Opleiding Overlastcoördinator

Voorkom ernstige overlast in uw buurt of wijk!

 • Voorkomen en bestrijden van hardnekkige woonoverlast in o.a. probleemwijken
 • De belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van woonoverlast
 • Gedragsverandering bij overlastpleger afdwingen
 • Voorkomen van onveilige situaties en overlast veroorzaaakt door personen met veward gedrag
 • Opvang en hulpverlening organiseren personen met verward gedrag

4e editie: incl. excursie Rotterdamse wijk én bij de opvang van personen met verward gedrag

De aanpak van verloedering en hardnekkige overlast

In verschillende wijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale bewoning. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Daarnaast worden er door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg minder verwarde personen opgevangen in instellingen. Veel van deze verwarde personen komen onbedoeld op straat terecht. Met hun gedrag zorgen ze niet alleen voor overlast, maar kunnen ze ook een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.

De verantwoordelijkheid ligt in uw handen

Als overlastcoördinator bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk. Samen met de gemeente, woningcorporatie, de politie en buurtbewoners moet u de verloedering en ernstige overlast in uw wijk aanpakken.

Bekijk het programma

 

Tijdens de opleiding Overlastcoördinator leert u:

 • Hoe u hardnekkige woonoverlast in probleemwijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken voorkomt en bestrijdt
 • Op welke manier u samen met de gemeente, woningcorporatie, de politie en wijkbewoners kunt werken aan de aanpak van ernstige overlast
 • Hoe u dwangmiddelen en zorg kunt combineren om een gedragsverandering af te dwingen bij de overlastpleger
 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van woonoverlast
 • Hoe u onveilige situaties en overlast veroorzaakt door verwarde personen in de openbare ruimte voorkomt
 • Op welke manier u de opvang en hulpverlening voor verwarde personen organiseert in uw gemeente

De opleiding Overlastcoördinator geeft u:

 • Antwoord op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten
 • Een excursie in een wijk in Rotterdam en een excursie in een opvang voor verwarde personen in Den Haag
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

 

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in tebrengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegenaan loopt.

Programma van de opleiding Overlastcoördinator

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur

 

Module 1

De aanpak van woonoverlast en verloedering

 

Introductie en kennismaking

Loesan Peters, initiatiefnemer van Animi Vivere en hoofddocent van de opleiding Overlastcoördinator en de opleiding Ketenregisseur risicojeugd en zorgtrajectbegeleider bij Netwerk 100

Samenwerken aan de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering

 • Hoe voorkomt en bestrijdt u hardnekkige woonoverlast (geluidsoverlast, vandalisme, agressief gedrag) en bevordert u de veiligheid in de wijk?
 • Op welke manier werkt u samen met de gemeente, woningcorporatie, politie en wijkbewoners bij de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering?
 • Welke maatregelen neemt u voor de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering?
 • Op welke manier gaat u om met huishoudens waar sprake is van complexe meervoudige problematiek (huiselijk geweld, drugsverslaving)?
 • Hoe kunt u dwangmiddelen en zorg combineren om een gedragsverandering af te dwingen bij de overlastpleger?
 • Hoe grijpt u in als de situatie stagneert?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering? En nog belangrijker: wat kunt u hiervan leren?

Riet van Loon, projectleider woonoverlast en initiatiefnemer van het Landelijk Platform Woonoverlast, waar gemeenten, woningcorporaties, politie en zorginstellingen kennis uitwisselen over de aanpak van woonoverlast

 

Praktijkcase: Buurtbemiddeling als middel om woonoverlast te reduceren

 • Hoe kunt u buurtbemiddeling inzetten om conflicten tussen buurtbewoners op te lossen en woonoverlast in uw wijk te reduceren?
 • Wanneer is buurtbemiddeling gewenst?
 • Voor welke soorten overlast is buurtbemiddeling een geschikt middel?

Petra Verschoor, coördinator buurtbemiddeling bij NIM Maatschappelijk Werk, zet zich in om woonoverlast in de gemeente Nijmegen te reduceren

 

Wet- en regelgeving op het terrein van (woon) overlast en verloedering

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van (woon)overlast?
 • Hoe treedt u op tegen (woon)overlast?
 • Welke juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht en privaatrecht) heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van (woon)overlast?
 • Wat schrijft de Wet Victoria voor over het sluiten van overlastpanden?
 • Hoe past u de Wet Victor toe om overlastpanden in beheer te nemen of te onteigenen?
 • Op welke manier past u de Wet Damocles toe wanneer er wordt gehandeld in drugs vanuit woningen?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester van uw gemeente aan de Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?
 • Wat schrijft de Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen voor over de toepassing van kortstondig en/of mobiel cameratoezicht in uw wijk?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid


Module 2

Praktijkdag in de wijk

 

Praktijkcase: Aanpak van onveiligheid in de wijk

 • Op welke manier pakt u veiligheidsproblemen (huisjesmelkers, drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale bewoning) in uw wijk aan?
 • Hoe legt u duurzame verbindingen met partijen in uw wijk?
 • Op welke manier kunt u de samenwerking tussen partijen in uw wijk organiseren en regisseren?
 • Op welke wijze adviseert u politie, justitie en gemeentelijke diensten daar waar nodig?
 • Hoe kunt u bewoners betrekken bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in uw wijk?

Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, verantwoordelijk voor de veiligheid in een van de probleemwijken in Rotterdam

 

Praktijkcase: Het Veiligheidshuis en de aanpak van overlast en criminaliteit

 • Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor uw gemeente bij de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Hoe werkt u met justitiepartners en zorginstellingen samen onder één dak aan de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Het ontwikkelen van een integrale persoonsgerichte aanpak van complexe meervoudige problematiek: wie doet wat?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van overlast en criminaliteit: hoe gaat dit in de praktijk?

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek

 

Praktijkcase: Aanpak van High Impact Crimes

 • Waarom is het van het grootste belang dat u High Impact Crimes een halt toe roept?
 • Welke gevolgen hebben High Impact Crimes voor het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers in uw wijk?
 • Hoe kunt u High Impact Crimes in uw wijk voorkomen?
 • Op welke manier pakt u delicten als woninginbraak, straatroof en overvallen aan in uw wijk?

Steven Wierckx, stadsmarinier bij de gemeente Capelle aan den IJssel en mede eigenaar van Veelzijdig Veilig, zet zich in voor het voorkomen van woninginbraken, overvallen, straatroof en geweld


 Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


Module 3

Gemeenten en de aanpak van vrijplaatsen

 

Praktijkcase: Normalisatie woonwagenlocaties

 • Op welke manier normaliseert u de situatie op een woonwagenlocatie in uw gemeente?
 • Hoe houdt u toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Hoe handhaaft u indien nodig?

Jeroen Kemna, projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex en docent op de opleiding beleidsmedewerker Volkshuisvesting, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken

 

Praktijkcase: Aanpak van misstanden op voormalige vakantieparken

 • Hoe verkrijgt u zicht op voormalige vakantieparken die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier kunt u een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen in voormalige vakantieparken voorkomen?
 • Hoe treedt u op wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Arjan Stokreef, juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en projectleider Interventieacties Vakantieparken bij de gemeente Putten

 

Sociale herstructurering

 • Wat is het doel van sociale herstructurering in wijken?
 • Hoe bevordert u door middel van sociale herstructurering de diversiteit (inkomens, huishoudtypen en etniciteit) van een wijk?
 • Op welke manier kunt u met in de inzet van sociale herstructurering overlast in de wijk tegengaan?
 • Hoe om te gaan met waterbedeffect naar andere omliggende wijken?

Marij Tiemessen, adviseur bij Verder Recherche & Woondiensten, gespecialiseerd in het opsporen van onzichtbare problematieken en sociale herstructurering


Module 4

Personen met verward gedrag in de openbare ruimte

 

 Onveiligheid en overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag

 • Wat kan worden verstaan onder verward gedrag?
 • Welke verschijningsvormen van verward gedrag zijn er te onderscheiden?
 • Hoe herkent u verwarde personen?
 • Wat is de aard en omvang van personen met verward gedrag in Nederland?
 • Wat zijn veel voorkomende groepen (verslaafden, dementerende ouderen, psychiatrische patiënten) met verward gedrag?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van verward gedrag voor een persoon en zijn of haar omgeving?

Oberon Nauta, onderzoeker bij DSP Groep, voerde in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie een onderzoek uit naar het optreden van de politie in relatie tot personen met verward gedrag

 

Praktijkcase: Verwarde personen met (extreem) middelengebruik

 • Welke verschillende middelen zijn er te onderscheiden? Wat zijn de eigenschappen van deze middelen? En wat is de werking van deze middelen op de hersenen?
 • Wat zijn de effecten en risico's van (extreem) middelengebruik (alcohol, drugs, medicijnen) op de korte en lange termijn?
 • Komt de verwardheid bij een persoon door een middel of is hij/zij verward en fungeert het middel als medicijn?
 • Wat is het effect van gecombineerd gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen?
 • Hoe communiceert u met verwarde personen onder invloed?
 • Wat zijn de ontwenningsverschijnselen van een alcohol en/of drugsverslaving? En wat zijn de gevaren hiervan?

Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq, adviseert instellingen over middelengebruik, wetgeving en veiligheid

 

Praktijkcase: (Jong)volwassenen met dementie

 • Wat is dementie? En wat zijn de oorzaken van dementie?
 • Waarom zijn jong dementerenden een bijzondere groep?
 • Waarin verschilt dementie op jonge leeftijd met dementie op oudere leeftijd?
 • Wat betekent dementie voor jonge personen?
 • Op welke manier kunnen (jong)volwassenen met dementie voor overlast en onveilige situaties zorgen?
 • Hoe en door wie wordt dementie vastgesteld?

Loesan Peters, initiatiefnemer van Animi Vivere, hoofddocent van de opleiding overlastcoördinator en de opleiding ketenregisseur risicojeugd en zorgtrajectbegeleider bij Netwerk 100, begeleidt (jong)volwassenen dieal op jonge leeftijd te maken krijgen met dementie


Module 5

Praktijkdag opvang verwarde personen

 

Praktijkcase: Opvang Verwarde Personen

 • Op welke manier organiseert u de opvang en hulpverlening van verwarde personen in uw gemeente?
 • Hoe werkt u met de gemeente, de politie, de GGZ, de verslavingsreclassering en het openbaar ministerie samen onder één dak aan de opvang en hulpverlening aan verwarde personen?
 • Welke voorzieningen en begeleiding is nodig op de opvang van verwarde personen?
 • Op welke manier kunt u verwarde personen zo snel mogelijk doorverwijzen naar passende (langdurige) zorg?
 • Hoe kunt u het verblijf van personen met verward gedrag in de opvang zo kort mogelijk houden?

Maartje Vollebergh, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Den Haag, betrokken bij de Opvang Verwarde Personen, een centrale opvangvoorziening waar de gemeente, de politie, de GGZ, de verslavingsreclassering en het openbaar ministerie samenwerken aan de opvang van verwarde personen

 

Praktijkcase: De Veiligheidsregio en de aanpak van verwarde personen

 • Hoe krijgt u zicht op verwarde personen in uw gemeente?
 • Welke informatie heeft u nodig over personen met verward gedrag? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke partners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijgt u deze informatie?
 • Op welke manier wisselt u informatie uit over verwarde personen?
 • Welke informatie mag u delen? En met wie?
 • Hoe voorkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Wilma van Raalte, projectmanager CO24 bij de Veiligheidsregio Twente, initiatiefnemer van een systeem waarin informatie over verwarde personen wordt gedeeld waardoor interventies van samenwerkingspartners beter kunnen worden afgestemd en momenten om snel in te grijpen beter kunnen worden benut

 

Praktijkcase: Zorgwekkende zorgmijders

 • Wanneer is er sprake van een zorgwekkende zorgmijder?
 • Wat zijn de kenmerken (dakloosheid, stapeling van problemen, zorgmijding) van een zorgwekkende zorgmijder?
 • Welke verschillende zorgwekkende zorgmijders zijn er te onderscheiden?
 • Hoe verkrijgt u zicht op de verborgen groep zorgwekkende zorgmijders die zich aan het zicht van instanties onttrekken?
 • Op welke manier creëert u een sluitend vangnet voor zorgwekkende zorgmijders?
 • Hoe kunt u zorgwekkende zorgmijders helpen om de grip op hun leven terug te krijgen?

Nanette de Jong, initiatiefnemer van Digg Out en betrokken bij een project in Almere waarbij

Uw docenten:

 

 • Loesan Peters, initiatiefnemer van Animi Vivere en hoofddocent van de opleiding Overlastcoördinator en de opleiding Ketenregisseur risicojeugd
 • Riet van Loon, projectleider woonoverlast en initiatiefnemer van het Landelijk Platform Woonoverlast, waar gemeenten, woningcorporaties, politie en zorginstellingen kennis uitwisselen over de aanpak van woonoverlast
 • Petra Verschoor, coördinator buurtbemiddeling bij NIM Maatschappelijk Werk, zet zich in om woonoverlast in de gemeente Nijmegen te reduceren
 • Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, verantwoordelijk voor de veiligheid in een van de probleemwijken in Rotterdam
 • Jeroen Kemna, projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex en docent op de opleiding beleidsmedewerker Volkshuisvesting, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken
 • Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid
 • Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek
 • Steven Wierckx, stadsmarinier bij de gemeente Capelle aan den IJssel en mede eigenaar van Veelzijdig Veilig, zet zich in voor het voorkomen van woninginbraken, overvallen, straatroof en geweld
 • Marij Tiemessen, adviseur bij Verder Recherche & Woondiensten, gespecialiseerd in het opsporen van onzichtbare problematieken en sociale herstructurering
 • Arjan Stokreef, juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en projectleider Interventieacties Vakantieparken bij de gemeente Putten
 • Marij Tiemessen, adviseur bij Verder Recherche & Woondiensten, gespecialiseerd in het opsporen van onzichtbare problematieken en sociale herstructurering
 • Oberon Nauta, onderzoeker bij DSP Groep, voerde in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie een onderzoek uit naar het optreden van de politie in relatie tot personen met verward gedrag
 • Harry Rienmeijer, directeur van Tra_ eq, adviseert instellingen over middelengebruik, wetgeving en veiligheid
 • Maartje Vollebergh, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Den Haag, betrokken bij de Opvang Verwarde Personen, een centrale opvangvoorziening waar de gemeente, de politie, de GGZ, de verslavingsreclassering en het openbaar ministerie samenwerken aan de opvang van verwarde personen
 • Wilma van Raalte, projectmanager CO24 bij de Veiligheidsregio Twente, initiatiefnemer van een systeem waarin informatie over verwarde personen wordt gedeeld waardoor interventies van samenwerkingspartners beter kunnen worden afgestemd en momenten om snel in te grijpen beter kunnen worden benut
 • Nanette de Jong, initiatiefnemer van Digg Out en betrokken bij een project in Almere waarbij een vangnet werd gecreëerd voor zorgwekkende zorgmijders

Algemene informatie over de opleiding Overlastcoördinator

 

Data en locatie

15, 22 & 29 maart, 5 & 12 april 2018

Regardz La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
030 - 2340088
Routebeschrijving

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
17.00 uur - Afsluiting van de module 

 

Bestemd voor:

Coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van volkshuisvesting, leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Publieke en private toezichthoudersorganisaties
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidshuizen
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Sociale Wijkteams
 • Zorg- en welzijninstellingen 

 

Uw investering:

De kosten van deze opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, toegang tot de online leeromgeving, de excursie naar een wijk in Rotterdam en de excursie naar een opvang voor verwarde personen in Den Haag.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040-2972780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Frank van Summeren

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany

Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen?

Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt specifiek afgestemd op uw organisatie, in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze adviseur:

Guusje Verhoeven incompany
Guusje Verhoeven
Email: g.verhoeven@sbo.nl
Telefoon: 040-2972729

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Overlastcoördinator inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Opleiding Overlastcoördinator start op 15, 22, 29 maart, 5 en 12 april 2018 in Regardz La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 15, 22, 29 maart, 5 en 12 april 2018
Locatie: Regardz La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

Mediapartner

Marktplaats Overheid

Relevant aanbod

30 Jan

Congres Personen met verward gedrag

Organiseer de opvang en hulpverlening aan verwarde personen en voorkomen onveiligheid en overlast in uw gemeente door verwarde personen. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:The Hague Security Delta Campus
8 Feb

Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente? Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
6 Mrt

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

Voorkom dreigende verstoringen en handhaaf de openbare orde in uw gemeente! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
13 Mrt

Cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte

Cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte. Bevorder de veiligheid in de omgeving met technologische toepassingen. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
13 Mrt

Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks telt Nederland tussen de 160.000 en 200.000 slachtoffers en 100.000 daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voorkom huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)

Alle events