Cursus Integraal toezichthouder handhaving

Pak onveiligheids- en leefbaarheidsproblemen in jouw gemeente aan

 • Leer de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van toezicht en handhaving
 • Stel een handhavingsbeleid op voor jouw gemeente
 • Werk samen met de Nationale Politie en privaat toezicht
 • Ontdek de mogelijkheden en beperkingen van publiek en privaat toezicht

Ook interessant voor jou of je collega:
Cursus Bestuursrechtelijk Handhaven

Het organiseren en regisseren van toezicht en handhaving

Hinderlijk gedrag van hangjongeren, overlast door buren, illegale bouwwerken en afvaldumpingen hebben een negatieve invloed op de leefbaarheid van een buurt en op de subjectieve veiligheidsbeleving van bewoners in jouw gemeente. Toezicht en handhaving door buitengewoonopsporingsambtenaren (BOA) is voor jouw gemeente een belangrijk instrument om deze onveiligheids- en leefbaarheidsproblemen aan te pakken.

Bekijk het programma

 

Alle belangrijke informatie voor je verzamelt in één opleiding

Tijdens de opleiding leer je:

 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van toezicht en handhaving
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen jouw gemeente tot haar beschikking heeft bij de aanpak van onveiligheid en overlast
 • Hoe je een handhavingsbeleid opstelt voor jouw gemeente
 • Op welke manier je toezicht en handhaving organiseert in jouw gemeente
 • Wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van publiek en privaat toezicht
 • Hoe je samenwerkt met de Nationale Politie en privaat toezicht

Je gaat naar huis met:

 • Handvatten voor een handhavingsbeleid voor jouw gemeente
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse inzichten en concrete lessen, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar je contact kunt onderhouden met jouw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

 

De opleiding is bestemd voor:

Beleidsmedewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Publieke en private toezichthoudersorganisaties
 • Particuliere beveiligingsorganisaties
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Semi publieke overheidsinstellingen (o.a. vervoersbedrijven)
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidsregio's
 • Veiligheidshuizen

Twijfel je over jouw deelname of heb je een vraag? Neem geheel vrijblijvend contact op met de opleidingsadviseur:
Tonnie van Zanten | T: 040 2 972 780

 

Ook interessant voor jou:

Cursus Bestuursrechtelijk handhaven

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Cursus Wet- en Regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Cursus Waarheidsvinding

Cursus Aanpak Woonoverlast

 

Programma van de opleiding Integraal toezichthouder handhaving

Module 1

Toezicht en handhaving

Introductie en kennismaking 

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de opleiding integraal toezichthouder handhaving

 

Wettelijke kaders en bevoegdheden voor toezicht en handhaving

 • Wat is de functie van een buitengewoon opsporingsambtenaar?
 • In welke domeinen (openbare ruimte, milieu, welzijn, infrastructuur, openbaar vervoer, werk, inkomen en zorg) kan een buitengewoon opsporingsambtenaar in jouw gemeente worden ingezet?
 • Welke bevoegdheden en middelen hebben toezichthouders en handhavers?
 • In welke gevallen kan het ministerie van Justitie en Veiligheid besluiten om een buitengewoon opsporingsambtenaar politiebevoegdheden (zoals fouilleren) of geweldsmiddelen (zoals handboeien, wapenstok, pepperspray) toe te kennen?
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete) staan ter beschikking van jouw gemeente? En wanneer en onder welke voorwaarden kun je deze inzetten?

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 • Hoe kan met een gemeentelijke verordening de leefbaarheid in jouw gemeente worden gewaarborgd?
 • Wat is de rol van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester bij de vaststelling van een gemeentelijke verordening?
 • Uit welke algemene bepalingen bestaat de APV? En wat schrijven deze voor?
 • Hoe kan de APV bijdragen aan het handhaven van de openbare orde (waaronder het bestrijden van ongeregeldheden, veiligheid op de weg, overlast in de openbare ruimte)?
 • Welke rol speelt de APV ten aanzien van evenementen (toezicht op horeca, standplaatsen, geluidhinder, verlichting, parkeren)?
 • Wat kan de APV betekenen bij de aanpak van overlast (maatregelen tegen overlast en baldadigheid, bestuurlijke ophouding, aanwijzen veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen)?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht

 

Praktijkcase 

Intergemeentelijke samenwerking toezicht en handhaving

 • Hoe werkt jouw gemeente samen met omliggende buurgemeenten op het terrein van toezicht en handhaving?
 • Wat zijn goede praktijkvoorbeelden van intergemeentelijke samenwerking? En wat kun je hiervan leren?
 • Wat zijn succesfactoren voor een goede intergemeentelijke samenwerking?

Hein Maas, zelfstandig juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden en voormalig kwartiermaker intergemeentelijke samenwerking toezicht bij de gemeente Breda


 Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure!


Module 2

Handhavingsbeleid

Handhavingsbeleid

 • Hoe stel je handhavingsbeleid op voor jouw gemeente?
 • Op welke manier betrek je bewoners en ondernemers bij het vaststellen van de handhavingsprioriteiten?
 • Op welke manier geven bestuurders en raadsleden sturing aan het handhavingsbeleid van jouw gemeente?
 • Hoe vertaal je het handhavingsbeleid van jouw gemeente naar de uitvoeringspraktijk?
 • Welke handhavingsinstrumenten staan toezichthouders en handhavers ter beschikking?
 • Hoe en door wie vindt de aansturing plaats van de toezichthouders en handhavers?

Hans Vooren, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Praktijkcase 

De Buurt Bestuurt

 • Op welke manier kunnen bewoners in samenspraak met de politie en de gemeente bepalen welke problemen in de wijk met voorrang moeten worden aangepakt?
 • Hoe breng je samen met bewoners de problemen in de wijk in kaart en stel je prioriteiten?
 • Op welke manier betrek je bewoners actief bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk?

Hans Hoekman, wijkagent bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam, betrokken bij het initiatief de Buurt Bestuurt, een nieuwe manier van werken waarbij bewoners actief worden betrokken bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk


Module 3

Praktijkcase

Toezicht en handhaving door de Regionale Omgevingsdienst

 • Op welke manier werk je regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Hoe organiseer je (keten)toezicht binnen de Regionale Omgevingsdienst?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Regionale Omgevingsdienst? En zijn deze toereikend?
 • Hoe zorg je ervoor dat je signalen binnenkrijgt? En hoe weeg je deze signalen (Informatie Gestuurde Handhaving)?
 • Hoe kom je tot een interventiestrategie? Welke interventie zet je wanneer en onder welke voorwaarden in?

Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving 

Professioneel communiceren

 • Hoe stel je de goede vragen en hoe krijg je de juiste antwoorden?
 • Hoe vraag je door om de juiste informatie boven tafel te krijgen?
 • Op welke wijze anticipeer je op lastige situaties?
 • Hoe breng je structuur aan in het gesprek?
 • Wat kun je afleiden uit non-verbale communicatie?

Riekje Stokes, zelfstandig communicatiedeskundige en recherchepsycholoog, docent op de cursus Waarheidsvinding en expert op het terrein van

 

Praktijkcase 

Aanpak van jeugdoverlast met jeugdboa's

 • Hoe verkrijg je zicht op de jeugdoverlast op straat?
 • Op welke manier voorkom je jeugdoverlast met de inzet van (jeugd)boa's?
 • Hoe verloopt de samenwerking met de Nationale Politie?

Anton Bos, integraal veiligheidskundige en trainer/coach bij BOAtrainer.nl en voormalig team coordinator afdeling toezicht en handhaving met als expertise jeugdboa

 


Tijdschema modules opleiding:

 • 09:00 - Ontvangst met koffie en thee
 • 09:30 - Aanvang ochtendprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
 • 12:30 - Lunchpauze
 • 13:30 - Aanvang middagprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
 • 17:00 - Afsluiting van de module

De docenten:

 • Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de opleiding integraal toezichthouder handhaving
 • Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht
 • Hein Maas, zelfstandig juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden en voormalig kwartiermaker intergemeentelijke samenwerking toezicht bij de gemeente Breda
 • Hans Vooren, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Hans Hoekman, wijkagent bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam, betrokken bij het initiatief de Buurt Bestuurt, een nieuwe manier van werken waarbij bewoners actief worden betrokken bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk
 • Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Riekje Stokes, zelfstandig communicatiedeskundige en recherchepsycholoog, docent op de cursus Waarheidsvinding en expert op het terrein van verhoormethodieken
 • Anton Bos, integraal veiligheidskundige en trainer/coach bij BOAtrainer.nl en voormalig team coordinator afdeling toezicht en handhaving met als expertise jeugdboa

Algemene informatie over de opleiding Integraal toezichthouder handhaving

 

Data & locatie

Opleidingsdagen: 22 september, 6 en 27 oktober 2020

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Je investering

De investering voor deze dagen bedraagt € 2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

De opleiding is bestemd voor:

Beleidsmedewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Publieke en private toezichthoudersorganisaties
 • Particuliere beveiligingsorganisaties
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Semi publieke overheidsinstellingen (o.a. vervoersbedrijven)
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidsregio's
 • Veiligheidshuizen

 

Persoonlijk opleidingsadvies 

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur 
Tel. 040 - 2 972 780


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Integraal toezichthouder handhaving online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Integraal toezichthouder handhaving inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Integraal toezichthouder handhaving start op 22 september, 6 en 27 oktober 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2.499,- excl. btw
Datum: 22 september, 6 en 27 oktober 2020
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780