Cursus Crisismanagement in de praktijk

Zorg dat u goed voorbereid bent op een mogelijke crisis

 • Op welke manier u zich kunt voorbereiden op een mogelijke crisis
 • Wat moet u wel en vooral niet doen ten tijde van een crisis
 • Krijg handvatten voor het inrichten van een effectieve crisisorganisatie
 • Ontvang een certificaat van deelname
 • Inclusief een waarheidsgetrouwe crisissimulatie!

Wat te doen bij een crisis?

Nederland werd de afgelopen jaren opgeschrikt door een reeks tragische incidenten, zoals het schietdrama in Alphen aan den Rijn, de brand in Moerdijk, de Facebookrellen in Haren, de groepsmishandeling in Eindhoven en de seksueel misbruik zaak in Amsterdam.

 

De regie ligt in uw handen!

Weet u wat u moet doen als u wordt geconfronteerd met een dreigende crisis?

 

Tijdens de cursus crisismanagement in de praktijk leert u:

 • Op welke manier u zich kunt voorbereiden op een mogelijke crisis
 • Wat de kenmerken zijn van een crisis en hoe u een crisissituatie herkent
 • Op welke manier u een crisisorganisatie inricht
 • Wat u wel en vooral niet moet doen ten tijde van een crisis
 • Hoe u omgaat met de media voor, tijdens en na afloop van een crisis
 • Wat u kunt leren van actuele praktijkvoorbeelden van crises die zich ook bij u kunnen voordoen

Bekijk het programma

 

Resultaat na de cursus:

 • Handvatten voor het inrichten van een effectieve crisisorganisatie
 • Antwoorden op al uw vragen over crisismanagement gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door docenten uit het werkveld
 • Diverse handreikingen, tools, checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)


Zorg dat u goed voorbereid bent op een mogelijke crisis waarmee u te maken kunt of zult krijgen en meld u nu aan voor de cursus Crisismanagement in de praktijk!

Programma van de cursus Crisismanagement in de praktijk

 

Module 1

Crisismanagement

Crisissituatie

 • Wat is een crisis?
 • Wanneer is er sprake van een crisis?
 • Wat zijn de kenmerken van een crisis?
 • Uit welke fasen bestaat een crisis?
 • Hoe en waarom wordt een gebeurtenis een crisis?
 • Wat is de relatie tussen een ramp, calamiteit, incident en een crisis?

 

Crisismanagement

 • Wat is crisismanagement?
 • Wat is het doel van crisismanagement?
 • Waarom wordt crisismanagement steeds belangrijker?
 • Welke rol speelt crisismanagement in uw organisatie?
 • Waarom is het van het grootste belang dat u crisismanagement in uw organisatie op orde heeft?
 • Welke eisen worden er gesteld aan uw organisatie waardoor crisismanagement noodzakelijk is?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden op het terrein van crisismanagement?

 

Risicoanalyse

 • Waarom moet u zich voorbereiden op een mogelijk incident dat zich kan voordoen bij uw organisatie?
 • Met welke crisissituaties kan uw organisatie te maken krijgen?
 • Waarop dient u zich voor te bereiden?
 • Hoe beoordeelt u potentiele dreigingen en kwetsbaarheden?
 • Wat zijn de meest aannemelijke risico's voor uw organisatie? En onder welke omstandigheden kunnen deze risico's zich voordoen?
 • Wat is de kans op deze risico’s? En wat is de mogelijke (materiële en immateriële) schade als gevolg daarvan?
 • Risico's kennen kans en gevolg: hoe weegt u kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?
 • Hoe beoordeelt u of er sprake is van aanvaardbare risico's?
 • Op welke manier bereidt u zich voor op een reëel denkbare dreiging?
 • Hoe beperkt u de impact van een mogelijk incident voor uw organisatie?
 • Welke maatregelen treft u om de kans op een crisis te reduceren en de mogelijke gevolgen daarvan te beperken?
 • Wat is het belang van gedegen nood- en communicatieplannen ten tijde van een crisis?

 

Leren van crises

 • Wat kunt u leren van crises uit het verleden?
 • Welke directe oorzaken hebben een rol gespeeld bij het ontstaan van de betreffende crisis?
 • Hoe kunt u een dergelijke crisis (in de toekomst) voorkomen of beperken?


Erik Backus MCDm , adviseur bij Crowd Professionals, hoofddocent van de cursus Crisismanagement in de praktijk en voormalig hoofd nationale operaties bij Defensie


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


 Module 2

Corporate en crisiscommunicatie

Corporate communicatie

 • Hoe is de corporate communicatie georganiseerd?
 • Hoe is de monitoring van de buitenwereld verzorgd?
 • Waarom is de dagelijkse communicatie organisatie van belang?
 • Wat is het verschil met crisiscommunicatie?

 

Crisiscommunicatie

 • Wat is het doel van crisiscommunicatie?
 • Hoe komt u tot een eenduidige communicatiestrategie?
 • Hoe communiceert u consequent, eenduidig, volledig, duidelijk en betrouwbaar?
 • Wat is de rol van de pers en media?
 • Op welke wijze informeert u belanghebbenden over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een crisis?
 • Op welke manier communiceert u met de pers en media voor, tijdens en na afloop van een crisis?
 • Wanneer communiceert u wel en wanneer juist niet?
 • Hoe ontkracht u hardnekkige geruchten?
 • Op welke wijze reageert u op kritiek in sociale media? Waarop reageert u wel en waarop niet?


Roy Johannink , zelfstandig adviseur crisismanagement en crisiscommunicatie, medeontwikkelaar van het 13-stappenmodel crisismanagement, dat organisaties en hun medewerkers helpt om de (voorbereiding van de) risico- en crisisbeheersing te versterken


Module 3

Organisatie van crisismanagement

Organiseren van crisismanagement

 • Hoe ziet een gedegen crisisorganisatie eruit?
 • Waar moet een effectieve crisisorganisatie aan voldoen?
 • Op welke manier richt u een crisisorganisatie in en vormt u crisisteams?
 • Hoe verdeelt u taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
 • Over welke faciliteiten en voorzieningen moet een crisisorganisatie beschikken?
 • Hoe stelt u een crisismanagement plan op?
 • Wat is het nut en de noodzaak van een continuïteitsplan?
 • Waarom moet u regelmatig oefenen en trainen?
 • Hoe toetst u de bekwaamheid van de crisisorganisatie? En welke competenties spelen hierbij een rol?

 

Crisismanagement in de praktijk

 • Wat komt er op u af bij een crisis?
 • Hoe kunt u hierop anticiperen?
 • Op welke manier verkrijgt u en behoudt u een goed en totaal beeld van de ontwikkelingen van een crisis?
 • Hoe kunt u bij een crisis snel over waardevolle informatie beschikken over de gebeurtenis, de locatie en de mogelijke slachtoffers?
 • Op welke manier bepaalt u de aard, omvang en de impact van een crisis?
 • Hoe stelt u de essentie vast van een crisis?
 • Welke actoren zijn er betrokken bij de crisis? En welke belangen hebben zij?
 • Wat gaat er vanzelf goed en wat niet?
 • Hoe pakt u de crisis aan?
 • Met welke mogelijkheden en beperkingen heeft u te maken? En hoe gaat u daarmee om?
 • Hoe neemt u in een kort tijdsbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een (dreigende) crisissituatie?
 • Op welke manier anticipeert u op onvoorziene situaties tijdens een crisis?


Erik Backus MCDm , adviseur bij Crowd Professionals, hoofddocent van de cursus Crisismanagement in de praktijk en voormalig hoofd nationale operaties bij Defensie

Roelf Pot, adviseur en trainer bij Crowd Profession en docent security en safety management bij de Security Academy


Excursie

Excursie crisismanagement in de praktijk

Calamiteitenhospitaal UMC Utrecht

 • Waarom is het calamiteitenhospitaal in het leven geroepen?
 • Wat kan het calamiteitenhospitaal betekenen bij de opvang van grote aantallen slachtoffers bij een crisis of een ramp?
 • Over welke voorzieningen beschikt het calamiteitenhospitaal?


Wim van den Hoeven, hoofd van het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht, een unieke voorziening voor de onmiddelijke opvang van grote aantallen slachtoffers bij uitzonderlijke situaties

Zelf aan de slag in een waarheidsgetrouwe crisissimulatie

Binnen een veilige oefenomgeving gaat u tijdens een waarheidsgetrouwe crisissimulatie als cursist praktisch zelf aan de slag met het uitvoeren van crisismanagement, waarbij de eerder verkregen kennis en vaardigheden (opgedaan in module 1 t/m 3) aan een weerbarstige praktijk worden getoetst. Op deze manier bereidt u zich optimaal voor op een mogelijke crisis waarmee u te maken kunt of zult krijgen.

 

Uw docenten:

 

 • Erik Backus MCDm, adviseur bij Crowd Professionals, hoofddocent van de cursus Crisismanagement in de praktijk en voormalig hoofd nationale operaties bij Defensie
 • Roy Johannink, zelfstandig adviseur crisismanagement en crisiscommunicatie, medeontwikkelaar van het 13-stappenmodel crisismanagement, dat organisaties en hun medewerkers helpt om de (voorbereiding van de) risico- en crisisbeheersing te versterken
 • Roelf Pot, adviseur en trainer bij Crowd Professionals en docent security en safety management bij de Security Academy

Algemene informatie over de cursus Crisismanagement in de praktijk

 

Data en locatie

Cursus
3, 10 en 17 december 2019

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

Excursie
18 december 2019

Calamiteitenhospitaal UMC Utrecht

 

Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Rijk
 • Provinciale overheden
 • Politie
 • Brandweer
 • GHOR
 • Openbaar Ministerie
 • Veiligheidsregio's
 • BRZO bedrijven
 • Vitale infrastructuur
 • Chemische industrie
 • Vervoersbedrijven
 • Havens
 • Vliegvelden
 • Treinstations
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen
 • Openbare instellingen
 • Evenementenorganisatoren
 • Recreatieparken
 • Attractieparken
 • Musea

 

Tijdschema alle modules

09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de module

 

Uw investering

De kosten van deze cursus inclusief excursie bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. 

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen belt u met:

Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Crisismanagement in de praktijk


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Crisismanagement in de praktijk

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Crisismanagement in de praktijk start op 3, 10 en 17 december, Excursie 18 december 2019 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 3, 10 en 17 december, Excursie 18 december 2019
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met:

 

Relevant aanbod

18 Sep

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Op 18 & 19 september 2019 komen ervaringsdeskundigen en experts (werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven) samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van georganiseerde criminaliteit die de samenleving momenteel ondermijnt. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:LocHal Tilburg
19 Sep

Opleiding Gebiedsregisseur

Bevorder de bedrijvigheid, leefbaarheid en veiligheid in uw gebied. Om optimaal resultaat binnen uw gebied te behalen is uw actuele kennis over gebiedsontwikkeling van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als gebiedsregisseur. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
26 Sep

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
1 Okt

Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

Cursus informatie uitwisseling in de veiligheidsketen voor professionals in het veiligheidsdomein. Inclusief unieke excursie: Real Time Intelligence Center. Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
1 Okt

Cursus Integraal toezichthouder handhaving

Pak de onveiligheids- en leefbaarheidsproblemen aan in uw gemeente. Organiseer en regisseer toezicht en handhaving. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events