Opleiding Gedragsexpert

 • Inzicht in achtergronden van bijzonder gedrag en manieren om daarmee om te gaan
 • Word dé gedragsexpert binnen jouw school
 • Keuze uit een basis-, verdiepingsopleiding of ook digitaal!
 • Zeer praktisch karakter door je eigen praktijk als uitgangspunt!
 • Het STAP-budget is voor deze opleiding beschikbaar!
 • Vraag het gratis e-book over Passend Onderwijs aan
Vraag hier het STAP-budget aan voor deze opleiding

Word dé Gedragsexpert binnen jouw school

 • Opleiding
 • 29 september - 13 december 2023
 • Aristo Meeting Centre Lunetten
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Word dé Gedragsexpert binnen jouw school

De opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met leerlingbehoeftes en ordeverstorend gedrag op school. Je krijgt meer inzicht in de achtergronden van opvallend gedrag en effectieve manieren om daarmee om te gaan. Gedragskenmerken leer je te signaleren, te herkennen en effectief te ondersteunen in de gedragsregulatie. 

De opleiding Gedragsexpert bestaat uit een 5-daagse opleiding (basis) en een 3-daagse opleiding (verdieping)

Wat kan jij verwachten tijdens deze opleiding?

Wat leer jij in 5 dagen (basis)?

 • Signaleren en herkennen van gedragsproblemen
 • De kenmerken van de meest voorkomende stoornissen
 • Groepsprocessen in de klas ombuigen naar een positief leerklimaat
 • Met ouders samenwerken aan gedragsverandering
 • Multidisciplinair werken, melden en verwijzen (wat doen we zelf en waar hebben we externen voor nodig?)

Wat leer jij in 3 dagen (verdieping)?

 • Wat is trauma? En welke invloed heeft het op het brein?
 • Veel voorkomend gedrag en strategieën herkennen die aansluiten bij trauma
 • Wat jij kan doen om een groep op de rit te krijgen en te houden
 • Wat hechtingsproblematiek inhoudt, wat jij ervan merkt in de klas en hou jij passend kan handelen
 • Hoe jij ingewikkelde, complexe situaties kunt analyseren tot je grip krijgt op de situatie
Download de brochure voor een handig programmaoverzicht

Wat zeggen oud-deelnemers?

img-Deelnemer Gedragsexpert

Deelnemer Gedragsexpert
Openbare Basisschool

Het waren 5 inspirerende dagen, waar ik vol energie heen ging (vanuit het verre noorden) en met nog meer energie naar huis ging.

img-Deelnemer Gedragsexpert

Deelnemer Gedragsexpert
Openbare Basisschool

Marcel is een prettige man om naar te luisteren, heeft veel kennis en kan goed inspelen op vragen die worden gesteld tijdens de opleiding.

Bekijk hier het volledige interview

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze opleiding ontvang je ook het Gedragsexpertcertificaat van ons. Hiermee kan je jouw expertise op school aantonen

De volgende thema's staan centraal:

 • Mindset Gedrag
 • Externaliserend gedrag (Agressie)
 • Vertaalslag naar de praktijk
 • Internaliserend gedrag (Angst en Autisme)
 • (Hyper)energiek gedrag

Praktijkgerichte en effectieve aanpak

Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft. Je gaat aan de slag met onder andere het opstellen van een eigen plan op school-, groeps- en individueel niveau, het uitvoeren van een gedragsfunctie analyse en de toepassing van preventieve en directe acties. Dit allemaal vanuit jouw eigen praktijksituatie. Daarnaast ben je in gesprek met andere deelnemers, en zul je snel merken dat jouw leervragen centraal staan tijdens de opleiding.

Ook interessant voor jou

Wil je meer leren op het gebied van hoogbegaafdheid, pestgedrag of jonge kinderen? Kijk dan eens naar onderstaande opleiding: Specialist het jonge kind.

Programma van de opleiding Gedragexpert

Module 1 (Basismodule)

Mindset gedrag

Binnen het onderwijs moet de basis voor het kind op twee manieren op orde zijn; didactisch en pedagogisch. Om te kunnen voldoen aan de emotionele ontwikkeling van het kind zul je zicht moeten krijgen op de behoeftes van het kind. Tijdens de eerste module wordt er vooral gewerkt aan jouw mindset rond gedrag; hoe kijk jij aan tegen gedrag. Daarbij maken we onderscheid tussen gewenst en ongewenst gedrag.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Trauma versus stoornis
 • Handelingsgericht werken en het stellen van concrete en toetsbare doelen voor gedrag
 • Behoeftes van de leerling; welk signaal geven ze af met hun gedrag? Welke behoefte zit hieronder?
 • Ondersteuningsbehoefte van de leraar
 • Fase van de groepsvorming en activiteiten om dit te ondersteunen
 • Oefenen met het opstellen van een eigen groepsplan/normkader gedrag

Tijdens deze module leer je:

 1. Handelingsgericht werken met een groep:
  • Cyclus van handelingsgericht werken
  • Toetsbare doelen stellen vanuit de cyclus van handelingsgericht werken 
 2. Opstellen van een handelingsplan groepsplan gedrag met daarin aandacht voor:
  • Ondersteuningsbehoefte van de leraar:
   • doelen en methoden om het eigen professioneel optreden te verbeteren 
   • het kunnen vragen van ondersteuning om eigen optreden te professionaliseren 
  • Fasen van de groepsvorming
   • herkennen van verschillende fasen
   • doelen stellen om de fase van de groepsvorming te verbeteren
   • mogelijke activiteiten oefenen die vormend werken op een groep
  • Sociaal emotioneel leren
   • opstellen van doelen voor sociaal emotioneel leren
   • oefenen met werkvormen voor sociaal emotioneel leren

Module 2 (Basismodule)

Externaliserend gedrag

Het herkennen van verschillende vormen van agressie en oefening in hoe hiermee om te gaan zijn wezenlijke onderdelen om ons weerbaar te voelen en de agressie van kinderen en ouders te reguleren. Achtergronden en modellen voor de verklaring van agressie geven ons handvatten in hoe we agressie voor kunnen zijn en hiermee maken we een link naar interventies en strategieën.

Kinderen moeten leren wat wel en niet kan. Vanuit de onderliggende behoefte van het kind wordt gekeken naar de preventieve en directe acties die ondernomen kunnen worden, uitgaand van de juiste gedragsanalyse.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's: 

 • Instrumentele conditionering, straffen, belonen, negeren
 • Gedragsfunctie Analyse en Gedragsinterventieplan
 • Kenmerken van de oppositionele gedragsstoornis en de antisociale gedragsstoornis
 • Herkennen van fases in acting out gedrag
 • Sociale Informatie Verwerking (SIP)
 • Strategieën en interventies voor agressie regulatie

Tijdens deze module leer je: 

 • Instrumentele conditionering:
  • wanneer en hoe werkt straf en beloning
  • een juiste manier van negeren
  • de kracht van het compliment–beloningssystemen
 • Verschillende uitingsvormen van moeilijkheden in de agressie regulatie
  • het verschil tussen frustratie agressie en instrumentele agressie en hoe daar verschillend mee om te gaan
  • ODD en CD
  • herkennen van de fases voor acting out gedrag
  • sociale informatie verwerking (SIP)
  • strategieën voor de leerkracht en interventies voor de leerling omtrent agressief, druk en dwars gedrag, zoals structuur en voorspelbaarheid, verbale zelfspraak, zelfcontrole en check in check out
 • Gedragsfunctie analyse (GFA) en Gedrag Interventie Plan (GIP)
  • observeren
  • het opstellen van een gedragsfunctie analyse
  • het opstellen van functionele hypothesen
  • uitstippelen van een route van tegenstrijdig gedrag
  • het opstellen van een interventieplan
 • Samenwerking met ouders

Module 3 (Basismodule)

Internaliserend gedrag

Het is van groot belang alert te zijn op de verschillende vormen van angst en hier preventief in te werken bij kinderen. Verschillende angststoornissen worden behandeld, maar er wordt vooral aandacht besteed aan processen die angststoornissen en problemen begeleiden. Het is belangrijk dat de leraar verschillende typen gedachten onderkent en herkent.

Naast algemene kenmerken is Autisme Spectrum Stoornis in hoge mate geïndividualiseerd bij kinderen. Per kind moet bekeken worden welke aanpak geschikt is. Een kort stuk theorie geeft handvatten om naar het soms moeilijk leesbare gedrag te kijken en de eigen benadering naar het kind kritisch onder de loep te nemen. Nadruk van het middaggedeelte ligt op het toepassen van interventies vanuit het idee dat veel probleemgedrag voorkomt uit een gebrek aan duidelijkheid en verkeerde communicatie met deze problematiek.

Angst

 • Kenmerken van verschillende school gerelateerde angsten: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angst, separatie angst, selectief mutisme, faalangst
 • De relatie tussen cognities en angst en aandachtspunten in de benadering van angstige kinderen
 • RET en G-reeks

ASS

 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Centrale Coherentie, Communicatie met kinderen met ASS en visualisatie
 • Aanpak uit Geef me de 5 van Colette de Bruin

Tijdens deze module leer je:

 • School gerelateerde angsten
  • gegeneraliseerde angststoornis, separatie angst en selectief mutisme
  • sociale angst, faalangst en beschermende en in stand houdende factoren
 • Rationeel Emotieve Therapie en de G-reeks
  • overtuigingen en eisen
  • ABC schema en het ABCDE schema
  • GGG schema en het GGGGG-schema
 • (Faal)angstgesprek
 • ASS
  • symptomatologie en uitingsvormen van Autisme Spectrum Stoornis, waaronder Klassiek Autisme, Asperger en PDD-NOS
  • ASS en sociale interactie, structuur, communicatie, gedrag & interesse
  • centrale Coherentie, Theory of Mind, gebrek in de executieve functies
 • Communicatie en omgang aan de hand van het wat, waar, wie, wanneer en hoe
 • Visualiseren

Module 4 (Basismodule)

(Hyper)Energiek gedrag

Naast een grote acceptatie van gedrag, kan doelgericht aan probleemgedrag gewerkt worden. Hierbij geldt dat in de klas een juiste werkhouding prioriteit moet krijgen. Daarnaast is het ook goed om te weten hoe overgangssituaties kunnen worden begeleid en welke behoeftes kinderen met ADHD hebben. Door oplossingsgericht te werken maken we kinderen partner in het probleem en gaan we het kind zien als expert van zichzelf. Centrale vraag: wat werkt bij jouw persoon in jouw omstandigheden? Hiermee maken we het kind handelingsbekwaam.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Symptomen van ADHD, verklaringsmodellen en de belangrijkste interventies
 • ADHD en zelfstandig werken
 • Executieve functies
 • Dramadriehoek en oplossingsgericht werken 

Tijdens deze module leer je:

 • ADHD en ADD
  • symptomen
  • inhibitie model van Barkley en de executieve functies
  • structuur, variabelen en specifieke interventies voor werkhouding en overgangssituaties
  • samenwerking met ouders
 • Strategieën voor de leerkracht en interventies voor de leerling omtrent druk en dwars gedrag, zoals structuur en voorspelbaarheid
 • Te reflecteren op eigen houding naar kinderen met ADHD
 • Oplossingsgericht werken
  • dramadriehoek
  • een probleem vertalen in een vaardigheid
  • kinderen motiveren een bepaald doel te behalen
  • een gesprek voeren aan de hand van kids skills
  • verschillende werkvormen in het oplossingsgericht werken demonstreren

Module 5 (Basismodule)

Communicatie met kinderen & veranderkunde

Het gesprek aangaan met kinderen en jongeren is belangrijk. Praten met levert meer op dan praten over iemand. Je kunt echter in elke ontwikkelfase niet het zelfde verwachten in gespreksvoering met kinderen. In deze module gaan we dieper in op de vraag wat je wél kunt verwachten in iedere ontwikkelfase en waar jij als gespreksleider op moet letten om de communicatie tot een succes te maken. Daarnaast kijken we ook naar reacties in jouw omgeving. Om tot goede verandering of ontwikkeling te komen is het belangrijk om de verschillende succescriteria van een positieve verandering te kennen. Waar ligt jouw invloed en aan welke knoppen mag jij en kun je nu draaien?

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Golden circle - Sinek
 • De zone van invloed en de zone van betrokkenheid - Covey
 • Bouwstenen tot een succesvolle ontwikkeling - Knoster

Tijdens deze module leer je:

Per ontwikkelingsfase leer je met welke aspecten binnen de communicatie je rekening moet houden.

Onderdelen hierbinnen zijn:

 • Metacommunicatie
 • Vorm
 • Verbale communicatie
 • Non-verbale communicatie
 • Vraagtechnieken
 • Motivatie

Je leert in deze module daarnaast bewust sturing geven en input leveren aan een positieve
verandering. Je leert welke beleving en gevoelens passen bij het ontbreken van bepaalde
aspecten binnen een ontwikkeling.


Module 6 (verdiepingsmodule)

Traumasensitief begeleiden

Wat nu als er sprake is van een trauma? Hoe begeleid je dan een leerling? Om goed om te kunnen gaan met kinderen die een trauma of een vermoedelijk trauma hebben opgelopen zul je jouw begeleiding trauma-sensitief moeten inrichten. Allereerst is het belangrijk om te weten wat een psychisch trauma is om daarna jouw handelen bewust te kunnen inzetten.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Koppeling tussen het brein en trauma,
 • Trauma: focus op triggers
 • Wat kun je wel en waar moet je externen bij inroepen.

Tijdens deze module leer je:

Je leert wat een trauma is en welke invloed het heeft op het brein. Daarnaast leer je veel
voorkomend gedrag en strategieën herkennen die aansluiten bij trauma. Daarnaast krijg je
handreikingen in wat je wel en niet moet doen om jouw handelen trauma-sensitief voor te
nemen.


Module 7 (verdiepingsmodule)

Groepsdynamiek & groepsinterventies

Nadat er in verschillende modules is ingezoomd op verschillende individuele gedragingen bij kinderen nemen we in deze module weer bewust meer afstand om naar de groep te kijken. In deze module kijken we naar de groep als geheel en nemen we ons handelen voor.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Preventieve acties voor de groep
 • Directe acties voor de groep
 • Synergie van een groep

Tijdens deze module leer je:

Om een groep als geheel te blijven bekijken. Wat kun je doen om een groep op de rit te houden en te krijgen


Module 8 (verdiepingsmodule)

Ochtend: Hechtingsproblematiek

Als een leerling problemen heeft in de hechting kan zich dit op een ordeverstorende manier uiten en voelen leerkrachten zich vaak onmachtig om iets voor deze leerling te betekenen. In deze module gaan we deze problematiek duiden en handvatten vinden om grip te krijgen op deze leerlingen.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Vormen van hechting
 • Kenmerken voor in de klas
 • Preventieve acties
 • Directe acties

Tijdens deze module leer je:

Wat hechtingsproblematiek inhoudt en wat je ervan merkt in de klas. Daarnaast leer je de verschillende variaties van hechtingsproblematiek om passend handelen voor te nemen.

Middag: Onderliggende behoefte versus openbarende behoefte

Ordeverstorend gedrag laat zich niet altijd in één hokje plaatsen en daarbij; moet je alles in een hokje willen plaatsen? In de laatste module van deze opleiding gaan we kijken naar complexe situaties waarbij wat je ziet niet altijd is wat er werkelijk aan de hand is. Het is belangrijk om afstand te nemen om tot een kritisch oordeel te kunnen komen van wat er speelt bij een leerling.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Casuïstiek van complexe gedragsuitingen,
 • Intervisie op voorbeelden uit de praktijk,
 • Voorbeelden in analyse modellen.

Tijdens deze module leer je:

Hoe je ingewikkelde, complexe situaties kunt analyseren tot je grip krijgt op de situatie.

Docent:

img-Marcel van As

Marcel van As
Onderwijsadviseur & Taal- en gedragsspecialist Edux

Laten we de kinderen leren om niet de woorden, maar de wereld te lezen. Ik werk inmiddels ruim 15 jaar in het werkveld van onderwijs en zorg. Daarbinnen heb ik verschillende rollen vervuld: van leerkracht in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs tot teamleider en directeur in het onderwijs. In onze maatschappij is de enige constante verandering. In mijn werk als adviseur zoek ik de aansluiting. Waarin zetten we samen de volgende stap, zodat jij weer verder kunt. In mijn werk vind ik het belangrijk om naar jouw verhaal te luisteren en mee te schrijven aan het volgende hoofdstuk. Ik maak verbinding tussen de theorie en praktijk: deze moeten niet los van elkaar, maar in elkaar verweven zitten.

Deze cursus is speciaal bestemd voor:

 • Leraren in het PO en VO
 • Intern Begeleiders
 • Zorgcoördinatoren

…die zich graag op persoonlijk alsmede professioneel vlak willen ontwikkelen in het omgaan met gedrag.

