Jaaropleiding Strategisch Omgevingsmanagement

Na afloop van deze jaaropleiding:

 • Ben je een strategisch sparringspartner
 • Kun je je organisatie verder ontwikkelen
 • Heb jij de next step gemaakt in jouw vakgebied
 • Weet je hoe je succesvol strategische beslissingen kunt maken
 • En is je persoonlijk leiderschap vergroot
 • Maak je meteen de doorvertaling naar jouw praktijk!

 

Word de strategisch omgevingsmanager binnen jouw organisatie!

Helaas heeft deze productie al plaatsgevonden. Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Groeien in je functie als strategisch omgevingsmanager!

De opleiding bestaat uit verschillende werkwijzen zodat jij zowel een persoonlijke groei als een groei voor jouw organisatie kunt realiseren. Je krijgt een stevige basis en handvatten voor je eigen praktijk. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke feedback en begeleiding. Met de Jaaropleiding Strategisch omgevingsmanagement maak je een gigantische stap in jouw ontwikkeling!

Praktijkopdrachten

Je krijgt praktijkopdrachten die gebaseerd zijn op je eigen werksituatie. De praktijkopdrachten worden tijdens de lesdagen gemaakt zodat jouw vragen direct een podium krijgen en deelnemers van elkaar kunnen leren. De tussentijdse opdrachten dragen bij aan de persoonlijke eindopdracht.

Praktijksprekers

Naast de praktijkopdrachten werken we ook met praktijksprekers. Gastsprekers en docenten die hun verhaal vanuit de praktijk aan jullie voorleggen.

Je eigen persoonlijke eindopdracht

Je werkt gedurende de opleiding aan een persoonlijke eindopdracht, toegesneden op jouw eigen werksituatie. Deze eindopdracht bestaat uit bouwstenen voor een strategische aanpak binnen omgevingsmanagement.

Belangrijke onderdelen hierbij zijn:

 • Plan van aanpak
 • Positiebepaling in de organisatie
 • Fases in omgevingsmanagement
 • Persoonlijk leiderschap
 • Strategisch omgevingsmanagement en contracten
 • Omgevingswet en participatie
 • Samenwerkingen tussen Og en On
 • Politiek en omgaan met weerstand
 • Groepsopdracht, leren van elkaars expertise

Intervisie:

Inhoudelijke kennis en praktijkervaring zitten niet alleen bij de docenten maar kun je juist ook ophalen bij jouw medecursisten. Tijdens de jaaropleiding ga je een intervisie doen bij een van je medecursisten zodat jullie ook van elkaar kunnen leren. Tijdens de ‘zomerstop’ krijg je met een medecursist een opdracht die in je eindopdracht wordt opgenomen.

Programma Jaaropleiding Strategisch Omgevingsmanagement

 

Module 1

Plan van aanpak als strategische omgevingsmanager

Als strategisch omgevingsmanager is een plan van aanpak belangrijk. Wat is jouw manier van werken? Tijdens deze module leer je om aan zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant een juist plan van aanpak te maken.

 • Opbrengsten en effecten van goed omgevingsmanagement
 • Opdrachtgever: omgevingsplan
 • Opdrachtnemer: business case
 • Wat zijn de relevante kpi’s aan zowel opdrachtgevers-als opdrachtnemerskant?
 • Welke speelruimte heb je hierin en hoe kun je de kpi’s het beste doorvoeren?
 • Hoe maak je dat zichtbaar in je organisatie en op projecten?

Docenten: Patrick Kemperman & Jeroen Maas


Module 2

Positiebepaling in de eigen (project)organisatie

Als omgevingsmanager opereer je vaak aan de zijkant van een project. Hoe zorg je ervoor dat je op de juiste manier aan de binnenkant van het project komt? Dat leer je in module 2; Positiebepaling in de eigen (project)organisatie.

 • Welke positie heb je binnen een project?
 • Hoe vergroot je de effectiviteit van je team?
 • Hoe zet je een effectieve organisatie op?
 • Welke organisatiecompetenties zijn daarbij relevant en
  hoe kun jij helpen die verder te ontwikkelen?

Docenten: Patrick Kemperman & Susan van Hees


Module 3

Omgevingsmanagement in de fases

Als omgevingsmanager werk je binnen verschillende fases van een project. De verschillen tussen omgevingsmanagement in de planfase en de realisatiefase zijn groot. Welke stappen kun je zetten tijdens de planfase zodat je hier winst behaalt bij de realisatie? En wat zijn hierin de grote verschillen binnen een V&R fase? Dat leer je in module 3: Omgevingsmanagement in de fases.

Planfase en Realisatie

 • Verschillen tussen omgevingsmanagement in de planfase en realisatiefase
 • Hoe gebruik je de ruimte in de planfase goed?
 • Hoe betrek je de omgeving op de juiste manier in de planfase?

Beheer en onderhoud/verkenning en vernieuwing, renovatie

 • Verschillen tussen omgevingsmanagement in de V&R Fase

Docent: Jeroen Maas


Module 4

Persoonlijk leiderschap voor de ervaren omgevingsmanager

Als strategisch omgevingsmanager ben je vaak een sparringpartner, adviseur en manager in een. Maar hoe ga je nou op de juiste manier om met conflicten? Hoe manage je jouw team het best en welke samenwerkingsvormen kun je aangaan voor het beste resultaat? Leer effectief beïnvloeden en werk aan jouw persoonlijke communicatie tijdens module 4: Persoonlijk leiderschap voor de ervaren omgevingsmanager.

 • Conflicthantering, hoe ga je met conflicten om
 • Management vaardigheden binnen je team
 • Samenwerkingsvormen met interne en externe stakeholders
 • Effectief beïnvloeden
 • Communicatie

Docent: Mark Egging


Module 5

Strategisch Omgevingsmanagement en contracten

Als omgevingsmanager ben je vaak een spin in het web van een project. Voor ieder project zijn er verschillende contracten. Wat betekent dit voor
jouw rol binnen een project? Stakeholder Requirement Analysis en KES, hoe en wanneer gebruik je de contracten en wanneer juist niet? En hoe zorg je voor een juist proces rond de verificatie en validatie van je stakeholders. Dat leer je in module 5: Strategisch Omgevingsmanagement en contracten.

  • Verschillende contractvormen
  • Wat betekent dit voor het omgevingsmanagement op projecten?
   • Hoe zorgen we er voor dat er een smart-uitvraag ligt richting de markt en dat er een goede aanbieding komt te liggen bij de overheid? Wat zijn hierin belangrijke aandachtspunten?
  • Stakeholder Requirement Analysis / KES (klant-eis-specificaties)
   • Hoe maak je als omgevingsmanager van de opdrachtgever goede afspraken met stakeholders zodat deze tijdens de uitvoering door de opdrachtnemer gerealiseerd kunnen worden? En voorkom je dat er tijdens de uitvoering hooglopende conflicten ontstaan over de interpretatie van afspraken uit het verleden.
   • Bestuurlijk juridische borging 

Docenten: Jeroen Maas & Patrick Kemperman

Praktijksprekers:

Arjan Pruijssers, Senior adviseur infrastructurele projecten
Christine Davidse, Stakeholdermanager


Module 6

Leren van elkaars expertise (Online intervisie)

Inhoudelijke kennis en praktijkervaring zitten niet alleen bij de docenten maar kun je juist ook ophalen bij jouw medecursisten. Tijdens de jaaropleiding ga je een intervisie doen bij een van je medecursisten zodat jullie ook van elkaar kunnen leren. Tijdens de ‘zomerstop’ krijg je met een medecursist een opdracht die in je eindopdracht wordt opgenomen.


Module 7

De Omgevingswet en participatie met stakeholders

De Omgevingswet als kans voor de omgevingsmanager. Welke handvatten biedt de Omgevingswet en wat verandert er voor de omgevingsmanager? Welke participatiemodellen gebruik je en hoe maak je dit resultaat meetbaar? Dat leer je in module 7: De Omgevingswet en participatie met stakeholders.

