Opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag

 • Hoe signaleer je personen met verward gedrag?
 • Hoe voorkom je onveilige situaties en overlast in de openbare ruimte?
 • Hoe organiseer je de opvang en hulpverlening van deze personen?
 • Hoe werk je samen en wissel je informatie uit met partners bij de aanpak?
 • Met excursie naar GGZ Noord-Holland-Noord

Deze opleiding op maat voor het hele team? Download de incompany flyer

Leer opvang en hulpverlening effectief organiseren en voorkom escalatie

 • 31 mei - 22 juni 2022
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Steeds meer problemen door personen met verward gedrag

Het aantal personen met verward gedrag is de afgelopen jaren met ruim 50% gestegen. Vorig jaar heeft de politie bijna 100.000 incidenten geregistreerd. Elke dag komen er bij de politie gemiddeld ruim 25 meldingen binnen over mensen die met hun verward gedrag een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.

Om deze personen de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere:

 • preventie
 • vroegtijdige signalering
 • goede informatieuitwisseling
 • juiste opvang
 • humaan vervoer

Hoe organiseer je samen met partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag om  escalatie te voorkomen?

De 5 modules van de opleiding:

Je leert:

 • Hoe je onveilige situaties en overlast in de openbare ruimte voorkomt die worden veroorzaakt door personen met verward gedrag
 • Op welke manier je samenwerkt met partners aan de aanpak van personen met verward gedrag
 • Hoe je personen met verward gedrag signaleert
 • Op welke manier je de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in jouw gemeente
 • Hoe je informatie uitwisselt met partners over personen met verward gedrag

De opleiding geeft je:

 • Antwoord op al jouw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar je ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met jouw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname

Programma opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Module 1

Personen met verward gedrag

Introductie en kennismaking

Mark Albers, van Albers Adviseert!, begeleidt organisaties bij het formuleren van een realiseerbare strategie om hun doelen te bereiken. Daarnaast is hij hoofddocent van de opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag, de opleiding Bibob coördinator en de opleiding Inzicht in criminologie. Daarin zet hij zijn ervaring in die hij opdeed bij politie, justitie en gemeenten in de (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit

Wet- en regelgeving rond de aanpak van personen met verward gedrag

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpakvan personen met verward gedrag?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten zijn beschikbaar voor de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Hoe treedt je op tegen personen met verward gedrag die onveilige situaties en overlast veroorzaken voor zichzelf en/of hun omgeving?
 • Welke bevoegdheden heeft een burgemeester om personen met verward gedrag in jouw gemeente aan te pakken?

Het leven van personen met verward gedrag

 • Hoe ziet het leven van een persoon met verward gedrag eruit?
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van verward gedrag?
 • Welke hulpverlening en (na)zorg heeft een persoon met verward gedrag nodig?
 • Hoe kan de weerbaarheid van een kwetsbaar persoon worden vergroot om verward gedrag te voorkomen?

Module 2 (online)

Regie voeren

Regierol van de gemeente: voorkom escalatie

 • Hoe vul je de regierol in?
 • Welke partijen zijn betrokken?
 • Welke bevoegdheden heb je om invulling te geven aan jouw regierol?
 • Voeren andere partijen ook regie en wat zijn hun bevoegdheden?
 • Regievoeren zonder doorzettingsmacht: Hoe doe je dat?

Informatiepositie van de gemeente

 • Hoe kom je tot een goede informatiepositie als regisseur?
 • Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met partners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van personen met verward gedrag?
 • Hoe krijg je zicht op personen met verward gedrag in jouw gemeente?
 • Welke informatie heb je nodig over personen met verward gedrag? En waar kun je deze informatie vinden?
 • Op welke manier wissel je informatie uit over personen met verward gedrag?
 • Hoe voorkom je praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?
 • Hoe zet jouw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om de oorzaken van complexe meervoudige problematiek effectief aan te pakken?

Module 3 (online)

Opvang en hulpverlening

Opvang

 • Op welke manier organiseer je de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in jouw gemeente?
 • Welke voorzieningen en begeleiding zijn nodig op de opvang van personen met verward gedrag?
 • Op welke manier kun je personen met verward gedrag zo snel mogelijk doorverwijzen naar passende (langdurige) zorg?
 • Hoe kun je het verblijf van personen met verward gedrag in de opvang zo kort mogelijk houden?

Hulpverlening in de sociale omgeving

 • Welke positie neemt de persoon met verward gedrag en zijn of haar omgeving in ten opzichte van de problematiek en de mogelijke oplossing?
 • Op welke manier werk je aan een oplossing in plaats van te blijven hangen in het zoeken van oorzaken?
 • Hoe vind je aansluiting op de eigen mogelijkheden van de persoon met verward gedrag en zijn of haar netwerk om tot oplossingen te komen?
 • In hoeverre is de persoon met verward gedrag en zijn of haar omgeving in staat om een verandering in de situatie te bewerkstelligen?

Module 4

Voorkomen van escalatie

Praktijkgerichte aanpak van woonoverlast/hoarding en vervuiling

 • Welke gereedschappen (escalatiemodel, convenant, protocol, werkgroep) heb je tot jouw beschikking?
 • Wat zijn de rollen van de gemeente, woningcorporatie, hulpverlening, bewoner(s), inwoners, zorg, politie, brandweer en private partijen (installateur, schoonmaakbedrijf, aannemer)?
 • Wat is het juridisch kader?

Hoe werk ik samen met partners? 

 • Inzicht in invloed 
 • Gestructureerd vergaderen in multidisciplinair verband
 • Escaleren en de-escaleren
 • Verbinden van procesregie en beleidsregie

Excursie: GGZ Noord-Holland-Noord

 • Op welke manier kun je personen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met (zware) sociale problematiek behandelen?
 • Hoe kom je tot een integrale aanpak van multi problematiek bestaande uit ambulante psychiatrische behandeling en sociaalmaatschappelijke hulpverlening?

Jouw docenten:

img-Mark Albers

Mark Albers
Albers Adviseert!

Mark begeleidt organisaties bij het formuleren van een realiseerbare strategie om hun doelen te bereiken. Daarnaast is hij hoofddocent van de opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag, de opleiding Bibob coördinator en de opleiding Inzicht in criminologie. Daarin zet hij zijn ervaring in die hij opdeed bij politie, justitie en gemeenten in de (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit

img-Danny Jacksteit

Danny Jacksteit
Ervaringsdeskundige bij GGZ Noord-Holland-Noord

Tevens ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma, een samenwerkingsproject van Mind NL, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, werkt aan destigmatisering van  psychische kwetsbaarheid door het organiseren van openheid en ontmoeting.

img-Jan Brouwer

Jan Brouwer
Hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Tevens directeur van het Centrum voor Openbare Orde en  Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

img-Jolanda van Boven

Jolanda van Boven
Jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk

Expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling

img-Joost Vos

Joost Vos
Adviseur bij RONT Management Consultants

Gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek en auteur van de publicatie Voorkoming Escalatie.

img-Wilco Tuinebreijer

Wilco Tuinebreijer
Psychiater bij de GGD Amsterdam en directeur van Beautiful Distress

img-Carl Steinmetz,

Carl Steinmetz,
Psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants.

Voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma

img-Nanette de Jong

Nanette de Jong
Initiatiefnemer van Digg Out

Tevens betrokken bij een project in Almere waarbij een vangnet werd gecreëerd voor zorgwekkende zorgmijders

img-Monique Tijssen

Monique Tijssen
Directeur van 2-Rescue

Een trainingsbureau gespecialiseerd in het opleiden van hulpverleners in een waarheidsgetrouwe crisissimulatie

img-Douwe Oosterveen

Douwe Oosterveen
Jurist, mediator en adviseur bij Oosterveen & De groot

img-Fleuranne de Groot

Fleuranne de Groot
Jurist, mediator en adviseur bij Oosterveen & De groot

Deze opleiding is bestemd voor:

Coördinatoren, regisseurs, procesmanagers, casemanagers, wijkmanagers, gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, sociale domein, leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Veiligheidshuizen
 • Zorg- en welzijninstellingen
 • Veilig Thuis
 • Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
 • Verslavingszorg
 • Veiligheidsregio’s

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 31 mei 2022 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 7 juni 2022 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 14 juni 2022 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 21 juni 2022 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Excursie 22 juni 2022 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 2999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy