Veiligheid in de wijk

Congres - 2 november 2017 | Excursie - 3 november 2017

RAI Amsterdam

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wens je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Voorkom onveiligheid in de wijk

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals ondermijnende
criminaliteit, radicalisering, woninginbraken, straatroof en roofovervallen. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en
onveiligheidsgevoelens bij bewoners.

Schrijf u direct in!


Netwerkmoment

Netwerken en inspiratie opdoen tijdens Amsterdam Security

De netwerkmomenten van het congres Veiligheid in de wijk vinden plaats op Amsterdam Security, het nieuwe netwerk en kennis event, hier ontmoet u eindgebruikers van security oplossingen.

Ook heeft u gratis toegang tot Amsterdam Security Convention van 31 oktober tot en met 2 november. Het nieuwe netwerk en kennis event met focus op eindgebruikers van security oplossingen. Het thema is ‘Bridging the gap between IT and Physical Security’. Amsterdam Security Convention biedt haar genodigden een nieuwe ervaring: scenario based programming. Actuele IT en Security bedreigingen worden in filmscenarios gepresenteerd en afgewisseld met keynotes, seminars en rondetafelsessies. Meer informatie

Thema's van het congres:

 • Hoe u hardnekkige woonoverlast waar mogelijk voorkomt en waar nodig bestrijdt
 • Op welke manier u samenwerkt met ondernemers en burgers bij de aanpak van delicten als woninginbraak, straatroof en overvallen in uw wijk
 • Hoe u ondermijnende criminaliteit in uw wijk een halt toe roept die zich aan het zicht van de overheid onttrekt
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnenen buitenland op het terrein van innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken
 • Hoe u radicalisering in uw wijk tegengaat

Uw sprekers zijn o.a.:


Richard Franken

Directeur van Franken Security Solutions en directeur van The Hague Security Delta

Edward van der Torre

Onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken en lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie

Sybren van der Velden

Landelijk projectleider woninginbraak bij de Nationale Politie

Marnix Eysink Smeets

Lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland en voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties

Bekijk alle sprekers


Bestemd voor:


Coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers,gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:
 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Publieke en private toezichthoudersorganisaties
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidshuizen
 • Zorg- en welzijninstellingen

Bekijk het programma

 Contact

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over veiligheid in de wijk?
Neem dan contact op met onze adviseur

Tonnie van Zanten
Tel: 040 - 2 972 780
E-mail: t.van.zanten@sbo.nl

Veiligheid in de wijk
2 november 2017

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
10.00
Netwerkmoment

Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer van de Amsterdam Security

10.30
Opening congres Veiligheid in de wijk

Richard Franken, directeur van Franken Security Solutions en directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld

10.45
Aanpak van onveiligheid in de wijk
 • Hoe pakt u veiligheidsproblemen in uw wijk aan?
 • Op welke manier kunt u ondernemers en bewoners betrekken bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in uw wijk?
 • Hoe legt u duurzame verbindingen met partijen in uw wijk?
Edward van der Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken en lector gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie
11.15
Aanpak van High Impact Crimes
 • Waarom is het van het grootste belang dat u High Impact Crimes een halt toe roept?
 • Welke gevolgen hebben High Impact Crimes voor het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers in uw wijk?
 • Hoe kunt u High Impact Crimes in uw wijk voorkomen?
 • Op welke manier pakt u delicten als woninginbraak, straatroof en overvallen aan in uw wijk?
Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak bij de Nationale Politie
11.45
Veiligheidsgevoel van bewoners in een wijk
 • Wat is de impact van criminaliteit en overlast op het veiligheidsgevoel van bewoners in een wijk?
 • Hoe kunt u het veiligheidsgevoel van bewoners in een wijk verbeteren?
 • Op welke wijze informeert u bewoners over de aard en omvang van ervaren criminaliteit en overlast en de genomen veiligheidsmaatregelen om deze te voorkomen dan wel te bestrijden?
 • Marnix Eysink Smeets<, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland en voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties
12.15
Netwerkmoment

Lunchpauze op de beursvloer van de Amsterdam Security

Interactieve sessies

Op het congres Veiligheid in de wijk worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.


13.15 - Sessieronde 1
14.00 - Sessieronde 2
14.45 - Netwerkmoment
Koffie- en theepauze op de beursvloer van de Amsterdam Security
15.15 - Sessieronde 3

Bekijk alle sessies

1. Samenwerken aan de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering
 • Hoe voorkomt en bestrijdt u hardnekkige woonoverlast (geluidsoverlast, vandalisme, agressief gedrag) en bevordert u de veiligheid in de wijk?
 • Op welke manier gaat u om met huishoudens waar sprake is van complexe meervoudige problematiek (huiselijk geweld, drugsverslaving)?
 • Welke maatregelen neemt u voor de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering?
 • Hoe kunt u dwangmiddelen en zorg combineren om een gedragsverandering af te dwingen bij de overlastpleger?
 • Op welke manier werkt u samen met de gemeente, woningcorporatie, politie en wijkbewoners bij de aanpak van hardnekkige woonoverlast en verloedering?
Riet van Loon, projectleider woonoverlast en initiatiefnemer van het Landelijk Platform Woonoverlast, waar gemeenten, woningcorporaties, politie en zorginstellingen kennis uitwisselen over de aanpak van woonoverlast
2. De Buurt Bestuurt
 • Op welke manier kunnen bewoners in samenspraak met de politie en de gemeente bepalen welke problemen in de wijk met voorrang moeten worden aangepakt?
 • Hoe brengt u samen met bewoners de problemen in de wijk in kaart en stelt u prioriteiten?
 • Op welke manier betrekt u bewoners actief bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk?
Hans Hoekman, wijkagent bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de opleiding wijk- en gebiedsmanager, betrokken bij het initiatief de Buurt Bestuurt, een nieuwe manier van werken waarbij bewoners actief worden betrokken bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk
3. Voedingsbodem voor radicalisering
 • Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Hoe kan de weerbaarheid van bewoners worden vergroot om radicalisering te voorkomen?
Engin Baydar, ervaringsdeskundige, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie
4. Jeugdboa’s en de aanpak van jeugdoverlast
 • Hoe verkrijgt u zicht op de jeugdoverlast op straat?
 • Op welke manier voorkomt u jeugdoverlast met de inzet van (jeugd) boa’s?
 • Hoe gaat u schoolverzuim tegen onder jongeren?
 • Op welke manier verloopt de samenwerking met de politie?
Anton Bos, jeugdboa bij de gemeente Ede en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd
5. Het Veiligheidshuis en de aanpak van overlast en criminaliteit
 • Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor uw gemeente bij de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Hoe werkt u met justitiepartners en zorginstellingen samen onder één dak aan de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Het ontwikkelen van een integrale persoonsgerichte aanpak van complexe meervoudige problematiek: wie doet wat?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van overlast en criminaliteit: hoe gaat dit in de praktijk?
Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek
6. Huurrecht en de overlast veroorzakende huurder
 • Wat is het doel van het huurrecht?
 • Wat zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder?
 • Welke mogelijkheden biedt het huurrecht indien er sprake is van een overlast veroorzakende huurder?
Math van Dooren, freelance docent en voormalig kantonrechter, sinds 1979 werkzaam binnen de rechterlijke macht.
7. De werkwijze van een crimineel
 • Hoe denkt een crimineel?
 • Wat is de werkwijze van een crimineel?
 • Op welke manier kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt van criminaliteit?
Michael Jacobs, ervaringsdeskundige en voormalig lid van een criminele organisatie
8. Rijker Verantwoorden in de Rotterdamse wijkaanpak
 • Sturen op de veiligheidsindex is niet genoeg, maar wat dan wel?
 • Hoe mobiliseert u mensen en middelen door rijker verantwoorden?
 • Hoe gaat u om met de verschillende verantwoordingsroutines en behoeften van partnerorganisaties?
 • Hoe maakt u uw werk zichtbaar, voor diverse stakeholders, op verschillende momenten en met verschillende media?
 • Praktisch aan de slag met het Public Value Plan.
Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants en docent op de opleiding wijk- en gebiedsmanager
9. Burgerparticipatie en de realisatie van uw veiligheidsvraagstuk
 • Waarom werkt burgerparticipatie veiligheidsbevorderend en hoe vergroot u de gezamenlijke impact op een veilige en zorgzame buurt?
 • Welke rollen nemen gemeente, veiligheidspartners, organisaties en burgers om positieve samenwerking te bereiken en uitwassen te voorkomen?
 • Hoe ziet veiligheid er over 5 jaar uit en hoe richt u uw organisatie in om van die trend gebruik te maken?
Lucien Stöpler, oprichter en eigenaar van Justice in Practice en hoofddocent van de cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein, helpt gemeenten, justitie en politie hun impact op de veiligheid te vergroten door effectieve samenwerking met burgers en partners aan te gaan

16.00
Netwerkmoment
Afsluiting met borrel op de beursvloer van de Amsterdam Security

Richard Franken

directeur van Franken Security Solutions en directeur van The Hague Security Delta

Edward van der Torre

onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken en lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie

Sybren van der Velden

Landelijk projectleider woninginbraak bij de Nationale Politie

Marnix Eysink Smeets

lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland en voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties

 

 • Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding wijk- en gebiedsmanager
 • Jos Litjens, manager bij de stichting College Hillesluis, ondersteunt jongeren bij het vinden van een zinvolle dagbesteding om de afstand naar school en werk te verkleinen
 • Riet van Loon, projectleider woonoverlast en initiatiefnemer van het Landelijk Platform Woonoverlast, waar gemeenten, woningcorporaties, politie en zorginstellingen kennis uitwisselen over de aanpak van woonoverlast
 • Petra Verschoor, coördinator buurtbemiddeling bij NIM Maatschappelijk Werk, zet zich in om woonoverlast in de gemeente Nijmegen te reduceren
 • Hans Hoekman, wijkagent bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de opleiding wijk- en gebiedsmanager, betrokken bij  het initiatief de Buurt Bestuurt, een nieuwe manier van werken waarbij bewoners actief worden betrokken bij de verbetering van de woon- en eefomgeving in de wijk
 • Engin Baydar, ervaringsdeskundige, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie
 • Arjan Stokreef, juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en projectleider Interventieacties Vakantieparken bij de gemeente Putten
 • Anton Bos, jeugdboa bij de gemeente Ede en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd
 • Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek
 • Willem van Es, adviseur bij Addwhere en docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein, ondersteunt en adviseert  veiligheidspartners bij het verzamelen, veredelen en analyseren van informatiebronnen

Data en locatie

 • Congres - 2 november 2017

RAI Amsterdam
Europaplein 2
1078 GZ Amsterdam
Tel: 020 - 549 1212
Routebeschrijving

 • Excursie - 3 november 2017

Rotterdam

 


Voor wie bestemd?

Coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers,gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Publieke en private toezichthoudersorganisaties
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidshuizen
 • Zorg- en welzijninstellingen

 

Uw investering

       
Congres Veiligheid in de wijk     € 295,-
Excursie Veiligheid in de wijk     € 295,-
Congres + Excursie     € 495,-

Direct inschrijven

*Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Daarnaast ontvangt u toegang tot een waardevolle digitale syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken.

 

Ook interessant voor u of uw collega's:


Contact


Heeft u vragen over het congres? Suggesties voor het programma? Interesse om een bijdrage te leveren aan het programma?
Neem dan contact met ons op! Met alle plezier staan wij u te woord.


Nancy Kager Tonnie van Zanten
Delegate Registration Manager
E: t.van.zanten@sbo.nl
T: +31 (0)40 – 297 27 80
Luc Giesen Bas de Kroon
Strategic Partnership Manager
E: b.de.kroon@sbo.nl
T: +31 (0)6 - 833 868 64
Sharon van Rooij Frank van Summeren
Conference Program Manager
E: f.van.summeren@sbo.nl
T: +31 (0)6 - 152 595 34

 


 

Programma excursie - 3 november 2017

 

09.30
Ontvangst met koffie en thee
10:00
Start excursie en vertrek met de bus
11.00
Bezoek aan een wijk in Rotterdam
 • Hoe signaleert u verborgen veiligheidsproblematiek in uw wijk?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van veiligheidsproblematiek?
 • Hoe grijpt u in voordat de situatie verslechtert en de veiligheidsproblematiek onbeheersbaar is?
Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding wijk- en gebiedsmanager
13.00
Lunch in de wijk
14.00
Bezoek aan Stichting College Hillesluis
 • Hoe ondersteunt u jongeren bij het vinden van een zinvolle dagbesteding?
 • Op welke manier draagt u bij een aan gezonde identiteitsontwikkeling?
Jos Litjens, manager bij de stichting College Hillesluis, ondersteunt jongeren bij het vinden van een zinvolle dagbesteding om de afstand naar school en werk te verkleinen

Partners:


 

In contact komen met de doelgroep van dit event?

Wordt dan partner van het Congres Veiligheid in de wijk!

Er zijn talloze mogelijkheden om tijdens dit event in contact te komen met de doelgroep. Ik denk graag met u mee op welke manier dit event kan bijdragen aan het behalen van uw marketing doelstellingen. 

Neem voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden contact op met:

 

Luc Giesen

Bas de Kroon
Strategic Partnership Manager
E: b.de.kroon@sbo.nl
T: +31 (0)6 - 833 868 64

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veiligheid in de wijk

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Veiligheid in de wijk start op 2 & 3 november 2017 in RAI Amsterdam (Congres)!

Veiligheid in de wijk

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode: