Examencommissie: Verdere versterking van uw samenwerking

Bouw (verder) aan een onafhankelijke positie

 • Praktijkgerichte en interactieve cursus!
 • Zorg dat management en collega's niet om u heen kunnen
 • Versterk de samenwerking binnen uw examencommissie
 • Ruimte voor uw eigen inbreng
 • De afgelopen editie gemiddeld met een 8,5 beoordeeld!

Bekijk het programma

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onafhankelijke positie examencommissie

Als examencommissie wilt u invloed hebben en al in een vroeg stadium kunnen meedenken over allerlei onderwerpen die raken aan de verantwoordelijkheden van de examencommissie. Daarvoor is het nodig om een zodanige positie in uw instelling te verwerven (en te behouden), dat management en collega's niet om u heen kunnen. De manier waarop u communiceert en samenwerkt, is daarbij essentieel.

Tijdens deze cursus Examencommissie gaan we in op (vaak kleine!) aanpassingen in de communicatie die een grote bijdrage kunnen leveren aan een effectief en onafhankelijk functionerende examencommissie.

Tijdens de Cursus Examencommissie leert u in 2 dagen alles over o.a.:

 • Samenwerking met het management: Hoe werkt u op een effectieve manier samen met het management?
 • Verschillende rollen: Op welke wijze gaat u om met de verschillende rollen die u heeft en hoe kunt u deze rollen scheiden in de samenwerking met uw collega's?
 • Samenwerking examencommissies: Hoe kunt u de samenwerking binnen uw examencommissie verder versterken?
 • Communicatie met studenten: Welke rol neemt u aan in de communicatie richting studenten en hoe verbetert u deze communicatie?

Download het programma

Beantwoordt u meerdere van de volgende vragen met ‘ja’?

 • Stelt uw examencommissie het jaarverslag op conform het format van uw instelling?
 • Wordt het jaarverslag van uw examencommissie door staf of management beoordeeld?
 • Heeft uw instelling interne cursussen voor examencommissieleden verplicht gesteld?
 • Vindt het overleg tussen onderwijsmanagement en uw examencommissie plaats op de kamer van de onderwijsmanager?
 • Zegt u ‘ja’ als uw faculteitsdirecteur u voorstelt het accreditatiebezoek gezamenlijk voor te bereiden?
 • Kost het uw examencommissie veel moeite om voldoende uren te krijgen voor het uitvoeren van uw taken?
 • Zegt uw examencommissie uiteindelijk altijd ‘ja’ tegen de onderwijsmanager?
 • Doet u net alsof u uw collega’s niet hoort als ze mopperen over het toetsbeleid?
 • Vindt u het lastig om uw collega’s aan te spreken op een toets die onder de maat is?
 • Reageren uw collega’s weleens vol onbegrip als zij een nieuwe toets moeten opstellen voor een student die een extra herkansing krijgt?
 • Ergert u zich weleens aan een mede-examencommissielid dat overal tegen is?
 • Zijn er in de communicatie binnen uw examencommissie vaste patronen ingesleten?
 • Bent u blij dat uw studenten een beetje bang zijn voor de examencommissie?
 • Bent u bang dat een examencommissie-studentenspreekuur zal leiden tot allerlei toezeggingen aan studenten?

Dan is de cursus Examencommissie verdere versterking van uw samenwerking een absolute ‘must’ voor u!

Praktijkgerichte aanpak

De werkwijze van de docenten tijdens deze cursus examencommissie wordt gekenmerkt door de interactie en de praktijkgerichtheid. Uw leervragen staan centraal gedurende de cursus en er is veel ruimte voor eigen inbreng. Aan de hand van activerende werkvormen gaat u met elkaar aan de slag waarbij het leren van elkaar het uitgangspunt is. Tijdens de cursus wordt gewerkt met een grote variatie aan werkvormen.'

 

Programma van de cursus Examencommissie: verdere versterking van uw samenwerking

 

Dag 1

Blok 1 - Kennismaking

 • Kennismaken met elkaar.
 • Opdrachten met het communicatiemodel ‘de Roos van Leary'.
 • Persoonlijke doelstellingen.
 • Zelftest.

Voor een compleet overzicht van de cursus raden wij u aan de brochure te downloaden.

Download de brochure

Blok 2 - Partnership met het onderwijsmanagement

Samenwerken met het management:

 • Wat vindt u moeilijk in de samenwerking met het management?
 • Hoe kunt u ‘de Roos van Leary' gebruiken om effectiever te functioneren?
 • Valkuilen in de samenwerking met het management.
 • Eigen casuïstiek.
 • Heeft u inzicht in de balans die het onderwijsmanagement moet proberen te vinden?
 • Structureel en evenwichtig overleg als basis voor een goede samenwerking.
 • U bent een onafhankelijk lid van de examencommissie, maar u heeft volgende week wel een functioneringsgesprek met uw leidinggevende! Hoe kunt u deze rollen scheiden?
 • Confrontaties met het management voorkomen, zo nodig aangaan en oplossen.
 • Persoonlijke reflectie.

Blok 3 - Persoonlijke opdracht

 • U krijgt van de docenten een individuele opdracht om ook buiten de context van de cursus te oefenen met het bereiken van uw persoonlijke doelstellingen
 • Hoe gaat u het geleerde in de praktijk toepassen?

Dag 2 

Blok 4 - Terugblik 

Terugblik op dag 1 en de persoonlijke opdrachten

Blok 5 - Verschillende petten

Samenwerken met collega's:

 • U bent lid van de examencommissie maar ook lid van het docententeam! Hoe kunt u deze rollen scheiden?
 • Hoe zorgt u voor betrokkenheid van uw collega's bij het werk van de examencommissie?
 • Aanspreken van collega's (of niet?)
 • Dilemma´s en conflicterende belangen.
 • De redenen achter de regels.
 • Persoonlijke reflectie.

Blok 6 - Een professioneel team

Samenwerken binnen de examencommissie:

 • Verdeling van rollen binnen uw examencommissie.
 • Communicatiepatronen binnen uw examencommissie.
 • Inbrengen casuïstiek.
 • Reflectie op het functioneren van de examencommissie als geheel.
 • Hoe kunt u gebruik maken van verschillende partners om de professionaliteit van uw examencommissie verder te versterken?

Blok 7 - Boeman of Belangenbehartiger

Communicatie met studenten:

 • Speelt u de boeman of bent u belangenbehartiger?
 • Waarop let u op bij de communicatie met studenten?
 • Hoe kunt u de communicatie met studenten verder verbeteren?
 • Wanneer maakt u uitzonderingen op de regels?
 • Persoonlijke reflectie

Blok 8 - Afsluiting

 • Hoe gaat u het geleerde in de praktijk toepassen?
 • Wie gaat u daarbij helpen?

Tijdschema Cursus Examencommissie in de praktijk

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Start ochtenddeel cursus met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Start middagdeel cursus met tussentijdse koffie- en theepauze
17.00 Einde cursusdag

 

Docenten van de cursus Examencommissie

drs. M. (Marnie) Wouters van Teelen Kennismanagement

Toetsdeskundige, trainer en adviseur bij Teelen
Kennismanagement. Naast ervaringsdeskundige binnen het Hoger Onderwijs (o.a. coach, docent, vicevoorzitter examencommissie)
heeft Marnie Wouters veel ervaring als trainster binnen professionaliseringstrajecten op het gebied van toetsing en toetskwaliteit. Als lid van een toetsteam heeft zij zeer uiteenlopende toetsvormen beoordeeld op kwaliteit. Ze heeft in haar loopbaan veel samengewerkt met docenten, managers en bestuurders.

Drs. P. (Patricia) Groenendaal

Communicatieadviseur, trainer en procesbegeleider, VanBinnennaarBuiten. Patricia adviseert, ondersteunt en traint mensen en
organisaties bij hun interne en externe communicatie.


 "De professionalisering van de examencommissie" - een interview met docent drs. M. (Marnie) Wouters

De rol van examencommissies in het hoger onderwijs is afgelopen jaren flink veranderd. Er komt veel meer op hun bordje terecht. ‘Dat is best pittig’. Lees meer


Teelen Kennismanagement

Teelen Kennismanagement is een onderwijskundig adviesbureau, gespecialiseerd in diensten en producten rond toetsen, examineren en leren. Teelen maakt toetstechnische kennis op een praktijkgerichte wijze toegankelijk, bijvoorbeeld met het boek Toetskwaliteit in de praktijk. Hoe maak ik goede toetsen met gesloten en open vragen? Daarnaast hebben reeds duizenden docenten deelgenomen aan hun cursussen op toetsgebied en volgden honderden examencommissieleden hun cursussen over wet- en regelgeving en het functioneren van examencommissies. Teelen ondersteunt diverse organisaties bij het opstellen van een doordacht toetsen opleidingsbeleid.

Algemene informatie cursus Examencommissie

Datum & Locatie

 • 28 september en 12 oktober 2017

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht
Tel: 030 233 7010


Voor wie bestemd?

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor voorzitters en leden van examencommissies in het hoger onderwijs.

Voorkennis

We gaan ervan uit dat u op hoofdlijnen op de hoogte bent van de geldende wet- en regelgeving rond examencommissies in het hoger onderwijs. Wet- en regelgeving komt in deze cursus NIET aan bod.


U ontvangt:

 • Voorafgaand aan de cursus krijgt u de gelegenheid om persoonlijke casuïstiek aan te leveren.
 • Een certificaat van deelname. Een waardige aanvulling op uw cv.
 • Toegang tot de online leeromgeving waar u (extra) leermateriaal vindt zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €1.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.


Meer informatie

Heeft u vragen over het programma? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze opleidingsadviseur:

Dina Abbou
Mail: d.abbou@sbo.nl
Tel.: 040 - 2 972 740


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Examencommissie: Verdere versterking van uw samenwerking

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Examencommissie: Verdere versterking van uw samenwerking start op 28 september & 12 oktober 2017 in Meeting Plaza Utrecht!

Examencommissie cursus | in de praktijk

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1999,- excl. btw
Datum: 28 september & 12 oktober 2017
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Dina Abbou  

Opleidingsadviseur
Dina Abbou

  

040 - 2 972 740

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

Relevant aanbod

24 Mei

Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HBO

Bij de 3-daagse cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HBO staan kennis, inspiratie en doen centraal! U krijgt een overzicht van alle wettelijke taken en actuele ontwikkelingen, zodat uw kennis up-to-date is. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:Meeting Plaza Utrecht

Alle events