Congres Toetsen en Examineren in het MBO

Mis het congres niet en schrijf jezelf direct in!

Werk jij ook mee aan een ontwikkelingsgericht, onderbouwd en innovatief toets- en examenlandschap?

 • 2-daags congres
 • 13 - 14 december 2022
 • Jaarbeurs Utrecht - Mediaplaza
 • Contact

Hoe doen we met toetsen en examens recht aan de ontwikkeling van de student, de dynamiek van de beroepspraktijk én de herkenbare waarde van het diploma?

Het MBO is volop in beweging. Scholen willen hun onderwijs flexibiliseren en personaliseren en daarnaast inspelen op de veranderende vraag van arbeidsmarkt en studenten. Na de coronasluiting van scholen en het nieuwe Onderzoekskader 2021 zoeken we naar ruimte binnen de bestaande kaders bij het afsluiten en diplomeren. Hoe kan de examinering aansluiten bij een flexibeler MBO? Hoe kan de keuzevrijheid van studenten worden vergroot? 

Die dynamiek brengt uitdagingen met zich mee. Hoe blijven we kwaliteit borgen? De sector werkt met het Referentiewaardenmodel aan een eigen systematiek van kwaliteitszorg en –borging. Hoe nemen we eigenaarschap over onderwijskwaliteit? 

Tijdens het congres Toetsen & Examineren in het MBO zoeken we de verbinding tussen onderwijs en examinering, doen en denken, kennis en vakmanschap, borgen en zorgen, wettelijke regels en professionele ruimte, authenticiteit en betrouwbaarheid. Dat doen we samen! Werk jij ook mee aan een ontwikkelingsgericht, verantwoord en innovatief toets- en examenlandschap?

Wie ontmoet je?

Iedereen die werkzaam is in het MBO en zich bezighoudt met toetsen en examineren zoals:

 • Examencoördinatoren
 • Examenconstructeurs
 • Auditoren
 • Praktijkbeoordelaars, assessoren & examinatoren
 • Docenten, praktijkopleiders & instructeurs
 • Onderwijskundigen
 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders, managers & directieleden
Hou de website regelmatig in de gaten voor updates van het programma!

Programma congres Toetsen en Examineren in het MBO

Het congres Toetsen en Examineren in het MBO bestaat in 2022 voor het eerst uit twee dagen. Klik op onderstaande buttons voor het programma bestaande uit keynotes, workshops en inspiratiesessies van inspirerende sprekers. Hou de website in de gaten voor updates van het programma!

Keynote sprekers:

img-Henny Morshuis

Henny Morshuis
Projectleider Referentiewaarden kwaliteit MBO 2025 bij Kwaliteitsnetwerk mbo

Henny heeft 2 lijnen in zijn loopbaan. De eerste is als actor in het onderwijs; van docent tot bestuurder in het hoger beroepsonderwijs en als bestuurder van een onderwijsadvies en onderzoeksbureau (CINOP). De 2e lijn als organisatieadviseur in alle sectoren van het onderwijs. Specialiteiten: strategie, organisatieontwikkeling en verandering en kwaliteitsontwikkeling.

img-Mare Riemersma

Mare Riemersma
Lid College van Bestuur Drenthe College & bestuurslid Kwaliteitsnetwerk mbo, portefeuillehouder Refentiewaarden

Mare is lid van het College van Bestuur van het Drenthe College, en bestuurslid bij Stichting Kwaliteitsnetwerk MBO. De stichting heeft tot doel kwaliteitsbewustheid en het kwaliteitshandelen bevorderen en werkt momenteel aan een Referentiewaardenmodel, waarvan Mare de portefeuillehouder is. 

img-Prof. Dr. Maurice de Greef

Prof. Dr. Maurice de Greef
Leerstoelhouder UNESCO Leerstoel Volwasseneducatie Vrije Universiteit Brussel

Maurice is leerstoelhouder van de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit Brussel en is gepromoveerd op onderzoek naar de impact van volwasseneneducatie. In samenwerking met Maastricht University heeft hij meer dan 140 onderzoeken naar de impact en succesfactoren van volwasseneneducatie gerealiseerd. Ook begeleidt hij op lokaal, regionaal en Europees niveau instellingen en gemeenten om educatieve, welzijns- en onderwijsdiensten voor kwetsbaren in de samenleving te verbeteren.

Fotograaf: Niels Cornelis Meijer

img-Claire Boonstra

Claire Boonstra
Oprichter van œ Operation Education

Claire is oprichter van œ Operation Education, een stichting en een beweging die de transitie van het onderwijssysteem versnelt. Auteur van Het Onderwijsvragenboek, Initiatiefnemer van de Onderwijsfilm van het jaar “Wat is het doel van Onderwijs”, van leiderschapsprogramma Expeditie Leiderschap en van het œ Ecosysteem.

img-Jan Bransen

Jan Bransen
Hoogleraar Filosofie en Academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre

Jan schreef een pleidooi voor ander onderwijs onder de titel Gevormd of vervormd? Hij denkt hardop na en gebruikt daarbij graag plaatjes. Filosofie is volgens hem niet voor geleerden achter een bureau, maar voor mensen die zich verbazen over de vanzelfsprekendheden die er in hun achteloze woordgebruik verstopt zitten.

img-Remko van der Drift

Remko van der Drift
Faalkundige en directeur Instituut voor Faalkunde

Remko is faalkundige, directeur van het Instituut voor Faalkunde, auteur en trainer. Het is zijn droom om Nederland Faalkundig te maken. “Daarmee bedoel ik dat iedereen mild en accepterend kan zijn voor zijn eigen fouten en dit ook kan zijn voor de fouten van anderen. Want ik gun het iedereen om het allerbeste uit zichzelf te kunnen falen. Om deze droom te verwezenlijken geef ik workshops, trainingen en lezingen. Ook heb ik drie boeken geschreven: ‘Fouten maken moet’, ‘Fouten maken moed’ en ‘Proberen lukt altijd’.

img-René Kneyber

René Kneyber
Leraar, uitgever, trainer, ontwikkelaar, adviseur, toezichthouder & oprichter Toetsrevolutie

René doceerde Wiskunde, sinds 2015 lid van de Onderwijsraad en columnist voor Trouw. Daarnaast is hij auteur van diverse onderwijsboeken en oprichter van Toetsrevolutie. Hij traint leraren en adviseert scholen bij implementatietrajecten.

Dagvoorzitter:

img-Annemieke Bosshardt

Annemieke Bosshardt
Beleidsadviseur onderwijs en trainer bij Zeg het helder

Sprekers:

img-Wessel Peeters

Wessel Peeters
Oprichter Vernieuwenderwijs, onderwijskundige & docent

Medeoprichter van Vernieuwenderwijs en onderwijskundige bij Buurtcollege Agora Maas en Peel. Daarvoor onderwijskundige in het hbo en leraar op het Vmbo. Praat graag over en is graag bezig met: didactiek, curriculumontwerp, toetsing en veranderkunde.

img-Frank van den Ende

Frank van den Ende
Innovatie-regisseur Gilde-opleidingen, oprichter EDEX & auteur Hereik de School

Frank heeft brede ervaring in het onderwijs als docent, innovatieregisseur, auteur en practor. Frank is Innovatie-regisseur bij Gilde Opleidingen. Daarnaast is hij auteur van het boek "Hereik de school" en een van de oprichters van EDEX. Beiden richten zich op het ondersteunen van docenten bij het nemen van eigenaarschap over hun eigen onderwijsontwerp.

img-Golan Muhyaldin

Golan Muhyaldin
Mbo-expert, oprichter Unify Horizons & auteur ‘Ons Mbo’

Golan Muhyaldin is docent Engels, trainer Internationalisering en mentor op het mbo. Gestart op mbo niveau 2 als student en nu als docent en schrijver gericht op het representeren van het mbo van nu en morgen gericht op thema’s zoals: mentorschap, eigenaarschap en inclusie.

img-Kirsten Cuppen

Kirsten Cuppen
Leraar van het jaar 2021, Global Teacher Prize top 50 2021, Co-initiator Talentenpaspoort, Docente Nederlands en Loopbaanbegeleiding, BPV coördinator & ambassadeur BVMBO

Kirsten is leraar van het jaar mbo 2021, eindigde in de top 50 van de Global Teacher Prize 2021 en is co-initiator van het Talentpaspoort, een digitaal groeidocument waarin studenten kunnen laten zien waar hun talenten liggen. Daarnaast geeft ze Nederlands en LOB op het ROC Tilburg.

img-Giel Kessels

Giel Kessels
Docent Summa College, bestuurslid Beroepsvereniging voor opleiders in het MBO & promovendus Open Universiteit

Giel is docent bij Summa Automotive en bestuurslid bij het BVMBO. Als buitenpromovendi aan de Open Universiteit doet hij onderzoek naar studentmotivatie voor toetsen. Het eerste deel van zijn onderzoek, over keuzes in toetsing ten behoeve van de motivatie, is bijna afgerond. Giel past zijn onderzoeken graag toe in de praktijk en neemt een voortrekkersrol in het verbeteren van toetsen binnen het Summa.

img-Juliette Groen

Juliette Groen
Onderwijsadviseur STREEF

Van oorsprong docent Engels/Nederlands, in 2012 de overstap gemaakt van het VO naar het MBO en HO, waar ik als voorzitter van de examencommissie van een NBI kennis maakte met inspecties en accreditaties. Het cyclisch werken aan onderwijskwaliteit en de verantwoording daarover geven mij zo veel voldoening, dat ik mijn praktijkervaringen nu inzet als onderwijsadviseur bij STREEF om andere onderwijsinstellingen te ondersteunen.

img-Esther Bart

Esther Bart
Onderwijsadviseur STREEF

Sinds 2005 houd ik mij bezig met de praktische invulling van kaders, wet- en regelgeving in het mbo. Dit doe ik voor zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen, de MBO Raad, de NRTO en voor de Onderwijsinspectie. Juist de combinatie van rollen in het toezicht, in audits en examencommissies, in een examenraad en ons training- en advieswerk inspireert mij.

img-Alex Karlas

Alex Karlas
Onderwijsverbeteraar, adviseur, voormalig docent en oprichter Test-Correct

Alex doceerde tot 2018 en is oprichter van Test-Correct, een toetsingsplatform waarbij het leren centraal staat d.m.v. CO-Learning. Hij denkt met onderwijsinstellingen mee over eigenaarschap van het leren, onderwijsontwerp, het aansluiten van de toetscultuur op doelstellingen omtrent gepersonaliseerd leren en het omzetten van visie naar praktijk.

img-Mariette Nauta - Admiraal

Mariette Nauta - Admiraal
Master Toetsdeskundige Toets-Alert

Mariëtte is verpleegkundige, docent, Master Toetsdeskundige en eigenaar van Toets-Alert. Met behulp van het door haarzelf ontwikkelde spel ‘De Toetsing Getoetst, editie mbo’ probeert zij zoveel mogelijk collega’s op het mbo bewust te maken van het belang en de kracht van kwaliteit van toetsing.

img-Ellen van Veen

Ellen van Veen
Adviseur Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO)

Ellen is een adviseur van ECIO die onderwijsinstellingen ondersteunt bij het inclusiever maken van hun onderwijs zodat studenten met een ondersteuningsvraag minder drempels ervaren. Haar projecten zijn vooral gericht op Universal Design for Learning, toegankelijke toetsing en examinering en studentenparticipatie.

img-Doride de Bruijn

Doride de Bruijn
Beleidsadviseur Kennispunt MBO Passend Onderwijs

Doride werkt als beleidsadviseur bij de MBO Raad waar zij zich onder andere bezighoudt met passend onderwijs en werkt bij het Kennispunt MBO Passend Onderwijs. Zij heeft expertise op het gebied van wet- en regelgeving, beleid en hoe dit uitpakt in de praktijk rond passend onderwijs en examinering.

img-Jeroen Krouwels

Jeroen Krouwels
Directeur & EdTech ondernemer

Jeroen is al 30 jaar EdTech ondernemer en gastdocent educatieve technologie bij SBO. Sinds 2019 is hij directeur bij Hihaho interactive video, een wereldwijd SaaS-platform voor doe-het-zelf interactieve video.

img-Arold Roestenburg

Arold Roestenburg
Docent ROC Tilburg - School voor ICT & Media

Arold Roestenburg is docent Nederlands, Buco en Journalistiek op de School voor ICT en Media bij ROC Tilburg.

img-Thomas de Wit

Thomas de Wit
Examenspecialist & leraar Koning Willem I College – Middelbare Horeca School

Thomas is onderwijsprofessional met een kritische blik op examinering. Hij is examenspecialist en leraar op het Koning Willem I College, lid van de vaststelllingscommissie bij Examenwerk en onderdeel van het lerend netwerk Anders verantwoorden dimplomabesluit. Vanuit deze verschillende rollen is hij continu op zoek naar verbetering van onderwijs. Zijn motto is: ‘Stilstaan is achteruitgaan’.

img-Paul Swinkels

Paul Swinkels
Leraar & Teamvoorzitter opleidingen Koning Willem I College – Middelbare Horeca School

Paul zijn visie op onderwijs is onderwijs waarin studenten leren vertrouwen in eigen kunnen, gestimuleerd worden om oplossingen te zoeken, gemotiveerd worden om kwaliteit te leveren. Onderwijs waarin studenten van en met elkaar leren, waarin studenten om zich heen leren kijken en ruimte krijgen te experimenteren, te innoveren en te ondernemen.

img-Willemijn Rommens

Willemijn Rommens
Projectleider Keuzedelen Deltion College

Van oorsprong ben ik gymleraar. Tijdens een extra studie Sportmanagement kwam ik in aanraking met het mbo. In Utrecht heb ik met heel veel plezier de opleiding Sport en Bewegen mede opgericht. Tijdens de laatste jaren daar heb ik de master Onderwijs Wetenschappen gedaan aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Via die weg kwam ik vier jaar geleden bij het Deltion College terecht. Ruim twee jaar ben ik daar nu onder andere projectleider keuzedelen.

img-Jeanne Hup

Jeanne Hup
Toetsdeskundige, trainer & partner

Jeanne is toetsdeskundige, trainer en partner bij Bureau Lente. Bureau Lente richt zich in haar trainingen op professionals op het gebied van toetsing en examinering, in de meest brede zin van het woord. Zij ondersteunt, coacht en traint onder andere assessoren, constructeurs examencommissies, vaststellers en docenten om onderwijs en toetsing zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

img-Gijs Noordergraaf

Gijs Noordergraaf
Toetsdeskundige / trainer

Gijs is toetsdeskundige en trainer bij Bureau Lente. Bureau Lente richt zich in haar trainingen op professionals op het gebied van toetsing en examinering, in de meest brede zin van het woord. Zij ondersteunt, coacht en traint onder andere assessoren, constructeurs examencommissies, vaststellers en docenten om onderwijs en toetsing zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

img-Jim Schouten

Jim Schouten
Directeur, Examenservices

Sinds 2000 betrokken bij examinering in het mbo en veel mooie en minder mooie ontwikkelingen sindsdien: KCE, Procesarchitectuur examinering, Keurmerk examenleveranciers Excenter, valideringsafspraken, vereniging ExSamen. Betrokken bij examenstichtingen in uiteenlopende sectoren: mobiliteit, horeca, specialistisch vakmanschap, creatieve industrie,… Nog steeds genietend van de voortdurende verandering en zoekend naar flexibiliteit in vorm en uitvoering binnen heldere kaders.
 

img-Elise Nieuwhof

Elise Nieuwhof
Organisatie-adviseur Leren en Ontwikkelen Sherpa

Elise is werkzaam op het snijvlak van onderwijs en werkveld in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Van oorsprong antropologe kijkt ze altijd naar de onderliggende redenen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. In die impliciete structuren liggen de kansen tot verandering. Momenteel is ze werkzaam als programmanager zij-instroom voor twee zorgorganisaties die beide worstelen met de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Hier geldt: “Opleiden is het nieuwe Werven“ En dat heeft gevolgen voor de toetsing en examinering….

Wie ontmoet je?

Iedereen die werkzaam is in het MBO en zich bezighoudt met toetsen en examineren:

 • Examencoördinatoren
 • Examenconstructeurs
 • Auditoren
 • Praktijkbeoordelaars, assessoren & examinatoren
 • Docenten, praktijkopleiders & instructeurs
 • Onderwijskundigen
 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders, managers & directieleden

Data en locatie

Data: 13 & 14 december 2022
Locatie:
Jaarbeurs Utrecht - Mediaplaza
Jaarbeursplein 6
3503 RM, Utrecht
Tijd:
Ontvangst: 09.00 uur
Start: 09.30 uur
Afsluiting: 16.00 uur

Jouw investering

13 december 2022

14 december 2022

13 & 14 december 2022

€ 599,00 excl. btw € 599,00 excl. btw € 1.099,00 excl. btw

De investering voor deelname aan dit congres is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download de brochure (incl. het gratis e-book)

Onze privacy-policy

Tijdens Toetsen & Examineren in het MBO op 13 & 14 december 2022 zoeken we de verbinding tussen onderwijs en examinering, doen en denken, kennis en vakmanschap, borgen en zorgen, wettelijke regels en professionele ruimte, authenticiteit en betrouwbaarheid. Dat doen we samen!

Werk jij ook mee aan een ontwikkelingsgericht, verantwoord en innovatief toets- en examenlandschap?

Ontmoet onze (kennis)partners:

Programma 14 december 2022

Programma 13 december

 • Inspiratiesessies: Laat je inspireren door goede voorbeelden en neem een kijkje in de keuken bij andere scholen
 • Workshops: Samen in gesprek en actief aan de slag met het thema naar keuze
 • Leertracks: In twee aansluitende sessies verdiep je een bepaald thema. Een soort 'mini-cursus' tijdens de congresdag. Maximaal 30 plekken, meld je tijdig aan!

INSPIRATIESESSIE | Formatief Evalueren met interactieve video

Jeroen Krouwelsdirecteur & EdTech ondernemer 
Arold RoestenburgDocent ROC Tilburg - School voor ICT & Media

Video is steeds belangrijker én biedt enorme kansen voor het onderwijs. Het internet ontwikkelt naar ‘video first’: we gaan van lezen naar kijken. Uit gedragscijfers blijkt dat ons brein een voorkeur heeft voor video en dat we visueel beter leren dan via tekstboeken. Maar niet alleen voor het leerproces is video in te zetten: met interactieve video kunnen we toetsen, docenten meer tijd geven voor begeleiding van studenten en eenvoudig diagnostische informatie verzamelen. Daarnaast is interactieve video een mooie manier om de beroepspraktijk visueel en interactief als leerinstrument binnen de schoolmuren te brengen.
In deze sessie ervaar je de kansen van interactieve video en krijg je een inspirerend voorbeeld te zien van ROC Tilburg waar studenten in de lead zijn geweest bij het scripten en opnemen van lesvideo’s voor gebruik in de klas en thuis.

INSPIRATIESESSIE | Anders verantwoorden diplomabesluit – van pixel tot totaalbeeld 

Thomas de Wit - Examenspecialist & leraar Koning Willem I College – Middelbare Horeca School
Paul Swinkels - Leraar & Teamvoorzitter opleidingen Koning Willem I College – Middelbare Horeca School

De Middelbare Horeca School verantwoordt vanaf 2022-2023 het diploma voor gastheer/-vrouw en kok op een andere manier. Benieuwd hoe wij deze stappen hebben gezet? Welke uitdagingen we tegen kwamen? Tijdens deze inspiratiesessie nemen we je mee in onze idealen en gedachtegang.


INSPIRATIESESSIE | De keuze is reuze: (examinering bij) opleiding- college- en sectoroverstijgend aanbieden van keuzedelen

Willemijn Rommens - Projectleider Keuzedelen Deltion College

Een fietsenmaker die leert hoe je een webwinkel runt of een meubelmaker die productfoto’s leert maken. Niet de meest voor de hand liggende combinaties van beroepen en vaardigheden. Toch zijn het vaardigheden die voor de student in kwestie wel degelijk interessant zijn. Het Deltion College biedt zijn studenten daarom de mogelijkheid keuzedelen te volgen die in de eigen opleiding niet aan bod komen.

Alle studenten kunnen – naast keuzedelen die hun eigen opleiding aanbiedt – kiezen voor opleiding overstijgende keuzedelen. Meer informatie? Klik hier.  

WORKSHOP | Procesmatig werken in het samenbrengen van onderwijs en examinering

Golan Muhyaldin - Mbo-expert, oprichter Unify Horizons & auteur ‘Ons Mbo’

Amra Ploskic - Expert in examinering en kwaliteitsborging Edu-Exeptional

Bij het woord examineren gaan de haren van menig student in het mbo-onderwijs overeind staan en zo ook van menig docent. We examineren in het mbo-onderwijs werkelijk alles maar wat levert het ons en de student daadwerkelijk op? En is examineren nog wel van deze tijd? 

In deze workshop krijg je de volgende informatie:

 • Wat doet examineren van nu met onze studenten?
 • Eigen ervaringen & nieuwe inzichten 
 • De fases van Formatief handelen en voorwaardelijke toetsen

WORKSHOP | Goede toetsing bestaat niet zonder een doordacht onderwijsontwerp!

Frank van den Ende - Innovatie-regisseur Gilde-opleidingen, oprichter EDEX & auteur Hereik de School 

Toetsing is niet iets dat boven op het onderwijs komt. Het is iets dat onderdeel uitmaakt van het leerproces. Hoe zorg je ervoor dat jullie toetsing afgestemd is op het onderwijs? Door eerst een gedegen ontwerp neer te zetten! In deze workshop kijken we naar de factoren binnen een onderwijsontwerp die van invloed zijn op de toetsing. Krijg grip op je onderwijsontwerp en daarmee ook op jullie toetsing!


WORKSHOP | Krappe arbeidsmarkt vraagt om anders examineren. Hoe gaan we dat doen? Praktijkvoorbeeld Sherpa (VG Zorg)

Elise Nieuwhof  - Organisatie-adviseur Leren en Ontwikkelen Sherpa

Bij Sherpa zien we dat onze praktisch gerichte zij-instromers zich niet erkend, gezien en gehoord voelen in de traditionele manier van beoordelen binnen de BBL en het EVC. Studenten worstelen zich met frisse tegenzin door een eindeloze verslagenbrij en haken regelmatig af. We staan dus gezamenlijk als werkveld en onderwijs voor een uitdaging – want we kunnen niemand missen. 
In onze certificaatroute hebben we al zoveel mogelijk verslaglegging geschrapt – maar we zien dat er een accentverschuiving nodig is van schriftelijke documentatie naar directe waarneming.
In de workshop gaan we in op dit thema: we delen onze ervaring en gaan met jullie in discussie over bezwaren en kansen.

Op beide dagen vinden er leertracks plaats. Een leertrack bestaat uit een ronde van 60 minuten en een ronde van 90 minuten. In een groep van maximaal 30 deelnemers verdiep je een thema uit en ga je aan de slag met de vertaling naar jouw onderwijspraktijk. Schrijf je dus snel in om zeker bij deze leertracks aanwezig te zijn.

Leertrack 1: Programmatisch toetsen in het MBO (volgeboekt)

Wessel Peeters - oprichter Vernieuwenderwijs, onderwijskundige & docent

Met programmatisch toetsen doe je meer recht aan de ontwikkeling van de studenten, maak je valide beslissingen en stimuleer je een feedbackcultuur. Complexe beroepsvaardigheden en competenties zijn immers niet in één toets te vatten, maar vragen om een bredere kijk.

Steeds meer opleidingen zijn bezig met (het denken over) programmatisch toetsen. Deze nieuwe manier van kijken brengt vragen met zich mee: Hoe vaak moet een leeruitkomst worden aangetoond voor een valide beslissing? Hoeveel keuzevrijheid geef je studenten? Welke didactische vaardigheden hebben we nodig als team? Ook vraagt het om bepaalde ontwerpkeuzes in het onderwijs. 

Tijdens deze leertrack ga je aan de slag met de principes van backward design en krijg je meer zicht op wat er nodig is om programmatisch toetsen te implementeren. Ook gaan we in op misvattingen en dilemma’s rondom Programmatisch toetsen zodat je een helder beeld hebt van welke stappen er te maken zijn. 

Na deze leertrack: 

 • Ken je de kansen van programmatisch toetsen in het MBO 
 • Weet je welke ontwerpkeuzes er te maken zijn om het curriculum en toetsprogramma goed op elkaar te laten aansluiten 
 • Heb je antwoorden op de dilemma’s die spelen bij de implementatie van programmatisch toetsen 
 • Ga je aan de slag met concrete actiepunten om de volgende stap in programmatisch toetsen te maken op jouw opleiding 

Opzet: 

Sessie 1: Aan de slag met backward design 
We bespreken de basisprincipes van programmatisch toetsen en vertalen deze naar de mbo-context. We gaan aan de slag met de principes van backward design. Hierbij denk je vanuit leeruitkomsten direct na over hoe je deze zichtbaar kunt maken middels toetsing en pas daarna denk je na over passende leeractiviteiten. Deze manier van ontwerpen vraagt om een goede afstemming tussen onderwijs en examinering. Hoe pak je dat aan? 

Sessie 2: Dilemma’s bij implementatie 
Tijdens de tweede sessie gaan we in gesprek over veelvoorkomende dillema’s bij het implementeren van programmatisch toetsen. Zo kijken we bijvoorbeeld wat programmatisch toetsen betekent voor flexibilisering van onderwijs. Hoeveel vrijheid geef je studenten? Is er ruimte om te versnellen? Ook kijken we naar vraagstukken rondom de professionalisering: welke didactische vaardigheden heeft het team nodig? Hoe ontwikkelen we een feedbackcultuur? 


Leertrack 2: Examencommissie: Verantwoord diplomeren (volgeboekt)

Jeanne Hup – Toetsdeskundige Bureau Lente 
Gijs Noordergraaf – Trainer & adviseur Bureau Lente

Wat een fantastisch moment als je je studenten een diploma uitreikt! Daar is niet alleen veel aan vooraf gegaan voor studenten en het onderwijs, maar ook voor de examencommissie. 

Als examencommissie ligt er een duidelijk taak als het gaat om het borgen van de examinering en de diplomering. Tijdens deze leertrack ga je vooral aan de slag met het herijken of invullen van deze taken als examencommissie. Zodat jij met je examencommissie goed het diplomabesluit kunt verantwoorden, onafhankelijk van de manier van afsluiting die opleidingen hebben gekozen. 

Tijdens de eerste sessie van deze leertrack krijg je inzicht in je borgingstaken en deel je je kennis en ervaring met elkaar. 

In de tweede sessie bouwen we voort op de eerste sessie. We gaan dieper in op het verantwoorden van de diplomering aan de hand van (eigen ingebrachte) dilemma’s en casussen.
 

Programma 13 december 2022

Programma 14 december

 • Inspiratiesessies: Laat je inspireren door goede voorbeelden en neem een kijkje in de keuken bij andere scholen
 • Workshops: Samen in gesprek en actief aan de slag met het thema naar keuze
 • Leertracks: In twee aansluitende sessies verdiep je een bepaald thema. Een soort 'mini-cursus' tijdens de congresdag. Maximaal 30 plekken, meld je tijdig aan!

INSPIRATIESESSIE | Groei en ontwikkeling tastbaar maken met het Talentenpaspoort 

Kirsten Cuppen - Leraar van het jaar 2021, Global Teacher Prize top 50 2021, Co-initiator Talentenpaspoort, Docente Nederlands en Loopbaanbegeleiding, BPV coördinator & ambassadeur BVMBO

Al tijdens haar eerste baan als basisschoollerares verbaasde Kirsten zich over het belang van citoscores en schooladviezen. Ze zag technische en creatieve talenten, maar ouders leken teleurgesteld bij een vmbo-advies. Onterecht, vind Kirsten. Toen zij later LOB-lessen ging geven in het Mbo zag zij kans om hier werk van te maken. Ze initieerde het Talentenpaspoort, een digitaal groeidocument waarin studenten kunnen laten zien waar hun talenten liggen.

Werken met een Talentenpaspoort stimuleert dat leerlingen een onderzoekende houding ontwikkelen en eigenaar worden van hun eigen groei. Kirsten neemt je in deze sessie mee in de kansen van een Talentenpaspoort en de tot nu toe behaalde resultaten voor het mbo-onderwijs. 


INSPIRATIESESSIE | Door inzicht en feedback de weg vrij naar gepersonaliseerd leren

Alex Karlas - Onderwijsverbeteraar, adviseur, voormalig docent en oprichter Test-Correct

Een handreiking om oplossingsgericht visie om te zetten naar praktijk. Hoe krijg je het eigenaarschap van het leren terug bij de student? Hoe maak je de slag van instructiegestuurd naar vraaggestuurd onderwijs? Hoe differentieer je in grote groepen waardoor gepersonaliseerd leren mogelijk wordt? Hoe introduceer je een feedbackcultuur? Met voorbeelden uit de praktijk willen we je inspireren en vooral het vertrouwen geven dat het kan! 

WORKSHOP | De Toetsing Getoetst op het mbo

Mariette Nauta-Admiraal - Master Toetsdeskundige Toets-Alert

Kwaliteit van toetsing vinden we belangrijk, maar…hoe is de kwaliteit van de toetsing op uw mbo-school eigenlijk? Speel dit spel met het docententeam en krijg inzicht in de huidige toetskwaliteit! Beantwoord vragen en laat op het speelbord in beeld komen waar jullie staan. Bespreek jullie doelen en maak met behulp van het werkboek een plan. Kwaliteit van toetsing hoort tenslotte bij goed onderwijs! 


WORKSHOP | Toegankelijk toetsen en examineren voor studenten met een ondersteuningsvraag

Ellen van Veen - Adviseur Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO)
Doride de Bruijn - Beleidsadviseur Kennispunt MBO Passend Onderwijs

Voor studenten met een ondersteuningsvraag is het soms nodig toetsen en examens aan te passen. Wat mag wel en niet en hoe doe je dat in de praktijk?

In deze workshop geven we handvaten hoe je toetsen en examens kunt aanpassen voor deze studenten en ga je daar zelf mee aan de slag. Er kan en mag vaak meer dan je denkt!


WORKSHOP | Examens inkopen én eigen keuzes maken: hoe doe je dat?

Jim Schouten, Directeur Examenservices

De examenvisie van scholen verandert. Bieden ingekochte examens voldoende ruimte voor die eigen visie? Hoeveel ruimte bieden de examenleveranciers? Hoe kunnen we die flexibiliteit vergroten? Wat heb je als school nog meer nodig? Er is meer mogelijk dan je denkt!

Doel:

 • We weten hoe we de flexibiliteit van de ingekochte examens maximaal kunnen benutten.
 • We weten hoe we samen met de examenleverancier de ruimte voor onze examenvisie kunnen vergroten.

Op beide dagen vinden er leertracks plaats. Een leertrack bestaat uit een ronde van 60 minuten en een ronde van 90 minuten. In een groep van maximaal 30 deelnemers verdiep je een thema uit en ga je aan de slag met de vertaling naar jouw onderwijspraktijk. Schrijf je dus snel in om zeker bij deze leertracks aanwezig te zijn.

Leertrack 1: Studentmotivatie voor toetsen (volgeboekt)

Giel Kessels - Docent, bestuurslid BVMBO & promovendus Studentmotivatie voor toetsen

“Door anders naar toetsen te kijken, moet je eigenlijk ook anders naar het onderwijs gaan kijken.”

In deze leertrack bespreken we eerst een aantal belangrijk inzichten uit het onderzoek van Giel, naar het bieden van keuzevrijheid rondom het moment, de moeilijkheidsgraad en vorm van toetsing door studenten. Hoe maak je toetsen onderdeel van leren? Hoe zorg je dat studenten zich eigenaar voelen van hun leerproces? Dat ze gemotiveerd zijn voor toetsen, in plaats van het te zien als een afrekenmoment? 

Tijdens de tweede sessie gaan we verder in op wat deze inzichten betekenen voor het onderwijs. Keuzevrijheid heeft bijvoorbeeld consequenties voor de vergelijkbaarheid van toetsen. Hoe ga je daarmee om? En is niet juist een toets die aansluit bij de persoonlijke behoeften van een student betrouwbaarder dan een gestandaardiseerd examen? Moeten we dan nog wel examens hebben? En wat is de balans tussen de waarde van het diploma en de waarde van talentontwikkeling? Vraagstukken die ontstaan uit een andere blik op toetsen en consequenties hebben voor je onderwijsontwerp en toets- en examenregelement. 

Vanuit dit gesprek maken we een vertaling naar de eigen praktijk. Je formuleert een actie die je direct de volgende dag kan toepassen. 

In deze leertrack ga je aan de slag met: 

 • Onderzoeksinzichten rondom studentmotivatie voor toetsen 
 • Praktijkvoorbeelden van keuzevrijheid in toetsen 
 • In gesprek over ontwerpkeuzes rondom flexibeler toetsen 
 • Actiepunt voor eigen onderwijspraktijk 

Opzet: 

Sessie 1: Keuzevrijheid & eigenaarschap 

Sessie 2: Ontwerp- en implementatiekeuzes


Leertrack 2: Overtuigend positioneren van jouw examencommissie (volgeboekt)

Esther Bart & Juliette Groenbeiden onderwijsadviseur bij STREEF 

Hoe geef je op een effectieve wijze invulling aan de taken van de examencommissie, zodat jouw werk het beoogde resultaat heeft?

We starten op een interactieve wijze met het opfrissen van de basiskennis over examencommissies in het mbo. Welke taken en bevoegdheden liggen bij wie? Welke wijzigingen in het onderzoekskader zijn relevant voor de examencommissie?

Vervolgens gaan we met elkaar verkennen hoe je de examencommissie overtuigend positioneert:

 • In de dagelijkse interactie met andere betrokkenen uit de examenorganisatie zoals het docententeam en het management
 • Bij een inspectiebezoek of audit
 • In de jaarlijkse verantwoording in het jaarverslag

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk advies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy