Nationaal Woning Congres

Nieuwe datum:  4 oktober 2018

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.De 1e editie van het Nationaal Woning Congres stond in het teken van kansen en uitdagingen die er liggen, zowel in de huidige markt als de toekomstige.
We kijken terug op een geslaagde en inspirerende dag!Hét event voor alle stakeholders op het gebied van Woningbouw en -Beheer & (Volks)Huisvesting


Hoe maken we de woningsector toekomstbestendig? Tijdens het Nationaal Woning Congres brengen wij alle stakeholders bij elkaar om gezamenlijk te kijken naar de kansen en uitdagingen die er liggen, zowel in de huidige markt als de toekomstige.

Hierbij gaan we op zoek naar antwoorden op actuele vragen als: Wat kunnen de verschillende regio’s van elkaar leren? Hoe gaan we om met bouwgrond- en woningtekort? Wat zijn de mogelijkheden om duurzaam te bouwen en te beheren? Hoe financier je projecten en waardeer je de huidige woningportefeuille? Wat kunnen innovatieve nieuwe (technologische) oplossingen betekenen? Met wie kun je samenwerken en hoe neem je daar de regie in? En hoe betrek je de bewoner?

Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens het interactieve programma waarbij de focus ligt op het uitwisselen van ervaringen en ideeën, zodat u na afloop naar huis gaat met concrete handvatten die u kunt gebruiken in uw eigen praktijk.


In het kader van de permanente educatie ontvangt u als bestuurder van een woningcorporatie bij deelname aan deze bijeenkomst 5 PE-punten. 
U kunt uw punten registreren bij de Aedes PE-academie.

Onze sprekers


Erik-Jan van Kempen

Plaatsvervangend Directeur-Generaal Bestuur en Wonen

Marnix Norder

Voorzitter, Aedes vereniging van woningcorporaties

Bart van Breukelen

Voorzitter, NEPROM

Ger Jaarsma

Voorzitter, NVM
Bekijk alle sprekers!


Reeds aangemeld zijn o.a

Aenergie - Alliander DGO - Kadaster - Zig Websoftware - Aedes - Wbv Volksbelang - Gemeente Waddinxveen - Bouwinvest - Annexum Invest BV - Werkorganisatie de BUCH - Huurcommissie - Mollee Communicatie - Ministerie van BZK - Rijksuniversiteit Groningen - NEPROM - Bouwend Nederland - Gemeente Den Haag - Woningstichting Leusden - Ministerie van Infrastructuur en waterstaat - Syntrus Achmea Real Estate & Finance - Gemeente Eindhoven - Heemwonen - Heijmans Vastgoed - Platform Duurzame Huisvesting - Gemeente Rijswijk - Alliander DGO - Lyaemer Wonen - Stichting Woontij - Provincie Utrecht - NVM - Syntrus Achmea Real Estate & Finance - Sixfingers - De Goede Woning - Gemeente Simpelveld - Huurdersvereniging IJsselmonde - Gemeente Assen - Huurcommissie 


 

Bootcamp thema's
Op ons blog


"Regionaal en breed samenwerken aan woonvraagstuk!"


Lees het interview met Marnix Norder, Aedes Marnix Norder, Aedes

 

 


“Regeerakkoord: wat zijn de plannen voor de huurwoningsector?"


Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is klaar. Wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet (bestaande uit de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie).

Lees het regeerakkoord: "Wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet"

 


"Grote kansen in samen herontwikkelen bestaande wijken"


Er liggen enorme kansen in het samen herontwikkelen en verduurzamen van stedelijke gebieden waar corporaties veel bezit hebben.


Interview met Bart van Breukelen: "Hoe kunnen we de woningsector beschikbaar, betaalbaar en betrouwbaar houden?

 

Programma Nationaal Woning Congres 2017

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
09.00
Ontvangst en registratie

09.30
Welkom door uw dagvoorzitter

Rutger Mollee, Professioneel Dagvoorzitter en Presentator


09.40
Keynote Speech
De woningmarkt in Nederland; what’s next?
 • Hoe zet de toekomst van de Nederlandse woningmarkt eruit?
 • Hoe kan samenwerking de woningmarkt versterken?
 • Wat is en wordt de rol van de bewoner?

Erik-Jan van Kempen, plaatsvervangend Directeur-Generaal Bestuur en Wonen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


10.00
Keynote Speech
Demografische trends en hoe speel je hierop in met het woonaanbod
 • Jong versus oud; Wat is het effect van langer leven?
 • Lange termijn trends t.a.v. verstedelijking
 • Flexibel woningaanbod: hoe maak je woningaanbod flexibel voor de lange termijn?
 • Praktische oplossingen

Leo van Wissen, Directeur Nederlands Interdisciplinair Demografisch instituut NIDI-KNAW, en Hoogleraar Economische Demografie, Rijksuniversiteit Groningen


10.20
Thought Leader Interview
Wie is uw perfecte match? Wij koppelen u aan elkaar en tijdens de koffiepauze heeft u de gelegenheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Marnix Norder, Voorzitter, Aedes vereniging van woningcorporatie
Bart van Breukelen, Voorzitter, NEPROM


10.50
Koffie- en theepauze

11.20
Bootcamps

Wij hebben voor u een programma op maat samengesteld. U kunt zelf een keuze maken uit de verschillende programmaonderdelen die het best aansluiten bij uw praktijk.


11.20 - Opening door uw moderator

11.30 - Round Table Sessions

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en/of stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen.


11.30 tot 12.05 - Ronde 1

12.10 tot 12.45 - Ronde 2
Bekijk hier alle onderwerpen van de ronde tafels

U kunt een keuze maken uit o.a. de volgende tafels:

1. Toekomstige stadsontwikkelingen

Ludo Steenmetser, Directeur Bestaande Stad en Wonen, Gemeente Den Haag


2. Hoe stimuleer je doorstroom?

Monique Brewster, Directeur, Woningstichting Leusden


3. De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; hoe gebruik je de ruimte zo optimaal mogelijk?

Jacqueline Vrolijk, Projectleider Herziening Ladder voor Duurzame Verstedelijking, Ministerie van IenM


11.20 - Opening door uw moderator

11.30 - Round Table Sessions

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en/of stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen.


11.30 tot 12.05 - Ronde 1

12.10 tot 12.45 - Ronde 2
Bekijk hier alle onderwerpen van de ronde tafels

U kunt een keuze maken uit o.a. de volgende tafels:

1. Middenhuur; hoe realiseren we samen meer betaalbare woningen?

Matthijs Brouwer, Senior Market Analyst, Syntrus achmea Real Estate & Finance


2. Klaar voor de toekomst; project SUPERLOCAL

Marjo Vankan, Directeur, Heemwonen


3. Dalende woonlasten, meer diversiteit en power to the people!

Thom Aussems, Directeur-Bestuurder, Sint Trudo


4. Toekomstige stadsontwikkelingen

Gabrielle van Asseldonk, Programmaleider Wonen, Gemeente Eindhoven12.45
Lunchpauze
13.45
Bootcamps

Wij hebben voor u een programma op maat samengesteld. U kunt zelf een keuze maken uit de verschillende programmaonderdelen die het best aansluiten bij uw praktijk.


13.45 - Opening door uw moderator

13.55 - Round Table Sessions

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en/of stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen.


13.55 tot 14.30 - Ronde 1

14.35 tot 15.10 - Ronde 2
Bekijk hier alle onderwerpen van de ronde tafels

U kunt een keuze maken uit o.a. de volgende tafels:


1. Samenwerking binnen de huisvestingssector bevordert de duurzaamheid

Claudia Reiner, Voorzitter, Platform Duurzame Huisvesting


2. RijswijkBuiten; de duurzaamste wijk van Nederland

Ronald van der Meij, Wethouder, Gemeente Rijswijk


3. Duurzaam en betaalbaar voor de bewoner: 5 lessen voor nieuwe samenwerkingen en proposities

Jan Jaap Bakker, Business Ontwikkelaar, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling


4. Een duurzame en betaalbare woningvoorraad

Aart Rekers, Directeur-Bestuurder, Lyaemer Wonen


13.45 - Opening door uw sessievoorzitter

13.55 - Round Table Sessions

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en/of stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen.


13.55 tot 14.30 - Ronde 1

14.35 tot 15.10 - Ronde 2
Bekijk hier alle onderwerpen van de ronde tafels

U kunt een keuze maken uit o.a. de volgende tafels:

1. Een beter beeld door Big Data

Marcel Petersen, Klant en Marktonderzoeker, Portaal


2. Flexibele woningen; meebewegen met de vraag

Jan van Andel, Directeur-Bestuurder, Woontij


15.10
Koffiepauze

15.40
Keynote speech
De toekomst van de woningmarkt
Joep Rats, Directeur Beleid & Vereniging, Bouwend Nederland

16.00
Digging Deep Talkshow
De sector aan het woord: toekomstbestendig woonbeleid- en aanbod
 • Flexibliteit in bebouwing en beleid noodzakelijk? Maar hoe?
 • Welke rol en verantwoordelijkheid moeten de verschillende stakeholders hierin nemen?
 • Inpassing van diverse functies in het woningaanbod
 • Hoe koppel je het mobiliteitsvraagstuk aan het woningaanbod?
 • Verduurzaming van gebouwen.
 • Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de sociale woningbouw
Tijdens deze talkshow worden stakeholders gevraagd naar hun visie hierop. Maar uw mening is zeker zo belangrijk. Daarom wordt de zaal actief betrokken in de discussie door middel van polls en vragen.
Interactieve discussie met aan tafel o.a.:

Ger Jaarsma, Voorzitter, NVM
Nicole Maarsen, Directeur Vastgoed, Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Pim van den Berg, Gedeputeerde, Provincie Utrecht


16.30
Inspirational Speech
De toekomst van de woningsector; verbeteren versus vernieuwen

Rob Adams, Eigenaar, Sixfingers, Uitdager, Innovator


17.00
Afsluiting, borrel & bites
Wij nodigen u van harte uit om tijdens de borrel na te praten over het congres. Zo reist u na de spits en wij zorgen er uiteraard voor dat u niet met een lege maag naar huis gaat!

Inschrijven

Onze dagvoorzitter van 2017:

Rutger Mollee

Professioneel Dagvoorzitter en Presentator

Onze professionele sprekers: 

 

Erik-Jan van Kempen

Plaatsvervangend Directeur-Generaal Bestuur en Wonen

Marnix Norder

Voorzitter, Aedes vereniging van woningcorporatie

Bart van Breukelen

Voorzitter, NEPROM

Ger Jaarsma

Voorzitter, NVM


Nicole Maarsen

Directeur Vastgoed, Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Joep Rats

Directeur Beleid & Vereniging, Bouwend Nederland

Monique Brewster

Directeur, Woningstichting Leusden

Jacqueline Vrolijk

Projectleider Herziening Ladder voor Duurzame Verstedelijking, Ministerie van IenM


Peter Appeljan

Director Woningbeleggingen, Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Marjo Vankan

Directeur, Heemwonen

Claudia Reiner

Voorzitter, Platform Duurzame Huisvesting

Ronald van der Meij

Wethouder, Gemeente Rijswijk


Jan Jaap Bakker

Business Ontwikkelaar, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Aart Rekers

Directeur-Bestuurder, Lyaemer Wonen

Jan van Andel

Directeur-Bestuurder, Woontij

Ludo Steenmetser

Directeur Bestaande Stad en Wonen, Gemeente Den Haag


Pim van den Berg

Gedeputeerde, Provincie Utrecht

Thom Aussems

Directeur-Bestuurder, Sint Trudo • Gabrielle van Asseldonk, Programmaleider Wonen, Gemeente Eindhoven

 • Rob Adams, Eigenaar, Sixfingers, Uitdager, Innovator

 • Leo van Wissen, Directeur Nederlands Interdisciplinair Demografisch instituut NIDI-KNAW, en Hoogleraar Economische Demografie, Rijksuniversiteit Groningen

 

Datum & Locatie

Nieuwe datum: 4 oktober 2018

 

 

Bestemd voor

Het Nationaal Woning Congres is hét congres voor alle stakeholders op het gebied van Woningbouw en -Beheer & (Volks)Huisvesting en is ontwikkeld voor:

Doelgroep

 • Het Rijk
 • Provincies en gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Bouwbedrijven en aannemers
 • Vastgoedbeleggers
 • Vastgoedbeheerders
 • VvE’s
 • Bewoners- en huurdersverenigingen
 • Ingenieursbureaus
 • Architecten
 • Vastgoedfinanciers
 • Adviseurs
 • Makelaars
 • Advocaten

 

Uw investering

Overheden, woningcorporaties en overige non-profit organisaties      

€499,-

Overige organisaties

€699,-

Deze bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie, thee, lunch, netwerkborrel en een waardevol digitaal naslagwerk

 


Persoonlijk congresadvies

Heeft u nog vragen of wenst u persoonlijk congresadvies neem dan ook contact op met:

Nancy Kager
040-2972774

 

 

 


 

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Partners 2017

Corporaties kunnen nu al veel doen om hun woningvoorraad te verduurzamen. Ook moeten zij samenwerken met de bouw- en installatiesector, technologische bedrijven én huurders om betaalbare en duurzame proposities te ontwikkelen voor de warmtevoorziening. Ga in gesprek met Jan-Jaap Bakker, Business Ontwikkelaar bij Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, over duurzaamheid bij renovatie en beheer van de woningportefeuille.Aenergie is één van de grootste inkoopcollectieven van Nederland. Al ruim 15 jaar kopen wij energie in voor onze ruim 800 deelnemers, bestaande uit woningcorporaties, VvE-(beheerders) en zorginstellingen. Onze deelnemers zijn verzekerd van een lage prijs en gunstige voorwaarden. Naast de inkoop van energie bieden wij diverse energie gerelateerde diensten die aansluiten bij de behoeftes van onze deelnemers.Syntrus Achmea Real Estate & Finance financiert, ontwikkelt en investeert in vastgoed en hypotheken In opdracht van pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. In totaal beheren we ruim 19 miljard euro voor meer dan 60 klanten. Syntrus Achmea Real Estate & Finance staat voor verantwoorde rendementen, duurzaamheid, kwaliteitsvastgoed en transparantie.
 

Als Expert aanwezig zijn op het Nationaal Woning Congres?

Word dan partner van hét Nationaal Woning Congres en laat de woningsector kennismaken met uw visie en expertise! Kom in contact met interessante prospects en/of bezoek het event samen met uw (potentiële) klanten.

Het is mogelijk om inhoudelijk deel te nemen aan het programma en bijvoorbeeld een presentatie te geven of een interactieve ronde tafel te leiden over een topic naar keuze. U kunt uw oplossing of dienst ook onder de aandacht brengen door aanwezig te zijn met een stand op de Woningplaza van het event. We denken graag met u mee om uw organisatie op een succesvolle manier te presenteren op het Nationaal Woningcongres en concrete leads te genereren.

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

Lotte van Dun
Senior Manager Strategic Partnerships & Business Development
T-06- 24 62 92 63

 


 

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Nationaal Woning Congres

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Nationaal Woning Congres start op 7 december 2017 in

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Inlogcode:

Contact

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Nationaal Woning Congres? Neem dan contact op met onze adviseur.

Nancy Kager
Tel: 040 – 2 972 774
E: n.kager@sbo.nl