Cursus Humanitaire innovatie

Het toepassen van nieuwe technologie en data oplossingen in de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

 • Leer hoe innovatie kan helpen bij het verbeteren van de ontwikkelingsamenwerking en humanitaire hulp
 • Krijg inzicht in de succes- en faalfactoren die belangrijk zijn bij het adopteren van innovaties van elders
 • Krijg antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Inclusief vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland door gastdocenten uit het werkveld

 

De noodzaak van innovatie & ICT in de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

In de afgelopen jaren hadden miljoenen mensen in tientallen landen behoefte aan humanitaire hulp. De toenemende behoefte aan humanitaire hulp en het toenemende financieringstekort, maakt het noodzakelijk om efficiënt en effectief humanitaire hulp uit te voeren. Innovatieve oplossingen die in andere sectoren zijn ontwikkeld kunnen ook voor de humanitaire sector interessant zijn.

Tijdens deze cursus leert u:

 • Hoe u de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp kunt verbeteren door te innoveren
 • Op welke manier nieuwe technologieën de hulpverlening aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten kunnen verbeteren
 • Hoe technologische innovaties hulporganisaties kunnen bijstaan bij complexe humanitaire operaties
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland
 • Wat belangrijke succes- en faalfactoren zijn bij het adopteren van innovaties van elders

Bekijk het programma

U gaat naar huis met:

 • Handvatten voor het toepassen van innovatie op gebied van data en technologie bij complexe humanitaire operaties
 • Antwoorden op uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Verschillende praktijkcases door gastdocenten uit het werkveld
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure

Programma van de cursus Humanitaire innovatie

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

Module 1

Innovatie

Praktijkcase: Dutch Coalition for Humanitarian Innovation

 • Waarom is innovatie van cruciaal belang bij ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp?
 • Op welke manier kan innovatie bijdragen aan een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van de beschikbare middelen om maximale impact te bewerkstelligen bij een noodhulpsituatie?
 • Hoe draagt de Dutch Coalition for Humanitarian Innovation bij aan innovatie in de humanitaire hulp?

Stephanie van Drunen Littel, hoofddocent van de cursus Humanitaire innovatie

Innovatie in de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

 • Wat kan worden verstaan onder innovatie?
 • Welke vormen van innovatie zijn er te onderscheiden?
 • Wat is een innovatief proces? En waarom richten op start fast, fail fast? Wat is anders dan hiervoor?
 • Wat is het verschil tussen iteratieve en disruptieve innovatie?
 • Wat is het doel van innovatie?
 • Hoe gaat u op zoek naar nieuwe vooruitstrevende ideeën die het verschil kunnen maken?
 • Op welke manier kunt u de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp verbeteren door te innoveren?
 • Hoe kunt u toepassingen van tech en data gebruiken om meer impact te maken in ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp?
 • Wat zijn vooruitstrevende voorbeelden van innovatie die elders veel impact hebben gehad? En hoe kunt u de innovatieve disruptieve oplossingen uit andere sectoren succesvol toepassen in uw dagelijkse praktijk?

Frans Nauta, zelfstandig expert op het terrein van innovatie


Module 2

Informatie- en communicatietechnologie

Informatie- en communicatietechnologie in de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

 • Wat is informatie- en communicatietechnologie en waarvoor kan het worden gebruikt?
 • Welke (nieuwe) vormen van informatie- en communicatietechnologie zijn er te onderscheiden?
 • Hoe kan informatie- en communicatietechnologie worden gebruikt bij ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp?
 • Welke technologische mogelijkheden zijn nu al werkelijkheid? En wat zijn de toepassingsmogelijkheden van de toekomst?

Hans Luijckx, operationeel directeur van IJsfontein

Praktijkcase: War Child Serious Gaming

 • Hoe kan Serious Gaming bijdragen aan ontwikkelingshulp in conflict- of rampgebieden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van Serious Gaming?
 • Waarom is voor deze innovatie gekozen en waarom is dit “beter” dan andere oplossingen?
 • Wat kunt u leren van de ervaringen die reeds zijn opgedaan met Serious Gaming?

Kate Radford, programma manager innovatie bij War Child


Tip: download de brochure voor een compleet overzicht

Module 3

Big Data als enabler

Big data in de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

 • Wat is Big Data en waarvoor kan het worden gebruikt?
 • Waarom wordt Big Data gezien als innovatie?
 • Wat zijn de innovaties op het gebied van Big Data?
 • Welke technologische mogelijkheden zijn nu al werkelijkheid?
 • Waarom wordt Big Data steeds belangrijker? En wat brengt deze Big Data revolutie teweeg?
 • Wat zijn de kansen van Big Data? En wat zijn de risico’s van Big Data?
 • Hoe kan Big Data bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van de toepassing van Big Data?
 • Welke dilemma's doen zich voor met betrekking tot de toepassing van Big Data?
 • Wat kunt u leren van innovatieve praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland?

Davide Coppola, projectmanager bij de European Space Agency

Praktijkcase: Humanity X

 • Op welke manier kan Humanity X hulporganisaties bijstaan bij complexe humanitaire operaties?
 • Hoe kunnen nieuwe data technologieën de hulpverlening op moeilijk begaanbare plaatsen (bijvoorbeeld in rampgebieden of ontwikkelingslanden) verbeteren?
 • Hoe beschikt u over de juiste informatie, op het juiste moment op de juiste plaats om de benodigde humanitaire hulp te bieden?

Josje Spierings, projectleider bij het Centre for Innovation van de Leiden University Faculty of Governance and Global Affairs


Module 4

Innovatie in de praktijk

Innovatie bij humanitaire hulp

 • Welke complexe humanitaire operaties moet u realiseren?
 • Hoe gaat u deze complexe humanitaire operaties bewerkstelligen?
 • Op welke manier gaat u te werk bij het realiseren van deze complexe humanitaire operaties? En tegen welke belemmeringen loopt u hierbij aan?
 • Welke rol speelt innovatie bij het realiseren van complexe humanitaire operaties? En hoe gaat u op zoek naar innovatieve oplossingen en partijen die u hierbij kunnen helpen?
 • Hoe kunt u meer resultaat behalen met minder middelen? En hoe kunt u dat realiseren door innovatief te werk te gaan?
 • Welke innovaties (zoals de toepassing van Big Data) kunnen bijdragen aan complexe humanitaire operaties?
 • Hoe start u een pilot om innovaties mogelijk te maken?
 • Op welke manier berekent u de kosten en baten van de gehanteerde innovatieve aanpak?
 • Hoe kunt u de bereikte resultaten uitdragen en verdedigen?

Praktijkcase: Hack the planet

 • Hoe komt u tot nieuwe perspectieven voor de oplossing van grootschalige humanitaire opgaven?
 • Op welke manier kunt u uitdagingen anders aanpakken dan u normaliter doet? En welke alternatieve resultaten levert dit op?

Tim van Deursen, initiatiefnemer van Hack the planet


 Module 5

Innovatie- en verandermanagement

Innovatie en verandermanagement in de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

 • Welke trends en actuele ontwikkelingen doen zich voor in de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp?
 • Met welke kansen en bedreigingen krijgt u (in de toekomst) mogelijk te maken?
 • Hoe kunt u anticiperen op kansen en bedreigingen door te innoveren?
 • Op welke manier kunt u veranderingen teweeg brengen om goed voorbereid te zijn op (toekomstige) uitdagingen?
 • Hoe komt u tot een passende veranderstrategie?
 • Wat zijn randvoorwaarden voor een succesvol veranderingstraject?
 • Hoe moet uw organisatie worden ingericht om innovatie succesvol te kunnen toepassen?
 • Op welke manier borgt u innovatie in uw organisatie en blijft u veranderingsgezind?
 • Wat zijn belangrijke succes- en faalfactoren bij het adopteren van innovaties van elders?

Praktijkcase: Data driven desision making in het World Food Programme

 • Hoe kan data driven decision making bijdragen aan de bestrijding van hongersnood?
 • Op welke manier kan de toepassing van data driven decision making leiden tot nieuwe inzichten en slimmere beslissingen?
 • Hoe kan de benodigde informatie worden vergaard om tot de juiste aanpak te komen?

 

Uw docenten:

 

 • Stephanie van Drunen Littel, hoofddocent van de cursus Humanitaire innovatie en innovatie manager bij de Dutch Coalition for Humanitarian Innovation, coalitie van humanitaire organisaties, bedrijven, overheden, en kennisinstellingen die gezamenlijk komen tot nieuwe vormen van samenwerking in de hulp aan mensen die zijn getroffen door oorlogsgeweld en rampen

 • Frans Nauta, zelfstandig expert op het terrein van innovatie, initiatiefnemer van Stichting Nederland Kennisland, voormalig secretaris van het Innovatieplatform van de Nederlandse minister-president en lector Innovatie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, publiceerde de boeken ‘Het Innovatieplatform; Innoveren in het Centrum van de Macht’ en ‘Agents of Change; Strategy and Tactics for Social Innovation’

 • Hans Luijckx, operationeel directeur van IJsfontein, ontwerpt en ontwikkelt spelend (digitaal) leren, specialist op het gebied van serious games en gamification

 • Kate Radford, programma manager innovatie bij War Child en initiatiefnemer van het project Can’t Wait To Learn

 • Davide Coppola, projectmanager bij de European Space Agency, gespecialiseerd in big data en artificial intelligence

 • Josje Spierings, projectleider bij het Centre for Innovation van de Leiden University Faculty of Governance and Global Affairs

 • Tim van Deursen, initiatiefnemer van Hack the planet, zet zich in de voor innovatieve aanpak van grootschalige humanitaire opgaven

Algemene informatie over de cursus Humanitaire innovatie

Data en Locatie

20, 27 november, 4, 11, 18 december 2018

The Hague Humanity Hub
Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ Den Haag
070 - 217 10 80

Routebeschrijving

 

Tijden

13.30 - Ontvangst met koffie en thee
14.00 - Aanvang cursusprogramma
17.00 - Afsluiting van het cursusprogramma

 

Uw investering

Uw investering voor deze cursus bestaande uit 5 dagdelen bedraagt € 2499,- (exclusief btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Humanitaire innovatie

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Humanitaire innovatie

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Humanitaire innovatie start op 20, 27 november, 4, 11 en 18 december 2018 in The Hague Humanity Hub!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 20, 27 november, 4, 11 en 18 december 2018
Locatie: The Hague Humanity Hub

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met: