Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende groepen!

 • Leer radicaliserende (religieuze) groepen te signaleren 
 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op dit gebied
 • Welke juridische instrumenten u tot uw beschikking heeft
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uit te wisselen met uw veiligheidspartners
 • Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag in uw gemeente

4e editie!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente?

 

Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u:

 • Hoe u radicaliserende (religieuze) groepen signaleert die zich aan het zicht van de overheid onttrekken
 • Hoe u een strategie bepaalt voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme in uw gemeente
 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Welke juridische instrumenten u tot uw beschikking heeft voor de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners
 • Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag in uw gemeente

Bekijk het programma

 

Deze cursus geeft u:

 • Handvatten voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme in uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving
 • Een certificaat van deelname
 • Gratis toegang tot het congres Radicalisering & Terrorisme

Download brochure (pdf)

 

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de cursus. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de cursus met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt. 

 

Gratis toegang tot het Congres Radicalisering & Terrorisme bij deelname cursus 

Alle deelnemers aan deze cursus krijgen gratis toegang tot het Congres Radicalisering en terrorisme. Neem voor meer informatie contact op met onze congresadviseur Tonnie van Zanten of bel 040-2972780.

Ook interessant voor u:

Cursus informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. Met de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe u informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt.

Meer informatie: www.sbo.nl/veiligheidsketen

 

 

Cursus Wet-en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. Tijdens deze cursus leert u in 6 dagen 13 wetten toepassen op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid.

Meer informatie: www.sbo.nl/openbareorde

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en justitiepartners samenwerken. De opleiding ketenregisseur risicojeugd leidt u in 8 dagen op tot regisseur in uw gemeente.

Meer informatie: www.sbo.nl/ketenregisseur


 

 

Programma van de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

 

Module 1

Radicalisering en terrorisme

 

Introductie en kennismaking

Amos Gomes de Mesquita, adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld en hoofddocent op de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Voedingsbodem voor radicalisering

 • Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Hoe kan de weerbaarheid van burgers worden vergroot om radicalisering te voorkomen?

 Engin Baydar, ervaringsdeskundige, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie

 

Het leven van een radicaal

 • Hoe komt u in een radicale (ideologische) omgeving terecht?
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van radicalisering?
 • Hoe ziet het leven van een radicaal eruit?
 • Op welke manier verloopt het proces van deradicalisering?

Jason Walters, ervaringsdeskundige en voormalig lid van de Hofstadgroep

 

Wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme

 • Wat zijn de speerpunten van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Wat is de belangrijkste (nieuwe) wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht) heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe treedt u op tegen radicalisering en terrorisme in uw gemeente?
 • Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om radicale (ideologische) groeperingen in uw gemeente aan te pakken?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden.


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure


Module 2

Gemeenten en de aanpak van radicalisering en terrorisme

 

Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

 • Waarom is het van het grootste belang dat uw gemeente radicalisering en terrorisme een halt toe roept?
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme in uw gemeente?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen radicalisering en terrorisme?
 • Hoe kunt u radicale (religieuze) bewegingen ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente? En hoe kunt u gevestigde radicale (religieuze) bewegingen die zich schuldig maken aan misstanden (opruien, ronselen) weren?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe stelt u prioriteiten en voert u regie op de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme?

Chakib Lamnadi, procesmanager preventie radicalisering en polarisatie

Samenwerken in een veiligheidsnetwerk aan de aanpak van radicalisering en terrorisme

 • Wat verwacht u van een veiligheidsnetwerk?
 • Hoe zet u een veiligheidsnetwerk op?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren?

Debbie Bruijn, voormalig regiocoördinator Actieprogramma problematische jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd
Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag, docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool.

Het Veiligheidshuis en de aanpak van radicalisering

 • Wat kan het Veiligheidshuis betekenen voor uw gemeente bij de aanpak van radicalisering?
 • Hoe werkt u met justitiepartners en zorginstellingen samen onder één dak aan de aanpak van radicalisering?
 • Het ontwikkelen van een integrale persoonsgerichte aanpak van leden van een radicale (religieuze) beweging: wie doet wat?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van leden van een radicale (religieuze) beweging: hoe gaat dit in de praktijk?

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van radicale (religieuze) bewegingen.


Module 3

Signalering, preventie, opvang en hulpverlening

Dwingende groepsculturen

 • Wat zijn dwingende groepsculturen?
 • Welke dwingende groepsculturen zijn er te onderscheiden?
 • Wat is de aantrekkingskracht van dwingende groepen?
 • Hoe komt iemand in een groep terecht? En welke rekruteringstactieken worden door deze groepen toegepast?
 • Wat is de invloed van een groep op het gedrag van een slachtoffer?

Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Inzicht in dwingende groepsculturen, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte.

Gevaren van dwingende groepsculturen

 • Hoe ontstaan radicaliserende (religieuze) groepen?
 • Wat zijn de kenmerken van radicaliserende (religieuze) groepen?
 • Op welke manier communiceren radicale (religieuze) netwerken online?
 • Hoe binden groepen hun leden? En wat gebeurt er achter gesloten deuren?
 • Welke schade berokkenen dwingende groepen aan slachtoffers en hun omgeving?
 • Welke vormen van misbruik zijn er te onderscheiden?
 • Waarom blijven slachtoffers lid van een dwingende groep?

Massoud Djabani, trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding en voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie.

Opvang en hulpverlening

 • Welke opvang en hulpverlening is er (direct) nodig voor uittreders van dwingende groepen?
 • (Hoe) kunt u slachtoffers begeleiden op hun weg uit de groep?
 • Wat zijn veel voorkomende problemen van uittreders?

Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte. 

De omgeving en preventie van radicalisering

 • Hoe bouwt u een samenwerkingsrelatie op met een gezin en de omgeving van een jongere die (mogelijk) aan het radicaliseren is?
 • Welke positie neemt het gezin en de omgeving van de jongere in ten opzichte van het probleem en de mogelijke oplossing?
 • In hoeverre is het gezin en de omgeving van de jongere in staat en bereid om een verandering in de situatie te bewerkstelligen?
 • Hoe vindt u aansluiting op de eigen mogelijkheden van het gezin en de omgeving van de jongere om tot een oplossing te komen?

Mischa Lemaire, jeugd en jongerenwerker en bestuurslid van het Netwerk Amsterdamse Helden met rolmodellen voor jongeren


Module 4

Informatie uitwisseling

Effectief duiden van radicalisering

 • Wat zijn de vijf perspectieven van radicalisering?
 • Is het nodig dat u kennis moet hebben van alle vijf de perspectieven?
 • Wat is de meerwaarde van deze perspectieven om in gesprek te gaan met ‘geradicaliseerden'?
 • Wat heeft u nodig om uw duiding resultaatgericht te maken?

Osman Çatik, adviseur veiligheid bij Derwish Advisory, radicaliseringsexpert met gerichte expertise op het duiden van ‘geradicaliseerden', human intelligence en cultuursensitief handelen

 

Informatiepositie van de gemeente

 • Hoe komt u tot een goede informatiepositie?
 • Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw partners om radicalisering en terrorisme te bestrijden?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van radicale (ideologische) groeperingen?
 • Hoe krijgt u zicht op radicale (ideologische) groeperingen in uw gemeente?
 • Waarom is het uitwisselen van informatie van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking tussen partners in een netwerk?
 • Op welke manier wisselt u informatie uit over radicale (ideologische) groeperingen?
 • Hoe zet uw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om de oorzaken van radicalisering en terrorisme effectief aan te pakken?

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, begeleidt organisaties bij het succesvol samenwerken in informatiesystemen en complexe omgevingen
Luc Hoogstraten, adviseur veiligheid bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheidsbeleid bij de gemeenten Montfoort en IJsselstein

 

Informatie uitwisseling en de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

 • Welke informatie heeft u nodig over radicale (ideologische) groeperingen?
 • En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke partners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijgt u deze informatie van uw veiligheidspartners?
 • Wat schrijven de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 • (WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over informatie-uitwisseling?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw veiligheidspartners en andere gemeenten?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie? En hoe zorgt u ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en opgeborgen?
 • Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld? En met wie?

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence


Module 5

Terrorisme gevolgbestrijding

 

Veerkrachtig crisisbeheersing bij terreur dreiging

 • Met welke dreigingen kan uw gemeente te maken krijgen?
 • Waarop dient uw gemeente zich voor te bereiden?
 • Op welke manier bereidt u uw gemeente voor op een reëel denkbare dreiging? Hoe waarborgt u de vitale belangen (territoriale veiligheid, fysieke veiligheid, economische veiligheid, ecologische veiligheid en sociaalpolitieke stabiliteit) van uw gemeente?
 • Wat wordt er van u verwacht als bestuurder als zich een terroristische aanslag voordoet?
 • Hoe komt u tot een veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur?
 • Op welke manier kunt u negatieve maatschappelijke effecten (welbevinden, mobiliteit, sociaal klimaat, economie, criminaliteit, verhouding burger versus bestuur, veiligheidsbeleid en vrijheden) na een terroristische aanslag beperken?

Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crises en rampen

 

Het functioneren van uw gemeente en de bescherming van vitale infrastructuur

 • Welke vitale sectoren (chemische en nucleaire industrie, drinkwatervoorziening, energiesector, financiële sector, telecommunicatie, transport, gezondheidszorg, voedselketen) zijn van essentieel belang voor het functioneren van uw gemeente?
 • Op welke manier kunt u de vitale infrastructuur in uw gemeente zekerstellen? En hoe voorkomt u een domino effect waarbij gelijktijdig meerdere delen van de vitale infrastructuur worden getroffen? Hoe kan bij verstoring van deze vitale infrastructuren ernstige maatschappelijke ontwrichting en economische of ecologische schade worden voorkomen?
 • Welke voorbereidingen kunnen worden getroffen zodat vitale infrastructuren onder alle denkbare omstandigheden blijven functioneren?

Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij de bescherming van vitale infrastructuur

 

Bescherming tegen een terroristische aanslag

 • Hoe kunt u uw gemeente behoeden voor een (mogelijke) terroristische aanslag?
 • Op welke manier kunt u de schade beperken als er zich toch een terroristische aanslag in uw gemeente voordoet?
 • Welke locaties en gebouwen in uw gemeente zijn mogelijke doelen voor een terroristische aanslag?
 • Hoe beschermt u deze locaties en gebouwen tegen een mogelijke terroristische aanslag?

Peter Adriaens, beleidsmedewerker Bewaken & Beveiligen bij het Openbaar Ministerie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, schreef het boek ‘Het stelsel B&B geëvalueerd' over het stelsel bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten op decentraal niveau

Uw docenten:

 

Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crises en rampen

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, begeleidt organisaties bij het succesvol samenwerken in informatiesystemen en complexe omgevingen

Luc Hoogstraten, adviseur veiligheid bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheidsbeleid bij de gemeenten Montfoort en IJsselstein

Osman Çatik, adviseur veiligheid bij Derwish Advisory, radicaliseringsexpert met gerichte expertise op het duiden van ‘geradicaliseerden', human intelligence en cultuursensitief handelen

Jason Walters, ervaringsdeskundige en voormalig lid van de Hofstadgroep

Engin Baydar, ervaringsdeskundige, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie

Amos Gomes de Mesquita, adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld en hoofddocent op de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme.

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid.

Debbie Bruijn, voormalig regiocoördinator Actieprogramma problematische jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd.

Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag, docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool.

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, reclassering en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van geradicaliseerde jihadistische individuen.

Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Inzicht in dwingende groepsculturen, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte.

Massoud Djabani, trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding en voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie.

Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte.

Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij de bescherming van vitale infrastructuur.

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence.

Peter Adriaens, beleidsmedewerker Bewaken & Beveiligen bij het Openbaar Ministerie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, schreef het boek ‘Het stelsel B&B geëvalueerd’ over het stelsel bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten op decentraal niveau

Chakib Lamnadi, procesmanager preventie radicalisering en polarisatie

Algemene informatie over de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

 

Data en locatie

 • 7, 14 februari, 7, 14 en 21 maart 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Deze cursus is bestemd voor:

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor: regisseurs, procesmanagers, coördinatoren, beleidsmakers, medewerkers, teamleiders, (programma) managers en adviseurs bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Inlichtingendiensten
 • Koninklijke Marechaussee
 • Vitale infrastructuur
 • Vervoersbedrijven
 • Havens
 • Vliegvelden
 • Treinstations
 • Vervoerders
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, toegang tot de online leeromgeving en gratis toegang tot het congres Radicalisering & Terrorisme.

 

Tijdschema cursus

08.30 - Ontvangst met koffie en thee
09.00 - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
17.00 - Afsluiting van de module

 

Gratis toegang tot congres radicalisering en terrorisme

Alle deelnemers aan de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme krijgen gratis toegang tot het congres Radicalisering & Terrorisme dat op 12 en 13 december 2017 bij The Hague Security Delta Campus plaatsvindt. Bekijk de website van het Congres Radicalisering & Terrorisme voor meer informatie over het programma en de sprekers.

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme start op 7, 14 februari, 7, 14 en 21 maart 2019 in La Vie Utrecht!

Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 7, 14 februari, 7, 14 en 21 maart 2019
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Ben jij onze STAR?

Dan kan je sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met: