Verkorte opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek

 • Alles over de didactiek van onderzoekend, ontwerpend & ondernemend leren
 • Implementeer W&T op een laagdremplige manier in de klas
 • Zeer praktijkgericht: ga direct verder aan de slag!
 • Inclusief uitgebreid ondersteunend materiaal!
 • De opleiding wordt gegeven door een ervaren trainer van WisMon

Vergroot de rol van W&T en Maakkunde binnen jouw school

 • 21 maart - 20 juni 2022
 • Aristo Meeting Plaza Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Coördinator W&T sinds 2020 verplicht: heeft jouw school dit op orde?

Vanaf 2020 is het verplicht voor basisscholen om les te geven in wetenschap en techniek. Het merendeel kiest hierbij voor de bekende kapstok van de 21e-eeuwse vaardigheden. Sommige scholen vullen dit thema in met de STEAM–benadering, waarbij óók aandacht wordt gevraagd voor ontwerp, kunst en toegepaste wiskunde. De achterliggende gedachte is vergelijkbaar: samen onderzoekend en ontwerpend leren, inzetten van kennis & vaardigheden en het benutten van de diverse talenten van leerlingen. Nieuwsgierigheid en creativiteit vormen daarbij het uitgangspunt van het leerproces.

Met de 5-daagse opleiding Coördinator Wetenschap & Techniek vergroot je de rol van W&T en Maakkunde binnen jouw school en sluit je aan vanuit onderzoekend & ontwerpend leren bij de belevingswereld van het kind!

Download de brochure

Laagdrempelige en bestendige aanpak voor W&T

Om aan de slag te gaan met Wetenschap en Techniek (STEAM) hoef je als leraar niet technisch aangelegd te zijn. Met onze praktische aanpak zul je ervaren dat je al snel aan de slag kunt gaan met W&T en/of Maakkunde. Door het gebruik van alledaagse middelen die op school aanwezig zijn, of door het inzetten van goed doordachte innovatieve leermiddelen, verlagen wij de drempel. Werken met W&T vraagt van leraren wel een coachende rol. Tijdens deze opleiding wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. De trainers van WisMon die deze opleiding verzorgen, hebben in samenwerking met scholen en leerkrachten, een bestendige aanpak voor het primair onderwijs ontwikkeld. Middels een doorlopende lijn van onderbouw tot bovenbouw.

Bekijk het programma

Tijdens de opleiding Coördinator Wetenschap & Techniek leer je:

 • Alles over de didactiek van onderzoekend, ontwerpend & ondernemend leren
 • Hoe je W&T op een laagdrempelige manier kunt implementeren in de klas
 • Maakkunde en de relatie met de didactiek van onderzoekend & ontwerpend leren
 • Het ontwerpen van leerlijnen en lessen voor de onder-, midden- en bovenbouw
 • Hoe je een coachende rol aanneemt om met W&T ook jouw collega’s te inspireren 

Kortom: een rijk, leerzaam en inspirerend aanbod uit te werken voor alle kinderen in jouw school of stichting!

Toegang tot praktisch lesmateriaal voor in de klas

Je krijgt gedurende de opleiding en 1 jaar daarna toegang tot het praktische lesmateriaal van Leapo. Leapo is het online les- en leerportaal van WisMon en helpt jouw bèta, wetenschap- en technieklessen te verrijken met thema’s als onderzoekend en ontwerpend leren, maakonderwijs, 3D-printen, VR, Lasersnijden en Robotica & Programmeren. Je vindt er uitgewerkte leerlijnen met trainingen en kant en klaar lesmateriaal waarmee je direct kunt starten. En het mooie is; we voegen continu nieuwe content toe zodat je nooit bent uitgeleerd en altijd weer frisse inspiratie op kunt doen.

Programma van de opleiding Coördinator Wetenschap & Techniek

Alle dagen beginnen om 09:30 en eindigen om 16:30

Module 1:  

De didactiek van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren

Tijdens deze eerste module krijg je de mogelijkheid om je kennisbasis flink uit te breiden aan de hand van theoretische verdieping en inspirerende praktijkvoorbeelden van wetenschap-, techniek- en maakonderwijs. We geven je theoretische en praktische handvatten om wetenschap- en techniekonderwijs bij jou op school vorm te kunnen geven. Als input voordeze module wordt de W&T Quickscan: Stand van zaken W&T onderwijs op je school, gebruikt.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Waarom is wetenschap en techniekonderwijs belangrijk?
 • Wat wordt er precies verstaan onder wetenschap- en techniekonderwijs?
 • Welke vormen van wetenschap- en techniekonderwijs zijn er?
 • Welke vormen zijn passend bij onze school?
 • Wat is onderzoekend leren en ontwerpend leren en hoe pas je dit toe in de praktijk?
 • De kracht van ondernemend leren.
 • Maakkunde versus W&T, wat past bij jou en/of bij jouw school?
 • Welke vaardigheden moet ik als leerkracht hebben? 

Module 2:

Praktisch aan de slag met W&T in de klas

Om te laten ervaren hoe je wetenschap en techniek kunt inzetten in de praktijk, werken we in deze module aan een specifieke casus. Het is mogelijk om met verschillende casussen aan de slag te gaan. Voorbeelden van casusonderwerpen zijn virtual reality, 3D-printen en coderen & programmeren met robots.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Hoe zet je Virtual Reality, 3D-printen en Robotica & Programmeren nu in voor W&Tonderwijs?
 • Hoe kunnen ondersteunende materialen worden ingezet als middel in plaats van als doel?
 • Maak praktisch kennis met diverse leermiddelen als 3D-printen, Robots en VR.

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3: 

Praktisch aan de slag met Maakkunde in de klas

In maakonderwijs gaan kinderen lekker met hun hart en handen aan de slag. Leren doorte doen! Het proces is belangrijker dan het (eind)resultaat. Leerlingen leren door fouten te kunnen maken en vinden door samen te werken zelf de oplossing. Tijdens deze module koppelen we Maakkunde aan de thema’s en methodes (denk aan: rekenen, taal, WO) die op jouw school gebruikt worden. We gebruiken simpele, bekende materialen en vullen deze aan met technologie. Zo zijn karton, splitpennen en knikkers belangrijke onderdelen in de constructies die de kinderen maken.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Wat is Maakkunde (Maakonderwijs) en wat is de relatie met de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren?
 • Hoe differentieer je naar niveau en type kind?
 • Oefenen met het implementeren van modules in de eigen lespraktijk

Module 4:

Het ontwerpen van leerlijnen en lessen voor de onder-, midden- en bovenbouw

Tijdens deze module worden concrete lessen en activiteiten uitgewerkt, geoefend en voorbereid. Dit zal gebeuren in drie stappen volgens het principe ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. We gaan in de module ook in op het overdragen van de opgedane kennis aan collega’s.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • W&T-onderwijs integreren in de huidige vakken
 • Hoe kan ik de didactiek inzetten bij de verschillende vakken?
 • Hoe kan ik collega’s enthousiasmeren voor wetenschap en techniek?
 • Hoe kan ik deze kennis overdragen als ik zelf nog geen expert ben?
 • Hoe kunnen we wetenschap en techniek in het primair onderwijs laten aansluiten op de bèta- en techniekvakken van het voorgezet onderwijs? 

Module 5:

Verbinden met de buitenwereld

Werken aan Wetenschap & Techniek onderwijs binnen je school doe je niet alleen. Naast collega’s zijn er ook een tal van externe organisaties die je hierbij kunnen helpen. Denk aan bibliotheken, bedrijven, W&T-stichtingen en externe toeleveranciers met een commercieel motief. Hoe leg je de verbinding en hoe laat je dit leiden tot een duurzame samenwerking? Waar haal ik subsidies vandaan en hoe besteed ik nu mijn middelen effectief? We nemen tijdens deze module ook het opzetten van of participeren in een inspiratielab mee. Deze kan binnen een school, binnen de stichting of in de regio worden opgezet. Daarnaast zijn ook veel VO-scholen die de deuren openzetten voor basisschoolleerlingen. Hoe ga je hiermee om?

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • Wat is Maakkunde (Maakonderwijs) en wat is de relatie met de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren?
 • Hoe differentieer je naar niveau en type kind?
 • Oefenen met het implementeren van modules in de eigen lespraktijk.

Jouw docent:

img-Marcella van den Burg

Marcella van den Burg
Adviseur en trainer Innovatief Onderwijs bij WisMon

Marcella geeft onder andere W&T trainingen aan leerkrachten en docenten en adviseert daarnaast scholen in het gebruik van innovatieve leermiddelen in de klas. Marcella vindt het belangrijk dat deze materialen een ondersteunend middel zijn, een verrijking in plaats van een doel op zich. Ze zijn zogezegd de ’kers’ op de taart en bieden kinderen de mogelijkheid om echt iets ‘bruikbaars’ te kunnen maken.

Over WisMon

WisMon is het onderwijsinstituut voor vraagstukken op het gebied van bèta, wetenschap en techniek. Naast deficiëntiecursussen om bètavakken te behalen, bijles en aangepast bèta-onderwijs voor anderstaligen, verzorgen zij advies en implementatietrajecten, nascholing voor docenten en praktische arrangementen voor scholen. Hiermee werken ze aan innovatie op het gebied van wetenschap en techniek en 21e eeuwse vaardigheden binnen thema’s zoals onderzoekend & ontwerpend leren, practicumonderwijs, 3D-printen, robotica en programmeren en VR. Tevens ontwikkelen zij onderwijsmateriaal voor diverse uitgevers, overheidsinstellingen, stichtingen en samenwerkingspartners.

Deze opleiding is bestemd voor:

Leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs en ondersteuners/begeleiders van leerkrachten. Deze opleiding is ook interessant voor beleidsmedewerkers die praktisch willen ervaren hoe je W&T kan invoeren binnen de stichting.

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Plaza Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357
3511 DT
Utrecht
tel: 030 - 2301036

Dag Datum Tijd Locatie
21 maart 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
4 april 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
9 mei 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
30 mei 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht
20 juni 2022 09:30 - 16:30 Aristo Meeting Plaza Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 1999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

September editie (volgeboekt)

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357
3511 DT Utrecht
tel: +31 (0)30 233 70 10

 

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 13 september 2021 09:00 - 16:30 Meeting Plaza Utrecht
Dag 2 27 september 2021 09:00 - 16:30 Meeting Plaza Utrecht
Dag 3 11 oktober 2021 09:00 - 16:30 Meeting Plaza Utrecht
Dag 4 25 oktober 2021 09:00 - 16:30 Meeting Plaza Utrecht
Dag 5 8 november 2021 09:00 - 16:30 Meeting Plaza Utrecht

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 25 deelnemers. Wil je gegarandeerd een plek, dan raden wij je aan spoedig te reserveren.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy