Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag

Hoe signaleert u personen met verward gedrag?

 • U ontvangt een certificaat van deelname
 • Praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Excursie GGZ Noord-Holland-Noord
 • Via de online leeromgeving in contact met medecursisten en docenten
 • Antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringdeskundigen

 

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

Organiseer de opvang van personen met verward gedrag in uw gemeente!

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving.Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang. Hoe organiseert u samen met uw partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?

 

De 4 modules van de opleiding:

Module 1

Personen met verward gedrag

Module 2

Regie voeren

Module 3

Opvang en hulpverlening

Module 4

Voorkoming escalatie

Excursie

GGZ Noord-Holland-Noord


Benieuwd naar de opleiding? Voor een compleet overzicht raden wij aan om de brochure te downloaden.  


 

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Hoe u onveilige situaties en overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag in de openbare ruimte voorkomt
 • Op welke manier u samenwerkt met uw partners aan de aanpak van personen met verward gedrag
 • Hoe u personen met verward gedrag signaleert
 • Op welke manier u de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in uw gemeente
 • Hoe u informatie uitwisselt met uw partners over personen met verward gedrag

 

De opleiding procesregisseur personen met verward gedrag geeft u:

 • Antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afl oop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname

 

Ook interessant voor u:

Congres Personen met verward gedrag (www.sbo.nl/verwardgedrag)
Opleiding Overlastcoördinator (www.sbo.nl/overlast)
Opleiding wijk- en gebiedsmanager (www.sbo.nl/wijkmanager)
Opleiding regisseur multi probleemgezinnen (www.sbo.nl/probleemgezinnen)
Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden (www.sbo.nl/ex-gedetineerden)
Opleiding ketenregisseur risicojeugd (www.sbo.nl/ketenregisseur)
Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling (www.sbo.nl/regisseur)
Congres Radicalisering & Terrorisme (www.sbo.nl/terrorisme)
Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme (www.sbo.nl/terrorisme)
Opleiding gebiedsregisseur (www.sbo.nl/gebiedsregisseur)
Congres Veiligheid in de wijk (www.sbo.nl/veiligewijk)

Programma opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Personen met verward gedrag

Introductie en kennismaking

Frans van Beuningen, hoofddocent van de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag, werkzaam bij Slachtofferhulp  Nederland, supervisor bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en voorheen werkzaam bij William Schrikker Groep en de Pompestichting Forensische Psychiatrie, heeft ruime ervaring in het coachen en begeleiden van medewerkers binnen de GGZ en de Forensische Psychiatrie

Personen met verward gedrag

 • Wat kan worden verstaan onder verward gedrag?
 • Welke verschijningsvormen van verward gedrag zijn er te onderscheiden?
 • Hoe herkent u personen met verward gedrag?
 • Wat is de aard en omvang van personen met verward gedrag in Nederland?
 • Wat zijn veel voorkomende groepen (verslaafden, dementerende ouderen, psychiatrische patiënten) met verward gedrag?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van verward gedrag voor een persoon en zijn of haar omgeving?

Het leven van personen met verward gedrag

 • Hoe ziet het leven van een persoon met verward gedrag eruit?
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van verward gedrag?
 • Op welke manier is verward gedrag te herkennen en te behandelen?
 • Welke hulpverlening en (na)zorg heeft een persoon met verward gedrag nodig?
 • Hoe kan de weerbaarheid van een kwetsbaar persoon worden vergroot om verward gedrag te voorkomen?

Danny Jacksteit, ervaringsdeskundige bij GGZ Noord-Holland-Noord en ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma, een samenwerkingsproject van Mind NL, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, werkt aan destigmatisering van psychische kwetsbaarheid door het organiseren van openheid en ontmoeting

Wet- en regelgeving rond de aanpak van personen met verward gedrag

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Hoe treedt u op tegen personen met verward gedrag die onveilige situaties en overlast veroorzaken voor zichzelf en/of hun omgeving?
 • Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om personen met verward gedrag in uw gemeente aan te pakken?

Jan Brouwer, Hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde  en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid


Tip: Download de brochure (dit is handig als u alle informatie overzichtelijk wilt uitprinten)


Module 2

Regie voeren

Regierol van de gemeente: voorkoming van escalatie

 • Hoe vult u de regierol in?
 • Welke partijen zijn betrokken?
 • Welke bevoegdheden heeft u om invulling te geven aan uw regierol?
 • Voeren andere partijen ook regie en wat zijn hun bevoegdheden?
 • Regievoeren zonder doorzettingsmacht: Hoe doet u dat?

Joost Vos, adviseur bij RONT Management Consultants, gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek en auteur van de publicatie Voorkoming Escalatie

Informatiepositie van de gemeente

 • Hoe komt u tot een goede informatiepositie als regisseur?
 • Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw partners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van personen met verward gedrag?
 • Hoe krijgt u zicht op personen met verward gedrag in uw gemeente?
 • Waarom is het uitwisselen van informatie van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking tussen partners in een netwerk?
 • Welke informatie heeft u nodig over personen met verward gedrag? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke partners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijgt u deze informatie?
 • Op welke manier wisselt u informatie uit over personen met verward gedrag?
 • Welke informatie mag u delen? En met wie?
 • Hoe voorkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?
 • Hoe zet uw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om de oorzaken van
  complexe meervoudige problematiek effectief aan te pakken?

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, begeleidt organisaties bij het succesvol samenwerken in informatiesystemen en complexe  omgevingen

Praktijkcase > Het Veiligheidshuis en de aanpak van personen met verward gedrag

 • Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor uw gemeente bij de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Hoe werkt u met justitiepartners en zorginstellingen samen onder één dak aan de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Het ontwikkelen van een integrale persoonsgerichte aanpak van complexe meervoudige problematiek: wie doet wat?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van personen met verward gedrag: hoe gaat dit in de praktijk?

Marjan Houkes, adviseur GGD Fryslân 


Module 3

Opvang en hulpverlening

Opvang en hulpverlening

 • Op welke manier organiseert u de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?
 • Welke voorzieningen en begeleiding is nodig op de opvang van personen met verward gedrag?
 • Op welke manier kunt u personen met verward gedrag zo snel mogelijk doorverwijzen naar passende (langdurige) zorg?
 • Hoe kunt u het verblijf van personen met verward gedrag in de opvang zo kort mogelijk houden?

Wilco Tuinebreijer, psychiater bij de GGD Amsterdam en directeur van Beautiful Distress

Hulpverlening in de sociale omgeving

 • Welke positie neemt de persoon met verward gedrag en zijn of haar omgeving in ten opzichte van de problematiek en de mogelijke oplossing?
 • Op welke manier werkt u aan een oplossing in plaats van te blijven hangen in het zoeken van oorzaken?
 • Hoe vindt u aansluiting op de eigen mogelijkheden van de persoon met verward gedrag en zijn of haar netwerk om tot oplossingen te komen?
 • In hoeverre is de persoon met verward gedrag en zijn of haar omgeving in staat om een verandering in de situatie te bewerkstelligen?

Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma


Module 4

Voorkoming escalatie

Praktijkcase > Zorgwekkende zorgmijders

 • Wanneer is er sprake van een zorgwekkende zorgmijder?
 • Wat zijn de kenmerken (dakloosheid, stapeling van problemen, zorgmijding) van een zorgwekkende zorgmijder?
 • Welke verschillende zorgwekkende zorgmijders zijn er te onderscheiden?
 • Hoe verkrijgt u zicht op de verborgen groep zorgwekkende zorgmijders die zich aan het zicht van instanties onttrekken?
 • Op welke manier creëert u een sluitend vangnet voor zorgwekkende zorgmijders?
 • Hoe kunt u zorgwekkende zorgmijders helpen om de grip op hun leven terug te krijgen?

Nanette de Jong, initiatiefnemer van Digg Out en betrokken bij een project in Almere waarbij een vangnet werd gecreëerd voor zorgwekkende zorgmijders

Weerbaarheid en omgang met personen met verward gedrag

 • Wat is het gevaar van personen met verward gedrag voor zichzelf en hun omgeving?
 • Hoe kunt u personen met verward gedrag tegen zich zelf beschermen?
 • Hoe gaat u om met personen met verward gedrag?
 • Wat doet u dan wel/niet?
 • Waar kunt u mee te maken krijgen? En op welke manier kunt u zich hierop voorbereiden?

Monique Tijssen, directeur van 2-Rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het opleiden van hulpverleners in een waarheidsgetrouwe crisissimulatie

Rijker Verantwoorden bij de aanpak van personen met verward gedrag

 • Hoe verantwoordt u zich over de aanpak in deze netwerksamenleving?
 • Hoe mobiliseert u mensen en middelen door rijker verantwoorden?
 • Hoe gaat u om met de verschillende verantwoordingsroutines en behoeften van partnerorganisaties?
 • Praktisch aan de slag met het Public Value Plan.

Joost Vos, adviseur bij RONT Management, gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek en auteur van de publicatie Voorkoming Escalatie


Excursie: GGZ Noord-Holland-Noord

 • Op welke manier kunt u personen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met (zware) sociale  problematiek behandelen?
 • Hoe komt u tot een integrale aanpak van multi problematiek bestaande uit ambulante psychiatrische behandeling en sociaalmaatschappelijke hulpverlening?

Tijdschema modules

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de module

Uw trainers

Frans van Beuningen, hoofddocent van de opleiding procesregisseur  personen met verward gedrag, werkzaam bij Slachtoff erhulp Nederland, supervisor bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en voorheen werkzaam bij William Schrikker Groep en de Pompestichting Forensische Psychiatrie, heeft ruime ervaring in het coachen en begeleiden van medewerkers binnen de GGZ en de Forensische Psychiatrie

Onno Hoes, voorzitter Schakelteam mensen met verward gedrag, in opdracht van VWS, VenJ en de VNG

Danny Jacksteit, ervaringsdeskundige bij GGZ Noord-Holland-Noord en ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma, een samenwerkingsproject van Mind NL, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, werkt aan destigmatisering van  psychische kwetsbaarheid door het organiseren van openheid en ontmoeting

Jan Brouwer, Hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en  Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Joost Vos, adviseur bij RONT Management Consultants, gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek en auteur van de publicatie Voorkoming Escalatie

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, begeleidt organisaties bij het succesvol samenwerken in informatiesystemen en complexe omgevingen

Marjan Houkes, adviseur GGD Fryslân

Wilco Tuinebreijer, psychiater bij de GGD Amsterdam en directeur van Beautiful Distress

Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma

Nanette de Jong, initiatiefnemer van Digg Out en betrokken bij een project in Almere waarbij een vangnet werd gecreëerd voor zorgwekkende zorgmijders

Monique Tijssen, directeur van 2-Rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het opleiden van hulpverleners in een waarheidsgetrouwe crisissimulatie

 

Algemene informatie opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

 

Data & locatie

 • 4, 11, 18 en 25 juni 2019
 • 26 juni 2019 Excursie

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100,
3584 BJ Utrecht

+31 (0)30 256 73 90

Routebeschrijving


Voor wie bestemd?

Coördinatoren, regisseurs, procesmanagers, casemanagers, wijkmanagers, gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, sociale domein, leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Veiligheidshuizen
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Sociale Wijkteams
 • Zorg- en welzijninstellingen
 • Veilig Thuis
 • Reclasseringsorganisaties
 • Openbaar Ministerie
 • Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
 • Instellingen in de verslavingszorg
 • Veiligheidsregio’s

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffi e, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.


Ook interessant voor u:

Congres Personen met verward gedrag (www.sbo.nl/verwardgedrag)
Opleiding Overlastcoördinator (www.sbo.nl/overlast)
Opleiding wijk- en gebiedsmanager (www.sbo.nl/wijkmanager)
Opleiding regisseur multi probleemgezinnen (www.sbo.nl/probleemgezinnen)
Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden (www.sbo.nl/ex-gedetineerden)
Opleiding ketenregisseur risicojeugd (www.sbo.nl/ketenregisseur)
Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling (www.sbo.nl/regisseur)
Congres Radicalisering & Terrorisme (www.sbo.nl/terrorisme)
Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme (www.sbo.nl/terrorisme)
Opleiding gebiedsregisseur (www.sbo.nl/gebiedsregisseur)
Congres Veiligheid in de wijk (www.sbo.nl/veiligewijk)

 

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag start op 4, 11, 18 en 25 en 26 (excursie) juni 2019 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 4, 11, 18 en 25 en 26 (excursie) juni 2019
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

 

In samenwerking met: