Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Focus op financiën, sturing en beheersing, veranderopgave én informatiemanagement

 • Vernieuwing bedrijfsvoering in het sociaal domein
 • Procesoptimalisatie en risicomanagement in het sociaal domein
 • Informatiemanagement en privacy in het sociaal domein
 • Verandermanagement en leiderschap in het sociaal domein
 • Inclusief 24 PE-uren

Vernieuwde opleiding!

Bedrijfsvoering in het sociaal domein

De transformatie van het sociaal domein krijgt vorm. De bedrijfsvoering is daarin een cruciale component. Optimaal organiseren van  maatschappelijke meerwaarde is dé uitdaging. De bedrijfsvoering is daarin allang niet meer alleen ondersteunend en faciliterend. Een excellente bedrijfsvoering wordt steeds meer hét primaire proces; richtinggevend en een volwaardig speler in het Sociale Domein.

 • Hoe realiseert en stuurt u op maatschappelijke impact binnen de gestelde (financiële) kaders?
 • Wat betekent dit voor de digitalisering van de bedrijfsprocessen?
 • Wat is de rol van leiderschap in dit geheel?

Bekijk het programma 

 

Zorg dat u het juiste advies én de juiste sturing kunt blijven geven

Uw rol verandert en gaat steeds verder dan de financiële alinea. Nieuwe organisatievormen en uitvoeringsvariaties van beleid volgen elkaar in hoog tempo op. Dit vraagt van u flexibiliteit, maar brengt ook risico's en kansen met zich mee! Zorg er met de opleiding Bedrijfsvoering in het sociaal domein voor dat u het juiste advies kunt blijven geven én dat door effectieve sturing resultaten behaald worden.

 

Tijdens de opleiding Bedrijfsvoering in het sociaal domein krijgt u inzicht in o.a.:

 • Integrale aanpak, geldstromen en gerealiseerde initiatieven in het sociaal domein 
 • Nieuwe geldstromen in het sociaal domein: verandering in sturing, werkwijze, processen, systemen en structuren
 • Hoe zorgt u dat u binnen uw begrote budget blijft en toch al uw nieuwe prestaties en doelstellingen behaalt?
 • Risicomanagement, governance, verantwoording en rechtmatigheid
 • Hoe formuleert u vanuit beleidsdoelstellingen KPI's?
 • Informatiemanagement, -veiligheid en privacy
 • Veranderopgave sociaal domein

Download de brochure

 

Na afloop van de 4-daagse opleiding krijgt u:

 • Een certificaat van deelname
 • De mogelijkheid om via de online leeromgeving uw persoonlijke digitale naslagwerk samen te stellen. Ideaal ook voor uw collega's!
 • Online contact met uw docenten en deelnemers tijdens, maar ook ná de opleiding
 • 24 PE-uren (NBA)

 

Ondersteund door online leeromgeving

Na uw inschrijving ontvangt u ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding uw inloggegevens voor de online leeromgeving behorende bij deze opleiding. Hier vindt u alle benodigde informatie om uw opleidingsprogramma succesvol te kunnen volgen. Denk aan presentaties van docenten, verdiepingsmaterialen als artikelen, publicaties, rapporten, interessante URL's, maar ook opdrachten en de mogelijkheid om via het online-forum te overleggen met uw medecursisten en docenten. 

 

Uw praktijk centraal

Tijdens de dagen gaan we nadrukkelijk aan de slag met vraagstukken uit uw eigen praktijk. We geven ruimte om vraagstukken in te brengen en ook met elkaar hierover na te denken, en uw vraagstukken echt verder te brengen. Voorafgaand aan de opleiding neemt Thijs Jagersma contact op om de belangrijkste vragen en leerwensen te inventariseren. 

 

Intakeprocedure

Binnen deze online leeromgeving verzoeken wij u in de 2 weken voor aanvang van de opleiding het digitale intakeformulier in te vullen. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voorbereiden. Hier staan ook uw persoonlijke doelstellingen centraal. 

 

Maximaal 25 deelnemers

Wij houden het aantal deelnemers beperkt zodat u zelf ook ruimschoots aan bod kunt komen met uw praktijkvragen en/of problemen.

Programma van de opleiding Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Let op: vanwege de introductie start de eerste lesdag om 09.00 uur. 

 

Module 1

Transformatie vraagt om vernieuwing bedrijfsvoering

De Transformatie van het sociaal domein in hoofdlijnen

Een inspirerende aftrap door Jan van Ginkel met een duiding van de maatschappij, verkenning van de gemeentelijke beïnvloeding- en interventiemogelijkheden, omgang met complexiteit en onzekerheid.

 • De Maatschappelijke veranderingen
 • Innovatie in de keten
 • Bouwen aan gemeenschap
 • Participatie- en informatiesamenleving
 • Hoe je leiding geeft aan deze avontuurlijke reis naar een overheid 4.0
 • De risico’s van die vernieuwing

Door: Jan van Ginkel

Wat betekent de transformatie in het sociale domein voor de bedrijfsvoering in de praktijk

Ontwikkelingen in het sociaal domein en visie op de bedrijfsvoering in samenhang neergezet en doordacht. Vanuit de praktijk de verschillende mogelijkheden en oplossingen doordenken.

 • Sturingsmodellen en bekostigingsmodellen
 • Bedrijfsvoering en transformatie gaat dat wel samen?
 • Management binnen de het sociale domein
 • Beleidsvisie vertalen naar optimale bedrijfsvoering
 • Control vs vertrouwen hoe competent in samenwerking?
 • Bedrijfsvoering op wijkteams en binnen wijkteams
 • Dilemma’s frontoffice en backoffice

Door Pim de Glas en Johan van der Zee


  Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 2

Organisatie van (digitale) processen in het sociaal domein

De bedrijfsvoering van buiten naar binnen

Risicomanagement:

 • Waarom informatiemanagement?
 • Toenemend belang van informatiemanagement voor bedrijfsvoering en dienstverlening in het sociaal domein
 • Ontwikkelingen in de informatietechnologie, toegespitst op het sociaal domein
  • Social Media
  • Big Data
  • Mobiel werken
  • Cloud Computing
 • Informatiemanagement
 • Gegevensmanagement
 • Aandachtspunten
  • Digitale veiligheid
  • Privacy
  • Beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van dienstverlening
 • Procesoptimalisatie Organisatie van (digitale) processen in het sociaal domein
 • Ontwerp en verbetering van diverse processen
  • Sturende processen
  • Primaire processen
  • Ondersteunende processen
 • Verfijnen-verbeteren-optimaliseren van de (werk-)processen van de uitvoering(-sorganisaties)
 • Praktische handvatten om te starten
 • Procesoptimalisatie vanuit verschillende samenwerkingsverbanden in het sociaal domein
 • Sociale wijkteams
 • Meerdere samenwerkingen uit diverse organisaties
 • Digitale Agenda 2020

Door: Peter Ruijters


Module 3

Monitoren, Verantwoorden en Risico binnen het Sociaal Domein

(Financiële) Verantwoording en monitoring

 • Financiële verantwoording en P&C-cyclus
 • BBV en de interne sturing & beheersing van de uitvoeringsorganisatie
 • Geldstromen en bekostigingsmodellen
 • Maatschappelijk rendement
 • Planning en Control cyclus
 • Verantwoording en rechtmatigheid in het sociaal domein
 • Accountantscontrole
 • Monitor Sociaal Domein

Risicomanagement Monitoren & Sturen binnen het sociaal domein

 • Risicomanagement
  • Wat is een passende methodiek om risico's te beheersen?
  • Risicomanagement binnen sociaal domein
  • Welke belangrijke risico's zijn te onderkennen binnen het sociaal domein?
  • Hoe verhouden de risico's zich ten opzichte van het weerstandsvermogen?

Door: Sandra Hartgers en Robin Schenk


Module 4

Verandermanagement en leiderschap binnen het Sociaal Domein

Verandering vormgeven vraagt leiderschap

 • De transformatie van Leiderschap, leiderschap van transformatie
 • Werken aan bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak
 • Verandermanagement; succesfactoren voor veranderen
 • Verandercapaciteit van de organisatie

 

Veranderopgave in het sociale domein

 • Wat betekent dit voor de medewerkers
 • Hoe werkt de keten het beste samen?
 • Trends en toekomstverwachtingen: van transitie naar transformatie?
 • Integrale aanpak, samenwerkingsvormen tussen maatschappelijke organisaties
 • Innovaties in het sociaal domein
 • Succesvolle casussen
 • Waar staan we over 5 jaar?

Door: Peter Paul Doodkorte

Uw Docenten:

Hoofddocent:

Thijs Jagersma

Trainer, adviseur en partner bij NCOD Financiën en Bedrijfsvoering. Werkt graag met bedrijfsvoeringsteams binnen de lokale overheid in een veranderende omgeving. Is begeleider van teams, zeer ervaren in het ontwerpen en geven van workshops, ontwikkelde diverse learning games en opleidingen. Thijs is tijdens deze opleiding hoofddocent en zal het leerproces begeleiden en de inhoudelijke samenhang coördineren.


Jan van Ginkel
Voormalig gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten. Ervaring in bedrijfsleven en bij de overheid. Passie voor maatschappelijke impact en participatief leren. Bouwer en ontwikkelaar, met oog voor omgeving, bestuur, organisatie en medewerker. Inspirator. Focus op resultaten, processen en belangen. Analytisch, strategisch, vernieuwend en contextbewust. Verbinden en borgen.

Peter Paul J. Doodkorte
Peter Paul is een authentiek sparringpartner op uitvoerend, tactisch, strategisch en politiek-bestuurlijk niveau: energiek en daadkrachtig. Binnen zijn expertgebied, het sociale domein, is hij inspirator, ontwikkelaar en kwartiermaker van meerdere innoverende en spraakmakende initiatieven. Een veelgevraagd spreker op en dagvoorzitter van symposia en congressen. Hij publiceert regelmatig en is een veelgelezen blogger.

Pim de Glas
Ervaren adviseur en manager in het het sociale domein. De afgelopen jaren is hij verantwoordelijk geweest voor de transitie en transformatie van de 3D’s binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel. Naast deze recente werkervaring heeft Pim de afgelopen kleine 20 jaar in het sociale domein gewerkt. Hij weet visie te ontwikkelen en deze in praktijk te brengen. Pim is partner van advies & detacheringsbureau Interwerk.

Peter Ruijters
Is adviseur en interimmanager op het snijvlak van dienstverlening, informatiemanagement en organisatieontwikkeling. Voor de gemeente Veenendaal is hij teamleider I&A. Bij de gemeente Den Bosch ’s-Hertogenbosch stond hij als interimmamanager aan de basis van de ontwikkeling van de informatievoorziening in het sociaal domein. In Veenendaal stuurt hij de Peter is bestuurskundige en heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van applicaties o.a. in het sociaal domein. Hij zette verschillende ICTsamenwerkingsverbanden
op tussen gemeenten. Een energieke docent.

Johan van der Zee
Ervaren adviseur en manager in het het sociale domein. De afgelopen jaren is hij verantwoordelijk geweest voor de transitie en transformatie van de Wmo in diverse gemeenten. Naast deze werkervaring heeft hij de afgelopen jaren als proces- programmamanager en leidinggevende in het sociale domein gewerkt. Het oplossen van vraagstukken buiten de bestaande kaders is daarbij zijn grootste uitdaging. Momenteel is Johan als regiomanager werkzaam bij Interwerk.

Robin Schenk
Senior adviseur op gebied van bedrijfsvoering en financiën bij diverse gemeenten. Voorheen was hij concerncontroller en programmamanager invoering decentralisaties bij de gemeente Zevenaar. Nu is hij senior Financieel Adviseur Sociaal Domein bij de gemeente Wageningen.

Sandra Hartgers
Sandra is van huis uit registeraccountant. De laatste 15 jaar heeft ze brede werkervaring opgedaan bij diverse middelgrote en kleine overheidsorganisaties als controller en senior adviseur P&C. Intergemeentelijke samenwerking heeft haar bijzondere interesse. Ze is nu Senior Financieel Adviseur voor de Samenwerkingsorganisatie Hoogeveen-De Wolden. Daar heeft ze voor beide gemeenten de verantwoordelijkheid voor de financiële advisering op het Sociaal Domein, en de contacten met de accountant.

Algemene informatie over de opleiding Bedrijfsvoering in het sociaal domein

 

Data en Plaats

8, 15, 22 en 29 november 2018

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Telefoon: 030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze (15 min)
12.30 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze (15 min)
16.30 uur - Afsluiting van de lesdag
Let op: enkel de 1e lesdag start om 09.00 uur i.v.m. een introductie.

