Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

 • We staan uitgebreid stil hoe je in deze huidige tijd samen met jouw publiek en private partners toch een veilig evenement kunt inrichten
 • Leer de belangrijkste wetgeving en regelgeving op het gebied van evenementenveiligheid
 • 9e editie: wegens succes herhaald!
 • Inclusief praktijkcase: Appelpop

Wil jij de kennis in jouw hele organisatie vergroten? Bekijk meer informatie

Hoe kun je in deze tijd jouw evenement toch veilig inrichten?

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Voorkom tragische incidenten op jouw evenement

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Een groot deel van deze evenementen verloopt goed, mede door een goede samenwerking tussen organisatoren en overheden. Tegelijkertijd zijn er ook verschillende voorbeelden van evenementen waar het wringt in de samenwerking, waar geen goede risicoanalyse is verricht of waar de scherpte en alertheid ontbreken, soms met tragische incidenten tot gevolg. De onheilspellende weerbeelden van Pukkelpop en het Dicky Woodstock Festival en de enorme, verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisburg staan nog scherp op ons netvlies.

Veiligheid bij evenementen; de verantwoordelijkheid ligt in jouw handen!

Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, ben je verantwoordelijk voor de veiligheid bij evenementen in jouw regio. Om te zorgen dat tragische incidenten op jouw evenement uitblijven zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Daarvoor moet jij dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe jij deze risico’s kunt voorkomen of beperken.

 Ontwikkel jezelf tot Veiligheidsregisseur op jouw evenement!

Download de brochure

Tijdens de opleiding Coördinator evenementenveiligheid leer je:

 • Hoe jij samen met jouw publieke en private partners de veiligheid bij evenementen waarborgt
 • Wat de belangrijkste wetgeving en regelgeving is op het terrein van evenementenveiligheid
 • Op welke manier jij de risico’s op jouw evenement in kaart brengt
 • Hoe jij komt tot een pakket van maatregelen om de veiligheid bij evenementen te bevorderen
 • Op welke manier jij omgaat met grote massa’s bezoekers op jouw evenement
 • Hoe jij sociale media kunt gebruiken om jouw evenement veiliger en toegankelijker te maken
 • Wat jij kunt leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden van elders uit het land

Bekijk het programma

Je gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Toegang tot een online leertraject met 10 online videotrainingen en interactieve opdrachten
 • Verschillende praktijkcases door docenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat jij direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar jij contact kunt onderhouden met jouw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Optioneel bij te boeken: 

Het Veiligheidsplan – Online video cursus met voorbeelden, templates en implementatie opdrachten. In zeven stappen jouw veiligheidsaanpak van een evenement analyseren en bepalen. 

Door: hoofddocent Marit Elders, verandermanager, Event Safety Academy www.adviseurevenementenveiligheid.nl

Bekijk video van hoofddocent Marit Elders over het opstellen van een integraal veiligheidsplan:

Programma van de opleiding Coördinator evenementenveiligheid

 

Module 1

Evenementenveiligheid in de praktijk

Veiligheid tijdens evenementen

 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw evenement veilig is?
 • Welke rol speelt veiligheid op evenementen?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden uit binnen- en buitenland van veiligheid tijdens evenementen? En nog belangrijker: wat kun jij hiervan leren?
 • Opstellen risicoprofiel: het signaleren, inventariseren en evalueren van veiligheidsrisico's
 • Wat is het doel van het opstellen van een risicoprofiel voor jouw evenement en waar moet deze aan voldoen?
 • Op welke manier breng jij de aanwezige risico's voor jouw evenement in kaart? En hoe betrek jij jouw partners effectief bij het opstellen van het risicoprofiel?
 • Het verkennen van scenario's en mogelijke gevolgen: hoe beoordeel jij de geïnventariseerde risico's op basis van het risicoprofiel?
 • Het beschrijven van de risico's: wat kan er fout gaan?
 • Welke veiligheidsvoorschriften zijn er en welke maatregelen zijn er al genomen?
 • Hoe vertaal jij het risicoprofiel naar een concreet plan van aanpak?
 • Welke afwegingen maak jij bij de prioritering van een pakket van veiligheidsmaatregelen en welke criteria zijn hierbij van belang?

Marit Elders, verandermanager, Event Safety Academy 

Praktijkcase: Evenementenveiligheid op Appelpop

Je krijg een unieke kijk in de keuken bij het evenement Appelpop! 

 • Welke risico's doen zich voor op jouw evenement? En hoe beoordeel jij deze risico's?
 • Welke veiligheidsmaatregelen tref jij om risico's op jouw evenement te reduceren?
 • Welke risico's blijven er over nadat deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? En wat zijn geaccepteerde risico's?
 • Hoe anticipeer jij op onvoorziene veiligheidsrisico's?

Kees van Keulen, veiligheidscoördinator bij de Stichting Muziekstad Tiel, organisator van het tweedaagse festival Appelpop, een gratis toegankelijk evenement gedraaid door vrijwilligers waar jaarlijks bijna 150.000 bezoekers naar toe komen


Module 2

Wetgeving en regelgeving op het terrein van evenementenveiligheid

De Veiligheidsregio en evenementenveiligheid

 • Wat is de rol van de Veiligheidsregio op het terrein van evenementenveiligheid?
 • Hoe kan de Veiligheidsregio bijdragen aan de veiligheid op jouw evenement?
 • Op welke manier werk jij samen in de Veiligheidsregio met hulpdiensten en crisispartners aan de veiligheid op jouw evenement?
 • Hoe kom jij gezamenlijk tot een effectieve voorbereiding op de bestrijding van een mogelijk fataal incident dat zich kan voordoen op jouw evenement?

Jan Pieter Duhen, netwerkmanager Leren, Ontwikkelen, Innoveren, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Wetgeving en regelgeving op het terrein van evenementenveiligheid

 • Wat is de belangrijkste wetgeving en regelgeving op het terrein van evenementenveiligheid?
 • Wat schrijft de Gemeentewet voor over het toezicht op openbare samenkomsten?
 • Op welke manier regelt de Wet Veiligheidsregio's de organisatie van de brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen?
 • Welke bevoegdheden heeft jouw gemeente op het terrein van de Drank- en Horecawet?
 • Wat is het doel van de Wet Preventief fouilleren? En hoe kan preventief fouilleren bijdragen aan veilig uitgaan en het ordelijk verloop van grote manifestaties?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester van jouw gemeente aan de Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?
 • Wat schrijft de Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen voor over de toepassing van kortstondig en/of mobiel cameratoezicht op jouw evenement?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit GroningenModule 3

Vergunningverlening en evenementenveiligheid 

Vergunningverlening op het gebied van evenementenveiligheid

 • Waar moet jij op letten bij een vergunningsaanvraag voor een evenement? En welke gegevens over een evenement zijn hiervoor nodig?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan worden besloten om een vergunning niet te verlenen?
 • Op welke wijze kan bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag rekening worden gehouden met specifieke belangen (economische belangen en veiligheidsafwegingen) van betrokken partijen?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, gespecialiseerd in openbare - orderecht 

Samenwerken aan de veiligheid van jouw evenement

 • Wie is er verantwoordelijk voor een veilig verloop van jouw evenement?
 • Op welke manier kunt jij samen met jouw publieke en private partners de veiligheid op jouw evenement waarborgen?
 • Hoe ziet de rol- en taakverdeling eruit bij publieke private samenwerking? Welke rol heeft de evenementenorganisator en de overheid?
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente (medeorganisator, facilitator, vergunningverlener of toezichthouder) bij jouw evenement?

Risicoadvisering over evenementenveiligheid

 • Hoe adviseer jij over evenementenveiligheid?
 • Op welke manier verschaf jij inzicht in veiligheidsrisico's op jouw evenement?
 • Hoe kun jij voorgestelde veiligheidsmaatregelen uitdragen en verdedigen?

Marit Elders, verandermanager, Event Safety Academy


Module 4

Crowdmanagement op evenementen  

Gezondheid en evenementenveiligheid

 • Hoe adviseer jij de gemeente over het opnemen van medische voorwaarden bij het verstrekken van vergunningen voor jouw evenement?
 • Op welke manier beargumenteer jij de inzet van extra medische voorzieningen en/of extra materieel dat (gelet op de aard, omvang en het risicoprofiel van het evenement) door jou noodzakelijk wordt bevonden voor het veilig verloop van jouw evenement?

Marcel Kooijmans, oprichter van MGR

 Brandveiligheid en evenementenveiligheid

 • Op welke manier toets jij voorafgaand aan jouw evenement of aan de brandveiligheidseisen (situering, constructie en inrichting evenemententerrein, vluchtroutes, blusmiddelen) is voldaan?
 • Hoe controleer jij tijdens het evenement of de brandveiligheidseisen ook daadwerkelijk worden nageleefd?
 • Wat houdt de nieuwe wet BGBOP in voor evenementen?
 • Hoe pas je dat toe?
 • Hoe zit de wetgeving en brandveiligheid met evenementen in panden en gebouwen

ing. Susan Eggink-Eilander, senior adviseur SAVE, Businesslijn Milieu & Veiligheid, Antea Group

Crowdmanagement in de praktijk  

 • Hoe ga jij om met grote massa’s bezoekers op evenementen, in gebouwen, in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer?
 • Op welke manier beheers jij de publieksdichtheid? Hoe stuur jij mensenmassa’s? En hoe voorkom jij dat het fout gaat?
 • Als het toch fout gaat, hoe organiseer jij dan de ontruiming?

Gerard van Duykeren, directeur, The Security Company


Module 5

Veilig uitgaan en evenementenveiligheid

Veilig uitgaan door positieve gedragsbeinvloeding

 • Hoe kan de inrichting van een uitgaansgebied bijdragen aan de veiligheid?
 • Op welke manier kun jij de sfeer en kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en tegelijkertijd geweld en overlast reduceren?
 • Uitleg aan de hand van buitenlandse cases en Nederlandse cases als Rembrandt/ Leidseplein en de Wallen in Amsterdam

Paul van Soomeren en Randy Bloeme, onderzoekers bij DSP Groep

Praktijkcases uit het land over samenwerken aan evenementenveiligheid

Jij hebt als deelnemer aan de opleiding de mogelijkheid om jouw eigen casus in te brengen die jij deelt met jouw medecursisten. Op deze manier kun jij leren van elkaars kennis en ervaring en dit toepassen in jouw dagelijkse praktijk.

Marit Elders, verandermanager, Event Safety Academy

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio’s
 • Evenementenorganisaties
 • Beveiligingsbedrijven
 • Verhuurders, beheerders en exploitanten van evenementenlocaties
 • GGD
 • GHOR

En alle andere organisaties die betrokken zijn bij evenementen

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy