Opleiding Sociaal Rechercheur

Voorkom fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen

  • Werk aan verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten
  • Krijg antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
  • U ontvangt een certificaat van deelname
  • Diverse inzichten en concrete lessen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt

> Inclusief boek De Fraudeaangifte van uw docent Gerard Blonk

Voorkom fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen

Jaarlijks verdwijnen er miljoenen euro's aan fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen. Uitkeringsfraude, zwartwerken en malversaties met toeslagen zijn voorbeelden van sociale fraude die zich ook in uw gemeente kunnen manifesteren. Sociale fraude vormt een ernstig risico voor de samenleving en leidt tot aantasting van het sociale zekerheidsstelsel, concurrentievervalsing tussen bonafide en malafide bedrijven en inkomstenderving van de overheid.


Bekijk het programma


Tijdens de opleiding Sociaal Rechercheur leert u:

 • Hoe u onderzoek verricht naar (vermeende) fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen
 • Op welke manier u een indringend en confronterend gesprek voert met een persoon die verdacht wordt van fraude
 • Wanneer u zaken in beslag kunt nemen bij multidisciplinaire acties en doorzoekingen
 • Op welke manier u verkregen informatie verifieert
 • Hoe u informatie verstrekt en uitwisselt met onder andere de politie, justitie, de belastingdienst en het UWV
 • Op welke manier u een proces-verbaal opmaakt

Download de brochure in PDF


Na de opleiding gaat u naar huis met: 

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse inzichten en concrete lessen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname
 • Het boek De Fraudeaangifte van uw docent Gerard Blonk

Ook interessant voor u:

Programma van de opleiding Sociaal Rechercheur

Iedere start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Sociale fraude

Introductie en kennismaking

Klaas Litjens, adviseur veiligheid en innovatie bij van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Sociaal Rechercheur en de opleiding Integraal Toezichthouder Handhaving

 

Sociale fraude

 • Wat kan worden verstaan onder sociale fraude?
 • Welke vormen van fraude (uitkeringsfraude, zwartwerken en malversaties met toeslagen) zijn er te onderscheiden?
 • Wat is de aard en omvang van sociale fraude in Nederland
 • Welke risico's loopt uw gemeente ten aanzien van sociale fraude?
 • Welke risicogroepen zijn oververtegenwoordigd als het gaat om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen?
 • Welke risicofactoren zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn belangrijke motieven voor sociale fraude?
 • Op welke manier ondermijnt sociale fraude de samenleving?
 • Waarom is het van groot belang dat u sociale fraude in uw gemeente een halt toe roept?

Klaas Litjens, adviseur veiligheid en innovatie bij van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Sociaal Rechercheur en de opleiding Integraal Toezichthouder Handhaving

 

Wettelijke kaders en bevoegdheden

 • Wat is de functie van een sociaal rechercheur?
 • In welke domeinen kan een sociaal rechercheur in uw gemeente worden ingezet?
 • Welke bevoegdheden en middelen heeft u als sociaal rechercheur? En wanneer en onder welke voorwaarden kunt u deze inzetten?
 • Wat betekenen de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Sociale Zekerheidsrecht voor uw uitvoeringspraktijk?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist, docent op de opleiding Integraal Toezichthouder Handhaving en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht


Download de brochure voor een compleet overzicht van het programma


Module 2

Onderzoek

Het verrichten van een onderzoek

 • Op welke manier voert u een onderzoek uit naar(vermeende) fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen?
 • Welke fases doorloopt u tijdens het onderzoek?
 • Welke onderzoeksmogelijkheden en –middelen heeft u ter beschikking en waar is dat geregeld?
 • Wanneer en onder welke voorwaarden mogen onderzoeksmethoden als observatie, heimelijke camera's en GPS worden ingezet?
 • Wanneer moet de betrokkene geïnformeerd worden dat hij/zij subject van onderzoek is/was?
 • Wanneer kunt u zaken in beslag nemen bij multidisciplinaire acties en doorzoekingen?
 • Hoe raadpleegt u open en gesloten bronnen? En welke juridische en praktische randcondities zijn hierbij van belang?
 • Hoe beoordeelt u de onderzoeksgegevens (wat is bewijs en wat zijn bewijsmiddelen)?
 • Op welke manier verifieert u verkregen informatie?
 • Hoe legt u alle stappen vast in een journaal?
 • Op welke manier zet u dit alles op papier (tekststructuur afstemmen op de situatie, het scheiden van feiten en meningen, beknopt en begrijpelijk formuleren, handvatten om objectief te schrijven)?
 • Op welke manier maakt u een proces-verbaal op?
 • Hoe verstrekt u informatie aan onder andere de politie, justitie, de belastingdienst en het UWV? En onder welke voorwaarden mag u informatie uitwisselen?

Gerard Blonk, voormalig directeur van ForensicPlaza, voormalig plaatsvervangend strafrechter, oud-officier van justitie en oud-politiecommissaris, autoriteit in de forensische besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van tientallen artikelen en boeken, waaronder 'De link in veiligheidszorg', Het Opsporingsorganisme en De Fraudeaangifte

 

Praktijkcase: Sociale fraude in (voormalige) vakantieparken

 • Hoe verkrijgt u zicht op sociale fraude in (voormalige) vakantieparken die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Hoe maakt u een einde aan een ongewenste situatie?

Arjan Stokreef, juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu en projectleider Interventieacties Vakantieparken bij de gemeente Putten en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning


Module 3

Gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken

 • Hoe stelt u de goede vragen en hoe krijgt u de juiste antwoorden?
 • Hoe vraagt u door om de juiste informatie boven tafel te krijgen?
 • Op welke wijze anticipeert u op lastige situaties?
 • Hoe brengt u structuur aan in het gesprek?
 • Wat kunt u afleiden uit non-verbale communicatie?
 • Op welke manier confronteert u de betrokkene met de uitkomsten van het onderzoek?

 

Gesprekspartners

 • Welk type gesprekspartners zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de motieven van de gesprekspartners? En hoe kunt u deze achterhalen?
 • Hoe gaat u om met een zwijgende gesprekspartner?

Riekje Stokes, zelfstandig communicatiedeskundige en recherchepsycholoog, docent op de cursus Waarheidsvinding en expert op het terrein van verhoormethodieken

 

Praktijkcase: Sociale fraude in een woonwagenlocatie

 • Op welke manier normaliseert u de situatie op een woonwagenlocatie in uw gemeente?
 • Hoe houdt u toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Hoe handhaaft u indien nodig?

Jeroen Kemna, projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex en docent op de opleiding Overlastcoördinator, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken


Excursie

Sociale fraude in de wijk

 • Op welke manier brengt u sociale fraude in een wijk in kaart?
 • Hoe pakt u sociale fraude in een wijk aan?
 • Op welke manier werkt u samen met partners aan de aanpak van sociale fraude?

Marcel van de Ven, voormalig stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Uw docenten

 

Hoofddocent

Klaas Litjens

Adviseur veiligheid en innovatie bij van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Sociaal Rechercheur en de opleiding Integraal Toezichthouder Handhaving.

 

Docenten

Yolanda Rechter

Zelfstandig jurist, docent op de opleiding Integraal Toezichthouder Handhaving en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid. Yolanda heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht.

 

Gerard Blonk

Voormalig directeur van ForensicPlaza, voormalig plaatsvervangend strafrechter, oud-officier van justitie en oud-politiecommissaris, autoriteit in de forensische besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk. Gerard is auteur van tientallen artikelen en boeken, waaronder 'De link in veiligheidszorg', Het Opsporingsorganisme en De Fraudeaangifte.

 

Arjan Stokreef

Juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu en projectleider Interventieacties Vakantieparken bij de gemeente Putten en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning.

 

Riekje Stokes

Zelfstandig communicatiedeskundige en recherchepsycholoog, docent op de cursus Waarheidsvinding en expert op het terrein van verhoormethodieken.

 

Jeroen Kemna

Projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex en docent op de opleiding Overlastcoördinator. Jeroen adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken.

 

Marcel van de Ven

Voormalig stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit.

Algemene informatie over de opleiding Sociaal Rechercheur

 

Data en locatie

Opleiding:

4, 11 en 18 juni 2019

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Tel. 030 - 256 73 90
Routebeschrijving

Excursie:

19 juni 2019

Wijk in Rotterdam

 

Tijdschema modules opleiding

09:00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12:30 uur - Lunchpauze
13:30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16:30 uur - Afsluiting van de dag

 

Voor wie bestemd?

Deze opleiding wordt speciaal georganiseerd voor sociaal rechercheurs, coördinatoren, regisseurs, procesmanagers, casemanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van werk en inkomen, burgerzaken, maatschappelijke ontwikkeling, sociale domein, leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Justitie
 • Belastingdienst
 • Publieke en private toezichthoudersorganisaties
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidshuizen

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
T: 040 - 2 972 780
E: t.van.zanten@sbo.nl


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Sociaal Rechercheur online leeromgeving

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Sociaal Rechercheur inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Sociaal Rechercheur start op 4, 11 en 18 juni 2019 Excursie: 19 juni 2019 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 4, 11 en 18 juni 2019 Excursie: 19 juni 2019
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780