 

Bestemd voor:

 • Directeuren bedrijfsvoering en financiën
 • Financieel adviseur sociaal domein
 • Hoofden bedrijfsvoering
 • Hoofden bedrijfsbureau
 • Concerncontrollers en financieel adviseurs
 • Afdelingshoofden publiekszaken, dienstverlening, sociale zaken, welzijn, sociale domein, werk & inkomen, zorg en inkoop
 • Manager publiekszaken, dienstverlening, sociale zaken, welzijn, sociale domein, zorg, werk & inkomen
 • Sectorhoofd publiekszaken, dienstverlening, sociale zaken, welzijn, sociale domein, zorg, werk & inkomen
 • Wethouders Wmo, welzijn, sociale zaken, financiën, jeugdzorg, zorg, werk & inkomen
 • Gemeentesecretarissen
 • Beleidsmedewerkers sociaal domein

Werkzaam binnen de overheid

 • Algemeen directeuren
 • Directeuren financiën
 • Controllers
 • Hoofden inkoop

Werkzaam binnen (jeugd)zorginstellingen, Wmo- en Wlz-instellingen

 

Uw investering

De kosten van deze 4-daagse opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.
Wilt u losse modules volgen? Het bedrag per module bedraagt €799,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en toegang tot de online leeromgeving.

 

Eerdere deelnemers

De opleiding werd eerder bezocht door deelnemers afkomstig van o.a. de volgende organisaties: Gemeente Lansingerland, Gemeente Den Haag, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Werkplein Baanzicht, Gemeente Apeldoorn, Bureau Sterrenschans, Onze Mensen in Beeld, Gemeente Eindhoven, Gemeente Soest, Gemeente Opmier, Gemeente Leiden, Gemeente Amersfoort, Gemeente Bloemendaal, Gemeente Oldenzaal, Gemeente Oisterwijk, Gemeente Ooststellingswerf, Gemeente Amsterdam, Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Hengelo, Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, Gemeente Breda, Gemeente Veenendaal, Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Elburg, Gemeente Vlissingen, Gemeente Gouda, Gemeente Hof van Twente, Gemeente Schiedam, Gemeente Roermond, Stichting Rijk, Palet Groep, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Borne, Gemeente Molenwaard, Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier, Halte Werk, Gemeente Wageningen, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Huizen, Gemeente Heerlen, Gemeente Langedijk, Gemeente Culemborg, Gemeente Twenterand, Assist zorg bv, Gemeente Westvoorne, Gemeente Neerijnen, Gemeente Assen, Stichting Parlan, Gemeente Oirschot, Gemeente Hellevoetsluis, Gemeente Etten-Leur, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Veere, PSW.

 

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Judith Bijnen
Opleidingscoördinator

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Reacties van eerdere deelnemers:

 • "Goed bevallen is de flexibiliteit / kennis om aan te sluiten bij de actualiteit."
 • "Vakspecialisten met veel kennis en ervaringen verzorgen de lessen."
 • "Uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen tussen de groepsleden is mij goed bevallen."
 • "Goed bevallen: workouts in groepsvorm."
 • "Afwisseling, benadering van de 3D vanuit de verschillende invalshoeken is goed bevallen."

Incompany

Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen?

Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt specifiek afgestemd op uw organisatie, in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze adviseur:

Guusje Verhoeven incompany
Guusje Verhoeven
Email: g.verhoeven@sbo.nl
Telefoon: 040-2972729

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Bedrijfsvoering in het sociaal domein inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Bedrijfsvoering in het sociaal domein start op 8, 15, 22 en 29 november 2018 in BCN Utrecht CS!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 8, 15, 22 en 29 november 2018
Studiepunten: 24
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

PE-uren:

In samenwerking met:Mediapartner:
marktplaats

Relevant aanbod

8 Okt

Opleiding Beleidstalent

Hét programma voor de beleidsontwikkelaar. Deze 3-daagse opleiding helpt u uw talenten te ontwikkelen en nog succesvoller te werken als beleidsontwikkelaar. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
6 Nov

Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

Gewijzigd competentieprofiel door veranderingen in Participatiewet, Wmo en Jeugdwet! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS
14 Mrt

Opleiding Beleidsadviseur Economische Zaken

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS

Alle events