 • Wat een ontzettend leerzame dag was lesdag 2.  Ik houd van lekker de theorie in te duiken maar het wordt zo gebracht dat je dit gelijk morgen in je groep kan toepassen! Ik heb al wat concrete successen ervaren met de posities waarin kinderen staan. Dit kreeg ik ook terug van ouders, dat is echt gaaf. Jullie maken er echt iets van zo online, echt knap. Zelf mis ik wel het echte contact elke weer als ik via Teams iets doe. Maar het is goed opgezet op deze manier door ook in de subgroepjes direct contact met elkaar te hebben! Ook de pauzes worden goed ingelast! Ik heb weer zin in lesdag 3 morgen! 
 • Ik heb de eerste cursusdag als erg prettig ervaren. De dag vloog om. Ik heb inmiddels weer een dag op locatie gewerkt na de cursus en ik ging al meteen aan de slag met de 7 posities , als vanzelf merk je dan toch dat je er meteen in zit. En heel anders gaat kijken en terug relativeren.
 • Ik heb in de eerste cursusdag veel mogen leren op het gebied van gedrag. Ik kan actief aan de slag met de opdracht en denk dat er nog veel winst te behalen in op onze school betreft dit onderwerp. 
 • Het was een lange dag online maar in tegenstelling voor wat ik had gevreesd was het goed vol te houden door het juiste tempo van de lessen. Het feit dat het interessant was en bleef hielp ook zeker mee. Spijtig dat het nu niet fysiek was maar ik heb zeker niet het idee dat het afdeed aan de inhoud van de cursus. 

Basis of verdieping? Aan jou de keuze!

De verkorte opleiding Gedragsexpert bestaat uit een 5-daagse opleiding (basis) en een 3-daagse opleiding (verdieping).

Aristo Meeting Centre Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
tel: 088-2301030

Basisopleiding 

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (Basis) 29 september 2023 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 2 (Basis) 13 oktober 2023 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 3 (Basis) 3 november 2023 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 4 (Basis) 10 november 2023 09:00 - 16:30  Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 5 (Basis) 16 november 2023 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Intervisie 21 november 2023 13:00 - 17:00 Online
Intervisie 23 november 2023 13:00 - 17:00 Online

Verdiepingsopleiding

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (verdieping) 30 november 2023 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 2 (verdieping) 7 december 2023 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten
Dag 3 (verdieping) 13 december 2023 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten

Digitale Basisopleiding 

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (Basis) 19 mei 2023 09:00 - 16:30 Online
Dag 2 (Basis) 6 juni 2023 09:00 - 16:30 Online
Dag 3 (Basis) 9 juni 2023 09:00 - 16:30 Online
Dag 4 (Basis) 21 juni 2023 09:00 - 16:30  Online
Dag 5 (Basis) 28 juni 2023 09:00 - 16:30 Aristo Meetings Centre Lunetten

Jouw investering

 • De kosten voor de 8-daagse opleiding (basis + verdieping) bedragen 3799,- (excl. BTW) per persoon
 • De kosten voor de 5-daagse opleiding (basis) bedragen 2499,- (excl. BTW) per persoon
 • De kosten voor de 3-daagse opleiding (verdieping incl. intervisiemomenten) bedragen 1848,- (excl. BTW) per persoon
 • De kosten voor de digitale 5-daagse opleiding (basis) bedragen 2399,- (excl. BTW) per persoon

De bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Tevens ontvang je na afronding van deze opleiding een certificaat van deelname.

Januari editie is volgeboekt

BCN Utrecht (Daltonlaan)

Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 (Basis) 12 januari 2023 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 (Basis) 9 februari 2023 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 (Basis) 9 maart 2023 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 (Basis) 13 april 2023 09:00 - 16:30  BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 5 (Basis) 20 april 2023 09:00 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 40 uren inclusief contacturen.

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: ZevgUkM77h

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Nicole Vonk
040 - 297 27 40
nicole.vonk@sbo.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Fysiek of online? Aan jou de keuze!

Woon je ver uit de buurt van Utrecht en/of wil je reistijd besparen en daarnaast comfortabel vanuit huis deze opleiding volgen? Dit kan vanaf nu ook! Tegen dezelfde kwaliteit met passende online werkvormen en ook nog eens een lunchpakket van ons kun je deze opleiding ook online volgen.

Vind je het fijner om face-to-face elkaar te ontmoeten en kennis op te doen? Kies dan voor de fysieke editie.

Vraag het gratis e-book

Maak aub een keuze

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy