Seminar Gevolgen Afgekeurd Stikstofbeleid

Wat zijn de oplossingsrichtingen voor deze problematiek? 

31 oktober 2019 l Van der Valk Breukelen

Wat zijn de gevolgen van het afgekeurd stikstofbeleid?

In één dag ben jij volledig op de hoogte van de Problematiek Aanpak Stikstof! 

 

Waarom is dit seminar iets voor jou?

Sinds de Raad van State op 29 mei 2019 een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof houdt de stikstofproblematiek Nederland in zijn greep. De onderbouwing die aan het PAS ten grondslag was gelegd kon de rechterlijke toets niet doorstaan. Duizenden projecten worden door de stikstofuitspraak geraakt. Vele vergunningen die op het PAS waren gebaseerd werden al vernietigd, lopende procedures werden opgeschort, toekomstige plannen omgeven door onzekerheid.

Inmiddels is het eerste stof neergedaald, maar hoe nu verder? Voor ieder plan of project dat leidt tot een toename van stikstofdepositie op overbelaste natuur moet weer een individuele beoordeling worden gemaakt. Ook wanneer die toename maar heel klein is. Oplossingsrichtingen waarmee vóór het PAS al de nodige ervaring werd opgedaan, zoals intern en extern salderen, kunnen mogelijk uitkomst bieden.

 

Download de brochure Inschrijven

 

Tijdens dit seminar leer je:

 • Inhoud en gevolgen van de PAS-uitspraak: Welke besluiten worden vernietigd en welke blijven overeind? Wat is de waarde van een onherroepelijke PAS-vergunning of aangehaakte omgevingsvergunning? Hoe moet worden omgegaan met activiteiten die onder de drempelwaarden vielen en waren uitgezonderd van de vergunningplicht?
 • Lopende trajecten en toekomstplannen: Welke mogelijkheden zijn er om projecten en plannen doorgang te laten vinden na de PAS-uitspraak? Kan intern of extern salderen uitkomst bieden of wellicht de ADC-toets?
 • Hoe werkt de nieuwe AERIUS Calculator en wat zijn de beperkingen in het toepassingsbereik?
 • Wat is de huidige stand van zaken omtrent het Adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Johan Remkes.

 

 

Donderdag
31 oktober 2019

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Tijdens dit seminar zullen Wienke Zwier en Ruud Broekman de gevolgen van de PAS-uitspraak bespreken en ingaan op de mogelijkheden die er op dit moment zijn om bestaande en toekomstige plannen en projecten doorgang te laten vinden. In het programma is voldoende ruimte om vragen en casussen te bespreken.

08.30
Ontvangst

09.00
Wat houdt de uitspraak van de Raad van State omtrent de PAS in en wat zijn de gevolgen hiervan?
 • Welke besluiten worden vernietigd en welke blijven overeind?
 • Wat is de waarde van een onherroepelijke PAS-vergunning of aangehaakte omgevingsvergunning?
 • Hoe moet worden omgegaan met met activiteiten die onder de drempelwaarden vielen en waren uitgezonderd van vergunningplicht?
09.45
Hoe wordt omgegaan met lopende trajecten en toekomstplannen?
 • Welke mogelijkheden zijn er om projecten en plannen doorgang te laten vinden na de PAS-uitspraak
 • Kan intern of extern salderen uitkomst bieden?
 • Wat is er mogelijk met de ADC-toets?
10.30

Hoe werkt het nieuwe Aerius model?
 • Het proces om data-gedreven en digitaal te worden
 • Wat zijn de beperkingen en het toepassingsbereik van de Aerius calculator?
 • Hoe voer je een Aerius berekening uit? Waar moet je op letten?
11.00
Tijd voor koffie!

11.30
Wat betekenen de nieuwe provinciale beleidsregels voor salderen?
 • Wat zijn de gevolgen nadat het boerenprotest gezorgd heeft voor intrekken provinciale beleidsregels?
 • Wat betekenen de beleidsregels in de provincies waar dit (voorlopig) nog wel overeind blijft?
12.00
Wat is de huidige stand van zaken in de beleidsontwikkeling en waar gaan we naartoe?
 • Wat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Johan Remkes van 25 september 2019?
 • Welke gevolgen heeft dat voor projecten op de korte en op de lange termijn?
 • Welke acties en maatregelen zitten nu in de pijplijn?
12.30
Plenaire discussie en ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen
13.00
Tijd voor lunch!
           
Wienke Zwier - Advocaat, AKD

Wienke Zwier staat overheden, bedrijven en natuurorganisaties bij in het omgevingsrecht in brede zin en het natuurbeschermingsrecht in het bijzonder. Ze houdt zich veelvuldig bezig met ruimtelijke plannen met gevolgen voor de natuur, vergunning- en ontheffingtrajecten en handhavingkwesties op grond van de Wet natuurbescherming. Uiteraard bekijkt zij hierbij ook de juridische kant van de stikstofproblematiek.

     
 
Ruud Broekman - Adviseur gebiedsontwikkeling, de essentie 

Ruud adviseert en begeleidt gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en bedrijfsleven bij stedelijke ontwikkelingen. Zijn focus ligt vooral op de haalbaarheid en de planvorming voor projecten. Bij al deze projecten zijn momenteel vraagstukken omtrent de stikstofproblematiek.

 

Data en locatie:

Seminar: 31 oktober 2019

Van der Valk Breukelen
Stationsweg 91
3621 LK Breukelen
Routebeschrijving


 


Voor wie bestemd?

 • Projectontwikkelaars, juristen in natuur-, milieu-, bouw- en ruimtelijkeordeningsrecht.
 • Hoofden, projectleiders, managers, beleidsmedewerkers en juridisch adviseurs ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, bouw, grond, en juridische zaken van ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen.
 • Beleidsmedewerkers en juristen van bouwondernemingen, projectontwikkelaars, aannemers en ingenieursbureaus.
 • Directie, beleidsmedewerkers en juristen van omgevings- en milieudiensten.
 • Directie, beleidsmedewerkers en adviseurs van (ecologische) adviesbureaus en landbouworganisaties.
 • Natuur- en milieuorganisaties.
 • Milieucoördinatoren, -kundigen, -managers, -juristen en –adviseurs binnen het bedrijfsleven.
 • Omgevingsvergunningverleners en -handhavers bij gemeenten, provincies, water- en zuiveringsschappen en inspecties.
 • Overige functies binnen milieu, energie, water, grond, bodem, ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, infrastructuur, mobiliteit en andere overheden

 

Jouw investering 

De kosten voor deelname aan het seminar bedragen €395,-

Dit bedrag is excl. BTW en incl. koffie en thee en lunch.

Inschrijven


 

Meer informatie

Heb jij vragen? Neem contact op met:

Nancy Kager
040 - 29 72 774


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Seminar Gevolgen Afgekeurd Stikstofbeleid

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Seminar Gevolgen Afgekeurd Stikstofbeleid start op 31 oktober 2019 in Van der Valk Hotel Breukelen!

Seminar Gevolgen Afgekeurd Stikstofbeleid

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Congres | 2019-10-31