Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

Voor professionals in het veiligheidsdomein

 • Wet- en regelgeving rond informatie-uitwisseling
 • Grensoverschrijdend samenwerken in het veiligheidsdomein
 • Informatie-uitwisseling en informatiebeveiliging
 • Inclusief unieke excursie: Real Time Intelligence Center
 • Incl. certificaat van deelname
 • Vijfde editie: vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Gerichte aanpak van veiligheidsproblematiek

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Om een compleet beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek is informatie-uitwisseling met uw veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke relevante informatie die u nodig heeft om het probleem gericht aan te pakken. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

 Bekijk het programma

 

Tijdens de cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen leert u:

 • Hoe u relevante informatie verzamelt en analyseert
 • Op welke manier u uw informatiepositie behoudt en versterkt in samenwerking met uw veiligheidspartners
 • Aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen bij informatie-uitwisseling
 • Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners
 • Op welke manier u omgaat met zeer vertrouwelijke informatie
 • Hoe u uw informatie goed beveiligd

Download de brochure (pdf)

 

U gaat naar huis met:

 • Handvatten voor het uitwisselen van informatie in uw organisatie en met uw veiligheidspartners
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

 

Visie Mark Albers; over hoe u tot een goede informatiepositie komt op het terrein van veiligheid?

 

Zorg dat u op de hoogte bent van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nieuwe Wet op de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten! Meld u nu aan!

Programma Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Informatie gestuurd werken

Introductie en kennismaking

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen, adviseert en begeleidt veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking

 

Intelligence in het veiligheidsdomein

 • Hoe komt u tot een goede informatiepositie op veiligheid?
 • Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw veiligheidspartners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van veiligheidsproblematiek?
 • Hoe zet uw organisatie en haar veiligheidspartners haar capaciteit en middelen in daar waar de veiligheidsproblemen zich bevinden?

Mariëlle den Hengst, lector Intelligence aan de Politieacademie en voormalig manager programma Intelligence bij de Nationale Politie, begeleidt partners in het veiligheidsdomein op het terrein van intelligence

 

Praktijkcase: Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door de Regionale Informatie en Expertise Centra

 • Wat betekent de opkomst van de RIEC's in de aanpak van georganiseerde criminaliteit?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Welke rol speelt het RIEC bij de uitwisseling van informatie?

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het openbaar ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit


Module 2

Wet- en regelgeving rond informatie-uitwisseling 

Wet- en regelgeving voor informatie-uitwisseling met veiligheidspartners

 • Welke informatie heeft u nodig? Welke bronnen wilt u raadplegen? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke veiligheidspartners beschikken over de benodigde informatie? Welke informatie mag u opvragen? En hoe krijgt u deze informatie van uw veiligheidspartners?
 • Wat schrijven de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIVD), de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor over informatie uitwisseling?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw veiligheidspartners?
 • Welke informatie mag u delen? En met wie?
 • Wat is privacy? Wat zijn persoonsgegevens? En wanneer is privacy wet- en regelgeving van toepassing?
 • Aan welke criteria (proportionaliteit, subsidiariteit en rechtsbescherming) moet een verstrekking voldoen?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie? En hoe zorgt u ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en opgeborgen?
 • Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld?
 • Welke dilemma's en integriteitsvraagstukken doen zich voor met betrekking tot de uitwisseling van informatie?
 • Welke grenzen hanteert u bij het uitwisselen van informatie?
 • Hoe bewaakt u de grenzen voor het uitwisselen van informatie en voorkomt u dat deze worden overschreden?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Jan Janse, sectorhoofd Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)!


Module 3

Informatie-uitwisseling in een netwerk 

Informatie-uitwisseling in een veiligheidsnetwerk

 • Hoe wisselt u informatie uit in een veiligheidsnetwerk?
 • Met welke (on)mogelijkheden heeft u te maken bij informatie uitwisseling in een veiligheidsnetwerk? En hoe gaat u daarmee om?
 • Op welke manier kunt u informatie uitwisseling tussen veiligheidspartners vereenvoudigen?

Robert van Brake, directeur van C3 Group, maakt complexe samenwerking succesvol met slimme communicatieprocessen en gemakkelijke ICT ondersteuning

 

Samenwerking in een veiligheidsnetwerk

 • Wat verwacht u van een veiligheidsnetwerk?
 • Hoe zet u een veiligheidsnetwerk op?
 • Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Hoe zorgt u ervoor dat alle samenwerkingspartners hetzelfde doel voor ogen hebben en hier ook naar handelen?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren?

Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool

Debbie Bruijn, afdelingshoofd beleid bij de gemeente Wierden en voormalig projectleider veiligheid bij de gemeente Hoogeveen

 

Praktijkcase: Toezicht en handhaving door de Regionale Omgevingsdienst

 • Op welke manier werkt u regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Hoe organiseert u (keten)teozicht binnen de Regionale Omgevingsdienst?
 • Op welke manier zorgt u ervoor dat u signalen binnenkrijgt? En hoe weegt u deze signalen (Informatie Gestuurde Handhaving)?
 • Hoe komt u tot een interventiestrategie? Welke interventie zet u wanneer en onder welke voorwaarden in?

Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving


Module 4

Big Data toepassingen

Big Data en de aanpak in het veiligheidsdomein

 • Wat is Big Data en waarvoor kan het worden gebruikt?
 • Hoe en waar dragen technologische innovaties bij aan het slim organiseren van een veilige samenleving?
 • Waarom wordt Big Data steeds belangrijker? En wat betekent deze Big Data revolutie voor het veiligheidsdomein?
 • Welke technologische mogelijkheden zijn nu al werkelijkheid?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van de toepassing van Big Data?
 • Welke dilemma's doen zich voor met betrekking tot de toepassing van Big Data?
 • Wat kunt u leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit de Verenigde Staten en Europa?

 

Het verzamelen, veredelen, analyseren en verrijken van Big Data

 • Welke data heeft u nodig voor de oplossing van uw veiligheidsvraagstuk?
 • Hoe verzamelt u de juiste data voor de realisatie van uw veiligheidsopgave?
 • Op welke manier veredelt en analyseert u de verkregen data?
 • Hoe kunt u data ontsluiten en betekenis geven?
 • Welke mogelijkheden heeft u om data te verrijken?
 • Wat levert de koppeling van grote hoeveelheden data en geavanceerde modellen op ten aanzien van het voorspellen van mogelijke (toekomstige) veiligheidsrisico's?
 • Hoe kunt u verbanden en trends herkennen?

Freek Bomhof, onderzoeker bij TNO, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij de toepassing van Big Data voor de oplossing van veiligheidsvraagstukken

 

Het visualiseren van Big Data

 • Hoe kan visualisatie u helpen bij de interpretatie van data?
 • Hoe maakt u met de visualisatie van Big Data strategische besluitvorming mogelijk?
 • Op welke manier visualiseert u relevante bevindingen in een collectie van data?
 • Hoe houdt u hierbij rekening met specifieke eigenschappen van data en de verbanden tussen die data?
 • Wat zijn geschikte methoden om data te visualiseren?

Jan Willem Tulp, data experience designer, ondersteunt overheden en bedrijven bij het visualiseren van data


Module 5

Informatie-uitwisseling en informatiebeveiliging

Beveiliging van informatie

 • Wat betekent informatie voor uw organisatie? En welke risico's loopt uw organisatie met betrekking tot informatie?
 • Wat is informatiebeveiliging? En waarom is het van het grootste belang dat uw organisatie de informatiebeveiliging op orde heeft?
 • Rollen, rechten en verantwoordelijkheden: wie is verantwoordelijk voor informatiebeveiliging?
 • Aan welke wettelijke eisen moet uw organisatie voldoen op het terrein van informatiebeveiliging?
 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid waar uw organisatie rekening mee moet houden met betrekking tot de beveiliging van  informatie? En wie is er verantwoordelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke data en vertrouwelijke informatie?

Hub Gerats, corporate information security officer bij Fontys Hogescholen en partner bij Image ICT, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijfsleven bij informatiebeveiliging

 

Praktijkcase: Integrale persoonsgerichte aanpak van complexe meervoudige problematiek door het Veiligheidshuis

 • Hoe werkt u met justitiepartners en zorg- en welzijnsinstellingen samen onder één dak?
 • Hoe ontwikkelt u een integrale, probleem-georiënteerde aanpak van compleze meervoudige problematiek?
 • Welke rol speelt het Veiligheidshuis bij de uitwisseling van informatie?

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek


Excursie: Informatie-uitwisseling in de praktijk

Het analyseren en interpreteren van informatie in het Real Time Intelligence Center              

 • Wat is het doel van het Real Time Intelligence Center?
 • Hoe beschikt u over de juiste informatie, op het juiste moment op de juiste plaats?
 • Welke openbare en gesloten informatiebronnen worden geraadpleegd?
 • Welke (aanvullende) informatie is voor u en uw veiligheidspartners van toegevoegde waarde?

Gert de Mooij,  operationeel expert intelligence bij het Real Time Intelligence Centre van de politie Haaglanden, zorgt 24 uur per dag, zeven dagen per week voor actuele informatie voor de aanpak van grootschalige incidenten en calamiteiten

Publiek-private samenwerking en informatie-uitwisseling

 • Wat kan worden verstaan onder publiek-private samenwerking?
 • Hoe komt het tot publiek-private samenwerking?
 • Welke informatie kan wel en welke informatie kan niet met private partners worden gedeeld?
 • Wat zijn mogelijke risico's bij publiek-private samenwerking? En hoe gaat u hiermee om?

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, adviseert en begeleidt veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking

Uw docenten:

 

 • Mark Albers
  Mark is adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen. Hij is gespecialiseerd in het stimuleren en organiseren van samenwerking in het veiligheidsdomein en begeleidt veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking. Hij heeft in verschillende functies gewerkt bij de politie en andere veiligheidsdiensten.

 • Mariëlle den Hengst
  Mariëlle is lector Intelligence aan de Politieacademie en docent op de Technische Universiteit Delft. Hiervoor was ze ondermeer werkzaam als manager programma Intelligence bij de Nationale Politie en als onderzoeker bij TNO. Ze studeerde en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft op het thema Informatica.

 • Jan Janse
  Jan is districtchef Hoeksche Waard bij de Politie eenheid Rotterdam Zuid-Holland-Zuid. Hij studeerde Bedrijfskunde en Recht aan de Open Universiteit Nederland. Jan heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence.
 • Robert van Brakel
  Robert is directeur van C3 Group waar hij complexe samenwerkingen succesvol maakt met slimme communicatieprocessen en gemakkelijke ICT ondersteuning.
 • Ino Kalker
  Ino is bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Rampenbestrijding en Crisisbeheersing aan de Haagse Hogeschool. Hij studeerde aan de Politieacademie en volgde Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. Hij heeft hiervoor in verschillende functies gewerkt bij de Politie, onder andere als projectleider Veiligheidshuis. 
 • Debbie Bruijn
  Debbie is hoofd beleid bij de gemeente Wierden Hiervoor was zij in verschillende functies werkzaam bij de politie en was zij projectleider veiligheid bij de gemeente Hoogeveen. Debbie studeerde Bestuurskunde aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Besturen van Veiligheid aan Technische Universiteit Delft.
 • Freek Bomhof
  Freek is adviseur bij TNO en verbonden aan het Big Data Value Center Almere, een fysieke omgeving om gestructureerd te experimenteren met big data oplossingen. Hij adviseert en begeleidt organisaties in de omgang met informatie.

 • Jan Willem Tulp
  Jan Willem is data experience designer waarbij hij overheden en bedrijven ondersteunt bij het visualiseren van data.

 • Hub Gerats
  Hub is zelfstandig adviseur informatiebeveiliging. Hij ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijfsleven bij informatiebeveiliging.
 • Ton Slingerland
  Ton is projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland. Hiervoor was hij projectleider bij het Landelijk Informatie en Expertise Centrum waar hij zich bezighield met de ontwikkeling van de methodiek voor een Bestuurlijk-Criminaliteitsbeeld Analyse. Daarvoor vervulde hij meerdere functies bij de Veiligheidsregio en de Politie op het gebied van de versteviging van de kwaliteit en kwantiteit van informatie en de integrale opsporing.

 • Jacco Lievaart
  Jacco is programmamanager bij de omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 • Kees Zeebregts
  Kees is procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek.

Algemene informatie Cursus informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

 

Data en locatie modules

1, 8, 29 oktober, 5 en 12 november 2019

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

 

Datum en locatie excursie

13 november 2019

Real Time Intelligence Center

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen € 3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de lesdag

 

Voor wie bestemd?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor: analisten, informatiespecialisten, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Belastingdienst
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio's
 • Regionale omgevingsdiensten
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Toezichthouders
 • Advocatenbureaus
 • Forensische accountantsbureaus ’s
 • Recherchebureaus

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel. 040-2 972 780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Frank van Summeren
Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen start op 1, 8, 29 oktober, 5 en 12 november 2019 Excursie: 13 november 2019 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 1, 8, 29 oktober, 5 en 12 november 2019 Excursie: 13 november 2019
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Ben jij onze STAR?

Dan kan je sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met