Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende groepen!

 • Leer radicaliserende (religieuze) groepen te signaleren 
 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op dit gebied
 • Welke juridische instrumenten u tot uw beschikking heeft
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uit te wisselen met uw veiligheidspartners
 • Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag in uw gemeente

3e editie!

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente?

 

Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u:

 • Hoe u radicaliserende (religieuze) groepen signaleert die zich aan het zicht van de overheid onttrekken
 • Hoe u een strategie bepaalt voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme in uw gemeente
 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Welke juridische instrumenten u tot uw beschikking heeft voor de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners
 • Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag in uw gemeente

Bekijk het programma

 

Deze cursus geeft u:

 • Handvatten voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme in uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving
 • Een certificaat van deelname
 • Gratis toegang tot het congres Radicalisering & Terrorisme

Download brochure (pdf)

 

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de cursus. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de cursus met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt. 

 

Gratis toegang tot het Congres Radicalisering & Terrorisme bij deelname cursus 

Alle deelnemers aan deze cursus krijgen gratis toegang tot het Congres Radicalisering en terrorisme. Neem voor meer informatie contact op met onze congresadviseur Tonnie van Zanten of bel 040-2972780.

Ook interessant voor u:

Cursus informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. Met de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe u informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt.

Meer informatie: www.sbo.nl/veiligheidsketen

 

 

Cursus Wet-en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. Tijdens deze cursus leert u in 6 dagen 13 wetten toepassen op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid.

Meer informatie: www.sbo.nl/openbareorde

Opleiding ketenregisseur risicojeugd

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en justitiepartners samenwerken. De opleiding ketenregisseur risicojeugd leidt u in 8 dagen op tot regisseur in uw gemeente.

Meer informatie: www.sbo.nl/ketenregisseur


 

 

Programma van de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

 

Module 1

Terrorisme en contra-terrorisme

 

Introductie en kennismaking

Menno Klopper, adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld en hoofddocent op de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Terrorisme in Nederland

 • Wat kan worden verstaan onder terrorisme?
 • Welke vormen van terrorisme (conventionele, nucleaire, biologische en chemische wapens, cyberaanval) zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van terrorisme voor uw gemeente?

 

Wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme

 • Wat is de belangrijkste (nieuwe) wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht) heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe treedt u op tegen radicalisering en terrorisme in uw gemeente?
 • Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om radicale (religieuze) bewegingen in uw gemeente aan te pakken?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid.


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure


Module 2

Gemeenten en de aanpak van radicalisering en terrorisme

 

Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

 • Waarom is het van het grootste belang dat uw gemeente radicalisering en terrorisme een halt toe roept?
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme in uw gemeente?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen radicalisering en terrorisme?
 • Hoe kunt u radicale (religieuze) bewegingen ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente? En hoe kunt u gevestigde radicale (religieuze) bewegingen die zich schuldig maken aan misstanden (opruien, ronselen) weren?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe stelt u prioriteiten en voert u regie op de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme?

Chakib Lamnadi, procesmanager preventie radicalisering en polarisatie bij de gemeente Schiedam

Samenwerken in een veiligheidsnetwerk aan de aanpak van radicalisering en terrorisme

 • Wat verwacht u van een veiligheidsnetwerk?
 • Hoe zet u een veiligheidsnetwerk op?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren?

Debbie Bruijn, voormalig regiocoördinator Actieprogramma problematische jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd
Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag, docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool.

Het Veiligheidshuis en de aanpak van radicalisering

 • Wat kan het Veiligheidshuis betekenen voor uw gemeente bij de aanpak van radicalisering?
 • Hoe werkt u met justitiepartners en zorginstellingen samen onder één dak aan de aanpak van radicalisering?
 • Het ontwikkelen van een integrale persoonsgerichte aanpak van leden van een radicale (religieuze) beweging: wie doet wat?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van leden van een radicale (religieuze) beweging: hoe gaat dit in de praktijk?

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van radicale (religieuze) bewegingen.


Module 3

Signalering, preventie, opvang en hulpverlening

Dwingende groepsculturen

 • Wat zijn dwingende groepsculturen?
 • Welke dwingende groepsculturen zijn er te onderscheiden?
 • Wat is de aantrekkingskracht van dwingende groepen?
 • Hoe komt iemand in een groep terecht? En welke rekruteringstactieken worden door deze groepen toegepast?
 • Wat is de invloed van een groep op het gedrag van een slachtoffer?

Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Inzicht in dwingende groepsculturen, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte.

Gevaren van dwingende groepsculturen

 • Hoe ontstaan radicaliserende (religieuze) groepen?
 • Wat zijn de kenmerken van radicaliserende (religieuze) groepen?
 • Op welke manier communiceren radicale (religieuze) netwerken online?
 • Hoe binden groepen hun leden? En wat gebeurt er achter gesloten deuren?
 • Welke schade berokkenen dwingende groepen aan slachtoffers en hun omgeving?
 • Welke vormen van misbruik zijn er te onderscheiden?
 • Waarom blijven slachtoffers lid van een dwingende groep?

Massoud Djabani, trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding en voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie.

Signalering en preventie

 • Hoe herkent u dwingende groepsculturen?
 • Wat is het profiel van de volgers?
 • Wat zijn de psyché en motivatie van de leiders van een dwingende groep?
 • Welke rol kunnen voorlichting en preventie spelen om slachtofferschap van dwingende groepsculturen te voorkomen?

Opvang en hulpverlening

 • Welke opvang en hulpverlening is er (direct) nodig voor uittreders van dwingende groepen?
 • (Hoe) kunt u slachtoffers begeleiden op hun weg uit de groep?
 • Wat zijn veel voorkomende problemen van uittreders?

Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte. 

De omgeving en preventie van radicalisering

 • Hoe bouwt u een samenwerkingsrelatie op met een gezin en de omgeving van een jongere die (mogelijk) aan het radicaliseren is?
 • Welke positie neemt het gezin en de omgeving van de jongere in ten opzichte van het probleem en de mogelijke oplossing?
 • In hoeverre is het gezin en de omgeving van de jongere in staat en bereid om een verandering in de situatie te bewerkstelligen?
 • Hoe vindt u aansluiting op de eigen mogelijkheden van het gezin en de omgeving van de jongere om tot een oplossing te komen?

Marjan Möhle, adviseur bij JSO, een toonaangevend kennisinstituut op het terrein van jeugd, veiligheid en leefbaarheid, ondersteunt, begeleidt en adviseert professionals bij preventie van radicalisering


Module 4

Het voorkomen en beheersen van een crisissituatie

 

Veerkrachtige crisisbeheersing

 • Waarom moet uw gemeente zich voorbereiden op dreigingen van buitenaf?
 • Met welke dreigingen kan uw gemeente te maken krijgen?
 • Waarop dient uw gemeente zich voor te bereiden?
 • Op welke manier bereidt u uw gemeente voor op een reëel denkbare dreiging?
 • Hoe waarborgt u de vitale belangen (territoriale veiligheid, fysieke veiligheid, economische veiligheid, ecologische veiligheid en sociaalpolitieke stabiliteit) van uw gemeente?

Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crises en rampen

Het functioneren van uw gemeente en de bescherming van vitale infrastructuur

 • Welke vitale sectoren (chemische en nucleaire industrie, drinkwatervoorziening, energiesector, financiële sector, telecommunicatie, transport, gezondheidszorg, voedselketen) zijn van essentieel belang voor het functioneren van uw gemeente?
 • Op welke manier kunt u de vitale infrastructuur in uw gemeente zekerstellen? En hoe voorkomt u een domino effect waarbij gelijktijdig meerdere delen van de vitale infrastructuur worden getroffen?
 • Hoe kan bij verstoring van deze vitale infrastructuren ernstige maatschappelijke ontwrichting en economische of ecologische schade worden voorkomen?
 • Welke voorbereidingen kunnen worden getroffen zodat vitale infrastructuren onder alle denkbare omstandigheden blijven functioneren?
 • Wat is het gezamenlijk belang van de overheid en bedrijven die actief zijn in vitale sectoren?
 • Op welke manier kan publiek-private samenwerking bijdragen aan de bescherming van de vitale infrastructuur?

Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij de bescherming van vitale infrastructuur

Bescherming tegen een terroristische aanslag

 • Hoe kunt u uw gemeente behoeden voor een (mogelijke) terroristische aanslag?
 • Op welke manier kunt u de schade beperken als er zich toch een terroristische aanslag in uw gemeente voordoet?
 • Welke locaties en gebouwen in uw gemeente zijn mogelijke doelen voor een terroristische aanslag?
 • Hoe beschermt u deze locaties en gebouwen tegen een mogelijke terroristische aanslag?

Peter Adriaens, beleidsmedewerker Bewaken & Beveiligen bij het Openbaar Ministerie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, schreef het boek ‘Het stelsel B&B geëvalueerd’ over het stelsel bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten op decentraal niveau


Module 5

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voert u overleg op bestuurlijk-ambtelijk niveau?

Agnes van den Andel, adviseur bij DSP groep, adviseert gemeenten bij de lokale aanpak van radicalisering

Informatie uitwisseling en de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

 • Hoe versterkt u de informatiepositie van uw gemeente om samen met uw veiligheidspartners radicale (religieuze) bewegingen te bestrijden?
 • Hoe krijgt u deze informatie van uw veiligheidspartners?
 • Wat schrijven de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over informatie-uitwisseling?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw veiligheidspartners en andere gemeenten?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie? En hoe zorgt u ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en opgeborgen?
 • Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld?

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de
veiligheidsketen, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence.

Uw docenten:

 

Menno Klopper, adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld en hoofddocent op de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme en de cursus Big Data in het veiligheidsdomein.

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid.

Debbie Bruijn, voormalig regiocoördinator Actieprogramma problematische jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd.

Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag, docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool.

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, reclassering en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van geradicaliseerde jihadistische individuen.

Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Inzicht in dwingende groepsculturen, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte. Lees het blog

Massoud Djabani, trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding en voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie.

Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte. 

Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie, docent op de cursus Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, en auteur van het boek ‘van rampen leren' en het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises'.

Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij de bescherming van vitale infrastructuur.

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence. 

Marjan Möhle, adviseur bij JSO, een toonaangevend kennisinstituut op het terrein van jeugd, veiligheid en leefbaarheid, ondersteunt, begeleidt en adviseert professionals bij preventie van radicalisering

Peter Adriaens, beleidsmedewerker Bewaken & Beveiligen bij het Openbaar Ministerie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, schreef het boek ‘Het stelsel B&B geëvalueerd’ over het stelsel bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten op decentraal niveau

Agnes van den Andel, adviseur bij DSP groep, adviseert gemeenten bij de lokale aanpak van radicalisering

Chakib Lamnadi, procesmanager preventie radicalisering en polarisatie bij de gemeente Schiedam

Algemene informatie over de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

 

Data en locatie

 • 8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018

 

Regardz La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht

Routebeschrijving

 

Deze cursus is bestemd voor:

Regisseurs, procesmanagers, coördinatoren, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers en adviseurs bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Bijzondere opsporingsdiensten

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, toegang tot de online leeromgeving en gratis toegang tot het congres Radicalisering & Terrorisme.

 

Tijdschema cursus

08.30 - Ontvangst met koffie en thee
09.00 - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
17.00 - Afsluiting van de module

 

Gratis toegang tot congres radicalisering en terrorisme

Alle deelnemers aan de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme krijgen gratis toegang tot het congres Radicalisering & Terrorisme dat op 12 en 13 december 2017 bij The Hague Security Delta Campus plaatsvindt. Bekijk de website van het Congres Radicalisering & Terrorisme voor meer informatie over het programma en de sprekers.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme start op 8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018 in Regardz La Vie Utrecht!

Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018
Locatie: Regardz La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met:

Bureau lokale zakenCentrum voor openbare orde en veiligheidNational Security Advisory CentreUniversiteit Leiden Marktplaats OverheidDSO-Groep JSOradarsdrwe aware

Relevant aanbod

10 Jan

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Hoe voorkomt u dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente? Leer in 8 dagen alles over de bestuurlijk aanpak van ondermijning Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
16 Jan

Cursus Crowd management in de praktijk

Waarborg de veiligheid in uw gebouw of op uw evenement en voorkom fatale ongelukken! Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
30 Jan

Congres Personen met verward gedrag

Organiseer de opvang en hulpverlening aan verwarde personen en voorkomen onveiligheid en overlast in uw gemeente door verwarde personen. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:The Hague Security Delta Campus
6 Mrt

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

Voorkom dreigende verstoringen en handhaaf de openbare orde in uw gemeente! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
13 Mrt

Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks telt Nederland tussen de 160.000 en 200.000 slachtoffers en 100.000 daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voorkom huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)

Alle events