Opleiding Bodem expert

Binnen 5 dagen de complexe bodemwereld compleet in kaart!

Tijdens deze opleiding leert u o.a.:

 • Hoe het Nederlandse bodemsysteem eruit ziet
 • Wat de basisprincipes en het toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit zijn
 • Welke saneringstechnieken er zijn en wanneer en waarom deze in te zetten
 • Wat de knelpunten en kansen bij bodemonderzoek- en sanering zijn

Inclusief excursie bodemonderzoek/bodemsaneringswerk!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

De bodemwereld bestaat al een lange tijd maar is aan veranderingen onderhevig. De grootste verandering is nog aanstaande met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. De overheid streeft naar een grotere verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. Het is voor u essentieel om mee te bewegen in de bodemwereld.
 
Deze praktische opleiding geeft u volledig inzicht in de wisselwerking tussen bodem, omgeving en andere externe factoren. De opleiding behandelt de onderwerpen steeds vanuit de huidige situatie (’hoe is het nu geregeld’) en nieuwe vanuit de Omgevingswet (’hoe wordt het straks’).
 
Kennis van zowel de huidige als toekomstige praktijk is belangrijk omdat deze immers, door overgangsrecht, ook na 2021 naast elkaar blijven bestaan.

Na deze opleiding weet u:

 • Hoe het bodemsysteem in Nederland werkt
 • De regelgeving van nu (o.a. de Wet bodembescherming, Besluit Bodemkwaliteit en vele andere regelingen en protocollen)
 • De regelgeving van de toekomst - de aanvullingswet en –besluit bodem van de Omgevingswet
 • De praktijk – welke saneringstechnieken er zijn en wanneer deze in te zetten –
 • Wat de knelpunten en kansen bij bodemonderzoek en aankoop gronden zijn
 • Welke juridische aspecten komen kijken bij bodemsanering- en verontreiniging
 • Hoe inspectie, handhaving en toezicht eruit ziet

Bekijk het programma

Interessant voor u?

 • Bent u (al enige tijd) werkzaam binnen de bodemmarkt en wilt u uw kennis opfrissen?
 • Bent u nieuw in dit gebied en wenst u een volledig overzicht van de bodemwereld?
 • Heeft u te maken met bodemvraagstukken en wilt u dieper inzicht?
 • Wilt u weten wat er gaat veranderen in de Omgevingswet?
Dan is deze opleiding interessant voor u! U leert alles over dagelijkse problematieken, uitdagingen en kansen. De lesstof is praktisch waardoor u deze direct in uw eigen werkomgeving kunt toepassen.
 
 

Aanmelden of vrijblijvend reserveren

De complete opleiding bestaat uit 5 dagen, maar u heeft ook de mogelijkheid om per losse module in te schrijven.
Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat u alle gelegenheid heeft uw (praktijk)vragen te stellen. Wilt u weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wilt u vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Nancy Kager, T: 040 - 2 972 774

Programma van de opleiding bodem expert

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

Dag 1

Bodemonderzoek en bodemsanering

Bodemonderzoek is van essentieel belang om vast te stellen dat de bodem niet is verontreinigd. Tijdens deze dag leert u meer over de noodzaak tot bodemonderzoek en saneringsgericht onderzoek. Na deze dag heeft u een compleet overzicht van alles wat u moet weten over onderzoek en sanering. De lesstof wordt aangevuld met praktijkervaringen en valkuilen bij bodemonderzoek en bodemsanering.

 • Hoe ziet het bodemsysteem (bodemopbouw en geohydrologie) in Nederland eruit?
 • Met welke certificeringen (zoals BRL’en AS3000) en onderzoeknormen (NEN-normen, handreikingen, SIKB) heeft u te maken?
 • Welke soorten bodemonderzoek en onderzoeksfasen (voor- t/m saneringsonderzoek) zijn er?
 • Wie zijn de betrokken partijen bij bodemonderzoek en saneringen?
 • Wat te doen met asbest in bodem en gebouwen?
 • Welke technische ontwikkelingen, nieuwe onderzoekstechnieken (zoals XRF) en toepassingsmogelijkheden spelen een rol?
 • Saneringsonderzoek en saneringsplan
 • Waarom en wanneer welke saneringstechnieken (conventionele en Insitu) inzetten?
 • Wat zijn de veiligheidsmaatregelen (CROW400, 132, 307) waar u rekening mee moet houden?
 • Wat zijn bijkomende aandachtspunten bij bodemsanering (archeologie, explosieven, verzekeringen, verkeer, natuur)?
 • Hoe zien de uitvoering, rolverdeling en certificering bij bodemsanering (BRL6000 en 7000) eruit?
 • Welke juridische aspecten komen er kijken bij bodemsanering?

André Verstappen, Eigenaar VersA Bodemadvies


Dag 2

Bodemverontreiniging en bodembeheer

Dag twee staat in het teken van bodemverontreiniging en bodembeheer. Verontreinigingen zoals asbest en nieuwe verontreinigingen waaronder PFOA worden behandeld. Daarnaast worden de juridische aspecten bij bodemverontreiniging in kaart gebracht, zo hoort u onder andere meer over het juridisch kader bijvoorbeeld bij de verkoop van verontreinigde gemeentegrond. De onderwerpen worden behandeld vanuit de huidige praktijk en toekomstige situatie vanuit de Omgevingswet.

 • Wat zijn de belangrijkste vormen en oorzaken van bodemverontreiniging?
 • Wat is het gedrag van verontreinigende stoffen?
 • Met welke nieuwe verontreinigingen kunt u te maken hebben?
 • Wat is het handelingskader bij nieuwe verontreinigingen?
 • Wat zijn risico’s voor mens en milieu?
 • Hoe gaat u om met risico’s?
 • Wat is de verplichting tot bodemsanering en tot hoe ver moet gesaneerd worden?
 • Wat zijn andere redenen waarom er gesaneerd wordt?
 • Met welk gebiedsgericht beleid heeft u te maken?
 • Het bevoegd gezag en de inspecties
 • Welke juridische aspecten spelen een rol bij bodemverontreiniging?
 • Praktijkvoorbeelden: wat gaat er mis?

Maarten Kantelberg, Eigenaar Artifex Terra en onafhankelijk adviseur voor complexe bodemvraagstukken voor overheid en bedrijfsleven
Een Toezichthouder/Handhaver gaat nader in op bodemverontreiniging en beheer vanuit het bevoegd gezag


Tip: download de brochure voor een compleet overzicht

Dag 3

Besluit bodemkwaliteit

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is het genereren van duurzaam bodembeheer. Tijdens deze dag hoort u alles over het graven, bewerken, hergebruik en toepassen in het kader van de het Besluit en regeling bodemkwaliteit en het Aanvullingsbesluit bodem van de Omgevingswet.

 • Wat is de achtergrond en de uitgangspunten van het Besluit en regeling bodemkwaliteit?
 • Aanvullingswet en –besluit bodem van de Omgevingswet
 • Grond en baggerspecie: introductie en toetsingskader
 • Wat zijn de voorwaarden voor het (tijdelijk) opslaan van grond en baggerspecie?
 • Welke uitdagingen spelen bij uit te nemen grond?
 • Wat zijn de regels bij grondverzet?
 • Toepassen bouwstoffen en tijdelijke depots
 • Bewerken en hergebruik van grond en bouwstoffen
 • Inhoud Kwalibo: kwaliteitsborging in het bodembeheer
 • Hoe werkt de Bodemkwaliteitskaart?
 • Welke verschillen spelen in lokaal beleid?

Geert Verkuijlen, Senior Adviseur, Geofoxx
Maarten Kantelberg, Eigenaar Artifex Terra en onafhankelijk adviseur voor complexe bodemvraagstukken voor overheid en bedrijfsleven


Dag 4

Wet- en regelgeving

Deze dag gaat in op huidige en nieuwe wet- en regelgevingen. U wordt op de hoogte gebracht van de wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet. Naast de toelichting van de wetten leert u ook hoe deze met elkaar zijn verweven. Op praktische wijze leert u hoe u kunt werken binnen dit kader van wetgeving.

 • Wet bodembescherming en Circulaire bodemsanering
 • Aanhaling/benoeming van Bodem in wetgeving van Wm/Wabo en RO
 • Welke overige besluiten (Bedrijvenregeling, regeling verplicht bodemonderzoek e.d) spelen er?
 • Wat is de invloed van de ARBO wetgeving, Wet op de Basisregistratie
 • Ondergrond (BRO) en de Beoordelingsrichtlijnen (BRL)?
 • Aanvullingswet en –besluit Bodem Omgevingswet: wat is het huidige beleid, nieuwe beleid en wat zijn de verschillen?
 • Welke relatie hebben juridische aspecten tot de wetgeving?

Saskia Ouwerkerk, Projectleider Beheersen en herstellen bodemkwaliteit bij Provincie Noord-Brabant
Marianne van Rens, Jurist bij Milieu Juridisch advies van Rens


 Dag 5

Praktijkdag

Let op! Het middagdeel vindt op een afwijkende locatie plaats

Hoe komen de praktijk en theorie samen? Dat leert u op de praktijkdag! U zult zien dat regelingen in de uitvoering soms conflicteren met praktische zaken. U hoort uit praktijkverhalen hoe het er in de praktijk aan toe gaat en u ziet hoe bodemonderzoek en saneringswerk wordt uitgevoerd. Om alvast wat meer gewend te raken aan de nieuwe wetgeving van de Omgevingswet is er een praktijkoefening die we gezamenlijk evalueren.

Dagdeel 1:

 • Oefening opgave met praktijkvoorbeeld aan de hand van het huidige (Wbb en Bbk) en nieuwe kader van de Omgevingswet
 • Evalueren van de oefening
 • Praktijkcase aan het woord

Dagdeel 2:

Bezoek van een bodemonderzoek in uitvoering/sanerings- of grondverwerkingslocatie.
 

Maarten Kantelberg, Eigenaar Artifex Terra en onafhankelijk adviseur voor complexe bodemvraagstukken voor overheid en bedrijfsleven

Uw topdocenten


Uw hoofddocent

Maarten Kantelberg
Eigenaar Artifex Terra en onafhankelijk adviseur voor complexe bodemvraagstukken voor overheid en bedrijfsleven
Maarten is al 24 jaar werkzaam in het werkveld van bodemonderzoek, -saneringen, -beleid en handhaving. Met specifieke kennis van gebiedsgericht grondwaterbeheer, bestekken en aanbestedingen, advisering in juridische trajecten, voorlichting bewoners en bevoegd gezag taken Wbb.


Uw praktijkdocenten

Geert Verkuijlen
Senior Adviseur, Geofoxx
Geert is sinds 1993 werkzaam in de bodembranche, met name op het gebied van hergebruik van secundaire grondstoffen. Hij heeft zowel gewerkt aan de kant van de aannemer (Heijmans, Brabob) als aan de kant van de adviseur (Tritium, Iwaco, Geofoxx). Geert is betrokken geweest bij de implementaties van het Bouwstoffenbesluit in 1996 en in 2008 bij de vervanging daarvan voor het huidige Besluit bodemkwaliteit. In zijn huidige functie is hij dagelijks bezig met complexe klantvragen op het gebied van het toepassen, onderzoeken, certificeren en het be- en verwerken van grond en bouwstoffen.


Saskia Ouwerkerk
Projectleider Beheersen en herstellen bodemkwaliteit bij Provincie Noord-Brabant
Saskia heeft bijna 20 jaar ervaring binnen de bodemwereld. Als projectleider coördineert en organiseert Saskia (deel)projecten en stuurt zij medewerkers aan binnen de opgave Bodem. Daarnaast adviseert zij vertegenwoordigers van de provincie inhoudelijk en beleidsmatig over bodemvraagstukken.André Verstappen
Eigenaar VersA Bodemadvies
André heeft na ruim 12 jaar gewerkt te hebben voor adviesbureaus op het gebied van bodemonderzoek en sanering zijn eigen bedrijf gestart in 2007. VersA Bodemadvies houdt zich bezig met het verrichten van (water)bodemonderzoek en het voorbereiden en begeleiden van bodemsaneringen voor particulieren, bedrijven en overheden. Daarnaast worden o.a. ook saneringsbestekken opgesteld en aanbesteed, funderings- en sonderingsonderzoek en -advies verricht en onderzoek en advies ten aanzien van hemelwaterinfiltratie.


Marianne van Rens
Jurist bij Milieu Juridisch advies van Rens
Marianne is Milieujurist op het gebied van Omgevingsrecht (Wet milieubeheer, WABO, Wet bodembescherming, BRZO, Wro, etc.), de Algemene wet Bestuursrecht, milieustrafrecht, milieuprivaatrecht en het Europees milieurecht. Als milieujurist heeft Marianne zowel een universitaire opleiding milieuhygiëne als een universitaire opleiding Nederlands recht. De combinatie van milieutechnische ervaring en diepgaande kennis binnen de juridische wet- en regelgeving maakt dat zij eenvoudig vertalingen maakt naar de dagelijkse (technische) praktijk.

Algemene informatie van de opleiding bodem expert

Data en locatie

 • nog niet bekend

 

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor nieuwe medewerkers bodem die een volledig inzicht wensen in de bodemwereld. Daarnaast is deze opleiding ook geschikt voor ervaren bodemexperts die hun kennis willen opfrissen in bijvoorbeeld nieuw beleid en ontwikkelingen.

Te denken valt aan:

 • Adviseurs bodem
 • Medewerkers van het bevoegd gezag, vergunningsverleners, toezichthouders bodem
 • Projectleiders/projectrealisator bodem
 • Processtuurders/operators
 • Milieukundig begeleiders/adviseurs
 • Beleidsmedewerker milieu/bodem
 • Projectontwikkelaars
 • Milieufunctionarissen
 • (Overheid)jurist
 • Makelaars en notarissen

Uw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, opleidingscertificaat en toegang tot de online leeromgeving met alle lesmaterialen.

Persoonlijk opleidingsadviseur:

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel. 040 - 2 972 774


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Bodem expert online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Bodem expert start op nog niet bekend in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: nog niet bekend
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

Ben jij onze STAR?

Dan kun je sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

Interessant voor u?

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat u alle gelegenheid heeft uw (praktijk)vragen te stellen. Wilt u weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wilt u vrijblijvend reserveren? Neem contact op met de opleidingsadviseur Nancy Kager, T: 040 - 2 972 774

Relevant aanbod

10 Sep

Opleiding (Chief) Information Security Officer

Voor zowel grote als kleine bedrijven is de kans dat bedrijfsgevoelige informatie lekt steeds groter. De 6-daagse cursus Information Security Officer zorgt dat je goed voorbereid bent op een mogelijke datalek. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
10 Sep

Opleiding Afval/Grondstoffen management

Intensieve 5-daagse opleiding die je alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt geeft. Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS
24 Sep

Opleiding Safety Manager

In 6 volledige modules leg je moeiteloos verbanden tussen de strategische veiligheidsprocessen en krijgt je inzicht in organisatie- en veiligheidscultuur. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
8 Okt

Opleiding Veiligheid van gebouwen

In deze opleiding leer je op een praktische wijze om de veiligheid van jouw gebouw in kaart te brengen en de risico’s te beheersen. Hoe waarborg je de veiligheid van jouw gebouw voor de medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers? Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Daltonlaan Utrecht
29 Okt

Opleiding Security Manager

Verdiep je tijdens de opleiding in de nieuwste trends en ontwikkelingen op het terein van security management. Leer op welke manier je jouw organisatie beschermt tegen terrorisme en (computer)criminaliteit en hoe je de toegangsverlening organiseert in jouw organisatie. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)

Alle events