Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Focus op financiën, sturing en beheersing, veranderopgave én informatiemanagement

 • Vernieuwde bedrijfsvoering van het sociaal domein
 • Digitalisering en organisatie van processen
 • Monitoren, Verantwoorden en Risico
 • Verandermanagement en Leiderschap
 • Alvast benieuwd wat de vier grootste valkuilen zijn bij de digitalisering in het sociaal domein? Lees hier de blog van docent Peter Ruijters.
 • Inclusief 24 PE-uren

Vernieuwde opleiding!

Bedrijfsvoering in het sociaal domein

De transformatie van het sociaal domein krijgt vorm. De bedrijfsvoering is daarin een cruciaal component. Het optimaal organiseren van maatschappelijke meerwaarde is dé uitdaging. De bedrijfsvoering is daarin allang niet meer alleen ondersteunend en faciliterend. Een excellente bedrijfsvoering wordt steeds meer hét primaire proces; richtinggevend en een volwaardig speler in het sociaal domein.

 • Hoe realiseert en stuurt u op maatschappelijke impact binnen de gestelde (financiële) kaders?
 • Wat betekent dit voor de digitalisering van de bedrijfsprocessen?
 • Wat is de rol van leiderschap in dit geheel?

Bekijk het programma 

 

Zorg dat u het juiste advies én de juiste sturing kunt blijven geven

Uw rol verandert en gaat steeds verder dan de financiële alinea. Nieuwe organisatievormen en uitvoeringsvariaties van beleid volgen elkaar in hoog tempo op. Dit vraagt van u flexibiliteit, maar brengt ook risico's en kansen met zich mee! Zorg er met de opleiding Bedrijfsvoering in het sociaal domein voor dat u het juiste advies kunt blijven geven én dat door effectieve sturing resultaten behaald worden.

 

Tijdens de opleiding Bedrijfsvoering in het sociaal domein krijgt u inzicht in o.a.:

 • Integrale aanpak, geldstromen en gerealiseerde initiatieven in het sociaal domein 
 • Nieuwe geldstromen in het sociaal domein: verandering in sturing, werkwijze, processen, systemen en structuren
 • Hoe zorgt u dat u binnen uw begrote budget blijft en toch al uw nieuwe prestaties en doelstellingen behaalt?
 • Risicomanagement, governance, verantwoording en rechtmatigheid
 • Hoe formuleert u vanuit beleidsdoelstellingen KPI's?
 • Informatiemanagement, -veiligheid en privacy
 • Veranderopgave sociaal domein

Download de brochure

 

Na afloop van de 4-daagse opleiding krijgt u:

 • Een certificaat van deelname
 • De mogelijkheid om via de online leeromgeving uw persoonlijke digitale naslagwerk samen te stellen. Ideaal ook voor uw collega's!
 • Online contact met uw docenten en deelnemers tijdens, maar ook na de opleiding
 • 24 PE-uren (NBA)

 

Ondersteund door online leeromgeving

Na uw inschrijving ontvangt u ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding uw inloggegevens voor de online leeromgeving behorende bij deze opleiding. Hier vindt u alle benodigde informatie om uw opleidingsprogramma succesvol te kunnen volgen. Denk aan presentaties van docenten, verdiepingsmaterialen als artikelen, publicaties, rapporten, interessante URL's, maar ook opdrachten en de mogelijkheid om via het online-forum te overleggen met uw medecursisten en docenten. 

 

Uw praktijk centraal

Tijdens de dagen gaan we nadrukkelijk aan de slag met vraagstukken uit uw eigen praktijk. We geven ruimte om vraagstukken in te brengen en ook met elkaar hierover na te denken, en uw vraagstukken echt verder te brengen. Voorafgaand aan de opleiding neemt Thijs Jagersma contact op om de belangrijkste vragen en leerwensen te inventariseren. 

 

Intakeprocedure

Binnen deze online leeromgeving verzoeken wij u in de 2 weken voor aanvang van de opleiding het digitale intakeformulier in te vullen. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voorbereiden. Hier staan ook uw persoonlijke doelstellingen centraal. 

 

Maximaal 25 deelnemers

Wij houden het aantal deelnemers beperkt zodat u zelf ook ruimschoots aan bod kunt komen met uw praktijkvragen en/of problemen.

Programma van de opleiding Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Let op: vanwege de introductie start de eerste lesdag om 09.00 uur. 

 

Module 1

Vernieuwde bedrijfsvoering

De transformatie is een feit!

Een inspirerende aftrap door Jan van Ginkel met een duiding van de maatschappij, verkenning van de gemeentelijke beïnvloeding- en interventiemogelijkheden en omgang met complexiteit en onzekerheid.

 • De maatschappelijke veranderingen
 • Innovatie in de gehele keten
 • Bouwen aan gemeenschap
 • Participatie- en informatiesamenleving
 • Leiderschap aan deze avontuurlijke reis naar een overheid 4.0
 • De risico’s van die vernieuwing

Jan van Ginkel, voormalig gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten.

Wat betekent de transformatie in het sociaal domein voor de bedrijfsvoering in de praktijk

Recente ontwikkelingen in het sociaal domein neergezet en doordacht in samenhang met de visie op de bedrijfsvoering. Pim de Glas en Johan van der Zee behandelen vanuit de praktijk verschillende mogelijkheden en oplossingen.

 • Sturingsmodellen en bekostigingsmodellen
 • Bedrijfsvoering en transformatie; hoe gaat dat samen?
 • Management binnen het sociale domein
 • Beleidsvisie vertalen naar optimale bedrijfsvoering
 • Control vs vertrouwen; competenties bij het samenwerken
 • Bedrijfsvoering op en binnen wijkteams
 • Dilemma’s frontoffice en backoffice

Pim de Glas, ervaren adviseur en manager in het het sociale domein.
Johan van der Zee, ervaren adviseur en manager in het het sociale domein.


  Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 2

Digitalisering en organisatie van processen

De bedrijfsvoering van buiten naar binnen

 • Waarom informatiemanagement?
 • Toenemend belang van informatiemanagement voor bedrijfsvoering en dienstverlening in het sociaal domein
 • Ontwikkelingen in de informatietechnologie, toegespitst op het sociaal domein
  • Social Media
  • Big Data
  • Mobiel werken
  • Cloud Computing
 • Informatiemanagement
 • Gegevensmanagement
 • Aandachtspunten
  • Digitale veiligheid
  • Privacy
  • Beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van dienstverlening

Procesoptimalisatie organisatie van (digitale) processen in het sociaal domein

 • Ontwerp en verbetering van diverse processen
  • Sturende processen
  • Primaire processen
  • Ondersteunende processen
 • Verfijnen-verbeteren-optimaliseren van de (werk-)processen van de uitvoering(-sorganisaties)
 • Praktische handvatten om te starten
 • Procesoptimalisatie vanuit verschillende samenwerkingsverbanden in het sociaal domein
 • Sociale wijkteams
 • Meerdere samenwerkingen uit diverse organisaties
 • Digitale Agenda 2020

Peter Ruijters, adviseur en interimmanager op het snijvlak van dienstverlening.


Module 3

Monitoren, Verantwoorden en Risico

(Financiële) Verantwoording en monitoring

 • Financiële verantwoording en P&C-cyclus
 • BBV en de interne sturing & beheersing van de uitvoeringsorganisatie
 • Geldstromen en bekostigingsmodellen
 • Maatschappelijk rendement
 • Planning en Control cyclus
 • Verantwoording en rechtmatigheid in het sociaal domein
 • Accountantscontrole
 • Monitor Sociaal Domein

Risicomanagement Monitoren & Sturen binnen het sociaal domein

 • Wat is een passende methodiek om risico's te beheersen
 • Risicomanagement
  • Wat is een passende methodiek om risico's te beheersen?
  • Risicomanagement binnen sociaal domein
  • Welke belangrijke risico's zijn te onderkennen binnen het sociaal domein?
  • Hoe verhouden de risico's zich ten opzichte van het weerstandsvermogen?

Robin Schenk, senior adviseur op gebied van bedrijfsvoering en financiën bij diverse gemeenten.
Sandra Hartgers, registeraccountant.


