Congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding

Congres | 16 mei 2017 | Evenementenhal Gorinchem
Excursies | 18 mei 2017

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.

Anticipeer op gevaarlijke situaties en fatale incidenten!

 

Nederland werd de afgelopen jaren opgeschrikt door een reeks tragische incidenten, zoals het schietdrama in Alphen aan den Rijn, de brand in Moerdijk, de Facebookrellen in Haren en het Monstertruckincident in Haaksbergen. Een crisis of ramp komt niet alleen voor in grote gemeenten met veel risicovolle industrie en grootstedelijke problematiek, maar kan zich ook voordoen in een kleine of middelgrote gemeenten.

Download congresbrochure


Onderwerpen van het congres:

 • Op welke manier kunt u zich voorbereiden op een mogelijke crisis of ramp in uw regio?
 • Hoe kunt u samenwerken met publieke en private partners aan crisisbeheersing en rampenbestrijding?
 • Wat kunt u leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland over innovatieve oplossingen op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding?
 • Hoe herkent u een een dreigende crisis of ramp?
 • Wat moet u wel of vooral niet doen ten tijde van een crisis of ramp?

U hoort het op het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding!

Bekijk het programma


Sprekers zijn o.a.:


Marnix Eysink Smeets

lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland

Jan Mans

voormalig burgemeester van de gemeente Enschede ten tijde van de vuurwerkramp

Menno van Duin

lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding?
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

Tonnie van Zanten


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


Volg ons ook op:

 

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding
16 mei 2017

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
09.30 uur - Ontvangst van het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding

10.15 uur - Opening van het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding

Klaas Wilting, dagvoorzitter van het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en voormalig hoofd voorlichting en woordvoerder van de korpsleiding van de politie

 

10.30 uur - Risico’s op crises en rampen
 • Waarom is het van het grootste belang dat u uw crisisbeheersing en rampenbestrijding op orde heeft?
 • Met welke crises en rampen kunt u te maken krijgen?
 • Welke veiligheidsmaatregelen treft u om de kans op deze mogelijke crises en rampen te reduceren en gevaarlijke situaties en fatale incidenten te voorkomen?
 • Welke veiligheidsrisico’s blijven er over nadat deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? En wat zijn geaccepteerde veiligheidsrisico’s?
 • Hoe anticipeert u op onvoorziene crises en rampen?

Steven de Smet, hoofdcommissaris bij de Politie Gent en strategisch adviseur veiligheid en (crisis)communicatie bij de Provincie Oost-Vlaanderen

 

11.00 uur - Veerkrachtige crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Wat komt er op u af bij een crisis of een ramp?
 • Hoe kunt u hierop anticiperen?
 • Wat gaat er vanzelf goed en wat niet?
 • Hoe pakt u de crisis of ramp aan?
 • Met welke mogelijkheden en beperkingen heeft u te maken? En hoe gaat u daarmee om?
 • Hoe neemt u in een kort tijdsbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een (dreigende) crisissituatie?

Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het gezamenlijke lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie, publiceerde het boek ‘Van rampen leren’ en het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises’ 

 

11.30 uur - Koffie- en theepauze

 

12.00 uur - De vuurwerkramp in Enschede
 • Hoe neemt u de juiste beslissingen tijdens een crisissituatie?
 • Wat doet u bij een overvloed of een tekort aan informatie en beperkte opties?
 • Hoe legt u na afloop van de crisissituatie verantwoording af over de genomen besluiten?

Jan Mans, voormalig burgemeester van de gemeente Enschede ten tijde van de vuurwerkramp en waarnemend burgemeester in de gemeente Moerdijk tijdens de nasleep van de brand bij Chemiepack Moerdijk

 

12.30 uur - Impact van een crisis of een ramp
 • Wat is de impact van een crisis of ramp op de samenleving?
 • Op welke wijze informeert u burgers over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een crisis of ramp?
 • Wat betekent de nasleep van een crisis of ramp voor slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners?
 • Hoe kan bij een crisis of ramp maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving worden voorkomen?

Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland en voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties

 

13.00 uur - Lunchpauze

 

Interactieve sessies

Op het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

14.00 uur - Sessieronde 1
14.45 uur - Sessieronde 2
15.30 uur - Koffie- en theepauze
16.15 uur - Sessieronde 3

Bekijk alle sessies

1. Samenwerken in de Veiligheidsregio aan crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Hoe kan de ‘warme’ besluitvorming na een incident of ramp ondersteund worden?
 • Hoe voorkomt u dat diensten of stakeholders in elkaars vaarwater terecht komen?
 • Op welke manier kunt u tegenstrijdige belangen zichtbaar maken?
 • Hoe gaat scenario denken crisisstaven helpen om na te denken over de dag van morgen en volgende week?
Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crises en rampen
2. De rol van het Openbaar Ministerie in crisistijd
 • Wat zijn de rollen en taken van het OM in lokale en regionale crisisbeheersing?
 • Hoe gaat u om met tegengestelde belangen van het OM en die van andere partners?
 • Op welke manier kan het OM sneller en beter aansluiten bij crisisteams?
Peter Adriaens, docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid en beleidsadviseur crisismanagement bij het Openbaar Ministerie, richt zich op crisismanagement en het bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten
3. Burgernet en crises en rampen
 • Hoe kunt u via Burgernet burgers waarschuwen en handelingsperspectieven meegeven bij een crisis of een ramp?
 • Welke informatie over een crisis of een ramp wordt op welke wijze gedeeld met burgers?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden wordt Burgernet ingezet?
Gerard Mouwen, programmamanager Burgernet bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam, een netwerk van gemeente, politie en burgers
4. Risicoadvisering aan de burgemeester
 • Wat kan u doen om de informatiepositie van uw burgemeester te versterken?
 • Hoe kan u snel en praktisch uw burgemeester adviseren over de geïdentificeerde risico’s?
 • Op welke manier zorgt u dat de burgemeester en het college beslissingen nemen die belangrijk zijn voor de veiligheid in uw gemeente?
Marit Elders, project- en verandermanager Openbare Orde en Veiligheid en hoofddocent van de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
5. Opvang van slachtoffers bij een crisis of een ramp
 • Waarom is het calamiteitenhospitaal in het leven geroepen?
 • Wat kan het calamiteitenhospitaal betekenen bij de opvang van grote aantallen slachtoffers bij een crisis of een ramp?
 • Over welke voorzieningen beschikt het calamiteitenhospitaal?
Ingelise Nieuwenhuijse, kaptein bij Defensie en hoofd van het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht, een unieke voorziening voor de onmiddellijke opvang van grote aantallen slachtoffers bij uitzonderlijke situaties
6. Trainen van medewerkers in een crisisorganisatie
 • Hoe traint u uw medewerkers in een crisisorganisaties per rol, op competentie én in teamverband?
 • Op welke manier vergroot u de veerkracht en weerbaarheid van uw medewerkers?
Marc Lathouwers, Gezagvoerder en eigenaar Blauw Boven, training & consultancy
7. Zeeland Veilig: campagne die "van buiten naar binnen" werkt
 • Hoe voert u samen campagne voor een veiliger en zelfredzamer Zeeland?
 • Welke rol speelt online media in de aanpak en voorlichtingsactiviteiten? En wat is de meest effectieve werkwijze?
Corry Brand, adviseur risico- en crisiscommunicatie bij de Veiligheidsregio Zeeland, betrokken bij Zeeland Veilig, waar gemeenten, hulpdiensten en maatschappelijke organisaties de handen ineen hebben geslagen om sámen campagne te voeren voor een veiliger en zelfredzamer Zeeland
John Rozema, communicatiestrateeg/trainer bij HowAboutYou, ondersteunt overheden om het contact met inwoners te versterken via digitale innovatie
8. Burgernet en crises en rampen
 • Waarom moet u zich voorbereiden op een mogelijke crisis of ramp waarmee u te maken kunt krijgen?
 • Met welke dreigingen kunt u te maken krijgen?
 • Waarop dient u zich voor te bereiden?
 • Op welke manier bereidt u zich voor op een reëel denkbare dreiging?
Erik Backus MCDm, adviseur bij Crowd Professionals, hoofddocent van de cursus Crisismanagement in de praktijk en voormalig hoofd nationale operaties bij Defensie.
9. Bescherming van vitale infrastructuur tegen een mogelijke crisis of ramp
 • Welke vitale sectoren (chemische en nucleaire industrie, drinkwatervoorziening, energiesector, financiële sector, telecommunicatie, transport, gezondheidszorg, voedselketen) zijn van essentieel belang voor het functioneren van de samenleving?
 • Op welke manier kunt u de vitale infrastructuur zekerstellen? En hoe voorkomt u een domino effect waarbij gelijktijdig meerdere delen van de vitale infrastructuur worden getroffen?
 • Hoe kan bij verstoring van deze vitale infrastructuren ernstige maatschappelijke ontwrichting en economische of ecologische schade worden voorkomen?
 • Welke voorbereidingen kunnen worden getroffen zodat vitale infrastructuren onder alle denkbare omstandigheden blijven functioneren?
Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij de bescherming van vitale infrastructuur

 

17.00 uur - Afsluiting

 


Excursie 18 mei

Aansluitend aan het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding wordt een verdiepende excursie aangeboden.

Bekijk het excursieprogramma van 18 mei 2017

 

Marnix Eysink Smeets

Lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland

Jan Mans

Voormalig burgemeester van de gemeente Enschede ten tijde van de vuurwerkramp

Menno van Duin

Lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie

Steven de Smet

Hoofdcommissaris bij de Politie Gent en strategisch adviseur veiligheid en (crisis)communicatie bij de Provincie Oost-Vlaanderen


Klaas Wilting

Dagvoorzitter van het congres en voormalig hoofd voorlichting en woordvoerder van de korpsleiding van de politie

Marit Elders

Project- en verandermanager Openbare Orde en Veiligheid en hoofddocent van de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid


Data en locatie

Congres:
16 mei 2017

Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem

Routebeschrijving

Excursies:
17 en 18 mei 2017


Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Rijk
 • Provinciale overheden
 • Politie
 • Brandweer
 • GHOR
 • Openbaar Ministerie
 • Veiligheidsregio
 • Regionale
 • Omgevingsdiensten
 • BRZO bedrijven
 • Vitale infrastructuur
 • Chemische industrie
 • Vervoersbedrijven
 • Havens
 • Vliegvelden
 • Treinstations
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen
 • Evenementenorganisatoren
 • Ingenieursbureaus
 • Projectontwikkelaars
 • Adviesbureaus
 • Advocatenkantoren
 • Kennisinstellingen

Uw investering:

 Werkzaam in de publieke sector          Tot 18 mei 2017
Congres   499,-
Excursie 18 mei   499,-
Congres + Excursie 18 mei   899,-

 

 Werkzaam voor de publieke sector    Tot 18 mei 2017
Congres   799,-
Excursie 18 mei   799,-
Congres + Excursie 18 mei   1.499,-

Inschrijven


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding?
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

Tonnie van Zanten


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


Volg ons ook op:

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Excursies 18 mei 2017

 

Aansluitend aan het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding wordt een verdiepende excursie aangeboden.
Op 18 mei vindt de excursie Samenwerken aan crisisbeheersing en rampenbestrijding plaats. Onderstaand wordt het dagprogramma van de excursie weergegeven.

 

1. Excursie Samenwerken aan crisisbeheersing en rampenbestrijding

10.00 uur - Ontvangst met koffie en thee

 

10.30 uur - Start excursie en vertrek vanaf de Evenementenhal Gorinchem naar de Twente Safety Campus

 

12.30 uur - Lunch op de Twente Safety Campus

Twente Safety Campus
De Twente Safety Campus gelegen op het voormalige vliegveld Twente is de ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling van veiligheid. Brandweer, politie, GHOR) onderwijs en bedrijfsleven werken met partners als Tactus, Veilig Verkeer Nederland, TNO, RIVM aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Daarnaast komen crisis- en hulpdiensten uit verschillende Europese landen op de Twente Safety Campus trainen voor grootschalige rampen.

 

13.30 uur - Samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke veiligheidsvraagstukken
 • Wat is ‘Twente Safety & Security’? Wat zijn voorbeelden van  samenwerking?
 • Smart Base: een gezamenlijk innovatiecentrum voor innovatie in de humanitaire sector: wat kunt u van elkaar leren?

Irna van der Molen, Liaison van de Universiteit Twente bij Twente Safety & Security, een van de drie veiligheidsclusters in Nederland waar overheid, wetenschap en bedrijfsleven  samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke veiligheidsvraagstukken

 

14.00 uur - Rondleiding op de Twente Safety Campus
 • Welke activiteiten vinden er plaats op de Twente Safety Campus?
 • Over welke voorzieningen beschikt de Twente Safety Campus?

 

15.00 uur - Drones en crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Hoe kan met de inzet van drones een mogelijke crisis of ramp worden voorkomen?
 • Op welke manier kunnen drones ondersteuning bieden bij het detecteren van (dreigende) crisissituaties?

 

15.30 uur - Vertrek vanaf de Twente Safety Campus naar de Evenementenhal in Gorinchem
 
17.30 uur - Afsluiting van de excursie


Partners

 

 

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding

Wij bieden u een platform op het congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden, een excursie begeleiden of aanwezig zijn met uw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen, een excursie te begeleiden of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Bas de Kroon
T: 06 - 83 38 68 64

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding start op 16, 17 en 18 mei 2017 in Evenementenhal Gorinchem!

Congres Crisisbeheersing & Rampenbestrijding

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode: