Opleiding Duurzame Stadslogistiek

Kennis en handvatten voor slimmere en duurzamere stadslogistiek

 • Leer via welke wegen u duurzame stadslogistiek kunt beïnvloeden
 • Met praktijkcases van o.a. PostNL, Picnic en GP Groot
 • Inclusief opleidingscertificaat
 • Doelstelling Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek 2025

Heb je interesse in het volgen van deze opleiding?
Neem contact op met opleidingsadviseur Nancy Kager: 040 - 2 972 774

 

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Duurzame Stadslogistiek

Het creëren van een vitale, economische en gezonde stad staat hoog op de agenda. Maar het wordt steeds drukker, meer bewoners, meer bezoekers en als gevolg hiervan meer vervoersbewegingen. Veel van deze bewegingen zijn het gevolg van logistiek rondom winkels, horeca, bouwprojecten, afvalinzameling en facilitaire diensten.

De grote uitdaging is: hoe houden we de binnensteden en woonwijken bereikbaar en vitaal?

Verschillende steden hebben zich al verbonden aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek: alle stadslogistiek zero emissie in 2025. Een doelstelling die ook vanuit het Rijk is omarmd. Maar hoe bereiken we dit doel? Wat is hier vanuit gemeenten voor nodig? Welke instrumenten kunt u inzetten en welk beleid is nodig om hiertoe te komen?


Bekijk het programma


Deze opleiding leert u:

 • Wat de knelpunten bij duurzame stadslogistiek zijn
 • Welke maatregelen binnen duurzame stadslogistiek zich hebben bewezen
 • Welke innovaties en trends een belangrijke rol spelen binnen de stadslogistiek
 • Hoe u een goede balans vindt tussen tegengestelde belangen bij stakeholders en hoe u partijen meekrijgt
 • Op welke manier u gedragsverandering kunt toepassen en keuzes bij stakeholders beïnvloedt

Download de brochure (pdf)


Deze opleiding gaat uit van twee invalshoeken:

 • Wat kunt u zelf: de logistieke terreinen die u zelf kunt beïnvloeden, bijvoorbeeld: logistiek rondom eigen (gemeentelijke) gebouwen, een eigen wagenpark en hoe u het verschil kunt maken in uw eigen inkoopbeleid
 • Wat kunt u anderen laten doen: met welke partners en partijen kunt u samenwerken en op welke manier - beleid en/of gedragsverandering - beïnvloedt u deze partijen?

Programma van de opleiding Duurzame Stadslogistiek

 

Dag 1

Introductie Duurzame Stadslogistiek

De eerste dag geeft een heldere introductie van het begrip stadslogistiek. U hoort meer over de belangrijkste logistieke stromen, de kenmerken en de stakeholders die hierbij komen kijken.

Om duurzame stadslogistiek te realiseren is het hebben van een heldere visie essentieel. Daarnaast is het van belang om te weten welke rol u als gemeente moet oppakken en wat u moet overlaten aan andere partijen. Dit helpt ook om goede keuzes in maatregelen te nemen. Na deze dag weet u:

 

 • Wat zijn de grootste logistieke stromen?
 • Wat zijn de kenmerken van de stromen?
 • Wie zijn de stakeholders bij de stromen?

Walther Ploos van Amstel, Lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam

 

 • Hoe creëert u een visie en doelstellingen op duurzame stadslogistiek?
 • Welke instrumenten kunt u inzetten voor een duurzaam model binnen stedelijke logistiek?
 • Welke rol pakt u op?

Erik Regterschot, Project Manager Sustainable Transport, Royal HaskoningDHV


Dag 2

Stedelijke Horeca-, Retail-, Afval- en Pakketlogistiek

De belevering van horeca en winkels, het bezorgen van pakketten en afvallogistiek spelen een grote rol. Het verduurzamen van deze stromen kan op verschillende manieren.

Tijdens deze dag worden de verschillende stromen apart behandeld met ieder zijn eigen dynamiek, kansen en uitdagingen.

 

 • Inzicht in de verschillende stromen
 • Hoe worden deze stromen verduurzaamd?
 • Wat is de rol van de gemeente?
 • Hoe kan de gemeente samenwerken met het bedrijfsleven?

Kees-Willem Rademakers, Onderzoeker city Logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, presenteert de laatste bevindingen rondom Horecalogistiek

Rogier Havelaar, Directeur Stadslogistiek, PostNL, vertelt over de initiatieven vanuit PostNL

Rob Verduin, Manager e-business, GP Groot, deelt kennis en ervaringen vanuit de pilot: "gezamenlijk ophalen bedrijfsafval, duurzaam met een gedeelde vuilniswagen"


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Stedelijke Bouwlogistiek en Verkeersmanagement

Bouwlogistiek zorgt voor een derde van het aantal transportbewegingen in de steden. Samenwerking tussen de spelers zoals: transporteurs, toeleveranciers en bouwers is essentieel om te voldoen aan Zero Emissie Stadslogistiek. Goed georganiseerde bouwlogistiek zorgt voor een enorme verlichting binnen steden. Deze dag geeft u inzicht in de facetten die komen kijken bij stedelijke bouwlogistiek. U hoort de kansen en uitdagingen en na deze dag weet u welke stappen u moet zetten om aan de slag te gaan met stedelijke bouwlogistiek.

 

 • Welke aandachtsgebieden komen kijken bij stedelijke bouwlogistiek?
 • Wat zijn de belangrijkste kaders binnen bouwlogistiek waar u rekening mee moet houden?
 • Welke rol kunnen lokale overheden nemen?
 • Hoe zorgt u dat het logistieke proces wordt versneld?
 • Waar loopt het bedrijfsleven tegenaan?
 • Een voorbeeld van een succesvolle bouwhub

Alfredo Molin, Connekt & Topsector Logistiek en adviseur logistiek & supply chain management, Amola

 

Verkeersmanagement: Digitale- en dataontwikkelingen

 • Het monitoren van vrachtverkeer: wat is erover bekend?
 • Hoe kunnen nieuwe technologieën - zoals sensoren, cameratoezicht, etc. - worden ingezet om mobiliteit te bevorderen?
 • Wat zijn trends en ontwikkelingen in digitalisering en data?
 • Slimme technologie voor laad- en losplekken in de stad
 • Welke rol kan ICT binnen een stad vervullen?

Herman Wagter, Programma Manager Connekt & Topsector Logistiek


Dag 4

Duurzame Facilitaire Inkoop en Elektrisch Vrachtverkeer

Als gemeente kunt u in uw eigen inkoopbeleid een groot verschil maken door o.a. te sturen op meer duurzame logistiek van uw toeleveranciers.

Tijdens dit onderdeel vertelt Jos Streng over zijn kennis en ervaringen als adviseur bij gemeente Rotterdam en vanuit het Europese BuyZET project. Daarnaast gaat u als groep interactief aan de slag met duurzame inkoop vraagstukken om gezamenlijk te komen tot alternatieve invalshoeken en het bedenken van geschikte en werkbare innovatieve inkoopoplossingen die bijdragen aan zero emissie stadslogistiek.

 • Het inzetten van duurzame facilitaire inkoop om beleidsdoelen te stimuleren
 • Invloed uitoefenen op verduurzaming van de logistieke keten
 • Het bewegen van belangrijke stakeholders in het inkoopproces om slimmer en duurzamer te handelen
 • Innovatieve oplossingen die bijdragen aan zero emissie stadslogistiek “

 Jos Streng, Adviseur, Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling Afdeling Mobiliteit

Elektrisch vrachtverkeer

Vervoer wordt steeds vaker elektrisch aangedreven. Het is niet alleen schoner maar ook zuiniger en stiller dan traditioneel vervoer. Zo is de online supermarkt Picnic actief bezig met elektrisch vervoer voor de bezorging van boodschappen.

 • Ervaringen vanuit een snel groeiende onderneming Picnic

Joris Wolters, Business Analyst, Picnic


Dag 5

Handhaving, Beleid en Gedragsverandering

In de praktijk zijn veel stakeholders betrokken bij Duurzame Stadslogistiek en moet er een goede balans worden gevonden tussen tegengestelde belangen. Een project kan enkel slagen wanneer de belanghebbende partijen mee in het project willen stappen. Een overkoepelend kader is essentieel voor een effectief beleid dat zorgt dat de stad niet verder dichtslibt en efficiënte logistiek mogelijk maakt.

Om beleid te bepalen is het belangrijk te weten wat de beweegredenen van stakeholders zijn, zodat u het kader daarop kunt aanpassen. Na deze dag weet u hoe u kunt bepalen welke maatregelen efficiënt zijn en hun doel bereiken.

 

Gedragsverandering

 • Hoe beïnvloedt u gedrag? Voorbeelden van de juiste technieken
 • Hoe stimuleert en motiveert u gewenst gedrag?

Ruud van Breda, Gedragspsycholoog, D&B

 

Handhaving en beleid

 • Belonen of handhaven?
 • Beleid maken, waar te beginnen?
 • Beleid uitvoeren
 • Wat zijn belangrijke duurzame stadslogistieke middelen? En hoe kan de overheid en het bedrijfsleven burgers bewegen om hier gebruik van te maken?

Frits Lintmeijer, Connekt &Topsector Logistiek en zelfstandig adviseur, strategie, organisatie, communicatie

Stefan van Dorp, Beleidsadviseur Commercieel Vervoer, Gemeente Amsterdam

Uw hoofddocent:

 

Veronique Meines, werkzaam bij Connekt
Connekt is een onafhankelijk netwerk voor slimme en duurzame mobiliteit, verbindt partijen en stimuleert samenwerking rondom de verduurzaming van de stadslogistiek. Het doel is logistiek sterk en schone steden met snelle doorstroom en weinig overlast.


Uw praktijkdocenten:

 

Walther Ploos van Amstel, Lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam
Hij was van hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en Den Helder verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is meer dan 25 jaar werkzaam op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Walther richt zich op logistieke procesinnovaties, het invoeren van supply chain concepten in de praktijk, samenwerking in logistieke netwerken en 'last mile' logistiek.

 

Erik Regterschot, Project Manager Sustainable Transport, Royal HaskoningDHV
Als Project Manager is Erik zowel vanuit de gemeente Amsterdam als vanuit de Topsector Logistiek betrokken bij stadslogistieke projecten.

 

Kees-Willem Rademakers, Onderzoeker city Logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam
Naast onderzoeker is hij ook docent stadslogistiek en coördineert het minorprogramma Urban Logistics. Zijn achtergrond ligt in duurzame (stads)logistiek. Hij heeft bij PostNL geholpen bij het verduurzamen van pakketbezorging dat leidde tot de afdeling stadslogistiek. Op dit moment werkt hij op het gebied van stadslogistiek samen met de gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam.

 

Rogier Havelaar, Directeur Stadslogistiek, PostNL
Hij studeerde organisatiewetenschappen en filosofie en houdt zich sinds 2010 bezig met vraagstukken op het gebied van strategie, proces, technologie en gedrag. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij verschillende initiatieven op het gebied van Smart City concepten.

 

Rob Verduin, Manager e-business, GP Groot
GP Groot inzameling en recycling zorgt met innovatieve en duurzame logistieke systemen voor het inzamelen, sorteren en recyclen van afval, of het direct verwerken tot eindproduct. Dit doen ze voor uiteenlopende opdrachtgevers: van fietsenmakers tot ziekenhuizen, van bouwbedrijven tot supermarkten en gemeenten.

 

Alfredo Molin, Connekt & Topsector Logistiek en adviseur logistiek & supply chain management, Amola
Vanuit Amola helpt hij bedrijven en overheden hun logistieke strategie vorm te geven en de toeleveringsketens te transformeren toegespitst in de digitale wereld van vandaag. Hij is onder andere betrokken vanuit Programma Management Bouwlogistiek bij Connekt & Topsector Logistiek.

 

Herman Wagter, Programma Manager Connekt & Topsector Logistiek
Herman zet zich in voor duurzame oplossingen ter verbetering van transport en mobiliteit en focust zich daarbij op beter en slimmer gebruik van innovatieve technologie.

 

Joris Wolters, Business Analyst, Picnic
Picnic is als GreenDeal Zes-partner volop aan de slag met elektrische belevering. Picnic bezorgt in steeds meer steden in Nederland boodschappen aan huis, in elektrische voertuigen. Joris deelt als Business Analyst de ervaringen vanuit deze snel groeiende organisatie.

 

Ruud van Breda, Gedragspsycholoog, D&B
Ruud ziet gedragswetenschap als instrument voor maatschappelijke vooruitgang: "Ideas change our world only when they change our behaviour". Hij houdt zich bezig met gezonde, fijne, vlotte, veilige en duurzame mobiliteit.

 

Frits Lintmeijer, Connekt & Topsector Logistiek en zelfstandig adviseur, strategie, organisatie, communicatie
Hij was wethouder in Utrecht met in zijn portefeuille o.a. verkeer, cultuur, erfgoed, regio- en internationale zaken. Als wethouder verkeer was hij verantwoordelijk voor de eerste integrale milieuzonde (vracht-, bestel- en personenauto) en ontwikkelde hij beleid op het gebied van duurzaam goederenvervoer. Tevens was hij voorzitter van het Eurocities Mobilityforum, waarin grotere Europese steden samenwerken op het gebied van onder meer duurzame stedelijke mobiliteit. Via Connekt is hij betrokken bij de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek.

 

Stefan van Dorp, Beleidsadviseur Commercieel Vervoer, Gemeente Amsterdam
Stefan is beleidsadviseur gericht op transport, stadslogistiek, Mobility Urban Planning, Public Space en Smart Cities en werkt aan de uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek Amsterdam.

 

Jos Streng, Adviseur, Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling Afdeling Mobiliteit
Als adviseur bij de gemeente Rotterdam houdt Jos zich bezig met het schoner en efficiënter maken van de stadslogistiek. Aandachtspunten in zijn werk zijn de overgang naar zero emissie voertuigen in het eigen wagenpark, en de inzet van de eigen inkoop en aanbesteding van de gemeente om de “footprint” van de belevering van de gemeente te verkleinen. Daarnaast werkt Jos met collega’s aan de actualisatie van de manier waarop de gemeente omgaat met inwinning, gebruik en ontsluiting van verkeersgegevens.

Algemene informatie over de opleiding Duurzame Stadslogistiek

 

Data en locatie

16 en 23 mei, 6, 13 en 20 juni 2019

 

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Telefoon: 030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Programmatijden alle dagen

De lesdagen starten om 09.30 uur (met een inloop vanaf 09.00 uur) en eindigen om 16.30 uur.

 

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is geschikt voor professionals die werken aan een duurzame stad. De opleiding focust zich op de publieke sector: Rijksoverheid, provincies, stadsregio's, gemeenten en belangen- en overkoepelende organisaties. Daarnaast is deze opleiding ook interessant voor adviseurs met als aandachtsgebied duurzame stadslogistiek.


Te denken valt aan:

 • Bestuurders, directeuren, hoofden
 • Burgemeesters, wethouders
 • Planologen
 • Mobiliteitsmedewerkers, verkeerskundigen
 • Beleidsadviseurs
 • Inkoopmedewerkers/managers
 • Milieucoördinatoren
 • Medewerkers stadslogistiek/ontwikkeling
 • Projectleiders/managers (duurzaamheid)

 

Uw investering

Uw investering voor deze 5-daagse praktijkopleiding bedraagt €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief opleidingscertificaat, koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Gratis toegang Mobility Fast Forward Event!

Indien u zich vóór 1 maart 2019 aanmeld ontvangt u tevens gratis toegang tot het jaarcongres Mobility Fast Forward op 26 maart 2019 in de Doelen, Rotterdam.

 

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen belt u met:
Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 774

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Duurzame Stadslogistiek online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Duurzame Stadslogistiek start op nader te bepalen in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: nader te bepalen
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

In samenwerking met: