Congres Ouderenzorg Tech

19 november 2020 | Online editie!

Verhoog de regie en kwaliteit op eigen leven met behulp van innovatieve technologie voor en met ouderen

 

Laat je op 19 november a.s. tijdens de 4e editie van het congres Ouderenzorg Tech inspireren door sprekers met visie en door praktische en waardevolle voorbeelden uit de praktijk. Het online congres waar innovatieve technologische initiatieven van onderzoek- tot implementatiefase aan bod komen.

2020, het jaar waarin een stroomversnelling plaatsvindt in het opschalen van technologische hulpmiddelen. Een bittere noodzaak of een uitkomst om technologie te omarmen? Wat leren we van deze tijd? Hoe bouwen we samen verder aan een leven goed oud worden met Tech als onderdeel van het leven?

In 3 thema’s belichten we 3 verschillende levensfases van ouderen, waarbij technologie en ethiek elkaar ontmoeten.  

 


Laat je inspireren:

 

Lea Bouwmeester

Dagvoorzitter

Sebastiaan Peek

Behavioral Scientist

Conny Helder

Voorzitter RvB Tante Louise, bestuurslid brancheorganisatie ACTIZ

Nico van Meeteren,

Executive Director & Secretary General, Health~Holland
 

 

 

Bekijk alle sprekers


De volgende thema's komen aan bod:

Goed oud worden

Raak tijdens dit thema geïnspireerd door de combinatie van onderzoek en implementatie wat technologie voor en met ouderen kan bijdrage aan een fijne oude dag. Wat kan nieuwe leefstijl interventie bijdragen aan de kwaliteit van leven? 

 

 

 

Langer zelfstandig thuis

Het opschalen van eHealth oplossingen door COVID-19 vindt in een stroomversnelling plaats.
Zorgtechnologie zoals eHealth/ mHealth, domotica, technische hulpmiddelen, zorg/ sociale robots, zelfdiagnose helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Welke meerwaarde heeft tech in en om het huis om de zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit van leven te verhogen?

Verpleeghuis als laatste thuis

Wanneer de zorgvraag zwaarder wordt en we met minder mensen deze zorg moeten leveren, vraagt dit om anders werken!
Zorgorganisaties durven steeds vaker technologie in te zetten tijdens de laatste levensfase. Wat draagt datagedreven werken bij in het realiseren van verbetering in de langdurige zorg? Krijg inzicht door middel van praktijkgerichte cases wat tech bijdraagt aan het substantieel verhogen van de arbeidsproductiviteit.

Bekijk het programma


Wie mag dit congres niet missen?

Dit congres is speciaal ontwikkeld voor:

 • Bestuurders/ Directie
 • (innovatie)Managers
 • Professionals
 • Ouderenorganisaties
 • Beleidsmedewerkers WMO/Sociaal domein

 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Zorg professionals
 • Kwaliteit Verpleegkundigen
 • Huisartsen en medisch specialisten

Van de makers van:

19 november 2020

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

 

11:00


Opening door de dagvoorzitter

Lea Bouwmeester


11:10


Acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen

Nieuwe technologie kan het leven van deze ouderen een stuk aangenamer maken, maar technologie kan ook ingewikkeld zijn, en zorgen voor ongemak. Tegelijkertijd wordt er veel verwacht van technologie als hulpmiddel om ouderen te helpen bij het zelfstandig wonen. Maar hoe krijg je ouderen zover om nieuwe technologie te omarmen? En wat zorgt ervoor dat ouderen technologie langdurig kunnen en willen gebruiken? In de presentatie wordt aan de hand van praktische voorbeelden geïllustreerd welke factoren en processen volgens wetenschappelijk onderzoek een rol spelen.

Sebastiaan Peek, Senior onderzoeker - Academische Werkplaats Ouderenzorg, Tilburg University

11:50


 

Break-out sessies

 • Room 1 = Technologische implementaties, met moderator Lea Bouwmeester

 • Room 2 = Goed ouder worden, met moderator Jan Romme

 • Room 3 = Langer zelfstandig thuis, met moderator Geja Langerveld

 • Room 4 = Verpleeghuis als laatste thuis, met moderator Henk Herman Nap

 • Intervieuws; live interviews met interviewer Eva Brouwer

 

Bekijk break-out sessies Bekijk Interviews

Room 1. Een technologische praktijkcase

Meer informatie volgt, spreker vanuit ASCOM


Room 2. Vitaliteit. Anders denken over goed oud worden
 • Vitaliteit. Denken over veroudering
 • Heterogeniteit. Over de verschillen in ouder worden
 • Leefstijl en ondersteuning door techniek

Dr. David van Bodegom, Arts, Themaleider Vitaliteit, Leyden Academy on Vitality & Ageing

Dr. Frans van der Ouderaa, Senior Researcher, LUMC Moleculaire Epidemiology


Room 3. Thuis wonen met dementie

Er wordt in een panel gesproken over de uitdagingen en uitkomsten die technologie kan bieden, om langer zelfstandig thuis te wonen voor mensen met dementie. Esther deelt haar ervaringen met de inzet van de Eware oplossing. Ellen bespreekt de inzet van avatar Anne bij mensen met dementie.

Esther Jacobs, Projectleider, Domoticazorg

Ellen Steenmeijer, Projectleider, Virtask


Room 4. Data gedreven zorg

Werken met inzicht van data. Datagericht werken wordt alsmaar belangrijker. In digitale transitie waarin we nu zitten is data een van de drijvers. Om te begrijpen wat er gebeurt maar ook om te kunnen bijsturen wanneer nodig.

 • Welke laatste ontwikkelingen vinden er plaats?
 • Kunnen we iets met deze nieuwe inzichten?
 • Wat kun je met de oneindige mogelijkheden die data met zich mee brengt?
 • Hoe waarborg je de veiligheid en kom je tegemoet aan transparantie?

Dirk Lukkien, Senior researcher Health & Technology, Vilans


Kwaliteit van leven voor mensen met dementie

Nico van Meeteren, Executive Director & Secretary General, Health~Holland

Wiesje van der Flier

Spreker vanuit Alzheimer Nederland


12:30Lunch break


13:30


Waar staan we nu | SET Stimuleringsregeling E-Health Thuis

De SET regeling staat open voor aanbieders van zorg en ondersteuning die aan de slag willen met het opschalen én borgen van bestaande e-health toepassingen. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma wordt biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

In deze presentatie gaat Pim Ketelaar vanuit VitaValley in op de SET regeling en de inzichten en geleerde lessen tot nu toe. Daarnaast gaan Thijs Mutsaerts en Monique de Regt in op het praktijkvoorbeeld van Surplus. Zij hebben in 2019 een SET aanvraag gedaan voor het implementeren van verschillende e-health toepassingen. Zij delen graag hoe ze dit hebben aangepakt, waar ze nu staan en hoe ze omgaan met uitdagingen die ze tegenkomen.

Pim Ketelaar, programmadirecteur VitaValley
Thijs Mutsaerts, projectleider innovatie en e-health Surplus
Monique de Regt, wijkverpleegkundige en digi nurse Surplus


14:00


Break-out sessies en interviews

 • Room 1 = Technologische implementaties, met moderator Lea Bouwmeester

 • Room 2 = Goed ouder worden, met moderator Jan Romme

 • Room 3 = Langer zelfstandig thuis, met moderator Geja Langerveld

 • Room 4 = Verpleeghuis als laatste thuis, met moderator Henk Herman Nap

   

Bekijk break-out sessies Bekijk Interviews

Room 1. Wáárom? Dáárom!
 • Oud is nieuw
 • En technologie is gewenst…
 • … mits ecologisch ontwikkeld en gevalideerd

Nico van Meeteren, Executive Director & Secretary General, Health~Holland


Room 2. Begeleidingsethiek: een concrete aanpak om verantwoord technologie te gebruiken voor en met ouderen
 • Hoe kunnen we innovatieve technologische hulpmiddelen voor ouderen op een ethisch verantwoorde manier toepassen?
 • Begeleidingsethiek is een met verschillende betrokkenen uit overheid, bedrijfsleven en gebruikers ontwikkelde aanpak die praktisch toepasbaar is
 • In deze sessie zult u zien hoe deze aanpak al met succes is toegepast in de context van zorg en ouderen

Edwin Borst, Adviseur Digitalisering en Ethiek, ECP Platform voor de InformatieSamenleving


Room 3. Remote monitoring bij kwetsbare ouderen - Conceptontwikkeling: van probleemstelling tot praktijk
  Versnelde (her)opname van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis is een groot probleem
 • De werkbelasting in combinatie met de kosten voor de zorg na een acuut event worden onbeheersbaar
 • Beleef het ontwikkeltraject waarbij we deze uitdagingen adresseren en vertellen hoe we gebouwd hebben aan een vernieuwend totaalconcept, van reactief naar pro-actief

Professor Dr. Harm R. Haak, Hoogleraar acute interne geneeskunde, Máxima MC / MUMC+

Femke de Jong, Directeur – bestuurder, Archipel Thuis B.V.


Room 4. Veilig en prettig wonen in het verpleeghuis

Tijdens deze sessie bespreken we 3 cases met betrekking tot veilig en prettig wonen in het verpleeghuis. Tot slot wordt er in een panel met alle sprekers over dit onderwerp gesproken met Henk Herman Nap

 • Dynamische leefcirkels & vrijheid – FreeWalker
  Hendrik Buimer – Vilans
 • Van veiligheid naar welzijn – Challenge Verpleeghuizen
  Sandra Suijkerbuijk – Vilans & Rogier Hulsebosch – Interzorg
 • Sociaal welbevinden – Sense-Garden
  Anne-Mie Sponselee – Fontys Hogeschool

Het succes van TOM

Vitalere ouderen met Thuis Onbezorgd Mobiel TOM is een uniek multidisciplinair en integraal preventieprogramma om ouderen te ondersteunen bij het vergroten van hun mobiliteit en autonomie om zo de kans op een val te verkleinen. Dat gebeurt op drie manieren:

 • Bewegen: deelnemers volgen een valpreventieve beweegtraining met aandacht voor valrisicofactoren
 • Voeding: deelnemers krijgen voedingsvoorlichting tijdens gezamenlijke lunches en persoonlijk voedingsadvies
 • Sociale contacten: TOM helpt deelnemers hun sociale contacten uit te breiden door wekelijks in een vast groepje bij elkaar te komen

Inge Mohede, Nutricia

Rozan van der Veen, Veiligheid NL

Nicole van Winden , Gemeente Rotterdam


15:00


Anders werken, juist nu

Toenemende kwetsbare ouderen met een grotere zorgvraag. Met minder mensen deze zorg leveren, dat vraagt om een oplossing!

 • Hoe verhoog je substantieel de arbeidsproductiviteit?
 • Hoe draagt Anders Werken in de zorg daaraan bij?
 • Wat kunnen we leren van de praktijk?
 • Bestaat er zoiets als succesvol veranderingen aanbrengen waarbij de menselijkheid en technologie hand in hand gaan?

Conny Helder, voorzitter RvB Tante Louise, bestuurslid van brancheorganisatie ACTIZ15:30


Afsluiting

Lea Bouwmeester

Onze dagvoorzitter

Lea Bouwmeester

Programmamanager AALNederland, ZonMw


 Moderators:

 

Geja Langerveld

Active & Assisted Living Programme at ZonMw

Jan Romme,

Voormalig directeur stichting Gouden dagen

Henk Herman Nap,

Expert eHealth Vilans

Eva Brouwer,

Interviewer

 


 Onze sprekers: 

 

Sebastiaan Peek,

Senior onderzoeker - Academische Werkplaats Ouderenzorg, Tilburg University

Dr. David van Bodegom,

Arts, Themaleider Vitaliteit, Leyden Academy on Vitality & Ageing

Dirk Lukkien,

Senior researcher Health & Technology, Vilans

Nico van Meeteren,

Executive Director & Secretary General, Health~Holland

 


Dr. Frans van der Ouderaa,

Senior Researcher, LUMC Moleculaire Epidemiology

Floris Vennman,

Ondernemer, strateeg, verbinder, ouderenmarketing expert
Co-founder van Bureau50 en Grey Valley

Conny Helder,

Voorzitter RvB Tante Louise, bestuurslid brancheorganisatie ACTIZ

Erik Borst,

Adviseur Digitalisering en Ethiek, ECP Platform voor de InformatieSamenleving

 


Pim Ketelaar,

Programmadirecteur VitaValley

Thijs Mutsaerts,

Projectleider innovatie en e-health Surplus

Monique de Regt,

Wijkverpleegkundige en digi nurse Surplus


Esther Jacobs,

Projectleider, Domoticazorg

Esther Jacobs,

Projectleider, Domoticazorg

Ellen Steenmeijer,

Projectleider, Virtask

Professor Dr. Harm R. Haak,

Hoogleraar acute interne geneeskunde, Máxima MC / MUMC+

Femke de Jong

Directeur – bestuurder, Archipel Thuis B.V.


Datum online editie

19 november 2020

Dit jaar wordt het congres Ouderenzorg Tech online aangeboden. Het plenaire programma is via de livestream beschikbaar en de verschillende sessies vinden in virtuele break-out zalen plaats.

 


Je investering

Online congres bijwonen is kosteloos voor: 

 1. Bestuurders (RvB)
 2. Directie en management
 3. CIO, CMIO, CTO, CDO
 4. Hoofd, stafafdelingsmanager, teamleider, programmamanager of projectleider: ICT, Informatisering & Automatisering, eHealth, mHealth, Innovatie, Digitale zorg, Zorgtechnologie Strategie, EPD, Communicatie, Informatie, Cliëntportaal
 5. Hoofd Verpleegkundigen (CNO)
 6. Huisartsen en medisch specialisten
 7. Projectmanagers/projectleiders met innovatie voor ouderen in portefeuille
 8. Beleidsmedewerkers WMO/Sociaal domein

Werkzaam IN zorginstelling: Cure, Care en GGZ

Ja ik schrijf me in

 

Online congres bijwonen is kosteloos voor:

Bekleed je niet een van bovenstaande functies en werk je niet IN een zorginstelling maar voor de zorg:

 1. Zorgverzekeraar
 2. Farmaceut
 3. Beroepsvereniging en branche-organisatie
 4. Apotheek
 5. Fysiotherapie & Revalidatie
 6. Rijksoverheid, provincie, gemeente
 7. Universiteit, hogeschool, kennisinstituut

Ja ik schrijf me in

 

Online congres bijwonen € 99,- voor: 

Bekleed je niet een van de functies genoemd onder 1 en werk je niet IN een zorginstelling maar voor de zorg:

 1. ICT-leveranciers/(toe)leveranciers
 2. Consultants & Adviseurs

Behoor je tot deze doelgroep, dan is de entreeprijs: 99 euro (excl. btw)

Ja ik schrijf me in

 

Let op! Wij staan voor de kwaliteit van onze bezoekers. Je inschrijving is daarom pas definitief na goedkeuring van de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.


 

Van de makers van:

Partner worden?

Heb je interesse om te participeren in het programma of op een andere
manier in contact te komen met deze doelgroep?


140x140


Igor Dirkx

igor.dirkx@sbo.nl
06 - 29 52 44 28

Meer informatie

Heb je vragen over het Congres Ouderenzorg Tech? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Mariska Korenwijk

mariska.korenwijk@sbo.nl
040 - 2 972 751


Partners:


Partner worden van Ouderenzorg Tech?

Maak deel uit van dit unieke event met je organisatie

Wil je zelf ook aanwezig zijn dan kun je contact opnemen om vrijblijvend de mogelijkheden door te spreken. Er zijn diverse en opvallende profileringsmogelijkheden om je organisatie marketing, - communicatie,- en PR technisch te presenteren voorafgaande, en tijdens het congres Ouderenzorg Tech. Je kun hierbij denken aan logovermeldingen, advertenties, aanbieden van het ontbijt, de lunch en borrel en andere eye-openers.

Contact

Om te sparren over je mogelijkheden, of voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Igor Dirkx
Business Leader Healthcare
M: 06-29524428


 

Entree kosteloos voor: 

 1. Bestuurders (RvB)
 2. Directie en management
 3. CIO, CMIO, CTO, CDO
 4. Hoofd, stafafdelingsmanager, teamleider, programmamanager of projectleider: ICT, Informatisering & Automatisering, eHealth, mHealth, Innovatie, Digitale zorg, Zorgtechnologie Strategie, EPD, Communicatie, Informatie, Cliëntportaal
 5. Hoofd Verpleegkundigen (CNO)
 6. Huisartsen en medisch specialisten
 7. Projectmanagers/ projectleiders met innovatie voor ouderen in portefeuille
 8. Beleidsmedewerkers WMO/Sociaal domein

Werkzaam IN zorginstelling: Cure, Care en GGZ

Ja ik schrijf me in

 

Entreeprijs kosteloos voor:

Bekleed je niet een van bovenstaande functies en werk je niet IN een zorginstelling maar voor de zorg:

 1. Zorgverzekeraar
 2. Farmaceut
 3. Beroepsvereniging en branche-organisatie
 4. Apotheek
 5. Fysiotherapie & Revalidatie
 6. Rijksoverheid, provincie, gemeente
 7. Universiteit, hogeschool, kennisinstituut

Ja ik schrijf me in

 

Entreeprijs € 99: 

Bekleed je niet een van de functies genoemd onder 1 en werk je niet IN een zorginstelling maar voor de zorg:

 1. ICT-leveranciers/ (toe)leveranciers
 2. Consultants & Adviseurs

Behoor je tot deze doelgroep, dan is de entreeprijs: 99,- euro (excl. btw)

Ja ik schrijf me in

 

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Congres Ouderenzorg Tech start op 19 november 2020 in Beatrix Theater Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Congres | 2020-11-19