Cursus Risicoaansprakelijkheid bij Evenementen

Voorkom gevaarlijke situaties op uw evenement!

 • Antwoorden op uw vragen door experts en ervaringsdeskundigen
 • Een certificaat van deelname
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Inclusief praktijkcase Monstertruckincident

Ook interessant voor u of uw collega's:

Over schuld, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij fatale incidenten op evenementen

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Niet zelden doen zich gevaarlijke situaties voor op
evenementen, soms met fatale incidenten tot gevolg. Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de
politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Hoe zorgt u ervoor dat een tragisch
incident op uw evenement uitblijft?

Voorkom gevaarlijke situaties en fatale incidenten op uw evenement!

Tijdens de cursus Risicoaansprakelijkheid bij evenementen leert u:

 • Waarom het van het grootste belang is dat uw evenement veilig is
 • Welke mogelijke veiligheidsrisico's zich voordoen op uw evenement
 • Hoe u uw bestuurders adviseert over evenementenveiligheid
 • Wie er verantwoordelijk is als er een incident plaatsvindt op uw evenement
 • Waar de rekening komt te liggen bij (materiële en immateriële) schade
 • Hoe u schadeclaims kunt voorkomen

Download de brochure in PDF (handig alles in één overzicht!)

Praktijkcase: Monstertruckincident in Haaksbergen

 • Wat komt er op u af bij een fataal incident op uw evenement?
 • Hoe kunt u hierop anticiperen?
 • Op welke manier gaat u om met de crisis na een fataal incident?
 • Wat zijn belangrijke lessen van het Monstertruckincident in Haaksbergen?
 • En wat kunt u hiervan leren?

Na deze cursus gaat u naar huis met:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door juridische experts en ervaringsdeskundigen
 • Toegang tot de online leeromgeving met actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname

Voor wie bestemd?

 • Gemeenten
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio's
 • Evenementenorganisaties
 • BeveiligingsbedrijvenVerhuurders, beheerders en exploitanten van evenementenlocaties
 • GGD
 • GHOR

En alle andere organisaties die betrokken zijn bij evenementen

Bekijk het programma

 

 

In samenwerking met:

Programma Risicoaansprakelijkheid bij evenementen

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur

Module 1

Veiligheidsrisico's

Introductie en kennismaking

 • Waarom is het van het grootste belang dat uw evenement veilig is?
 • Welke mogelijke veiligheidsrisico's doen zich voor op uw evenement?
 • Op welke manier bepaalt u de meest aannemelijke veiligheidsrisico's voor uw evenement?
 • Onder welke omstandigheden kunnen deze veiligheidsrisico's zich voordoen?
 • Wat is de kans op deze veiligheidsrisico's en wat is de mogelijke (materiele en immateriële) schade als gevolg daarvan?
 • Risico's kennen kans en gevolg: hoe weegt u kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?
 • Hoe beoordeelt u of er sprake is van aanvaardbare veiligheidsrisico's?
 • Welke veiligheidsmaatregelen treft u om de kans op het ontstaan van veiligheidsrisico's te beperken en gevaarlijke situaties en fatale incidenten op uw evenement waar mogelijk te voorkomen?
 • Welke veiligheidsrisico's blijven er over nadat deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen?
 • Wat is het gewenste risiconiveau?
 • Welke risico's accepteert u? En hoe kunt u de restrisico's verkleinen of op een aanvaardbaar niveau houden?

Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, directeur van Crisislab en voormalig hoogleraar
Crisisbeheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Praktijkcase: Monstertruckincident in Haaksbergen

 • Wat komt er op u af bij een fataal incident op uw evenement?
 • Hoe kunt u hierop anticiperen?
 • Op welke manier gaat u om met de crisis na een fataal incident?
 • Wat zijn belangrijke lessen van het Monstertruckincident in Haaksbergen? En wat kunt u hiervan leren?

Peter Wennink, medewerker team vergunningen bij de gemeente Oldenzaal en voormalig medewerker APV en bijzondere wetten bij de gemeente Haaksbergen ten tijde van het Monstertruckincident

Strafrechtelijk onderzoek bij fatale incidenten op evenementen

 • Hoe verloopt een strafrechtelijk onderzoek naar een fataal incident op uw evenement?
 • Wanneer kunt u strafrechtelijk vervolgd worden bij een fataal incident op uw evenement? En welke factoren spelen hierbij een rol?

Mayke Goris, strafrechtadvocate en eigenaar van Goris Advocaten


Download de brochure in PDF (handig alles in één overzicht!)


Module 2

Risicoaansprakelijkheid

Juridische aansprakelijkheid bij fatale incidenten op evenementen

 • Wat zijn de regels voor risicoaansprakelijkheid? En wat betekent dit voor u en uw evenement?
 • Wie is er wanneer verantwoordelijk als er een incident plaatsvindt op uw evenement?
 • Waar komt de rekening te liggen bij (materiële en immateriële) schade?
 • Met welke kosten kunt u geconfronteerd worden bij een incident op uw evenement?
 • Hoe gaat u om met aansprakelijkheidsclaims?

Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en
plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen

Verzekeren tegen schade van fatale incidenten

 • Wanneer kunt u aansprakelijk worden gesteld voor (fatale) incidenten op uw evenement?
 • Welke aspecten zijn van belang bij het afdekken van risico's en het verzekeren tegen materiele en immateriële schade?
 • Hoe stelt u de voorschriften voor een evenement op?
 • Wanneer kan de verzekeraar de schade op u verhalen?
 • Hoe kunt u schadeclaims voorkomen?

Gert Bloemendal, risicodeskundige bij Interpolis, verzorgt schadeverzekeringen voor onder andere evenementen

Onderzoek naar fatale incidenten op evenementen

 • Wat is het doel van het onderzoek?
 • Hoe is het fatale incident ontstaan?
 • Welke oorzaken hebben een rol gespeeld?
 • Hoe had het fatale incident voorkomen kunnen worden?

Ellen Verolme, onderzoeksmanager bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, heeft onderzoek verricht naar het Monstertruckincident in
Haaksbergen


Module 3

Risicoadvisering

Vergunningverlening en evenementenveiligheid

 • Waar moet u op letten bij een vergunningsaanvraag voor een evenement? En welke gegevens over een evenement zijn hiervoor nodig?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan worden besloten om een vergunning niet te verlenen?
 • Op welke wijze kan bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag rekening worden gehouden met specifieke belangen (economische
  belangen en veiligheidsafwegingen) van betrokken partijen?
 • Wat is de juridische verantwoordelijkheid van het college van B&W, de gemeenteraad en de burgemeester?
 • Hoe is de mandatering geborgd in de vergunningverlening en voorschriften?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Leren van een fataal incident

 • Hoe vertaalt u de uitkomsten van een incidentenonderzoek naar een concreet plan van aanpak om veiligheidsrisico's structureel aan te pakken en risicovolle situaties gericht te voorkomen?
 • Welke veiligheidsmaatregelen neemt u om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen?
 • Hoe bewaakt u de voortgang van genomen veiligheidsmaatregelen en adviseert u uw bestuurders hierover?

Maarten Klerkx, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Haaksbergen en officier van Dienst bevolkingszorg
bij Veiligheidsregio Twente, heeft een adviserende rol in het evenementenvergunningentraject

Risicoadvisering over evenementenveiligheid

 • Hoe adviseert u uw bestuurders over evenementenveiligheid?
 • Op welke manier verschaft u inzicht in veiligheidsrisico's op uw evenement?
 • Hoe kunt u voorgestelde veiligheidsmaatregelen en adviezen uitdragen en verdedigen?

Marit Elders, oprichter van de Event Safety Academy, hoofddocent van de cursus Risicoaansprakelijkheid bij evenementen, de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk


Tijdschema modules cursus

08.30 Ontvangst met koffie en thee
09.00 Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
17.00 Afsluiting van de module

Uw trainers:

Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, directeur van Crisislab en voormalig hoogleraar Crisisbeheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Peter Wennink, medewerker team vergunningen bij de gemeente Oldenzaal en voormalig medewerker APV en bijzondere wetten bij de gemeente Haaksbergen ten tijde van het Monstertruckincident

Mayke Goris, strafrechtadvocate en eigenaar van Goris Advocaten

Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en
plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen Gert Bloemendal , risicodeskundige bij Interpolis, verzorgt schadeverzekeringen voor onder andere evenementen

Ellen Verolme, onderzoeksmanager bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, heeft onderzoek verricht naar het Monstertruckincident in
Haaksbergen

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Maarten Klerkx, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Haaksbergen en officier van Dienst bevolkingszorg
bij Veiligheidsregio Twente, heeft een adviserende rol in het evenementenvergunningentraject

Marit Elders, oprichter van de Event Safety Academy, hoofddocent van de cursus Risicoaansprakelijkheid bij evenementen, de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk

Algemene informatie cursus Risicoaansprakelijkheid bij evenementen

Data & locatie

 • 3, 10 en 17 april 2018

BCN Utrecht Daltonlaan
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Tel. 030 - 200 4233
Routebeschrijving


Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving


Voor wie bestemd?

 • Gemeenten
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio's
 • Evenementenorganisaties
 • Beveiligingsbedrijven
 • Verhuurders, beheerders en exploitanten van evenementenlocaties
 • GGD
 • GHOR

En alle andere organisaties die betrokken zijn bij evenementen.


Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen belt u met:

Tonnie van Zanten
040 2 972 780

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Risicoaansprakelijkheid bij Evenementen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus Risicoaansprakelijkheid bij Evenementen start op 3, 10 en 17 april 2018 in BCN Utrecht Daltonlaan!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 3, 10 en 17 april 2018
Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Relevant aanbod

30 Jan

Congres Personen met verward gedrag

Organiseer de opvang en hulpverlening aan verwarde personen en voorkomen onveiligheid en overlast in uw gemeente door verwarde personen. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:The Hague Security Delta Campus
8 Feb

Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente? Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
6 Mrt

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

Voorkom dreigende verstoringen en handhaaf de openbare orde in uw gemeente! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
13 Mrt

Cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte

Cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte. Bevorder de veiligheid in de omgeving met technologische toepassingen. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
13 Mrt

Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks telt Nederland tussen de 160.000 en 200.000 slachtoffers en 100.000 daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voorkom huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)

Alle events