Opleiding Resilience Officer

Samen bouwen aan een veilige stad

 • Ontvang handvatten voor het ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige stad
 • Met lessen van experts en ervaringsdeskundigen uit verschillende disciplines
 • Word bekend met de stad van de toekomst!
 • Gratis toegang tot de online leeromgeving
 • Inclusief certificaat van deelname

Opleiding Resilience Officer: het ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige stad


Kansen en bedreigingen voor de stad (van de toekomst)

In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in de stad wonen. Deze ontwikkeling brengt kansen maar ook (nieuwe) bedreigingen met zich mee. Hoe waarborgt u de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst)? En hoe beschermt u uw stad tegen de gevolgen van klimaatverandering (zoals hoogwater) en digitalisering zoals cybercrime.


Bekijk het programma


Tijdens deze opleiding leert u:

 • Hoe de stad van de toekomst eruit ziet
 • Met welke kansen en bedreigingen uw stad (in de toekomst) mogelijk te maken krijgt
 • Hoe u de vitale infrastructuur van uw stad beschermt tegen bedreigingen van buitenaf
 • Op welke manier u uw stad ontwerpt, bouwt en inricht ter bescherming tegen de (mogelijke) gevolgen van klimaatverandering, overstromingen, aardbevingen, industriële ongevallen, terroristische aanslagen, cybercrime, ondermijning en georganiseerde criminaliteit
 • Hoe u economische en ecologische schade en maatschappelijke ontwrichting voorkomt wanneer er zich toch een ernstig incident in uw stad voordoet

Download de brochure in PDF


U gaat naar huis met:

 • Handvatten voor het ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige stad
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen uit verschillende disciplines
 • Verschillende vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnen en buitenland
 • Diverse checklisten, modellen en praktijkcases zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Ook interessant voor u:

Programma van de opleiding Resilience Officer

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1:

Resilience

Introductie en kennismaking

Bram de Bruijn, interimmanager en trainer bij Pepperbirds en hoofddocent van de opleiding Resilience Officer

 

Veerkrachtige stad

 • Waarom is het van het grootste belang dat de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst) gewaarborgd is?
 • Waarom moet uw stad zich voorbereiden op dreigingen van buitenaf?
 • Met welke dreigingen (klimaatverandering, overstroming, aardbeving, industrieel ongeval, terroristische aanslag, cyberaanval, epidemie) kan uw stad te maken krijgen? En wat is de aard, omvang en de impact van deze dreigingen?
 • Waarop dient uw stad zich voor te bereiden?
 • Op welke manier bereidt u uw stad voor op een reëel denkbare dreiging?
 • Hoe waarborgt u de vitale belangen (territoriale veiligheid, fysieke veiligheid, economische veiligheid, ecologische veiligheid en sociaalpolitieke stabiliteit) van uw stad?

Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan een veerkrachtige stad

 

Het ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige stad

 • Hoe ontwerpt en bouwt u een veilige stad?
 • Wat is het effect van de inrichting van uw stad op de leefomgeving?
 • Welke dilemma's op het terrein van veiligheid doen zich voor bij het ontwerpen, bouwen en inrichten van uw stad?
 • Hoe en waar dragen technologische innovaties bij aan het bouwen van een veilige stad?
 • Wat kunt u leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnen en buitenland?

Paul van Soomeren, oprichter DSP groep, bestuurslid van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer, director of the board van de International CPTED Association, management committee van de EU COST (Cooperation in Science and Technology) action Crime Prevention through Urban Design, Planning and Management


Module 2

Natural disasters

Bescherming tegen aardbevingen

 • Hoe ontstaat een aardbeving?
 • Wat zijn de gevolgen van een aardbeving voor uw stad?
 • Hoe ontwerpt en bouwt u een aardbevingsbestendige stad?
 • Welke maatregelen kunt u treffen om de gevolgen van een aardbeving te verkleinen?

André Niemeijer, geoloog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, verricht onderzoek naar het ontstaan van aardbevingen

Nico Scholten, adviseur bij het Expertisecentrum Regelgeving Bouw, gespecialiseerd in het versterken en herstellen van gebouwen in een aardbevingsgebied

 

Waterkeringen en bescherming tegen (hoog)water

 • Wat zijn de consequenties van de klimaatverandering voor waterveiligheid?
 • Hoe beschermt u uw stad tegen hoogwater bij de kust en rivieren?
 • Waar moeten waterkeringen aan voldoen om overstromingsgevaar te reduceren?
 • Wat zijn de gevolgen van een mogelijke overstroming?
 • Hoe kan de kans op waterschade worden verminderd?

Joost Knoop, beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat ondermeer het ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert op het gebied van milieu, natuur en ruimte

Ellen Kelder, programmamanager water bij de gemeente Dordrecht en ontwikkelaar van het Eiland van Dordrecht, de Dordtse strategie voor waterveiligheid


Module 3

Man made en technical disasters

Bescherming tegen cyber security dreigingen

 • Hoe kunt u uw stad beschermen tegen cyber security dreigingen?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen om cybercrime en cyberterrorisme gericht tegen uw stad te voorkomen?
 • Hoe wordt het risico op cybercrime en cyberterrorisme verminderd?
 • Hoe wordt de schade/worden de gevolgen van cybercrime en cyberterrorisme beperkt?
 • Wat kunnen we leren van incidenten uit het verleden op het terrein van cyber security?

Arnold van Dam, adviseur bij Crisicom, gespecialiseerd in crisismanagement, crisiscommunicatie en business continuity management

 

Terrorisme en contra-terrorisme

 • Wat kan worden verstaan onder terrorisme? En welke vormen van terrorisme (conventionele, nucleaire, biologische en chemische wapens, cyberaanval) zijn er te onderscheiden?
 • Welke locaties en gebouwen in uw stad zijn mogelijke doelen voor een terroristische aanslag?
 • Hoe kunt u uw stad behoeden voor een (mogelijke) terroristische aanslag?
 • Op welke manier kunt u de schade beperken als er zich toch een terroristische aanslag in uw stad voordoet?

Edward Post, operationeel specialist bij de Nationale Politie eenheid Den Haag, hoofd bewaken en beveiligen bij de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

 

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit

 • Waarom is het van het grootste belang dat u ondermijning engeorganiseerde criminaliteit een halt toe roept?
 • Op welke manier ondermijnt georganiseerde criminaliteit de samenleving?
 • Hoe kunt u barrières opwerpen tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen?
 • Hoe kunt u criminele netwerken ontmoedigen om zich te vestigen in uw stad? En hoe kunt u gevestigde criminele netwerken weren?

Xander Beenhakkers, hoofd veiligheid bij de gemeente Zoetermeer en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning


Module 4

Critical infrastructure 

Het functioneren van uw stad en de bescherming van vitale infrastructuur

 • Waarom is het van het grootste belang dat de veiligheid en continuïteit van de vitale infrastructuur van uw stad gewaarborgd is?
 • Welke vitale sectoren (chemische en nucleaire industrie, drinkwatervoorziening, energiesector, financiële sector, telecommunicatie, transport, gezondheidszorg, voedselketen) zijn van essentieel belang voor het functioneren van uw stad?
 • Op welke manier kunt u de vitale infrastructuur in uw stad zekerstellen? En hoe voorkomt u een domino effect waarbij gelijktijdig meerdere delen van de vitale infrastructuur worden getroffen?
 • Hoe kan bij verstoring van deze vitale infrastructuren ernstige maatschappelijke ontwrichting en economische of ecologische schade worden voorkomen?
 • Welke voorbereidingen kunnen worden getroffen zodat vitale infrastructuren onder alle denkbare omstandigheden blijven functioneren?

Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven met bestendige aanpakken om de uitval en verstoring van vitale processen en infrastructuren te voorkomen

 

Crisismanagement in de praktijk

 • Wat komt er op u af bij een crisis?
 • Hoe kunt u hierop anticiperen?
 • Op welke manier verkrijgt u en behoudt u een goed en totaal beeld van de ontwikkelingen van een crisis?
 • Hoe kunt u bij een crisis snel over waardevolle informatie beschikken over de gebeurtenis, de locatie en de mogelijke slachtoffers?
 • Op welke manier bepaalt u de aard, omvang en de impact van een crisis?
 • Hoe stelt u de essentie vast van een crisis?
 • Welke actoren zijn er betrokken bij de crisis? En welke belangen hebben zij?
 • Wat gaat er vanzelf goed en wat niet?
 • Hoe pakt u de crisis aan?
 • Met welke mogelijkheden en beperkingen heeft u te maken? En hoe gaat u daarmee om?
 • Op welke manier anticipeert u op onvoorziene situaties tijdens een crisis?

Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid, medeoprichter van het COT Instituut voor Veiligheidsen Crisismanagement, richt zich al meer dan 25 jaar op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing en publiceerde hetboek ‘van rampen leren' en het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises'

Uw docenten:

 • Bram de Bruijn, interimmanager en trainer bij Pepperbirds en hoofddocent van de opleiding Resilience Officer

 • Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan een veerkrachtige stad

 • Paul van Soomeren, oprichter DSP groep, bestuurslid van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer, director of the board van de International CPTED Association, management committee van de EU COST (Cooperation in Science and Technology) action Crime Prevention through Urban Design, Planning and Management

 • André Niemeijer, geoloog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, verricht onderzoek naar het ontstaan van aardbevingen

 • Nico Scholten, adviseur bij het Expertisecentrum Regelgeving Bouw, gespecialiseerd in het versterken en herstellen van gebouwen in een aardbevingsgebied

 • Joost Knoop, beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat ondermeer het ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert op het gebied van milieu, natuur en ruimte

 • Ellen Kelder, programmamanager water bij de gemeente Dordrecht en ontwikkelaar van het Eiland van Dordrecht, de Dordtse strategie voor waterveiligheid

 • Arnold van Dam, adviseur bij Crisicom, gespecialiseerd in crisismanagement, crisiscommunicatie en business continuity management

 • Edward Post, operationeel specialist bij de Nationale Politie eenheid Den Haag, hoofd bewaken en beveiligen bij de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

 • Xander Beenhakkers, hoofd veiligheid bij de gemeente Zoetermeer en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

 • Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven met bestendige aanpakken om de uitval en verstoring van vitale processen en infrastructuren te voorkomen

 • Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid, medeoprichter van het COT Instituut voor Veiligheidsen Crisismanagement, richt zich al meer dan 25 jaar op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing en publiceerde hetboek ‘van rampen leren' en het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises'

 

Algemene informatie Opleiding Resilience Officer

 

Data en locatie

5, 12 februari, 5 en 12 maart 2019

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

 

Tijdschema modules

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de module

 

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor: beleidsmakers, (programma)managers, stedenbouwkundigen, planologen, gebiedsmanagers, projectleiders, coördinatoren en adviseurs Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Milieu en Openbare Orde en Veiligheid en Rampenbestrijding bij:

 

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Veiligheidsregio's
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Hulpverleningsdiensten
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsdiensten
 • Vitale infrastructuur
 • Havens
 • Luchthavens
 • Treinstations
 • Banken
 • Ingenieursbureaus
 • Projectontwikkelaars
 • Kennisorganisaties
 • Opleidingsinstituten

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Resilience Officer online leeromgeving

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Resilience Officer inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Resilience Officer start op 5, 12 februari, 5 en 12 maart 2019 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 5, 12 februari, 5 en 12 maart 2019
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780