 • Welke handvatten biedt de nieuwe Omgevingswet voor effectief omgevingsmanagement in de beleidsfase en planfase?
 • Hoe benut je omgevingsmanagement bij het maken van een omgevingsplan?
 • Het instrument van de omgevingsvergunning; wat regel je wel, wat juist niet?
 • Het proces van de omgevingsvergunning i.r.t. effectief stakeholdermanagement

Effectieve participatie met stakeholders en de publieke omgeving in alle fasen

 • Effectieve participatiemodellen in alle fasen van een project
 • Participatie als middel voor draagvlak, tevredenheid en risicoreductie
 • Meetbaar maken van het resultaat van participatie

Docent: Jeroen Maas


Module 8

De kracht van een goede samenwerking tussen ON en OG

Omgevingsmanagement bij een opdrachtgever heeft overeenkomsten maar ook zeker verschillen ten opzichte van omgevingsmanagement bij de opdrachtnemer. Maar hoe kun je elkaar versterken door middel van een goede samenwerking? Dat leer je tijdens module 8: De kracht van een goede samenwerking tussen ON en OG.

 • Hoe richt je de samenwerking het beste in?
 • Hoe blijf je sturen op het gezamenlijke belang?
 • Omgaan met conflicten
 • Aannemerij vs overheid

Docenten: Jeroen Maas & Patrick Kemperman

Praktijkspreker:

Louis Prompers


Module 9

Politiek en omgaan met maatschappelijke weerstand

Als omgevingsmanager krijg je vaak genoeg te maken met maatschappelijke weerstand. Hoe kun je hier het beste mee omgaan, hoe creëer je kansen in plaats van obstakels en hoe creëer je draagvlak binnen deze maatschappelijke groep? Dat leer je in Module 9: Politiek en omgaan met maatschappelijke weerstand.

 • Zoeken naar kansen i.p.v. obstakels
 • Hoe ga je om met maatschappelijke weerstand?
 • Hoe creëer je draagvlak binnen deze maatschappelijke groep?
 • Welke boodschap verkondig je?
 • Afronding van je persoonlijke plan

Docent: Jeroen Maas

Praktijkspreker

Chris Stoffer 
Herman Vrehen


Module 10

Eindpitch

In november lever je je persoonlijke plan in bij de hoofddocenten. Tijdens module 10 bereid je een pitch voor waarin je jouw persoonlijke strategische jaarplan presenteert aan de groep. Wat heb je het afgelopen jaar geleerd en hoe ga je dit toepassen in de praktijk. Met deze pitch sluit je jouw jaaropleiding af en zal je definitieve eindcijfer bekend worden.

 • Pitch per deelnemer
 • Afronding jaarplan
 • Afsluiting
 • Diploma uitreiking
 • Borrel

Docenten: Jeroen Maas & Patrick Kemperman

Is deze jaaropleiding your next step?

Jij:

 • bent een ervaren omgevingsmanager en wilt een stap zetten op
 • strategisch niveau
 • hebt geen tijd voor een 4-jarige bacheloropleiding maar je wilt op dat niveau en met die kennis groeien
 • hebt HBO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring als omgevingsmanager

Wat maakt deze unieke jaaropleiding zo waardevol?

 • Inhoudelijke thema’s: Je krijgt inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van strategisch omgevingsmanagement door hoogwaardige docenten.
 • Praktijkgerichtheid: De opzet van de modules, intervisie en praktijkopdrachten zorgen ervoor dat jij een vertaling maakt naar jouw eigen praktijk.
 • Handvatten: Je krijgt praktische instrumenten en methodieken aangereikt waarmee jij strategisch omgevingsmanagement binnen jouw organisatie en projecten weet toe te passen
 • Persoonlijke groei: Je leert hoe je anderen positief kunt beïnvloeden, tot onderbouwde initiatieven komt en sneller tot de kern komt.

Studiewijze

 • Blended leren: Je leerrendement is groot door een sterke combinatie van online én klassikaal leren.
 • Gericht op jouw praktijk: Je kent je vak, maar in de praktijk is het toch vaak anders. Je werkt met praktijkcases en -opdrachten
 • Leer van elkaar: Hoe gaan je medecursisten om met bepaalde situaties en dilemma’s? Laat anderen je inspireren
 • Certificaat van deelname: Hoe gaan je medecursisten om met bepaalde situaties en dilemma’s? Laat anderen je inspireren
 • HBO-niveau: Dit houdt in dat je zelfstandig werkt, proactief bent goed om kunt gaan met veranderingen en ideeën aandraagt
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Bence Berki

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: bence.berki@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Maak een keuze uit de onderstaande opties:

 

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Vastgoed & Infra

Onze privacy-policy