Cursus Crisismanagement in de praktijk

Zorg dat je goed voorbereid bent op een mogelijke crisis

 • Op welke manier je zich kan voorbereiden op een mogelijke crisis
 • Wat moet je wel en vooral niet doen ten tijde van een crisis
 • Krijg handvatten over hoe je goed voorbereid bent voor een mogelijke crisis
 • 4e editie: wegens succes herhaald
 • Inclusief een waarheidsgetrouwe crisissimulatie!

Wat te doen bij een crisis?

Nederland werd de afgelopen jaren opgeschrikt door een reeks tragische incidenten, zoals het schietdrama in Alphen aan den Rijn, de brand in Moerdijk, de Facebookrellen in Haren, het schietincident in Utrecht en het ongeluk met de Stint in Oss.

Crisissituaties worden steeds complexer en intenser. Op een crisis zit niemand te wachten, maar je kunt je wel goed voorbereiden. Een gedegen voorbereiding door o.a. hulpdiensten, de overheid, het bedrijfsleven en de media is van essentieel belang. Weet jij wat je moet doen als je wordt geconfronteerd met een dreigende crisis? De regie ligt in jouw handen!

 

De regie ligt in jouw handen!

Weet jij wat je moet doen als je wordt geconfronteerd met een dreigende crisis?

 

Tijdens de cursus crisismanagement in de praktijk leer je:

 • Op welke manier je zich kan voorbereiden op een mogelijke crisis
 • Wat de kenmerken zijn van een crisis en hoe je een crisissituatie herkent
 • Op welke manier je een crisisorganisatie inricht
 • Wat je wel en vooral niet moet doen ten tijde van een crisis
 • Hoe je omgaat met de media voor, tijdens en na afloop van een crisis
 • Wat je kunt leren van actuele praktijkvoorbeelden van crises die zich ook bij jou kunnen voordoen

Bekijk het programma

 

Resultaat na de cursus:

 • Handvatten voor het inrichten van een effectieve crisisorganisatie
 • Antwoorden op al jouw vragen over crisismanagement gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door docenten uit het werkveld
 • Diverse handreikingen, tools, checklisten, modellen en casussen, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar je contact kunt onderhouden met jouw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)


Zorg dat je goed voorbereid bent op een mogelijke crisis waarmee je te maken kunt of zult krijgen en meld je nu aan voor de cursus Crisismanagement in de praktijk!

Programma van de cursus Crisismanagement in de praktijk

 

Module 1

Crisismanagement

In deze module gaan we in op alle relevante regelgeving en ontwikkelingen die spelen rondom crises. Je krijgt inzicht in de eisen die aan jouw  organisatie gesteld worden waardoor crisismanagement noodzakelijk is.

Crisissituatie

 • Wat is een crisis?
 • Wat zijn de kenmerken van een crisis en uit welke fasen bestaat een crisis?
 • Hoe en waarom wordt een gebeurtenis een crisis?
 • Wat is de relatie tussen een ramp, calamiteit, incident en een crisis?

 

Crisismanagement

 • Wat is crisismanagement?
 • Wat is het doel van crisismanagement?
 • Welke rol speelt crisismanagement in jouw organisatie?
 • Welke eisen worden er gesteld aan jouw organisatie waardoor crisismanagement noodzakelijk is?

 

Risicoanalyse

 • Hoe beoordeel je potentiele dreigingen en kwetsbaarheden?
 • Wat zijn de meest aannemelijke risico's voor jouw organisatie? En onder welke omstandigheden kunnen deze risico's zich voordoen?
 • Risico's kennen kans en gevolg: hoe weeg je kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?
 • Hoe beoordeel je of er sprake is van aanvaardbare risico's?
 • Wat is het belang van gedegen nood- en communicatieplannen ten tijde van een crisis?

 

Leren van crises

 • Wat kun je leren van crises uit het verleden?
 • Welke directe oorzaken hebben een rol gespeeld bij het ontstaan van de betreffende crisis?
 • Hoe kun je een dergelijke crisis (in de toekomst) voorkomen of beperken?

 

Roelf Pot, adviseur en trainer bij Crowd Professionals, hoofddocent van de cursus Crisismanagement in de praktijk en docent security en safety management bij de Security Academy


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


 Module 2

Business Continuity management

Hoe zorg je dat de continuïteit gewaarborgd blijft wanneer zich daadwerkelijk een incident voordoet? In deze module leer je de do’s en dont’s van business continuity management.

Business continuity

 • Waarom moet je jezelf voorbereiden op een mogelijk incident?
 • Op welke manier zorg je ervoor dat de continuïteit van de business gewaarborgd blijft wanneer zich een incident voordoet?
 • Wat zijn de gevolgen van een incident voor jou?
 • In welke gevallen kan een ontruiming plaatsvinden?
 • Wat is een business impact analyse en hoe doe je dat in de praktijk?
 • Hoe neem je in een kort tijdsbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een crisissituatie?
 • Op welke manier kan de imagoschade voor jouw bedrijf zoveel mogelijk ingeperkt worden?
 • Hoe beperk je de impact van een mogelijk incident voor jouw organisatie?
 • Welke maatregelen tref je om de kans op een crisis te reduceren en de mogelijke gevolgen daarvan te beperken?

 • De dag wordt afgesloten met een crisisoefening.

 

Erik de Vries, Directeur Dutchrisk


Module 3

Organisatie van crisismanagement

Crisismanagement is op papier vaak goed geregeld, maar in de praktijk blijkt het inschatten van de aard, omvang en impact van een crisis best lastig. Hoe pak je dit effectief aan, met alle bijbehorende onzekerheden en onduidelijkheden die op dat moment spelen? In deze module leer je crisismanagement in de praktijk te organiseren.

Organiseren van crisismanagement

 • Hoe ziet een gedegen crisisorganisatie eruit?
 • Waar moet een effectieve crisisorganisatie aan voldoen?
 • Op welke manier richt je een crisisorganisatie in en vorm je crisisteams?
 • Hoe verdeel je taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
 • Over welke faciliteiten en voorzieningen moet een crisisorganisatie beschikken?
 • Hoe stel je een crisismanagement plan op?
 • Waarom moet je regelmatig oefenen en trainen?
 • Hoe toetst je de bekwaamheid van de crisisorganisatie? En welke competenties spelen hierbij een rol?

 

Crisismanagement in de praktijk

 • Wat komt er op je af bij een crisis?
 • Hoe kun je hierop anticiperen?
 • Op welke manier verkrijg je en behoud je een goed en totaal beeld van de ontwikkelingen van een crisis?
 • Hoe kun je bij een crisis snel over waardevolle informatie beschikken over de gebeurtenis, de locatie en de mogelijke slachtoffers?
 • Op welke manier bepaal je de aard, omvang en de impact van een crisis?
 • Met welke mogelijkheden en beperkingen heb je te maken? En hoe ga je daarmee om?
 • Hoe neem je in een kort tijdsbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een (dreigende) crisissituatie?
 • Op welke manier anticipeer je op onvoorziene situaties tijdens een crisis?

 

Tom Bindels, adviseur en trainer bij Crowd Professionals


Module 4

Corporate- en crisiscommunicatie

Een crisis komt nooit alleen en raakt veel verschillende partijen. Het wordt vaak een kettingreactie van meerdere crises, met ieder een eigen  beheersmaatregel/oplossing. Met deze module krijg je voorbeelden uit de praktijk over interne en externe communicatie in geval van een crisis.

Corporate communicatie

 • Hoe is de corporate communicatie georganiseerd?
 • Hoe is de monitoring van de buitenwereld verzorgd?
 • Waarom is de dagelijkse communicatie organisatie van belang?
 • Wat is het verschil met crisiscommunicatie?

Crisiscommunicatie

 • Wat is het doel van crisiscommunicatie?
 • Hoe kom je tot een eenduidige communicatiestrategie?
 • Hoe communiceer je consequent, eenduidig, volledig, duidelijk en betrouwbaar?
 • Wat is de rol van de pers en media?
 • Op welke wijze informeer je belanghebbenden over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een crisis?
 • Op welke manier communiceer je met de pers en media voor, tijdens en na afloop van een crisis?
 • Wanneer communiceer je wel en wanneer juist niet?
 • Hoe ontkracht je hardnekkige geruchten?
 • Op welke wijze reageer je op kritiek in sociale media?
 • Waarop reageer je wel en waarop niet?

 

Roy Johannink, zelfstandig adviseur crisismanagement en crisiscommunicatie bij Roy Johannink – Training, advies en onderzoek


 

Excursie

Excursie crisismanagement in de praktijk

Tijdens deze dag staat het delen van kennis en ervaring centraal. Door te leren van ervaringen die zijn opgedaan in daadwerkelijke crisissituaties, heb je handvatten om toekomstige crisissituaties waarmee jij te maken krijgt, beter te begrijpen en aan te pakken.

Calamiteitenhospitaal UMC Utrecht

 • Waarom is het calamiteitenhospitaal in het leven geroepen?
 • Wat kan het calamiteitenhospitaal betekenen bij de opvang van grote aantallen slachtoffers bij een crisis of een ramp?
 • Over welke voorzieningen beschikt het calamiteitenhospitaal?
 • Hoe is het calamiteitenhospitaal ingericht om adequaat te reageren in geval van een crisis?


Wim van den Hoeven, hoofd van het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht, een unieke voorziening voor de onmiddelijke opvang van grote aantallen slachtoffers bij uitzonderlijke situaties

Zelf aan de slag in een waarheidsgetrouwe crisissimulatie

Binnen een veilige oefenomgeving ga je tijdens een waarheidsgetrouwe crisissimulatie als cursist praktisch zelf aan de slag met het uitvoeren van crisismanagement, waarbij de eerder verkregen kennis en vaardigheden (opgedaan in module 1 t/m 3) aan een weerbarstige praktijk worden getoetst. Op deze manier bereid je zich optimaal voor op een mogelijke crisis waarmee je te maken kunt of zult krijgen.

 

Roelf Pot, adviseur en trainer bij Crowd Professionals

Jouw docenten:

 

 • Roelf Pot
  Roelf werkt voor CrowdProfessionals als gedragsanalist en docent en houdt zich bezig met Beveiliging, Inspecties/Toezicht & Handhaving en traint organisaties in incidenten crisismanagement. Met ruim 19 jaar ervaring binnen de Politie heeft hij veel praktijkervaring op het gebied van crisismanagement.
 • Roy Johannink
  Roy is zelfstandig adviseur crisismanagement en crisiscommunicatie bij Roy Johannink – Training, advies en onderzoek. Hij is  medeontwikkelaar van het 13-stappenmodel crisismanagement en heeft jarenlange ervaring in het maatschappelijke veiligheidsdomein, met focus op crisismanagement en sociale media.
 • Tom Bindels
  Tom werkt als zelfstandig adviseur en trainer voor het Event Safety Institute en CrowdProfessionals. Daarnaast is Tom werkzaam als seniorbeleidsmedewerker openbare orde en veiligheid voor de gemeente Kerkrade. Hij heeft een achtergrond als bestuurskundige, met als specialisatie ‘crisis & safety management’.

 • Erik de Vries
  Erik is CEO en oprichter van DutchRisk bv. Hij is een security, risk & crisis management expert met brede (internationale) ervaring. Hij helpt organisaties om een goede balans te vinden tussen risico’s en ambities en zich voor te bereiden op crises.

 • Wim van den Hoeven
  Wim is hoofd van het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht. Het calamiteitenhospitaal is een unieke voorziening voor de onmiddellijke opvang van grote aantallen slachtoffers bij uitzonderlijke situaties zoals een (nationale) crisis.

 

Algemene informatie over de cursus Crisismanagement in de praktijk

 

Data en locatie

Cursus
24 november, 1, 8 en 15 december 2020

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

Excursie
16 december 2020

Calamiteitenhospitaal UMC Utrecht

 

Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Rijk
 • Provinciale overheden
 • Politie
 • Brandweer
 • GHOR
 • Openbaar Ministerie
 • Veiligheidsregio's
 • BRZO bedrijven
 • Vitale infrastructuur
 • Chemische industrie
 • Vervoersbedrijven
 • Havens
 • Vliegvelden
 • Treinstations
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen
 • Openbare instellingen
 • Evenementenorganisatoren
 • Recreatieparken
 • Attractieparken
 • Musea

 

Tijdschema alle modules

09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de module

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus inclusief excursie bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. 

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen bel je met:

Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Crisismanagement in de praktijk


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Crisismanagement in de praktijk

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Crisismanagement in de praktijk start op 24 november, 1, 8 en 15 december, Excursie 16 december 2020 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 24 november, 1, 8 en 15 december, Excursie 16 december 2020
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met:

Relevant aanbod

7 Mei

Cursus (Nood)bevoegdheden, rampenbestrijding & crisisbeheersing

Leer de juiste bevoegdheden inzetten voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
12 Mei

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Hoe voorkom jij dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente? Leer in 8 dagen alles over de bestuurlijk aanpak van ondermijning! Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
2 Jun

Opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag. Organiseer de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in jouw gemeente. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
9 Sep

Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Leer in 4 dagen hoe je tragische incidenten kunt voorkomen op jouw evenement en ontwikkel jezelf tot Veiligheidsregisseur op jouw evenement. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
16 Sep

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit - Door grensoverschrijdende samenwerking naar een effectieve aanpak! Lees meer... Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Antwerpen

Alle events