Cursus Crowd management in de praktijk

Waarborg de veiligheid in uw gebouw of op uw evenement!

 • Voor security-, safety- , facility managers en organisatoren
 • Inclusief het boek Crowdmanagement & evacueren
 • Antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • 4e editie: wegens succes herhaald!
 • Maximaal 20 deelnemers: interactiviteit gegarandeerd
 • Inclusief certificaat van deelname

Ook interessant voor u of uw collega's:

Voorkom fatale ongelukken in uw gebouw of op uw evenement!

Een te hoge publieksdichtheid is een veel voorkomende oorzaak van fatale ongelukken bij samenkomsten van personen. De tragische beelden van de verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisburg staan nog scherp on ons netvlies. Crowd management kan een belangrijke rol spelen bij het reguleren van de vorming en verplaatsing van mensenmassa’s en het voorkomen van fatale ongelukken.

Tijdens deze cursus leert u:

 • Hoe de vorming en verplaatsing van mensenmassa’s tot stand komt
 • Welke gevaren zich voordoen wanneer (groepen) personen zich verplaatsen
 • Hoe u omgaat met grote massa’s bezoekers op evenementen, in gebouwen, in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer
 • Op welke manier u (groepen) personen kunt managen wanneer deze bij elkaar komen
 • Hoe u het groepsgedrag kunt beïnvloeden
 • Op welke manier u de ontruiming organiseert wanneer het toch dreigt fout te gaan

Bekijk het volledige programma

 

Na deze cursus gaat u naar huis met:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door docenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Het boek Crowdmanagement & evacueren
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Programma van de cursus Crowd management in de praktijk

 

Module 1

Crowd management en crowdcontrol

 

Introductie en kennismaking

Marit Elders, zelfstandig adviseur veiligheid en hoofddocent van de cursus Crowd management in de praktijk en de opleiding coördinator evenementenveiligheid.

Crowd management en crowdcontrol

 • Wat zijn de grondbeginselen van crowd management en crowdcontrol?
 • Welke gevaren kunnen zich voordoen wanneer (groepen) personen zich verplaatsen?
 • Welke rol speelt crowd management en crowdcontrol bij het bewegen van (groepen) personen?
 • Hoe krijgt u inzicht in de vorming en verplaatsing van mensenmassa’s?
 • Op welke manier kunt u (groepen) personen managen wanneer deze bij elkaar komen?
 • Hoe kunt u het groepsgedrag beïnvloeden?

Publieksdichtheid en publieksmigratie

 • Hoe bepaalt u de publieksconcentratie of de publieksdichtheid op een locatie?
 • Welke factoren (aantal vierkante meters, aard van de bezoekers, maximaal beschikbare uitstroomcapaciteit van de nooduitgangen, communicatiemiddelen) zijn van belang om de bezoekerscapaciteit te definiëren?
 • Wat zijn mogelijke oorzaken (congestie van bezoekersstroom door externe factor, gedrag tijdens panieksituatie, tegengestelde bezoekersstromen, flessenhalssituatie, situatie ondergrond, overgang naar een trap, tunnel, helling) van stagnatie van bezoekerscirculatie?
 • Wat doet u als de vooraf gedefinieerde bezoekerscapaciteit wordt overschreden of wanneer er door ophoping een te hoge concentratie van publiek ontstaat?
 • Hoe kunt de publieksdichtheid weer op een aanvaardbaar niveau krijgen?

Gerard van Duykeren, voorzitter Sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van De Nederlandse Veiligheidsbranche, bestuurslid van de Vereniging van Evenementenmakers en directeur van The Security Company, het grootste evenementenbeveiligingsbedrijf van Europa die duizenden nationale en internationale evenementen beveiligd, schreef de boeken Crowd management & Risicoanalyse, Crowd management & bezoekersgedrag en Crowd management & evacueren.

Juridische aansprakelijkheid bij fatale ongelukken

 • Wat zijn de regels van risicoaansprakelijkheid waar u rekening mee moet houden bij een fataal ongeluk in uw gebouw of op uw evenement?
 • Wie is er wanneer verantwoordelijk als er een incident in uw gebouw of op uw evenement plaatsvindt?
 • Waar komt de rekening te liggen bij (materiële en immateriële) schade of letsel?
 • Met welke kosten kunt u geconfronteerd worden bij een incident in uw gebouw of op uw evenement?
 • Hoe gaat u om met aansprakelijkheidsclaims?

Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem, expert op het gebied van aansprakelijkheidsrecht.


Het programma uitprinten? Download de brochure Crowd management in de praktijk!


Module 2

Crowd management & risicoanalyse

 

Risico’s identificeren, kwantificeren, inventariseren en reduceren

 • Op welke manier bepaalt u de meest aannemelijke risico’s?
 • Onder welke omstandigheden kunnen deze risico’s zich voordoen?
 • Wat is de kans op deze risico’s? En wat is de mogelijke (materiële en immateriële) schade als gevolg daarvan?
 • Risico’s kennen kans en gevolg: hoe weegt u kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?
 • Hoe beoordeelt u of er sprake is van aanvaardbare risico’s?
 • Welke maatregelen treft u om de kans op het ontstaan van risico’s te beperken en de mogelijke (materiële en immateriële) schade te reduceren?
 • Wat is het gewenste risiconiveau?
 • Welke risico’s accepteert u? En hoe kunt u de restrisico’s verkleinen of op een aanvaardbaar niveau houden?

Gerard van Duykeren, voorzitter Sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van De Nederlandse Veiligheidsbranche, bestuurslid van de Vereniging van Evenementenmakers en directeur van The Security Company, het grootste evenementenbeveiligingsbedrijf van Europa die duizenden nationale en internationale evenementen beveiligd, schreef de boeken Crowd management & Risicoanalyse, Crowd management & bezoekersgedrag en Crowd management & evacueren.

Risicoadvisering over crowd management

 • Hoe adviseert u over crowd management?
 • Op welke manier verschaft u inzicht in risico’s?
 • Hoe kunt u voorgestelde maatregelen en adviezen uitdragen en verdedigen?

Marit Elders, zelfstandig adviseur veiligheid en hoofddocent van de cursus Crowd management in de praktijk en de opleiding coördinator evenementenveiligheid.

Praktijkcase: Crowd management in een onderwijsinstelling

 • Hoe is de veiligheid van leerlingen en medewerkers gewaarborgd in de Avans Hogeschool?
 • Op welke manier is bij de bouw van de vestiging van de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch rekening gehouden met potentiële risico’s? En welke maatregelen zijn er genomen om deze risico’s te voorkomen dan wel te beperken?

Melani Boumans, strategisch adviseur veiligheid bij de Avans Hogeschool en docent op de opleiding Veiligheidscoördinator in het onderwijs.


Module 3

Crowdmanagement & toegangsverlening en toegangsbeheer

 

Crowd management en de inrichting van een locatie

 • Hoe kunt u met de inrichting van de locatie ervoor zorgen dat bezoekers zich ongehinderd en veilig door de locatie kunnen voortbewegen?
 • Op welke manier stuurt u mensenmassa’s door de regulering van publieksstromen, het scheppen van een veilige logistieke omgeving, de afscherming van gebieden en door compartimentering van bezoekers door middel van barrières?

Gerard van Duykeren, voorzitter Sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van De Nederlandse Veiligheidsbranche, bestuurslid van de Vereniging van Evenementenmakers en directeur van The Security Company, het grootste evenementenbeveiligingsbedrijf van Europa die duizenden nationale en internationale evenementen beveiligd, schreef de boeken Crowd management & Risicoanalyse, Crowd management & bezoekersgedrag en Crowd management & evacueren.

Toegangsverlening en toegangsbeheer op locaties

 • Hoe organiseert u de toegangsverlening en toegangsbeheer op uw locatie?
 • Op welke plaatsen en onder welke omstandigheden mag u cameratoezicht toepassen?

Felix Olijslager, hoofddocent van de cursus Wetgeving & Security en docent op de opleiding Veiligheidscoördinator in het onderwijs, heeft jarenlange ervaring opgedaan op het terrein van security bij de politie en het openbaar ministerie.

Praktijkcase: Crowd management op het festival Appelpop

 • Hoe werkt u met de gemeente, de politie, de brandweer, ondernemers en vrijwilligers samen aan een veilig evenement?
 • Op welke manier komt u tot een passende rol- en taakverdeling?

Ad Wittens, docent op de opleiding coördinator evenementenveiligheid en veiligheidscoördinator bij de Stichting Muziekstad Tiel, organisator van het tweedaagse festival Appelpop, een gratis toegankelijk evenement gedraaid door vrijwilligers waar jaarlijks bijna 150.000 bezoekers naar toe komen.


Module 4

Crowd management en communicatie 

 • Hoe kunt u met communicatie bezoekersgedrag beïnvloeden?
 • Op welke manier kunt u bezoekers informeren, waarschuwen en handelingsperspectieven meegeven bij onvoorziene omstandigheden, dreigende situaties of incidenten?
 • Hoe zorgt u ervoor dat uw adviezen worden opgevolgd?

Gerard van Duykeren, voorzitter Sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van De Nederlandse Veiligheidsbranche, bestuurslid van de Vereniging van Evenementenmakers en directeur van The Security Company, het grootste evenementenbeveiligingsbedrijf van Europa die duizenden nationale en internationale evenementen beveiligd, schreef de boeken Crowd management & Risicoanalyse, Crowd management & bezoekersgedrag en Crowd management & evacueren.

Sociale media en crowdmanagement

 • Hoe kunt u sociale media gebruiken om uw locatie veiliger en toegankelijker te maken voor bezoekers?
 • Op welke manier zet u Twitter, YouTube en Facebook in ter bevordering van de veiligheid van uw bezoekers?
 • Do’s en dont’s bij het gebruik van sociale media: wanneer communiceert u wat wel en wanneer juist niet?

John Rozema, strategisch adviseur online media bij How About You, gespecialiseerd in sociale media strategie, omgevingsanalyses, trainen van (piket)functionarissen en ambtenaren, crisismonitoring en evenementenmonitoring.

Praktijkcase: Veilig uitgaan door ontwerp en gedragsbeinvloeding

 • Hoe kan de inrichting van een uitgaansgebied bijdragen aan de veiligheid?
 • Welke kansen biedt slimme gedragsbeïnvloeding voor meer sociaal gedrag?
 • Hoe kunt u zelf aan de slag met een betere inrichting en slimme gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden?


Paul van Soomeren en Randy Bloeme, onderzoekers bij DSP Groep en docenten op de cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte, verrichten onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden


Module 5

Crowd management & evacueren

 

Het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie

 • Hoe bereidt u zich voor op een plotselinge en acute calamiteit?
 • Op welke manier ontwikkelt u een bedrijfsnoodplan: welke voorzieningen en organisatorische maatregelen neemt u om goed voorbereid te zijn op calamiteiten?
 • Hoe bereidt u uw medewerkers middels opleiding en training voor opdat zij weten hoe te handelen in geval van nood?
 • Hoe oefent u het bedrijfsnoodplan in de praktijk?

Het organiseren van de bedrijfshulpverlening

 • Hoe ontwikkelt u de bedrijfshulpverlening in uw organisatie?
 • Wat is het doel van een bedrijfshulpverleningsplan en aan welke criteria moet deze voldoen?
 • Over welke deskundigheid, ervaring en uitrusting moeten uw medewerkers beschikken om hun taken naar behoren te vervullen?

Het opstellen van een ontruimingsplan voor uw gebouw of uw evenement

 • Op welke manier organiseert u de ontruiming wanneer het fout dreigt te gaan?
 • Hoe kunt u adequaat reageren wanneer er zich een calamiteit voordoet in uw gebouw of op uw evenement?
 • Op welke manier verloopt de alarmering bij een calamiteit? Waar en bij wie moet een calamiteit worden gemeld?
 • Hoe ziet de taak- en rolverdeling eruit wanneer uw gebouw of uw evenement moet worden ontruimd?
 • Wie onderneemt actie tot ontruimen? En wie waarschuwt (indien nodig) de hulpdiensten?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand)Veiligheid & Opleidingen, docent op de cursus Brandveiligheid van gebouwen en de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen.

Inzicht in veiligheid door simulatie

 • Hoe kunt u met simulatie uw complete terrein met loopstromen en knelpunten in kaart brengen?
 • Hoe krijgt u inzicht in de vorming en verplaatsing van mensenmassa’s op uw terrein (bijvoorbeeld bij evacuaties)?
 • Op welke manier kan simulatie u helpen bij de ontwikkeling van een veiligheidsplan voor uw terrein?
 • Hoe passen organisaties als de gemeente Amsterdam, Efteling, WK2018 en SAIL simulaties toe?

Marlies Wouters, Simulation Engineer bij INCONTROL Simulation Solutions, toonaangevend internationaal bedrijf gespecialiseerd op het
terrein van loopstroomsimulaties
Frank Wijnveld, directeur van CrowdProfessionals en voormalig security manager bij het Philips Stadion

Praktijkcase: ontruiming van een zorginstelling

 • Hoe houdt u reeds in de planningsfase van de nieuwbouw rekening met mogelijke calamiteiten?
 • Op welke manier laat u verschillende bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen zo op elkaar aansluiten dat zij elkaar versterken?
 • Hoe creëert u brand rookcompartimenten waarin patiënten in rolstoelen en ziekenhuisbedden eenvoudig te ontruimen zijn bij een brand?

Harry Lip, docent op de opleiding Fire Safety Manager en adviseur veiligheid en hoofd-BHV bij het Meander Medisch Centrum, genomineerd voor de Innovatieprijs Brandveiligheid 2012

Uw trainers:

 

 • Marit Elders, zelfstandig adviseur veiligheid en hoofddocent van de cursus Crowd management in de praktijk en de opleiding coördinator evenementenveiligheid

 • Gerard van Duykeren, voorzitter Sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van De Nederlandse Veiligheidsbranche, bestuurslid van de Vereniging van Evenementenmakers en directeur van The Security Company, het grootste evenementenbeveiligingsbedrijf van Europa die duizenden nationale en internationale evenementen beveiligd, schreef de boeken Crowd management & Risicoanalyse, Crowd management & bezoekersgedrag en Crowd management & evacueren

 • Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem, expert op het gebied van aansprakelijkheidsrecht

 • Melani Boumans, strategisch adviseur veiligheid bij de Avans Hogeschool en docent op de opleiding Veiligheidscoördinator in het onderwijs

 • Felix Olijslager, hoofddocent van de cursus Wetgeving & Security en docent op de opleiding Veiligheidscoördinator in het onderwijs, heeft jarenlange ervaring opgedaan op het terrein van security bij de politie en het openbaar ministerie

 • Ad Wittens, docent op de opleiding coördinator evenementenveiligheid en veiligheidscoördinator bij de Stichting Muziekstad Tiel, organisator van het tweedaagse festival Appelpop, een gratis toegankelijk evenement gedraaid door vrijwilligers waar jaarlijks bijna 150.000 bezoekers naar toe komen

 • John Rozema, strategisch adviseur online media bij How About You, gespecialiseerd in sociale media strategie, omgevingsanalyses, trainen van (piket)functionarissen en ambtenaren, crisismonitoring en evenementenmonitoring

 • Gerrit Hagen, directeur van (Brand)Veiligheid & Opleidingen, docent op de cursus Brandveiligheid van gebouwen en de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen

 • Harry Lip, docent op de opleiding Fire Safety Manager en adviseur veiligheid en hoofd-BHV bij het Meander Medisch Centrum, genomineerd voor de Innovatieprijs Brandveiligheid 2012

 • Marlies Wouters, Simulation Engineer bij INCONTROL Simulation Solutions, toonaangevend internationaal bedrijf gespecialiseerd op het terrein van loopstroomsimulaties

 • Frank Wijnveld, directeur van CrowdProfessionals en voormalig security manager bij het Philips Stadion

Algemene informatie over de cursus Crowd Management in de praktijk

 

Datum en locatie

14, 21, 28 januari, 4 en 11 februari 2020
 
BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
030 - 256 73 91

Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

 • Security managers
 • Safety managers
 • Facility managers
 • Organisatoren
 • Coördinatoren evenementenveiligheid
 • Vergunningverleners
 • Beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid

 

Tijdschema

08.30 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.00 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
17.00 uur - Afsluiting van de module

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen € 2.999,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving en het boek Crowdmanagement & evacueren.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Crowd management in de praktijk


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren
Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Crowd management in de praktijk

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Crowd management in de praktijk start op 14, 21, 28 januari, 4 en 11 februari 2020 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 14, 21, 28 januari, 4 en 11 februari 2020
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Ben jij onze STAR?

Dan kan je sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met:

           

Relevant aanbod

3 Dec

Cursus Crisismanagement in de praktijk

Zorg dat u goed voorbereid bent op een mogelijke crisis waarmee u te maken kunt of zult krijgen! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
3 Dec

Cursus Inzicht in Criminologie

Voorkom criminaliteit door te begrijpen wat de oorzaken zijn. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
5 Dec

Cursus bestuursrechtelijk handhaven

Bestuursrechtelijk handhaven is voor uw gemeente een belangrijk instrument om onveiligheids- en leefbaarheidsproblemen aan te pakken. Voorkom misstanden in uw gemeente! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
12 Dec

Congres Veiligheid bij Evenementen

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Niet zelden doen zich gevaarlijke situaties voor op evenementen, soms met fatale incidenten tot gevolg. Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, ben je verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in jouw regio. Hoe zorg je ervoor dat een tragisch incident (zoals een mogelijke terroristische aanslag) op jouw evenement uitblijft? Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Cinema The Movies Dordrecht
12 Mrt

Cursus Crisiscommunicatie

Hoe je intern (communicatie)processen voorbereid op potentiele risico’s, incidenten en crisissituaties. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht

Alle events