Module 4

Verandermanagement en leiderschap

Verandering vormgeven vraagt leiderschap

 • De transformatie van Leiderschap, leiderschap van transformatie
 • Werken aan bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak
 • Verandermanagement; succesfactoren voor veranderen
 • Verandercapaciteit van de organisatie

Veranderopgave in het sociale domein

 • Wat betekent dit voor de medewerkers
 • Hoe werkt de keten het beste samen?
 • Trends en toekomstverwachtingen: van transitie naar transformatie?
 • Integrale aanpak, samenwerkingsvormen tussen maatschappelijke organisaties
 • Innovaties in het sociaal domein
 • Succesvolle casussen
 • Waar staan we over 5 jaar?

Peter Paul Doodkorte, authentiek sparringpartner op uitvoerend, tactisch, strategisch en politiek-bestuurlijk niveau: energiek en daadkrachtig.

Uw Docenten:

Hoofddocent:

Thijs Jagersma

Trainer, adviseur en partner bij NCOD Financiën en Bedrijfsvoering. Werkt graag met bedrijfsvoeringsteams binnen de lokale overheid in een veranderende omgeving. Is begeleider van teams, zeer ervaren in het ontwerpen en geven van workshops, ontwikkelde diverse learning games en opleidingen. Thijs is tijdens deze opleiding hoofddocent en zal het leerproces begeleiden en de inhoudelijke samenhang coördineren.


Jan van Ginkel
Voormalig gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten. Ervaring in bedrijfsleven en bij de overheid. Passie voor maatschappelijke impact en participatief leren. Bouwer en ontwikkelaar, met oog voor omgeving, bestuur, organisatie en medewerker. Inspirator. Focus op resultaten, processen en belangen. Analytisch, strategisch, vernieuwend en contextbewust. Verbinden en borgen.

Peter Paul J. Doodkorte
Peter Paul is een authentiek sparringpartner op uitvoerend, tactisch, strategisch en politiek-bestuurlijk niveau: energiek en daadkrachtig. Binnen zijn expertgebied, het sociale domein, is hij inspirator, ontwikkelaar en kwartiermaker van meerdere innoverende en spraakmakende initiatieven. Een veelgevraagd spreker op en dagvoorzitter van symposia en congressen. Hij publiceert regelmatig en is een veelgelezen blogger.

Pim de Glas
Ervaren adviseur en manager in het het sociale domein. De afgelopen jaren is hij verantwoordelijk geweest voor de transitie en transformatie van de 3D’s binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel. Naast deze recente werkervaring heeft Pim de afgelopen kleine 20 jaar in het sociale domein gewerkt. Hij weet visie te ontwikkelen en deze in praktijk te brengen. Pim is partner van advies & detacheringsbureau Interwerk.

Peter Ruijters
Is adviseur en interimmanager op het snijvlak van dienstverlening, informatiemanagement en organisatieontwikkeling. Voor de gemeente Veenendaal is hij teamleider I&A. Bij de gemeente Den Bosch ’s-Hertogenbosch stond hij als interimmamanager aan de basis van de ontwikkeling van de informatievoorziening in het sociaal domein. Peter is bestuurskundige en heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van applicaties o.a. in het sociaal domein. Hij zette verschillende ICT-samenwerkingsverbanden op tussen gemeenten. Een energieke docent.

Robin Schenk
Senior adviseur op gebied van bedrijfsvoering en financiën bij diverse gemeenten. Voorheen was hij concerncontroller en programmamanager invoering decentralisaties bij de gemeente Zevenaar. Nu is hij senior Financieel Adviseur Sociaal Domein bij de gemeente Wageningen.

Sandra Hartgers
Sandra is van huis uit registeraccountant. De laatste 15 jaar heeft ze brede werkervaring opgedaan bij diverse middelgrote en kleine overheidsorganisaties als controller en senior adviseur P&C. Intergemeentelijke samenwerking heeft haar bijzondere interesse. Ze is nu Senior Financieel Adviseur voor de Samenwerkingsorganisatie Hoogeveen-De Wolden. Daar heeft ze voor beide gemeenten de verantwoordelijkheid voor de financiële advisering op het Sociaal Domein, en de contacten met de accountant.

Algemene informatie over de opleiding Bedrijfsvoering in het sociaal domein

 

Data en Plaats

31 oktober, 7, 14 en 21 november 2019

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Telefoon: 030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze (15 min)
12.30 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze (15 min)
16.30 uur - Afsluiting van de lesdag
Let op: enkel de 1e lesdag start om 09.00 uur i.v.m. een introductie.

 

Bestemd voor:

 • Directeuren bedrijfsvoering en financiën
 • Hoofden bedrijfsvoering
 • Hoofden bedrijfsbureau
 • Concerncontrollers en financieel adviseurs
 • Afdelingshoofden publiekszaken, dienstverlening, sociale zaken, welzijn, sociaal domein, werk & inkomen, zorg en inkoop
 • Manager publiekszaken, dienstverlening, sociale zaken, welzijn, sociaal domein, zorg, werk & inkomen
 • Sectorhoofd publiekszaken, dienstverlening, sociale zaken, welzijn, sociaal domein, zorg, werk & inkomen
 • Wethouders Wmo, welzijn, sociale zaken, financiën, jeugdzorg, zorg, werk & inkomen
 • Gemeentesecretarissen
 • Beleidsmedewerkers sociaal domein

Werkzaam binnen de overheid

 • Algemeen directeuren
 • Directeuren financiën
 • Controllers
 • Hoofden inkoop

Werkzaam binnen (jeugd)zorginstellingen, Wmo- en Wlz-instellingen

 

Uw investering

De kosten van deze 4-daagse opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Eerdere deelnemers

De opleiding werd eerder bezocht door deelnemers afkomstig van o.a. de volgende organisaties: Gemeente Lansingerland, Gemeente Den Haag, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Werkplein Baanzicht, Gemeente Apeldoorn, Bureau Sterrenschans, Onze Mensen in Beeld, Gemeente Eindhoven, Gemeente Soest, Gemeente Opmier, Gemeente Leiden, Gemeente Amersfoort, Gemeente Bloemendaal, Gemeente Oldenzaal, Gemeente Oisterwijk, Gemeente Ooststellingswerf, Gemeente Amsterdam, Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Hengelo, Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, Gemeente Breda, Gemeente Veenendaal, Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Elburg, Gemeente Vlissingen, Gemeente Gouda, Gemeente Hof van Twente, Gemeente Schiedam, Gemeente Roermond, Stichting Rijk, Palet Groep, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Borne, Gemeente Molenwaard, Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier, Halte Werk, Gemeente Wageningen, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Huizen, Gemeente Heerlen, Gemeente Langedijk, Gemeente Culemborg, Gemeente Twenterand, Assist zorg bv, Gemeente Westvoorne, Gemeente Neerijnen, Gemeente Assen, Stichting Parlan, Gemeente Oirschot, Gemeente Hellevoetsluis, Gemeente Etten-Leur, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Veere, PSW.

 

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Judith Bijnen
Opleidingscoördinator

Mitchel de Jager
Opleidings- en congresmanager

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Bedrijfsvoering in het sociaal domein online leeromgeving

Reacties van eerdere deelnemers:

 • "Goed bevallen is de flexibiliteit / kennis om aan te sluiten bij de actualiteit."
 • "Vakspecialisten met veel kennis en ervaringen verzorgen de lessen."
 • "Uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen tussen de groepsleden is mij goed bevallen."
 • "Goed bevallen: workouts in groepsvorm."
 • "Afwisseling, benadering van de 3D vanuit de verschillende invalshoeken is goed bevallen."

Incompany

Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen?

Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt specifiek afgestemd op uw organisatie, in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze adviseur:

Guusje Verhoeven incompany
Guusje Verhoeven
Email: g.verhoeven@sbo.nl
Telefoon: 040-2972729

 

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Bedrijfsvoering in het sociaal domein inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Bedrijfsvoering in het sociaal domein start op 31 oktober, 7, 14 en 21 november 2019 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nicole Vonk
 • Per telefoon: 040–2972740
 • Via een e-mail: n.vonk@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 31 oktober, 7, 14 en 21 november 2019
Studiepunten: 24
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

PE-uren:

In samenwerking met:

Relevant aanbod

12 Mrt

Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in uw gemeente! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS

Alle events