Opleiding Contractmanagement

Verbeter de samenwerking in de bouw en infra

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Leer als opdrachtgever en opdrachtnemer beter samenwerken in de bouw, infra en gww

Verbeter de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw en infra. Door meer inzicht te krijgen in elkaars wereld en elkaar beter te begrijpen werk je beter samen en kom je tot betere resultaten in je projecten!

In deze opleiding bekijken we de bouw- en infraprojecten zowel vanuit het perspectief van de Opdrachtgever als van de Opdrachtnemer. De interactie tussen beide ‘bloedgroepen’ leidt tot meerwaarde in de opleiding. We leren elkaar en elkaars wereld beter begrijpen. We werken daarbij zoveel mogelijk met een fictief project. Hiermee wordt de aangereikte kennis direct toegepast.

Download de brochure

Na het volgen van deze training

 • Heb je inzicht in het bouwproces vanuit zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer
 • Leer je op welke wijze een gedegen contracteringsstrategie wordt opgesteld
 • Ken je het proces om tot een goede tenderstrategie te komen en op welke wijze een winnende strategie wordt bepaald
 • Heb je inzicht in het opstellen van evenwichtige en beheersbare contracten met een proportionele risicoverdeling
 • Heb je inzicht op welke wijze een tenderproces wordt doorlopen en welke keuzes er dienen te worden gemaakt
 • Leer je op welke wijze je een contract effectief kunt beheersen
 • Leer je op welke wijze je de samenwerking op een positieve manier kan beïnvloeden gedurende het gehele bouwproces, vanuit zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer

Bekijk het programma

Deze opleiding bestaat uit 6 modules:

Module 1: Contracteringsstrategie
Module 2: Tenderstrategie
Module 3: Intervisie
Module 4: Evenwichtige contracten en passende inschrijvingen
Module 5: Intervisie
Module 6: Systeemgerichte contractbeheersing en kwaliteitsborging

Ook interessant voor jou!

 

In samenwerking met:

Programma opleiding contractmanagement

Module 1

Contracteringsstategie (bij opdrachtgever)

In deze module leer je: 

 • Wat het belang is van een goede contracteringsstrategie
 • Welke aspecten een rol spelen bij het opstellen van een contracteringsstrategie
 • Op welke wijze een contractafweging wordt gemaakt (stappenplan)
 • Hoe een keuze voor een aanbestedingsmethode en gunningsmethode wordt gemaakt
 • Een gezamenlijke reflectie hoe samenwerking al een rol speelt in de  voorbereidingsfase

Docent: Jeroen Mathyssen


Module 2 

Tenderstrategie (Bij opdrachtnemer)

In deze module leer je:

 • Welke aspecten een rol spelen bij het bepalen van een tenderstrategie
 • Hoe je tot een (winnende) tenderstrategie komt
 • Welke afwegingen gemaakt (moeten) worden in een tender
 • Een gezamenlijke reflectie hoe samenwerking vorm te geven in de tenderfase
 • Speel je gezamenlijk een tendergame om de theorie in de praktijk direct toe te passen

Docent: Simon Holwerda


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 (intervisie)

Online presentaties huiswerk en terugkoplleing

In deze module leer je: 

 • Bespreken we de door de deelnemers uitgewerkte opdrachten o.b.v. module 1 en module 2 (opstellen contracteringsstrategie en tenderstrategie a.d.h.v. casus)
 • Bespreken we door deelnemers ingebrachte casuïstiek

Docent: Jeroen Mathyssen


Module 4

Evenwichtige contracten en passende inschrijvingen

In deze module leer je:

 • Hoe een projectteam aan Opdrachtgeverszijde is ingericht (Uitgangspunt: IPM, rol CM)
 • Hoe het specificatie/ontwerpproces is ingericht en wat dat betekent voor je eigen organisatie
 • Hoe je een goede afweging maakt welke ontwerpverantwoordelijkheid je als opdrachtgever wil dragen en welke ontwerpverantwoordelijkheid je bij de markt legt
 • Hoe je zorgt dat bij het opstellen van het contract al rekening wordt gehouden met een effectieve manier van contractbeheersing (opstellen contractbeheersplan, o.a. V&V, stop en bijwoonpunten)
 • Opstellen Aanbestedingsdossier (contract, selectie- en inschrijvingsleidraad)
 • Hoe een tenderteam aan Opdrachtnemerszijde is ingericht
 • Hoe de Opdrachtnemer de stappen in een aanbestedingsprocedure beleeft
 • Hoe samenwerking vorm krijgt tijdens de aanbestedingsprocedure

Docent: Simon Holwerda


Module 5 (intervisie)

Online presentaties huiswerk en terugkoppeling 

In deze module:

 • Bespreken we de door de deelnemers uitgewerkte opdrachten o.b.v. module 1 en module 2 (opstellen contracteringsstrategie en tenderstrategie a.d.h.v. casus)
 • Bespreken we door deelnemers ingebrachte casuïstiek

Docent: Jeroen Mathyssen


Module 6

Systeemgerichte contractbeheersing en kwaliteitsborging

In deze module leer je:

 • Waaruit een contractbeheersplan bestaat
 • Hoe een contractbeheersteam (OG) en een projectteam (ON) is ingericht
 • De rol van risicomanagement en een toetsplan in de contractbeheersingsfase
 • Welke aspecten de samenwerking in de praktijk kunnen beïnvloeden
 • Op welke wijze een opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen bijsturen als de samenwerking niet goed verloopt

Docenten: Jeroen Mathyssen Simon Holwerda

Deze opleiding is bestemd voor:

• Beleidsadviseurs
• Inkoop- en contractadviseurs
• Managers IPM-team
• Projectleiders
• Toezichthouders
• Risicomanagers
• Toetscoördinatoren

• Tenderleiders
• Afdelingshoofden realisatie/
werken
• Hoofduitvoerders
• Ontwerpleider
• Functionereel specificeerders
• Adviseurs proceseisen

Intakevereisten

 • HBO werk- en denknivau;
 • Werkzaam in projecten in GWW-sector;
 • Minimaal werkzaam geweest in één UAV-gc-project in de voorbereiding, aanbesteding- of realisatiefase.
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Vastgoed & Infra

Onze privacy-policy