Cursus Omgang met maatschappelijke onrust

 • Handvatten voor het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting en spanningen.
 • Inclusief unieke praktijkcases
 • Ontvang een certificaat van deelname
 • Maximaal 25 personen

Voorkom maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving

Er gaan weinig weken voorbij dat er niet ergens in Nederland ophef ontstaat binnen een gemeenschap. De oorzaken zijn divers, variërend van een terugkerende zedendelinquent, een ontuchtzaak, de samenkomst van haatpredikers tot de komst van een asielzoekerscentrum. Mede door het gebruik van sociale media is het mogelijk om in korte tijd veel personen te mobiliseren. Soms voor een onschuldige actie, maar op andere momenten voor een ongeplande grootschalige bijeenkomst met mogelijk grote gevolgen voor de openbare orde.

Tijdens deze cursus leert u:

 • Wat er op u af komt bij een crisis of een ramp
 • Wat de impact is van een crisis of een ramp op de samenleving
 • Op welke manier u maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving kunt voorkomen
 • Hoe de burgemeester kan optreden om de openbare orde te herstellen
 • Wat de wettelijke bevoegdheden zijn van de burgemeester op het terrein van openbare orde
 • Hoe u de nazorg organiseert na afloop van een crisis of ramp

Resultaat na de cursus:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door docenten uit het werkveld
 • Diverse handreikingen, tools, checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u voorafgaand, tijdens en na afloop van de cursus contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers,
coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid,
crisisbeheersing en rampenbestrijding bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, Regionale Informatie en Expertise Centra)

Programma van de cursus omgang met maatschappelijke onrust

Module 1 | 7 juni 

Impact crisis

Introductie en kennismaking

Angelique Tukker, manager bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, voormalig hoofd bij de gemeente Den Haag, plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank Den Haag, ketenmanager bij het Veiligheidshuis Den Haag en manager bij de gemeente Rotterdam.

Crises en rampen

 • Wat komt er op u af bij een crisis of een ramp?
 • Hoe kunt u hierop anticiperen?
 • Wat gaat er vanzelf goed en wat niet?
 • Hoe pakt u de crisis of ramp aan?
 • Met welke mogelijkheden en beperkingen heeft u te maken? En hoe gaat u daarmee om?
 • Hoe neemt u in een kort tijdsbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een (dreigende) crisissituatie?

Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het gezamenlijke lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie, publiceerde het boek ‘Van rampen leren' en het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises'.

Impact van een crisis of een ramp

 • Wat is de impact van een crisis of ramp op de samenleving?
 • Op welke wijze informeert u burgers over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een crisis of ramp?
 • Wat betekent de nasleep van een crisis of ramp voor slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners?
 • Hoe kan bij een crisis of ramp maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving worden voorkomen?

Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland en voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties

Crisiscommunicatie

 • Wat is het doel van crisiscommunicatie?
 • Op welke manier verzorgt u de crisiscommunicatie bij een (dreigende) crisis of ramp?
 • Hoe communiceert u consequent, eenduidig, volledig, duidelijk en betrouwbaar?
 • Op welke manier communiceert u met de pers en sociale media voor, tijdens en na afloop van een crisis?
 • Wanneer communiceert u wel en wanneer juist niet?
 • Hoe ontkracht u hardnekkige geruchten?

Steven de Smet, hoofdcommissaris bij de Politie Gent en strategisch adviseur (digitale) veiligheid en (crisis)communicatie en auteur van het boek ‘De nieuwe politie'


 

Module 2 | 14 juni 

Openbare Orde

Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

 • Wat is openbare orde?
 • Wanneer is er sprake van een verstoring van de openbare orde?
 • Hoe kan de burgemeester optreden om de openbare orde te herstellen?
 • Wat zijn de wettelijke bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van openbare orde?
 • Hoe kan de burgemeester overtredingen die leiden tot een verstoring van de openbare orde beletten of beëindigen?
 • Wanneer kan de burgemeester bij een (dreigende) verstoring van de openbare orde alle bevelen geven die noodzakelijk worden geacht voor de handhaving van de openbare orde?
 • Onder welke omstandigheden (plotseling opkomende dreiging) kan de burgemeester een verblijfsontzegging of een gebiedsverbod opleggen aan één of meerdere personen die de openbare orde (dreigen te) verstoren?
 • In welke uitzonderlijke situaties (oproer, wanordelijkheden, rampen of zware ongevallen) mag een noodbevel of noodverordening worden toegepast?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

Praktijkcase: Voorkomen polarisatie na aanslag

 • Hoe gaat u om met maatschappelijke onrust na een aanslag?
 • Op welke manier voorkomt u dat er een kloof ontstaat tussen bevolkingsgroepen met verschillende etniciteiten en religies?
 • Hoe kunt u spanningen in wijken en buurten tegengaan?
 • Op welke manier kunnen (groepen) personen die oproepen tot haat en geweld worden geweerd?

Job Cohen, hoogleraar Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit Leiden, voorzitter van de Programmacommissie Politie en Wetenschap en voormalig burgemeester van de gemeente Amsterdam ten tijde van de aanslag op Theo van Gogh

 


 

Module 3 | 21 juni 

Nazorg

Nazorg na een crisis of een ramp

 • Wat komt er op u af na afloop van een (dreigende) crisissituatie?
 • Hoe organiseert u de nazorg na een crisis of een ramp?
 • Welke opvang en hulpverlening is er nodig?
 • Welke voorzieningen moeten worden getroffen?
 • Welke organisaties betrekt u bij de nazorg na een crisis? En wie doet wat?
 • Hoe lang laat u de nazorg duren? En op welke manier rondt u het nazorg traject af?

Peter van Loon, zelfstandig specialist op het terrein van crisis, stress en trauma en voormalig adviseur bij het Instituut voor Psychotrauma

Praktijkcase: Opvang van vluchtelingen

 • Op welke manier communiceert u met omwonenden over de komst van een opvangcentrum voor vluchtelingen?
 • Hoe organiseert u inspraak voor omwonenden?
 • Op welke wijze mobiliseert u alle belanghebbenden?
 • Verwachtingenmanagement: hoe legt u verantwoording af richting omwonenden en andere belanghebbenden over het besluitvormingsproces?

Arjan Waijenberg, adviseur openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing bij de gemeente Zeist en hoofd sectie bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio Utrecht

Uw docenten: 

Angelique Tukker

Manager bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, voormalig hoofd bij de gemeente Den Haag, plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank Den Haag, ketenmanager bij het Veiligheidshuis Den Haag en manager bij de gemeente Rotterdam.

Menno van Duin

Lector Crisisbeheersing bij het gezamenlijke lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie, publiceerde het boek ‘Van rampen leren' en het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises'.

Marnix Eysink Smeets

Lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland en voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties.

Steven de Smet

Hoofdcommissaris bij de Politie Gent en strategisch adviseur (digitale) veiligheid en (crisis)communicatie en auteur van het boek ‘De nieuwe politie'.

Jan Brouwer

Hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden.

Job Cohen

Hoogleraar Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit Leiden, voorzitter van de Programmacommissie Politie en Wetenschap en voormalig burgemeester van de gemeente Amsterdam ten tijde van de aanslag op Theo van Gogh.

Peter van Loon

Zelfstandig specialist op het terrein van crisis, stress en trauma en voormalig adviseur bij het Instituut voor Psychotrauma.

Arjan Waijenberg

Adviseur openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing bij de gemeente Zeist en hoofd sectie bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio Utrecht

Algemene informatie over de cursus Omgang met maatschappelijke onrust

Data en locatie

7 juni, 14 juni en 21 juni 2018

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht

Voor wie bestemd? 

beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers,
coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid,
crisisbeheersing en rampenbestrijding bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, Regionale Informatie en Expertise Centra)

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving 

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. 
De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Uw persoonlijk opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Tel: 040 - 2 972 780

Incompany mogelijkheden

Guusje Verhoeven
Tel: 040 - 2 972 729

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Omgang met maatschappelijke onrust

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus Omgang met maatschappelijke onrust start op 7, 14 en 21 juni 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 7, 14 en 21 juni 2018
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780