Basiscursus Omgevingsrecht

Alle belangrijke veranderingen omgevingswet behandeld!

 • In 3 dagen volledig op de hoogte van alle basiskennis omgevingsrecht
 • Inclusief toegang tot de online leeromgeving
 • Praktijkgericht en interactief!
 • De Omgevingswet treedt in 2021 in werking
 • Actuele kennis en het kunnen toepassen is juist voor u nu van belang!

 

Van 26 verschillende wetten naar één Omgevingswet, houdt u het overzicht nog?

Na het volgen van deze praktijkgerichte cursus bent u volledig op de hoogte van:

 • Rijks-, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid
 • De structuurvisie, het bestemmingsplan en de beheersverordening
 • Relevante wet- en regelgeving zoals de Wabo, Grondexploitatiewet, bouwregelgeving,
  Crisis- en herstelwet en de toekomstige Omgevingswet
 • De omgevingsvergunning inclusief het 'Wabo-projectbesluit'

 

Nieuwe omgevingswet

De Omgevingswet is aangenomen en treedt al in 2021 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke
projecten. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op u afkomen. Het is belangrijk dat u nu al start met de voorbereidingen, zodat u bijblijft en fouten voorkomt. Actuele kennis en het kunnen toepassen is juist voor u nu van belang!

 

Bekijk het complete programma

 

Wilt u ook weten hoe u de Omgevingswet kunt inzetten voor:

 • Het realiseren van gasloze wijken
 • Het stimuleren van circulair bouwen
 • Het op gang brengen van vastgelopen gebiedsprocessen
 • Het bevorderen van gebiedsontwikkeling door het verdelenvan milieugebruiksruimte
 • Het bereiken van een gezonde leefomgeving
 • Het ruimtelijk adaptief maken van gebouwen en gebieden in verband met klimaatverandering

Kortom, heeft u te maken met opgaven over: binnenstedelijke herontwikkeling, ruimtelijke adaptatie klimaatverandering, de energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid, de gezonde stad en/of vitalisering van het (agrarisch) buitengebied? Dan geeft deze cursus u inzicht in het omgevingsrecht zodat u de ruimtelijke opgaves van uw organisatie beter kunt aanpakken, én u leert hoe u hiervoor de Omgevingswet kunt benutten!

 

Download de brochure (pdf)

 

U ontvangt

Als deelnemer van deze cursus ontvangt u een toegangscode tot de online leeromgeving van deze cursus. Hierop vindt u alle presentaties, relevante artikelen en behandelde praktijkcases. Hieruit stelt u uw eigen naslagwerk samen. Het materiaal wordt speciaal voor deze opleiding ontwikkeld en is dus gegarandeerd actueel.

 

 

 

Programma van de basiscursus Omgevingsrecht

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 17.30 uur.

 

Dag 1 

Omgevingsrecht

Ruimtelijk omgevingsrecht en omgevingsbeleid

 • Instrumentarium en procedures
 • Verantwoordelijkheden Rijk, provincie, gemeente en waterschappen
 • Overzicht stelsel ruimtelijke ordening
 • Overzicht ruimtelijk relevante wet- en regelgeving, inclusief Wabo, Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit
 • Crisis- en herstelwet

Het bestemmingsplanBevoegd gezag, procedure en varianten

 • Planregels
 • Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
 • Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Het complete programma in één overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 2

Omgevingswet

Hoofdlijnen omgevingswet

 • Beleidscyclus
 • Instrumentarium
 • Procedures
 • Verantwoordelijkheden Rijk, provincie, gemeente en waterschappen
 • Veranderingen ten opzichte van huidige omgevingsrecht
 • Uitvoeringsregelgeving
 • Omgevingsbesluit
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Invoeringswet en Aanvullingswetten
  Grondeigendom, bodem, geluid en natuur

 

Omgevingsplan

 • Reikwijdte omgevingsplan: wat kun je wel en niet regelen in een omgevingsplan?
 • Bevoegd gezag en procedure
 • Gebruiksmogelijkheden (regels voor functies, activiteiten, gebieden)
 • Meerwaarde omgevingsplan ten opzichte van huidige bestemmingsplan
 • Verhouding projectbesluit en omgevingsplan
 • Relatie provinciale verordening en Rijksregelgeving met omgevingsplan

Dag 3

Implementatie Omgevingsplan

Implementatie

 • Opgavegericht werken
  • Binnenstedelijke herontwikkeling
  • Ruimtelijke adaptatie klimaatverandering
  • Energietransitie
  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Gezonde stad
  • Vitalisering (agrarisch) buitengebied
 • Veranderingsprocessen
 • Cultuurverandering
 • Digitale aspecten
 • Voorsorteren op Omgevingswet

 

Botsproef opgaves fysieke leefomgeving

Met een botsproef probeer je te testen of dat wat een wetgever bedenkt, met de beste bedoelingen ook in de praktijk gaat gebeuren. Lukt het om bepaalde regels toe te passen? Kan een instrument echt een voordeel bieden op een bepaalde casus? Hoe denkt eigenlijk een expert over een nieuw type norm of een fl exibelere mogelijkheid om van een norm af te wijken? Deelnemers buigen zich over concrete vraagstukken en wisselen praktijkervaringen uit om tot afgewogen oplossingen te komen.


Tijdschema cursusdagen

09:00 Ontvangst met koffi e en thee
09:30 Start ochtendprogramma
12:00 Lunchpauze
13:00 Start middagprogramma
17:00 Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffie pauze van 15 minuten.

Uw docententeam:

mr. Harm Borgers, Adviseur/partner Kokx De Voogd
Harm is naast manager een ervaren adviseur die vooral met strategische en innovatieve projecten bezig is. Harm heeft ruime ervaring met alle facetten van de bestuurlijke besluitvorming over en handhaving van het omgevingsrecht. Verder voert hij met regelmaat onderzoeksopdrachten uit voor ministeries, provincies en gemeenten, met name vanwege de verbetering van hun visievorming, beleidsprocessen en de versterking van hun uitvoeringsorganisatie voor de bestuurlijke taken uit het omgevingsrecht.
  Mr. Alex Lijkwan, omgevingsrecht AT Lawyers
Alex is ervaren advocaat op het gebied van (publiekrechtelijk) bouw- en vastgoedrecht en specialist in ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht, bestuursrechtelijke schadevergoeding en handhaving kwesties
  mr. drs. Erika Samuels Brusse, Advocaat, Source
Erika is zeer ervaren advocaat op het gebied van omgevingsrecht en specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie over de basiscursus omgevingsrecht

 

Data en locatie

23, 30 januari en 6 februari 2020

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

 • Beleid-, juridisch medewerkers en managers ruimtelijke ordening, bouw- en juridische zaken werkzaam bij gemeente of provincie 
 • Advocaten, juristen, juridisch adviseurs en bedrijfsjuristen
 • Projectontwikkelaars, makelaars, architecten, gebiedsontwikkelaars en personen werkzaam in de vastgoedsector
 • Medewerkers van bouw- en aannemingsbedrijven
 • Vergunningsverleners, projectleiders, managers, milieu- en regiocoördinatoren
 • Adviseurs, consultants en docenten
 • Iedereen die in de praktijk te maken heeft of te maken krijgt met de toepassing van het omgevingsrecht

 

Uw investering

Uw investering voor deze 3-daagse basiscursus omgevingsrecht bedraagt €2499,- (exclusief btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

PO/PE-punten aanvragen

De Basiscursus Omgevingsrecht heeft 16,5 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kunt u contact opnemen met: Sandra van der Burgt, opleidingscoördinator.

 

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Marloes Hogervorst
Opleidingsmanager

Sandra van der Burgt
Opleidingscoördinator

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Basiscursus Omgevingsrecht


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Basiscursus Omgevingsrecht

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Basiscursus Omgevingsrecht start op 23, 30 januari en 6 februari 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 23, 30 januari en 6 februari 2020
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774