Opleiding Succesvol woonbeleid realiseren in jouw gemeente

 • Je krijgt achtergronden en actualiteiten van het Nederlandse woonbeleid
 • Leer in 4 dagen sturing geven aan de woningmarkt
 • Huisvesting van bijzondere doelgroepen, hoe ga je hier mee om?
 • Inzicht in de wettelijke kaders die van toepassing zijn

Omgaan met de toenemende druk op de woningmarkt

 • 23 november - 14 december 2021
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Veel verandering op het gebied van volkshuisvesting in Nederland

1 miljoen aardgasvrije en energiezuinige woningen zijn er nodig in 10 jaar. Om deze immense woningbouwopgave te realiseren is het noodzakelijk dat overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen gaan samenwerken. Een belangrijke rol is weggelegd voor gemeenten. De nieuwe Woningwet heeft er namelijk voor gezorgd dat de bevoegdheden van woningcorporaties beperkter geworden zijn. Voor gemeenten zijn de bevoegdheden juist vergroot. Zij hebben namelijk een grote invloed op het beleid van woningcorporaties. Daarnaast zitten gemeenten nog met grote vraagstukken als: de alsmaar stijgende woningprijzen en de invloed daarvan op starters, de leefbaarheid in wijken en de huisvesting van ouderen en migranten.

 • Hoe ga je als gemeente met al deze uitdagingen om?
 • Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen al deze betrokken partijen, om zo aan de prestatieafspraken te blijven voldoen?
 • Hoe vertaal je dit naar een passend lokaal woonbeleid?

Dit zijn enkele vragen die jij als professional kan aanpakken na het volgen van de opleiding.

In deze opleiding leer je:

 • Alle actuele ontwikkelingen op het gebied van woonbeleid
 • De praktische aspecten van een Woonvisie
 • Een vertaling te maken naar prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties
 • Op welke punten het Woonbeleid doelgroepgericht en toekomstgericht is te sturen
 • welke wettelijke kaders van toepassing zijn
 • Hoe je omgaat met de huisvesting van bijzondere doelgroepen

Deze opleiding is bedoeld voor:

 • Beleidsmedewerkers, bestuurders of wethouders bij een gemeente of provincie die zich bezig houden met de inrichting van het woonbeleid.
 • De opleiding is ook interessant voor corporatiefunctionarissen, leden van Raad van Toezicht van woningcorporaties, leden van huurdersorganisaties en consultants wonen..

 Ook interessant voor jou?

Programma Succesvol Woonbeleid realiseren in jouw gemeente

 

Dag 1

Achtergronden van het Nederlandse woonbeleid

In deze module wordt het Nederlandse woonbeleid in een breed perspectief geplaatst. De volgende aspecten komen hierbij aan de orde:

 • Historische ontwikkeling van het Nederlandse woonbeleid;
 • Het Nederlandse huisvestingssysteem in internationaal perspectief;
 • Actuele ontwikkelingen en beleidsdiscussies.

Jouw docent: Joris Hoekstra

Regie op de woningmarkt

Veel gemeentes hebben een woonbeleid opgesteld. Vanwege de toenemende druk op de woningmarkt en de nieuwe Woningwet, wordt dit beleid steeds belangrijker. Gemeentes kunnen hiermee sturing geven aan de lokale woningmarkt. We behandelen het uitvoeringsprogramma Wonen, lokale Verordeningen en overige mogelijkheden om de woningmarkt te helpen en regie te voeren op gewenste woningvoorraad en de juiste bewoners.

 • Wat kun je opnemen in een woonbeleid en waarom dat helpt dat?
 • Met welke partijen op de woningmarkt heb je te maken?
 • Welke processen kun je beïnvloeden?
 • Wanneer pak je als gemeente de regie en wanneer niet?
 • Welke middelen heb je als gemeente tot je beschikking?

Jouw docent: Hans van Walsem


Dag 2

Prestatieafspraken

Als gemeente heb je zeker te maken met de behoefte aan sociale huurwoningen. Om de juiste hoeveelheid en de juiste typen sociale huurwoningen te hebben maak je prestatieafspraken met de corporaties en haar huurdersverenigingen.

 • Wat staat er in de prestatieafspraken en wie bepaalt dat?
 • Hoe komen deze afspraken tot stand en over welke doelgroepen gaan ze?
 • Voor welke periode leg je afspraken vast en zijn ze voor iedereen bindend?
 • Welke afspraken gebruik je ook in ander woonbeleid of in de regio?

Jouw docent: Hans van Walsem

Wettelijk kader

In deze module wordt ingegaan op het wettelijk kader, met focus op actuele ontwikkelingen met betrekking tot instrumenten rond de ontwikkeling van de woningvoorraad. De volgende aspecten komen hierbij aan de orde:

 • Wat zijn de ruimtelijke ordening procedures onder de Omgevingswet?
 • Hoe voer je een gedegen grondbeleid (grond voor wonen)?
 • Wat zijn de belangrijkste aspecten uit de Huisvestingswet (verdeling en verdringing)?
 • Wat zijn actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving?

Jouw docent: Herman de Wolf


Dag 3 (online)

Woonzorgvisie

Iedereen wil prettig en veilig wonen. Voor sommige mensen geldt dat zij daarbij behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. Dat geldt voor verschillende doelgroepen, waaronder ook ouderen. In deze module gaan we in op het belang van het opstellen van een woonzorgvisie en het maken van prestatieafspraken over wonen, welzijn, zorg en leefbaarheid.

 • Wat moet er in een woonzorgvisie staan?
 • Waarom is het zo belangrijk om hierin samen te werken met woningcorporaties en zorgorganisaties?
 • Hoe verbind je de lokale woonzorgopgave met regionale ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van verpleegzorgcapaciteit?
 • Hoe betrek je inwoners bij de visievorming?
 • Welke goede voorbeelden zijn er?

Jouw docent: Heleen Stigter


Dag 4

Huisvesting bijzondere doelgroepen (1)

Vooral inwoners en huishoudens die extra aandacht vragen hebben de gemeente nodig voor passende huisvesting. Van volledig zelfstandig wonen met een lichte zorgvraag tot zwaar begeleide huisvesting, alle doelgroepen vragen om een bepaald type woning en in een geschikte woonomgeving.

 • Hoe ga je als gemeente om met al die zorginstellingen en zorghuisvesters?
 • Voor welke doelgroep heb je te weinig of juist te veel woningen, hoe bepaal je dat?
 • Waarvoor moet je als gemeente betalen zodra ze eenmaal in je stad gevestigd zijn?
 • Welke rechten en plichten heb je wettelijk gezien?

Jouw docent: Christa Visser - Van Voorst

Huisvesting bijzondere doelgroepen (2)

Tijdens deze module gaan we verder in op huisvesting van bijzondere doelgroepen. Vanwege de actualiteit is besloten om extra in te zoomen op de onderstaande groepen:

 • Flexwonen: kwetsbare groepen, ouderen en gescheiden personen
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Woonwagenbeleid

Jouw docent: Jeroen Kemna

Docenten:

img-Joris Hoekstra

Joris Hoekstra
Universitair docent bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en lid Raad van Commissarissen bij een woningcorporatie.

img-Herman de Wolff

Herman de Wolff
Universitair docent Faculteit Bouwkunde bij de TU Delft

img-Hans van Walsem

Hans van Walsem
Beleidsmedewerker Volkshuisvesting bij de gemeente Veenendaal

img-Heleen Stigter

Heleen Stigter
Senior adviseur bij Lysias Advies en secretaris van de Taskforce Wonen en Zorg

img-Jeroen Kemna

Jeroen Kemna
Gemeentelijk adviseur huisvesting kwetsbare doelgroepen, arbeidsmigranten en woonwagenzaken

img-Christa Visser - Van Voorst

Christa Visser - Van Voorst
Beleidsadviseur Sociaal Domein bij gemeente Veenendaal

Deze opleiding is speciaal bestemd voor: 

 • Beleidsmedewerkers, bestuurders of wethouders bij een gemeente of provincie die zich bezig houden met de inrichting van het woonbeleid.
 • De opleiding is ook interessant voor corporatiefunctionarissen, leden van Raad van Toezicht van woningcorporaties, leden van huurdersorganisaties en consultants wonen.

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 23 november 2021 09:00 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 2 30 november 2021 09:00 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 -online ochtend 7 december 2021 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Dag 4 14 december 2021 09:00 - 16:30 BCN Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 2999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Programmatijden:

Op locatie:

09.00 - Ontvangst met koffie/thee
09.15 - Start ochtendprogramma
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Start middagprogramma
17.00 - Afsluiting van de dag

Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

Online module:

09.30 tot 12.30 uur

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy