Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

 • Handvatten voor een integraal veiligheidsplan voor jouw gemeente
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
 • Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burger

De complete opleiding tot veiligheidsregisseur in jouw gemeente!

 • 6-daagse opleiding
 • 12 oktober - 30 november 2023
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden op veiligheid

Met de totstandkoming van de Nationale Politie komt de regie op het lokaal veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen. Een sleutelrol ligt bij je als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Jouw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. Samen met jouw veiligheidspartners moet je komen tot een goed lokaal integraal veiligheidsbeleid. Ben je goed voorbereid om deze taak op je te nemen?

De regie ligt in jouw handen!

Om optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid.

Download de brochure

Ontwikkel jezelf tot veiligheidsregisseur:

Na deze opleiding kun je:

 • Een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente
 • Invulling geven aan de gemeentelijke regierol op openbare orde en veiligheid
 • Integraal samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
 • Adviseren tijdens crisissituaties
 • Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
 • Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burgers

Bekijk het programma

De opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid geeft jou:

 • Handvatten voor een integraal veiligheidsplan voor jouw gemeente
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar je ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met jouw medecursisten
 • Een certificaat van deelname

Bekijk hier de video van docent Ino Kalker:

 

In samenwerking met:

Programma van de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.
 

Module 1

Openbare Orde en Veiligheid

Introductie en kennismaking

Richard Franken, voormalig directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffman Bedrijfsrecherche

Gemeenten en Openbare Orde en Veiligheid

 • Wat is de rol van jouw gemeente op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid?
 • Hoe ziet de functie van jou als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid eruit?
 • Welke verschillende rollen (adviseur, regisseur, crisismanager) heb jij?
 • Welke positie heb jij in de gemeentelijke organisatie?
 • Waarom wordt de rol van jou, als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid steeds belangrijker?

Herman Broers, AOV/OvD-BZ bij de gemeente Dongen

Lokale politiek en veiligheidsbeleid

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kun je hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hoe voer je overleg op bestuurlijkambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceer je met partners, media en burgers?

Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten


Module 2

Integraal Veiligheidsbeleid

Effectief en efficiënt veiligheidsbeleid

 • Met welke veiligheidsrisico’s heeft jouw gemeente te maken?
 • Wat is de aard, omvang en impact van deze veiligheidsrisico’s? 
 • Op welke manier bepaal je de meest aannemelijke veiligheidsrisico’s?
 • Onder welke omstandigheden kunnen deze veiligheidsrisico’s zich voordoen?
 • Risico’s kennen kans en gevolg: hoe weeg je kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?
 • Hoe beoordeel je of er sprake is van aanvaardbare veiligheidsrisico’s?
 • Welke veiligheidsrisico’s accepteer je?

Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Informatiepositie en sturen op lokale netwerken

 • Hoe kom je tot een goede informatiepositie op het terrein van- Openbare Orde en Veiligheid?
 • Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met jouw partners?
 • Hoe zet jouw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om veiligheidsproblematiek effectief aan te pakken?
 • Wat verwacht je van een lokaal veiligheidsnetwerk? • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?

Ino Kalker, bestuursondersteuner ketensamenwerking Nationale Politie
Debbie Bruijn, afdelingshoofd beleid gemeente Wierden


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Vormgeven van de veiligheidsaanpak in jouw gemeente

Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit door Regionale Informatie en Expertise Centra

 • Waarom is het RIEC in het leven geroepen?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC jouw gemeente ondersteunen bij de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?

Ton Slingerland, werkt bij verschillende organisaties die zich allemaal bezig houden met veiligheid

Strategisch positioneren en framen

 • Hoe positioneer je jezelf als beleidsmedewerker OOV t.o.v. de ketenpartners
 • Wat zijn ontwikkelingen in het veiligheidsdomein de afgelopen 10 jaar en wat is de toekomstverwachting?
 • Ondermijnende criminaliteit en radicalisering in de gemeente

Tijdens deze module werk je samen aan een opdracht om de theorie met de praktijk te verbinden.

Richard Franken, voormalig directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffman Bedrijfsrecherche


Module 4 

Samenwerking in regionale veiligheidsnetwerken

Inbreng van eigen casuïstiek:

 • Hoe neem je de juiste beslissingen tijdens een crisissituatie?
 • Wat doe je bij een overvloed of een tekort aan informatie en beperkte opties?
 • Hoe leg je na afloop van de crisissituatie verantwoording af over de genomen besluiten?

Herman Broers, AOV/OvD-BZ bij de gemeente Dongen

Het Veiligheidshuis en de aanpak van overlast en criminaliteit

 • Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor jouw gemeente bij de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Hoe werk je met justitiepartners en zorginstellingen samen onder één dak aan de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Het ontwikkelen van een integrale persoonsgerichte aanpak van complexe meervoudige problematiek: wie doet wat?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van overlast en criminaliteit: hoe gaat dit in de praktijk?

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond


Module 5 

De Burgemeester en openbare orde en veiligheid

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in Openbare Orde en Veiligheid

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van openbare orde en veiligheid?
 • Wat zijn de wettelijke bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van openbare orde?
 • Wanneer is er sprake van een verstoring van de openbare orde?
 • Hoe kan de burgemeester optreden om de openbare orde te herstellen?

Franc Pommer, advocaat, Hekkelman Advocaten

Advisering van de burgemeester op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid

 • Hoe adviseer je jouw burgemeester over vraagstukken op het terrein van openbare orde en veiligheid
 • Op welke manier verschaf je inzicht in veiligheidsrisico’s?
 • Hoe kun je voorgestelde veiligheidsmaatregelen en adviezen uitdragen en verdedigen?

Herman Broers, AOV/OvD-BZ bij de gemeente Dongen


Module 6

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

De Veiligheidsregio en de bestrijding van crises en rampen

 • Wat zijn de taken van een veiligheidsregio?
 • Hoe werk je samen in de veiligheidsregio met hulpdiensten en crisispartners?
 • Hoe kom je gezamenlijk tot een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen?
 • Hoe helpt scenario denken om proactief te werk te gaan?
 • Ontwikkelingen van ramp naar crisis: wat komt er op je af?
 • Hoe kun je jezelf en anderen zo goed mogelijk voorbereiden op een crisis?

Jan Pieter Duhen, netwerkmanager Leren, Ontwikkelen en Innoveren, Veiligheids- en Gezondheidsregio,
Gelderland-Midden

PRAKTIJKCASE: Het schietdrama in Alphen aan den Rijn

 • Hoe organiseer je de crisiscommunicatie bij een grootschalig incident?
 • Op welke wijze informeer je bewoners over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een grootschalig incident?
 • Wat is de rol van de media? Is dat informatie delen, opinie maken of kritische vragen stellen?
 • Communiceren versus strafrechtelijk opsporingsonderzoek: wat krijgt voorrang? 
 • Wat betekent de nasleep van een incident voor slachtoffers, nabestaanden, media én hulpverleners?

Bas Eenhoorn, voormalig burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn ten tijde van het schietdrama

Docenten:

img-Herman Broers

Herman Broers
26 jaar politie, nu AOV/OvD-BZ, eerst bij de gemeente Gorinchem en sinds 2017 bij de gemeente Dongen

img-Ira Helsloot

Ira Helsloot
Hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Tevens voormalig hoogleraar Crisisbeheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, expert op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

img-Patrick van den Brink

Patrick van den Brink
Directeur, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten

img-Bas Eenhoorn

Bas Eenhoorn
Voormalig burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn ten tijde van het schietdrama

Uitgeroepen tot beste bestuurder van 2011, schreef het boek “Drie minuten… een persoonlijk relaas over het schietdrama in Alphen aan den Rijn”

img-Ino Kalker

Ino Kalker
Bestuursondersteuner ketensamenwerking Nationale Politie

Tevens docent Crisisbeheersing en Rampenbestrijding aan de Haagse Hogeschool

img-Debbie Bruijn

Debbie Bruijn
Afdelingshoofd beleid gemeente Wierden

img-Kees Zeebregts

Kees Zeebregts
Procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

Waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van overlast en criminaliteit

img-Ton Slingerland

Ton Slingerland
Werkt bij verschillende organisaties die zich allemaal bezig houden met veiligheid

img-Franc Pommer

Franc Pommer
Advocaat, Hekkelman Advocaten

img-Jan Pieter Duhen

Jan Pieter Duhen
Netwerkmanager Leren, Ontwikkelen en Innoveren, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

img-Richard Franken

Richard Franken
Voormalig directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffman Bedrijfsrecherche

Speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma) managers, coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht en Tribes Utrecht Centraal Station.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

 

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 12 oktober 2023 09:00 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 2 november 2023 09:00 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 3 9 november 2023 09:00 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 4 16 november 2023 09:00 - 16:30 Tribes Utrecht Centraal Station
Dag 5 23 november 2023 09:00 - 16:30 Tribes Utrecht Centraal Station
Dag 6 30 november 2023 09:00 - 16:30 La Vie Utrecht

 

Locaties: 

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
tel: 030-2340088

Tribes Utrecht Centraal Station
Leidseveer 2-10
3511 SB Utrecht
tel: 030-3072900
 

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook Openbare Orde en Veiligheid

De coronapandemie lijkt meer naar de achtergrond te zijn verdwijnen maar de nieuwe uitdagingen zijn alweer op ons pad gekomen. De steeds grotere spanningen in de samenleving zoals het boerenprotest vanwege het stikstofbeleid maar ook de problematiek rondom voetbalrellen. De oorlog in Oekraïne die voor een grote stroom aan asielzoekers zorgt en de steeds grotere risico’s rondom digitale veiligheid.

We blijven voor complexe nieuwe uitdagingen staan waarbij samenwerking binnen de zorg- en veiligheidsketen van onmisbare waarde is. Wij brengen graag je kennis op pijl over de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Herken jij de volgende vraagstukken?

 • Extra maatregelen voor persveiligheid
 • Meer instrumenten voor BOA’s om veilig te werken
 • Aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Aanpak terrorisme en extremisme
 • Bescherm personen met verward gedrag tegen zichzelf

In dit eBook lees je onze best gelezen blogs over openbare orde en veiligheid van dit moment. Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

 

eBook

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy