Beleidsmedewerker Duurzaamheid

 • Leer wat de energietransitie inhoudt
 • Krijg handvatten om een breed gedragen, uitvoerbaar beleid te maken
 • Na deze opleiding kun je effectieve beleidsstukken schrijven
 • Krijg inzicht hoe je alle kansen en uitdagingen kan benutten
 • Leer welke vragen je moet stellen om weloverwogen keuzes te kunnen maken

Leer hoe je een volwaardige gesprekspartner wordt en hoe je tot een breed gedragen, uitvoerbaar beleid komt!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Op weg naar een duurzame samenleving

Eén van de belangrijkste thema’s de komende jaren is en blijft de transitie naar een duurzame samenleving. Doelen zijn geformuleerd en met man en macht wordt er gewerkt om deze te behalen. Transitie is een investering voor de overheid, het bedrijfsleven en de burger en de energietransitie is hét dossier van de toekomst. Jij hebt hier ook een aandeel in. Vanuit je functie en je persoonlijke motivatie draag je hieraan bij. Maar de opgave is niet eenvoudig. Er wordt van jou verwacht dat je een volwaardige gesprekspartner bent voor alle stakeholders en de juiste afwegingen maakt om beleid en strategie vorm te geven.

Heb jij al een antwoord op deze vragen?

 • Hoe kom je tot een goed gedragen, uitvoerbaar beleid?
 • Wie zijn je stakeholders en wat zijn hun rollen, belangen en verantwoordelijkheden?
 • Hoe werk je samen met interne en externe stakeholders en hoe overtuig je hen met en zonder formele macht?
 • Wat houdt de regierol in? Welke verschillende vormen zijn er en hoe voer je die uit?
 • Hoe geef je (financiële) participatie vorm? 
 • Welke vragen stel je je adviseur? 
 • Hoe bepaal je je strategie voor de korte en langere termijn?
 • Hoe schrijf je een overtuigend beleidsstuk?

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om je functie efficiënter uit te voeren, ben je een volwaardige gesprekspartner en kun je de juiste keuzes maken.

Download de brochure

Na deze opleiding:

 • Weet je wat de energietransitie inhoudt
 • Ben je op de hoogte van alle opgaven en je weet hoe je deze aan kunt pakken
 • Ben je een volwaardige gesprekspartner. Niet alleen intern, maar ook extern
 • Weet je welke vragen je moet stellen om weloverwogen keuzes te kunnen maken en kun je deze verdedigen
 • Kun je een breed gedragen, uitvoerbaar beleid maken
 • Ken je alle stakeholders en hun belangen
 • Kun je effectieve beleidsstukken schrijven
 • Heb je inzicht in alle kansen en uitdagingen en kun je deze benutten

 

Ook interessant voor jou?

Praktische opleiding Beleidsmedewerker Duurzaamheid

Module 1:

Introductie en Beleid & Strategie

Deze eerste dag maken we uiteraard kennis met elkaar en stellen we jullie leerdoelen vast. Vandaag leren we je alles over het speelveld in de energietransitie. Een belangrijke basis die noodzakelijk is om als volwaardige  gesprekspartner aan tafel te zitten. De energietransitie is een opgave die een langetermijnvisie nodig heeft. Het uiteindelijke doel dient in 2050 opgeleverd te worden. Uiteraard zijn er in de weg daar naartoe een aantal belangrijke momenten waarbij keuzes gemaakt moeten worden.

Introductie

 • Wat houdt de energietransitie in Nederland in?
 • De voortgang van het Klimaatakkoord
 • Van klimaattafels naar uitvoeringsoverleggen
 • Met welke termen krijg je te maken? En wat betekenen ze in jouw situatie?
 • Hoe ziet het energiesysteem eruit? En waar liggen de uitdagingen?
 • Wie zijn de stakeholders?
 • Welke opgaven liggen er? Wat is jouw opgave?
 • RES
 • Transitievisie Warmte
 • Wijkplannen
 • Van Rijk naar wijk; met welke plannen en verantwoordelijkheden krijg je te maken?
 • Welke juridische kaders zijn?
 • Warmtewet 2.0
 • Klimaatwet
 • Omgevingswet
 • Waar haal je je informatie vandaan? Welke bronnen kun je raadplegen?
 • Hoe maak je in dit geheel de keuze wat je wanneer gaat doen?
 • Hoe ziet het proces er vervolgens uit?

Beleid & Strategie

 • Hoe past de energietransitie in het (gemeentelijk) beleid?
 • Strategiebepaling: korte (2030) versus lange (2050) termijn
 • Waar leg je de focus?
 • Hoe maak je de juiste keuzes?
 • Welke vragen stel je je adviseur?
 • Financiering: welke mogelijkheden zijn er?
 • Hoe kun je kritisch zijn op de business case zodat deze voor alle betrokkenen past?
 • Je hebt een plan. Hoe ga je het uitvoeren?
 • Hoe zorg je dat je plannen passen in de gebiedsontwikkeling?
 • Welke mogelijkheden bieden de omgevingsvisie/omgevingsplannen?
 • Hoe borg je je strategie, ook wanneer er bijvoorbeeld een nieuw college aangesteld wordt?
 • Hoe ziet het proces er vervolgens uit?

Docent: Jacob Klaas Star
Gastdocent: Keesjan Meijering


Module 2:

Intern en extern stakeholdermanagement

Tijdens deze module gaan we in op de verschillende stakeholders en hun rollen, belangen en verantwoordelijkheden. Hoe werk je samen, zowel binnen als buiten je organisatie. Hoe kun je anderen overtuigen?

 • Welke interne stakeholders zijn er?
  • Hoe werk je samen?
  • hoe kun je je relatie met de verschillende beleidsvelden optimaliseren?
  • hoe kun je hen overtuigen? Met en zonder formele macht
 • Hoe help je de gemeenteraad en bestuurders?
 • Welke externe stakeholders zijn er en wat zijn hun rollen, belangen en verantwoordelijkheden? We stellen hierbij de vragen:
  • Hoe opereren zij?
  • Wat drijft ze?
  • Wat zijn de formele afspraken met deze partijen?
 • Wat doe je zelf en wat laat je over aan anderen?
 • Wat is het verschil tussen een commerciële en niet-commerciële partij? En hoe ga je daar mee om?
 • Actorenkaart/krachtenveldanalyse; met wie heb je te maken?
 • Wat voor type ben jij en hoe kun je jouw krachten inzetten?
 • De regierol van de gemeente, wat houdt dat in?
  • Verschillende vormen
  • Betekent regie ook per definitie dat je hoofdfinancier bent?
 • Hoe neem je deel aan de RES en andere regionale verbanden?

Docent: Sven Ringelberg


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3:

Draagvlak en participatie

Hoe zorg je voor een inclusieve energietransitie? Participatie van de samenleving is één van de grootste uitdagingen waar we tegenaan lopen. We zijn naarstig op zoek naar oplossingen waarbij niet alleen de “groene” top van de burgers zich aansluit, maar iedereen. Tijdens deze module leer je over achtergronden en motivaties. Verschillende participatiemodellen komen aan bod en je gaat aan de slag met je eigen situatie.

 • Wat is een inclusieve energietransitie?
 • Waarom wel of geen participatie?
 • Wie betrek je wel en wie niet?
  • Industrie
  • Burgers
 • Verschillende maten van participatie:
  • Inspraak
  • Medezeggenschap
  • Mede-eigenaarschap
  • Wanneer is het voldoende?
 • Wat levert participatie je op?
 • Welke vragen ga je stellen?
 • Hoe maak je gebruik van ambassadeurs?
 • Hoe maak je gebruik van krachten in de wijk?
 • Wat betekent financiële participatie?
 • Communicatie, communicatie en communicatie
 • Welke verschillende vormen van participatie zijn er?
 • Hoe past participatie in het proces?
 • Hoe zet je succesvol digitale participatie op?
 • Wat zijn succesfactoren en valkuilen bij participatie?

Docent: Mirjam Roorda


Module 4: 

Schrijven van beleidsstukken

De afgelopen dagen hebben we alle aspecten behandeld die op je pad komen. Een belangrijk onderdeel is daarbij het draagvlak binnen je organisatie. Hoe zorg je ervoor dat het belang van duurzaamheid doordringt in alle lagen? Heldere beleidsstukken helpen daarbij. 

Deze dag gaan we aan de slag met het schrijven van beleidsstukken. Door een logisch opgebouwd stuk in een aansprekende stijl te schrijven, breng je je ideeën, plannen en adviezen overtuigend over het voetlicht. Zodat ze daadwerkelijk geaccepteerd worden.

 • Welke soorten beleidsstukken zijn er en wanneer worden ze gebruikt?
 • Wat is het doel, de vraag en de, kernboodschap van je beleidsstuk?
 • Hoe selecteer je relevante informatie voor je tekst?
 • Wat is een efficiënte aanpak?
 • Hoe deel je een beleidsstuk in?
 • Hoe stem je jouw tekst optimaal af op de lezer?
 • Hoe overtuig je met je tekst?
 • Formats
 • Tips & tools

Docent: Marc Draijer


Module 5:

Feedback en intervisie

We gaan de verschillende opdrachten en beleidsstukken bekijken. Eerst ga je door middel van intervisie met elkaar feedback geven op het stuk van je mede-cursist en andersom. Vervolgens volgt er een klassikale terugkoppeling en vult de docent aan waar nodig. Ook heb je tijdens deze module de mogelijkheid om vragen die nog niet aan bod gekomen zijn alsnog te stellen.

Docenten: Jacob Klaas Star & Marc Draijer

Deze opleiding is speciaal bestemd voor: 

Je bent werkzaam als beleidsmedewerker en verantwoordelijk voor de dossiers duurzaamheid of de energietransitie. Of je bent als medewerker bij een gemeente of aanverwante organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van (interne) vraagstukken over energietransitie en duurzaamheid.

De Nederlandse Aardgastransitie 

Dit boek beschrijft de grote aardgastransitie die Nederland in de jaren 60 doormaakte. Nederland heeft met deze energietransitie iets unieks voor elkaar gekregen: binnen tien jaar tijd radicaal omschakelen van de ene naar de andere energiebron. Hoe reageerden burgers en wat was de rol van de gemeente en Rijksoverheid? De aardgastransitie van de jaren 60 biedt waardevolle lessen voor het succes van onze huidige energietransitie.

Check je beleidstekst

Dit boek biedt je een no-nonsenseaanpak om vraaggericht te schrijven en je kernboodschap helder en overtuigend te presenteren. Het richt zich op de praktijk: geen overbodige theorie, wél veel voorbeelden, praktijktips en checklists. Een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die in korte tijd een beleidstekst met impact wil opstellen.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy