Congres Personen met verward gedrag


Congres 29 januari 2019
Cultuurkoepel Heiloo

 

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wens je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.

Onze privacy-policy

Personen met verward gedrag?

Organiseer de opvang en hulpverlening!

 

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving.

 

Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang.
Download brochure

Onderwerpen van het congres:

 

 • Hoe het leven van een persoon met verward gedrag eruit ziet
 • Op welke manier u samenwerkt met uw partners aan de aanpak van personen met verward gedrag
 • Hoe u personen met verward gedrag signaleert
 • Op welke manier u de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in uw gemeente
 • Wat u kunt leren van innovatieve aanpakken uit binnen- en buitenland
 • Op welke manier u ondersteuning biedt aan personen met verward gedrag

Bekijk het programma


Met o.a. deze sprekers voor u op het podium:


Danny Jacksteit

Ervaringsdeskundige bij GGZ Noord-Holland-Noord en ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma

Carl Steinmetz

Psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants

Jolanda van Boven

Jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk

Maureen de Boer

Manager bij het Veiligheidshuis Fryslân

Op zoek naar meer verdieping:

4-daagse opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving. Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang.

Hoe organiseert u samen met uw partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?

Bekijk de opleiding


 


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Personen met verward gedrag?
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Nicole Vonk

n.vonk@sbo.nl                    
040 - 2 972 740


Volg ons ook op:

 

Congres
Personen met verward gedrag

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer

 

09.30 uur - Opening congres Personen met verward gedrag

 

09.45 uur - Het leven van personen met verward gedrag
 • Hoe ziet het leven van een persoon met verward gedrag eruit?
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van verward gedrag?
 • Op welke manier is verward gedrag te herkennen en te behandelen?
 • Welke hulpverlening en (na)zorg heeft een persoon met verward gedrag nodig?
 • Hoe kan de weerbaarheid van een kwetsbaar persoon worden vergroot om verward gedrag te voorkomen?

Danny Jacksteit, ervaringsdeskundige bij GGZ Noord-Holland-Noord en ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma, een samenwerkingsproject van Mind NL, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

 

10.30 uur - Wet- en regelgeving rond de aanpak van personen met verward gedrag
 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Hoe treedt u op tegen personen met verward gedrag die onveilige situaties en overlast veroorzaken?
 • Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om personen met verward gedrag in uw gemeente aan te pakken?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Bestuursrechtelijk handhaven

 

11.15 uur - Koffie en theepauze op de beursvloer

 


Tip: download de brochure in pdf!


11.45 uur - Personen met verward gedrag met acute zorgnood
 • Welke rol kan de expertise van de GGZ in de frontlinie spelen bij de zorg voor personen met verward gedrag met acute zorgnood?
 • Hoe gaat u om met zorgwekkende zorgmijders?
 • Wat doet u als er geen duidelijke hulpvraag bekend is?

Jaap van Weeghel, hoogleraar Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen bij de Universiteit van Tilburg

 


12.15 uur - Opvang en hulpverlening aan personen met verward gedrag
 • Hoe organiseert u de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?
 • Op welke manier kunt u personen met verward gedrag passende zorg aanbieden?
 • Welke voorzieningen en begeleiding is nodig?

Willem Willemse, beleidsadviseur Zorg en Sociale Veiligheid en projectleider mensen met verward gedrag bij de gemeente Groningen
Maarten Wegman, accountmanager strategische accounts zorginkoop GGZ bij Menzis

 


13.00 uur - Lunchpauze op de beursvloer

Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer

Tijdens de lunchpauze van het congres Personen met verward gedrag kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in het zorg- en veiligheidsdomein ontmoet.

 


Tip: download de brochure in pdf!


Interactieve sessies

Op het congres Personen met verward gedrag worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

 

14.00 uur - Sessieronde 1
14.45 uur - Sessieronde 2
15.30 uur - Koffie en theepauze op de beursvloer
16.00 uur - Sessieronde 3
Bekijk alle sessies

1. Ondersteuning van personen met verward gedrag met hun deelname aan de samenleving
 • Op welke manier kunt u personen met verward gedrag helpen om richting te geven aan hun leven?
 • Hoe bouwt u een samenwerkingsrelatie op met een persoon met verward gedrag en zijn of haar omgeving?
 • In hoeverre is de persoon met verward gedrag in staat om de regie over zijn of haar leven te houden of terug te krijgen (met behulp van zijn of haar netwerk)?

Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur en trainer oplossingsgericht werken bij de stichting Vraagkracht


2. Het Veiligheidshuis en de aanpak van personen met verward gedrag
 • Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor uw gemeente bij de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Hoe werkt u met justitiepartners en zorginstellingen samen onder één dak aan de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Het ontwikkelen van een integrale persoonsgerichte aanpak van complexe meervoudige problematiek: wie doet wat?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van personen met verward gedrag: hoe gaat dit in de praktijk?

Maureen de Boer, manager bij het Veiligheidshuis Fryslân, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek


3. Zicht op (problematiek van) personen met verward gedrag
 • Hoe krijgt u zicht op personen met verward gedrag in uw gemeente?
 • Welke informatie heeft u nodig over personen met verward gedrag? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke partners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijgt u deze informatie?
 • Op welke manier wisselt u informatie uit over personen met verward gedrag?
 • Welke informatie mag u delen? En met wie?
 • Hoe voorkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk, docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling

Peter Gunst, zelfstandig adviseur en voormalig projectleider van de proeftuin privacy, ontwikkelde een nieuw juridisch kader voor samenwerkingsverbanden in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie


4. Van preventie tot aanpak van woonoverlast door personen met verward gedrag
 • Hoe richt u de aanpak van woonoverlast in?
 • Welke praktische aandachtspunten zijn er als het gaat over personen met verward gedrag?
 • Wat kunt u doen voor omwonenden?
 • Hoe kunt u vroegsignalering en preventie inrichten?

Riet van Loon, projectleider woonoverlast en initiatiefnemer van het Landelijk Platform Woonoverlast, dat kennisuitwisseling organiseert en gemeenten ondersteunt bij de praktische inrichting van een effectieve aanpak van woonoverlast waarbij woningcorporaties, politie en zorg een cruciale rol spelen


5. Hulpverlening in de sociale omgeving
 • Welke positie neemt de persoon met verward gedrag en zijn of haar omgeving in ten opzichte van de problematiek en de mogelijke oplossing?
 • Op welke manier werkt u aan een oplossing in plaats van te blijven hangen in het zoeken van oorzaken?
 • Hoe vindt u aansluiting op de eigen mogelijkheden van de persoon met verward gedrag en zijn of haar netwerk om tot oplossingen te komen?
 • In hoeverre is de persoon met verward gedrag en zijn of haar omgeving in staat om een verandering in de situatie te bewerkstelligen?

Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants, docent op de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag en voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma


6. De wijk GGD’er en de aanpak van personen met verward gedrag
 • Wat is de rol van de wijk GGD’er bij de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Op welke manier kan de wijk GGD-er samen met zorg en veiligheidspartners bepalen welke aanpak en zorg een persoon met verward gedrag nodig heeft?
 • Hoe kan de wijk GGD’er escalaties met personen met verward gedrag voorkomen?

Marjan Houkes, adviseur bij GGD Fryslân en docent op de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag


7. Verbeteren van samenwerking bij overlast door verward gedrag
 • Hoe kunnen personen ondersteund worden om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen?
 • Wat vormt voor woningcorporaties de legitimiteit voor de bemoeienis met personen met verward gedrag (de zorg om ongestoord woongenot van omwonenden, de waarde van leefbaarheid van buurten en wijken, zorgen dat de huurwoningen in goede staat verkeren en het voorkomen van huisuitzettingen)?
 • Welke juridische knelpunten ervaren woningcorporaties in de aanpak van zorg en overlast bij personen met verward gedrag?
 • Hoe kan de samenwerking met andere belanghebbende partijen worden verbeterd om overlast door personen met verward gedrag te voorkomen?

Chrétien Mommers, directeur van MO Advies BV en auteur van het rapport Verbeteren van samenwerking bij overlast door verward gedrag in opdracht van Aedes, vereniging van woningcorporaties


8. Voorkomen van extreme situaties
 • Hoe kunt u voorkomen dat gewone mensen in een extreme situatie terechtkomen en daardoor verward gedrag gaan vertonen?
 • Op welke manier kan door middel van preventie veel narigheid worden voorkomen bij de mensen zelf, hun omgeving en de samenleving?

Els Keet, directeur van Stichting Ervaring die Staat, waarin ervaringswerkers en professionals samenwerken ten behoeve van en met de mensen van de straat


9. Compos mentis: prevalentie van GGZ-problematiek onder jihadistisch geradicaliseerden
 • Een analyse van 130 cases op basis van meest voorkomende problematieken: wat komt hieruit naar voren?
 • De samenhang tussen de kwetsbaarheid, problematiek en rol in een netwerk?
 • GGZ als maatschappelijke actor, of juist niet?
 • Wat is de rol van de zorgverzekeraars en financiering?
 • Rol van GGZ ten aanzien van ketenpartners in de aanpak: educatie, informatiedeling?

Mieke Broeren, zelfstandig adviseur en trainer CTER en initiatiefnemer van inXtremis, voormalig forensisch GGZ-coördinator, participeerde in landelijke CT-gremia op gebied van GGZ-gegevensuitwisseling


10. Praktijkgerichte aanpak van woonoverlast/hoarding en vervuiling
 • Wat kunt u leren van voorbeelden uit de praktijk?
 • Welke gereedschappen (escalatiemodel, convenant, protocol, werkgroep) heeft u tot uw beschikking?
 • Wat zijn de rollen van de gemeente, woningcorporatie, hulpverlening, bewoner(s), inwoners, zorg, politie, brandweer, private partijen (installateur, schoonmaakbedrijf, aannemer)?
 • Wat is het juridisch kader?

Douwe Oosterveen (politicus/bestuurder) en Fleuranne de Groot (jurist), hebben samen jarenlange ervaring met juridische zaken, mediation, gemeentelijke zaken en omgaan met hoarding (verzamelwoede) en ernstig vervuilde woningen


11. Daklozenzorg en personen met verward gedrag
 • Wat is de aard en omvang van dakloosheid in Nederland?
 • Welke groepen personen (waaronder personen met verward gedrag) zijn oververtegenwoordigd?
 • Wat zijn de kenmerken van deze doelgroep?
 • Wat zijn de behoeften van de doelgroep?

Coline van Everdingen,onafhankelijk onderzoeker en adviseur in de zorg en het publieke domein en promovendus aan de Universiteit van Maastricht, verricht haar promotieonderzoek naar de daklozenzorg


16.45 uur - Afsluiting met borrel op de beursvloer

Sprekers 2e editie


Danny Jacksteit

Ervaringsdeskundige bij GGZ Noord-Holland-Noord en ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma

Carl Steinmetz

Psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants

Jolanda van Boven

Jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk

Maureen de Boer

Manager bij het Veiligheidshuis Fryslân

Toon Walravens

Ervaringsdeskundige bij de Woenselse Poort, initiatiefnemer van de Stichting Herstel en Terugkeer.

 • Francine Loos, procesregisseur forensische zorg bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

 • Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur en trainer oplossingsgericht werken bij de stichting Vraagkracht

 • Marc Rakers, initiatiefnemer van de stichting Eropaf!, biedt personen ondersteuning bij het weer op orde krijgen van hun leven

 • Wilma Duijst, forensisch arts bij GGD IJsselland, bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht, rechter plaatsvervanger (strafrecht) bij de rechtbank Arnhem, wetenschappelijk onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap, de Nederlandse beroepsvereniging voor forensisch artsen

 • Lisanne Hogema, programmasecretaris bij ZonMw, financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren, het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) van ZonMw stimuleert en financiert projecten en initiatieven die bijdragen aan het realiseren van een lokale sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving

 

 


Datum en Locatie

 

Congres: 29 januari 2019 Cultuurkoepel Heiloo

Bestemd voor:

Coördinatoren, regisseurs, procesmanagers, casemanagers, wijkmanagers, gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, sociale domein, leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Veiligheidshuizen
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Sociale Wijkteams
 • Zorg- en welzijninstellingen 
 • Onderwijsinstellingen
 • Veilig Thuis
 • Reclasseringsorganisaties
 • Openbaar Ministerie
 • Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
 • Instellingen in de verslavingszorg
 • Veiligheidsregio’s
 • Vervoersbedrijven

Uw investering

 

   

Werkzaam in de publieke sector

   

Congres

  €499,-
    €899,-

Werkzaam voor de publieke sector

   
Congres   €799,-

 

  €1.499,-

De investering voor deelname aan dit congres is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

  Inschrijven

Ook interessant voor u: Bent u opzoek naar meer verdieping? Dan zijn onderstaande opleidingen zeer interessant voor u en/of uw collega's!

Meer informatie: Heeft u vragen over het Congres Personen met verward gedrag? Of heeft u interesse in deelname met meerdere collega's? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Nicole Vonk

n.vonk@sbo.nl
040 - 2 972 740


Volg ons ook op:

 


Partners

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Personen met verward gedrag, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Personen met verward gedrag bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Verwarde personen

Wij bieden u een platform op het congres Personen met verward gedrag, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden, een pitch verzorgen of aanwezig zijn met uw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?
Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer)?

Frank van Summeren
Tel: 06 - 15 25 95 34

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Congres Personen met verward gedrag

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Congres Personen met verward gedrag start op 29 januari 2019 in Cultuurkoepel Heiloo!

Congres Personen met verward gedrag

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nicole Vonk
 • Per telefoon: 040–2972740
 • Via een e-mail: n.vonk@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode: