging van het geleerde zijn coaching op de werkplek en intervisie/terugkomdagen.

Docenten met expertkennis
Euroforum heeft geen docenten in dienst. Ze beschikt over een groot netwerk aan trainers, docenten en inhoudelijk deskundigen met didactische vaardigheden, met wie ze nauw contact onderhoud. De onafhankelijke docenten die in de sector aangeschreven staan als experts worden door overheden vaak ingezet als adviseurs.
Vaak zijn de docenten, die worden ingezet door Euroforum, ook verbonden aan hogescholen, universiteiten en/of andere onderwijsinstituten. Aan diversen van hen wordt gevraagd de overheid te adviseren in actuele zaken. Het grote voordeel voor Euroforum is haar onafhankelijkheid. Bij iedere opdracht/opleiding kan Euroforum die docent benaderen, die het beste bij de opdracht past, in plaats van altijd gebruik te maken van dezelfde docenten in vaste dienst.

Onafhankelijke autoriteit
Euroforum ontwikkelt en onderhoudt haar eigen opleidingen. Binnen elk vakgebied is een opleidingsmanager verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van opleidingen. Zij beschikken over een groot netwerk aan deskundigen binnen hun vakgebied en besteden veel tijd aan research om bij te blijven en te weten wat er speelt in de markt.
 *) Waar Euroforum staat kan elk merk staan.

NB: We vinden het belangrijk om een visie op leren te formuleren voor:
-    Potentiele klanten van incompany
-    Nieuwe docenten
-    Nieuwe opleidingsmanagers
-    Samenwerkingspartners

Algemene informatie over de opleiding Privacy Wetgeving in uw organisatie

Bestemd voor Speciaal ontwikkeld voor:

 • Advocaten
 • Juristen bij (semi-)overheidsinstellingen
 • (Juridisch) beleidsmedewerkers en –adviseurs
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • Functionarissen informatiebeveiliging
 • Privacy officers
 • Compliance officers
 • Security officers
 • Functies die in aanraking komen met de implementatie van privacywetgeving

 

kwaliteitsborging

Werkvormen
Tijdens de opleiding worden verschillende werkvormen gehanteerd door de docenten. Zo wordt er niet alleen gedoceerd, maar gaan de deelnemers ook zelf aan de slag met de eigen casuïstiek.
Ook worden door uzelf aangeleverde casuïstiek behandeld door de docenten tijdens de opleiding. Op deze manier vormt de aanwezige kennis, ervaring en de lokale praktijk het uitgangspunt voor de bijdrage van de docenten.
Coaching op de werkplek en intervisie/terugkomdag zijn ook beproefde methoden van borging; in overleg plannen we deze in binnen 6 maanden na de Incompany opleiding.
Het is tot 2 jaar na de opleiding mogelijk via de online leeromgeving contact met de docent te onderhouden.

Online leeromgeving

Om de opleiding meer didactische mogelijkheden te bieden, maken wij gebruik van een online leeromgeving. Hieronder treft u meer informatie aan over de toepassingen en het gebruik van deze leeromgeving.
De online leeromgeving wordt gebruikt door de deelnemers, organisatie en docenten. Het is een interactieve tool waarop deelnemers alle praktische informatie, presentaties, theorie, artikelen, eventuele huiswerkopdrachten en verwijzingen naar boeken kunnen downloaden.  
Deelnemers en docenten kunnen direct met elkaar in contact komen vóór, tijdens en ná de opleiding.
Voorafgaand aan de opleiding vragen wij deelnemers via de leeromgeving een voorbereidingsopdracht en/of intake in te vullen zodat zowel deelnemers als de docent zich goed kunnen voorbereiden op de opleiding. Op deze manier kunnen de docenten bij hun bijdrage aan de opleiding (indien nodig en mogelijk) anticiperen op de verschillende achtergronden en kennisniveaus van de deelnemers aan de opleiding.

Evaluatie

Naast de intake vindt ook de evaluatie via de online leeromgeving plaats. Dit gebeurd niet alleen na afloop van de opleiding. Ook tijdens de opleiding hebben de deelnemers de mogelijkheid om een tussentijdse evaluatie in te vullen. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van het programma bewaken en  (indien nodig en mogelijk) anticiperen op (extra) kennisbehoeften van de deelnemers aan de opleiding.

Kortom:

 • De online leeromgeving geldt als een actueel naslagwerk
 • De onlineleeromgeving gebruikt u als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken voor en na de bijeenkomst
 • De deelnemers kunnen alle informatie voorafgaand aan iedere lesdag downloaden of eventueel uitprinten
 • De leeromgeving is toegankelijk vanaf iPad, e-reader of laptop

 


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Incompany Privacy Wetgeving binnen uw organisatie start op in overleg in

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Neem contact op

Vraag de brochure aan

Vragen of meer informatie?

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303