Opleiding regisseur mensenhandel

Voorkom misstanden met mensenhandel in uw gemeente!

U leert:

 • Mensenhandel te signaleren en voorkomen
 • Hoe u samenwerkt met partners om mensenhandel tegen te gaan
 • Hoe u invulling geeft aan de regierol bij de aanpak van mensenhandel

In binnen- en buitenland zijn verschillende criminele netwerken actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan mensenhandel (zoals seksuele en arbeidsuitbuiting). Het gevolg is dat personen worden uitgebuit en onder mensonterende omstandigheden moeten werken. Hoe voorkomt u deze vorm van zware criminaliteit en ernstige schending van de mensenrechten in uw gemeente?

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Wat de gevolgen zijn van mensenhandel
 • Hoe u mensenhandel voorkomt
 • Op welke manier u invulling geeft aan de regierol bij de aanpak van mensenhandel
 • Hoe u samenwerkt met partners binnen het Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum bij de aanpak van mensenhandel
 • Op welke manier u de samenwerking tussen uw partners organiseert en regisseert
 • Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw partners

Bekijk het programma

De opleiding regisseur mensenhandel geeft u:

 • Handvatten voor de aanpak van mensenhandel in uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving
 • Een certificaat van deelname

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt. 

Module 1 | 27 september 2018

Mensenhandel

Introductie en kennismaking

Renske Postuma, eigenaar van BuroRens, hoofddocent van de opleiding regisseur mensenhandel en onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, expert op het gebied van mensenhandel.

Mensenhandel in Nederland

 • Wat kan worden verstaan onder mensenhandel?
 • Welke verschijningsvormen van mensenhandel zijn er te onderscheiden?
 • Wat is de aard en omvang van mensenhandel in Nederland?
 • Wat zijn veel voorkomende vormen van mensenhandel?
 • Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van mensenhandel voor de slachtoffers en hun omgeving?

Renske Postuma, eigenaar van BuroRens, hoofddocent van de opleiding regisseur mensenhandel en onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, expert op het gebied van mensenhandel.

Wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van mensenhandel

 • Wat is de belangrijkste (nieuwe) wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van mensenhandel?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht) heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van mensenhandel?
 • Hoe treedt u op tegen mensenhandel in uw gemeente?
 • Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om mensenhandel in uw gemeente aan te pakken?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist op het terrein van openbare orde en veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht.

Praktijkcase: Gemeenten en de aanpak van mensenhandel

 • Waarom is het van het grootste belang dat uw gemeente mensenhandel een halt toe roept?
 • Hoe kunt u mensenhandel in uw gemeente voorkomen?
 • Op welke manier kunt u barrieres opwerpen tegen mensenhandel?
 • Welke bestuurlijke instrumenten heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van mensenhandel?

Trudy Jansen, regisseur mensenhandel bij de gemeente Weert, richt zich op de aanpak van mensenhandel in de regio Limburg.

Module 2 | 4 oktober 2018

Signalering

Signalering van mensenhandel

 • Hoe herkent u signalen van mensenhandel?
 • Wat is het profiel van de slachtoffers en de daders?
 • Op welke manier kan u signalen van mensenhandel opmerken en hoe kunt u daarop anticiperen?
 • Welke rol kunnen voorlichting en preventie spelen om slachtofferschap van mensenhandel te voorkomen?

Romaike Zuidema, projectmanager bij FairWork Academy, helpt professionals bij het signaleren van mensenhandel

Praktijkcase: Politie en de aanpak van mensenhandel

 • Wat is de rol van de politie bij de aanpak van mensenhandel?
 • Op welke manier treedt de politie op tegen mensenhandel?

Joelle Hermens, beleidsadviseur bij de Nationale Politie eenheid Midden-Nederland, richt zich op de aanpak van mensenhandel en illegale prostitutie

 

 

Alles bij elkaar in een handig overzicht? Download de brochure (pdf)!


Module 3 | 11 oktober 2018

Ketensamenwerking

Integrale ketenaanpak van daders en slachtoffers van mensenhandel

 • Hoe komt u tot een integrale ketenaanpak van daders en slachtoffers van mensenhandel?
 • Op welke manier betrekt u uw ketenpartners in de aanpak?
 • Hoe realiseert u samenhang en continuïteit in de aanpak?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren?

Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants, gepromoveerd op het terrein van ketensamenwerking

Praktijkcase: Het Veiligheidshuis en de aanpak van mensenhandel

 • Wat kan het Veiligheidshuis betekenen voor uw gemeente bij de aanpak van mensenhandel?
 • Hoe werkt u met partners in de zorg- en veiligheidsketen samen onder één dak aan de aanpak van mensenhandel?
 • Op welke manier kan het Veiligheidshuis uw gemeente ondersteunen bij het ontwikkelen van een integrale aanpak van mensenhandel?
 • Welke rol speelt het Veiligheidshuis bij de uitwisseling van informatie?

Frans van der Haar, ketenmanager van het Veiligheidshuis Groningen, waar gemeente, politie, openbaar ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van mensenhandel.

Praktijkcase: Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum en de aanpak van mensenhandel

 • Mensenhandelaren trekken zich niets aan van gemeentegrenzen, daarom is samenwerking noodzakelijk: hoe geeft het RIEC hier invulling aan?
 • Waarom is het RIEC in het leven geroepen? En wat betekent de opkomst van de RIEC’s voor u en uw gemeente?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC uw gemeente ondersteunen bij de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van criminele netwerken actief in de mensenhandel?

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het openbaar ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde misdaad waaronder mensenhandel.

Module 4 | 1 november 2018

Informatie uitwisseling en de aanpak van mensenhandel 

Wet- en regelgeving rond informatie-uitwisseling

 • Hoe versterkt u de informatiepositie van uw gemeente om samen met uw veiligheidspartners mensenhandel aan te pakken?
 • Hoe krijgt u deze informatie van uw veiligheidspartners?
 • Wat schrijven de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over informatie-uitwisseling?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw veiligheidspartners en andere gemeenten?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie? En hoe zorgt u ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en opgeborgen?
 • Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld?
 • Hoe voorkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie-uitwisseling?
 • Hoe kunt u het OM, de Belastingdienst, de FIOD en de Koninklijke Marechaussee gebruiken als tipgever?

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence.

Bestuurlijke informatiepositie op mensenhandel

 • Op welke manier verkrijgt u zicht op de mensenhandel in uw gemeente?
 • Hoe signaleert u verschijningsvormen van mensenhandel die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van mensenhandel?
 • Welke open en gesloten bronnen (die uw gemeente al tot haar beschikking heeft) kunt u hiervoor raadplegen?
 • Hoe stelt u prioriteiten en voert u regie op de aanpak van mensenhandel?

Krijn Korver, partner bij Orion Duurzaam Leren, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten en haar veiligheidspartners bij het ontwikkelen van effectieve strategieën tegen georganiseerde criminaliteit waaronder mensenhandel.

Evaluatie en afsluiting

Renske Postuma, eigenaar van BuroRens, hoofddocent van de opleiding regisseur mensenhandel en onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, expert op het gebied van mensenhandel.

Tijdschema modules

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de module

Docenten voor de opleiding regisseur mensenhandel

Renske Postuma, eigenaar van BuroRens, hoofddocent van de opleiding regisseur mensenhandel en onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, expert op het gebied van mensenhandel.

Trudy Jansen, regisseur mensenhandel bij de gemeente Weert, richt zich op de aanpak van mensenhandel in de regio Limburg.

Joelle Hermens, beleidsadviseur bij de Nationale Politie eenheid Midden-Nederland, richt zich op de aanpak van mensenhandel en illegale prostitutie.

Frans van der Haar, ketenmanager van het Veiligheidshuis Groningen, waar gemeente, politie, openbaar ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van mensenhandel.

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het openbaar ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde misdaad waaronder mensenhandel.

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence.

Krijn Korver, partner bij Orion Duurzaam Leren, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten en haar veiligheidspartners bij het ontwikkelen van effectieve strategieën tegen georganiseerde criminaliteit waaronder mensenhandel.

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, begeleidt organisaties bij het succesvol samenwerken in informatiesystemen en complexe  omgevingen

Luc Hoogstraten, adviseur bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheidsbeleid bij de gemeenten Montfoort en IJsselstein

Romaike Zuidema, projectmanager bij FairWork Academy, helpt professionals bij het signaleren van mensenhandel

 

 

Algemene informatie

Data en locatie

 • 27 september, 4, 11 oktober en 1 november 2018

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
030 - 256 73 91
Routebeschrijving

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor: Ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, coördinatoren, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, adviseurs en juristen bij:

 • Gemeenten
 • Rijk
 • Provincies
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Zorginstellingen
 • Belastingdienst
 • Koninklijke Marechaussee
 • FIOD
 • Douane

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen
die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Persoonlijk advies

Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780

Download de brochure

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding regisseur mensenhandel inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding regisseur mensenhandel start op 27 september, 4, 11 oktober en 1 november 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Opleiding regisseur mensenhandel

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 27 september, 4, 11 oktober en 1 november 2018
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met:

 

 

Relevant aanbod

5 Jun

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag. Organiseer de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
5 Sep

Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Voorkom tragische incidenten op uw evenement! Deze opleiding leidt u op tot veiligheidsregisseur voor uw evenement. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
19 Sep

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Op 19 & 20 september 2018 komen ervaringsdeskundigen en experts (werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven) samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van georganiseerde criminaliteit die de samenleving momenteel ondermijnt. Lees meer
Type: Congres met masterclass | | Lokatie:De Lik Utrecht
25 Sep

Cursus Anti-discriminatiebeleid

Voorkom discriminatie, uitsluiting en polarisatie! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
25 Sep

Opleiding Regisseur multi probleemgezinnen

Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk komt deze samenwerking nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat problemen niet adequaat worden aangepakt met alle gevolgen van dien. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)

Alle events