Opleiding Integrale Projectbeheersing binnen de bouw & infra

Borg de kwaliteit en beheers de kosten en risico's van jouw project!

 • Maak kennis met de omgeving en de belangrijkste disciplines van projectbeheersing
 • Wordt een goede gesprekspartner voor zowel projectbeheersers als projectondersteuners
 • Weet wat collega IPM teamleden of het lijnmanagement nodig hebben om een project succesvol te kunnen beheersen

Ook interessant: opleiding Succesvol Projectmanagement bij Bouwprojecten

Integrale projectbeheersing binnen de bouw & infra

Diverse overheden in Nederland moeten de komende decennia veel assets renoveren of vervangen. Samen met de benodigde nieuwbouw leidt dit tot een enorme opgave in infrastructurele- en bouwprojecten. Hetzelfde geldt voor het Nederlandse woningbestand; de komende tientallen jaren moeten bestaande woningen energieneutraal worden gemaakt. Een grote uitdaging voor de beheersing van kosten, borging van de kwaliteit en beheersing van risico’s. Het is belangrijk dat projecten binnen budget, op tijd en volgens de afgesproken kwaliteitsnormen worden gerealiseerd. Veel opdrachtgevers in de bouw- en infrastructuur werken volgens Integraal Projectmanagement (IPM); projectbeheersing is daarin één van de vijf kerndisciplines.

Na het volgen van deze opleiding:

 • Ben je een goede gesprekspartner voor zowel specialistische projectbeheersers als meer algemene ondersteuners
 • Kun je actief bijdragen aan het geven van richting en sturen van jouw project
 • Weet je wat het projectmanagement nodig heeft om een het project succesvol te kunnen managen
 • Heb je de tools om beter in control te zijn

 Wil je meer informatie en het volledige programma inzien? Download de brochure (pdf)


Module 1

Wat is projectbeheersing? Waarom is het nodig? Wat is het voordeel van projectbeheersing in een project? En hoe beleg je projectbeheersing? Op deze vragen wordt een antwoord gegeven op deze eerste dag. We nemen het totale programma door. We gaan in op de rol van projectbeheersing binnen projectmatig werken. We bespreken het IPM model, en de samenwerking tussen de verschillende rolhouders. Ook maken we een link met andere
organisatiemodellen.

Vandaag wordt ook al een start gemaakt met het onderdeel planningsmanagement. We gaan in op het structureren, het begrip WorkBreakDownstructure komt aan bod en we leren waarom het zo belangrijk is om planning te integreren in projecten. Zowel aan de opdrachtgevende kant als de opdrachtnemende kant.

Wat leer je:

 • Inleiding projectbeheersing
 • Achtergrond en noodzaak
 • Visie op projectbeheersing
 • Taken en rollen projectbeheerser
 • Inleiding integraal projectmanagement / IPM model
 • Projectmatig werken en de relatie met de beheersaspecten
 • Inleiding Planning (opmaat naar dag 2)

Paula Bruyn


Module 2

Maak je op voor een dag plannen. Nee, dat is niet het ‘trekken van balken’, of het maken van rijtjes activiteiten. Wat is goed planningsmanagement, hoe maak je zelf een planning? Hoe toets je een planning en aan welke eisen zou die moeten kunnen voldoen? Baseline, starteinde relaties, netwerk, PPI…. Dit zijn termen die je na deze opleiding zelf kunt uitleggen.

Ieder project heeft in meer of mindere mate risico’s. Hier houdt je (on)bewust rekening mee. In deze module leer je risicogestuurd werken, door het implementeren van risicomanagement in projecten. Wat moet je daarvoor doen? En wat houdt risicomanagement eigenlijk in? In deze module leer je hoe je risicomanagement uitvoert binnen projecten en programma’s, zowel door toepassen van hard en soft skills.

Naast risico’s worden ook vaak kansen benoemd. Bewust met kansen omgaan zorgt voor optimale benutting van deze kansen! Kleine moeite, groot effect.

Wat leer je: 

 • Planningsmanagement
 • Risicomanagement + Risicobeheersing
 • Kansenmanagement
 • Zachte kant van risico mangement / samenwerken

Paula Bruyn & Paul Spruyt


Module 3

Kwaliteit… het lijkt zo simpel. Je zorgt toch immers altijd dat wat je levert, voldoet aan de gewenste en vereiste kwaliteit? Maar kwaliteitsmanagement gaat over veel meer. Want hoe borg je kwaliteit? Waar leg je dit vast? Hoe toets je dit, en waaraan toets je dit. Kwaliteitsmanagement gaat over de kwaliteit die je zelf moet leveren en over de eisen die je stelt aan een opdrachtnemer.

Projecten voer je uit met mensen. Maar hoeveel tijd hebben deze mensen nodig. Zowel nu als in de toekomst. En hoe kun je hier handig in anticiperen? Vooral bij grote projecten is het belangrijk om de capaciteit vooraf in te schatten, bij te werken en te monitoren. Hoe je dat doet? Dat leer je in module 3.

Wat leer je:

 • kwaliteitsmanagement
 • Capaciteitsmanagement

Paula Bruyn


Module 4

De beheersingsdriehoek is niet compleet zonder financieel management. Zonder financiën geen project. In deze module wordt je in vogelvlucht meegenomen door de wereld van de financiën. Wat doe je als projectcontroller, welke relaties heeft dit takenpakket met andere aspecten binnen projectbeheersing, hoe ga je om met rapportages en verantwoording? Hoe zorg je voor een goede kostenraming, en wat doe je als de (financiële) situatie veranderd. En wat kan jou rol als projectcontroller zijn binnen een projectteam? Al deze zaken worden op dag 4 behandeld.

Wat leer je:

 • Financieel management
 • Kostenraming
 • Financieel administratie
 • Verantwoording en rapportages

Gerbrand Lub


Module 5

Het organiseren van projecten lijkt voor de hand liggend. Toch is het belangrijk om hier goed over na te denken. Waar leg je alles vast, hoe lopen de informatiestromen, welke systemen gebruik je. En welke processen moet je inzetten, welke processen leg je vast en wie ziet er op toe dat deze nageleefd worden. Organisatie- en informatiemanagement is daarom een belangrijk onderdeel van deze 6-daagse opleiding.

Wat leer je:

 • Organisatiemanagement
 • Informatiemanagement

Paula Bruyn


Module 6

Projecten staan vaak niet op zichzelf. Er zijn raakvlakken met andere projecten en er zijn raakvlakken binnen de verschillende onderdelen in het project zelf. Als projectbeheerser heb je een helikopterview op het geheel en kun je vanuit een integrale blik het projectmanagement adviseren. Ook adviezen over wat te doen met mogelijke wijzigingen in scope of afwijkingen horen hierbij.

Binnen het werkveld projectbeheersing voer je vooral veel gesprekken met teamleden. Om informatie op te halen, te adviseren en richting uit te zetten. Hoe werkt dat nu? Want iedereen heeft een projectbelang, maar ook een belang vanuit zijn of haar rol. Goed samenwerken is essentieel. Op deze dag gaan we hier mee oefenen. Zowel in communicatie, adviesvaardigheden en samenwerken.

Wat leer je:

 • Integraliteit en raakvlakmanagement
 • Scope- en afwijkingen beheer
 • Samenwerken in een team
 • Communicatie / adviesvaardigheden

Daniello Boshardt

Jouw Docenten

 • Paula Bruyn, Business Unit Manager Integrale Projectbeheersing, Balance
 • Paul Spruyt, Sleutelfunctionaris en Risicomanager, Balance
 • Gerbrand Lub, Manager Projectbeheersing, Balance
 • Daniello Boszhard, Business Manager, Learning & Development Manager, Balance

Algemene informatie opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Data en locatie

 • 2, 9, 23 november en 7 december 2021 // Aristo Meeting Plaza Utrecht
 • 16 en 30 november 2021 // Online modules

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357
3511 DT Utrecht

Routebeschrijving

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3599,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot een digitale leeromgeving.

 

Deze opleiding is bestemd voor:

 • (beginnend) Managers Projectbeheersing, projectbeheersers en projectleden die invulling (gaan) geven aan project beheering.
 • Alle rollen binnen het team projectbehersing: planner, risicomanager, controller, kwaliteits- en informatiemanager
 • Bedoeld voor de gehele keten van aannemers, ingenieursbureaus, opdrachtgevers en overheden in de bouw en infrastructuur.

 

Studiewijze

 • Blended leren: Je leerrendement is groot door een sterke combinatie van online én klassikaal leren.
 • Gericht op jouw praktijk: Je kent je vak, maar in de praktijk is het toch vaak anders. Je werkt met praktijkcases en -opdrachten
 • Leer van elkaar: Hoe gaan je medecursisten om met bepaalde situaties en dilemma’s? Laat anderen je inspireren
 • Certificaat van deelname: Hoe gaan je medecursisten om met bepaalde situaties en dilemma’s? Laat anderen je inspireren
 • HBO-niveau: Dit houdt in dat je zelfstandig werkt, proactief bent goed om kunt gaan met veranderingen en ideeën aandraagt

Vragen?

Voor vragen kun je direct contact opnemen met de opleidingsadviseur:
Mariska Korewijk
Tel: 040 - 2 972 751

Voor vragen over incompany kun je direct contact opnemen met:
Guusje Verhoeven
Tel: 040 - 2 974 980

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Integrale Projectbeheersing binnen de bouw & infra online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Integrale Projectbeheersing binnen de bouw & infra inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Integrale Projectbeheersing binnen de bouw & infra start op 2, 9, 16, 23, 30 november en 7 december 2021 in Aristo Meeting Plaza Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse opleiding
Prijs: €3599,- excl. btw
Datum: 2, 9, 16, 23, 30 november en 7 december 2021
Locatie: Aristo Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

Relevant aanbod

21 Sep

Opleiding Omgevingsmanager in de Bouw & Infra

Als omgevingsmanager ben je de spin in het web, maar de regels wijzigen, het speelveld verandert! Na het volgen van deze opleiding omgevingsmanager ben je volledig op de hoogte! Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)

Alle events