Opleiding eHealth

Leer in slechts 5 dagen hoe u eHealth succesvol implementeert in uw organisatie!

 • Financiering: hoe maakt u eHealth-oplossingen rendabel?
 • Hoe integreert u eHealth in de bestaande processen en systemen?
 • Hoe managet u data zodat informatie-uitwisseling ook mogelijk is?
 • Maak van eHealth business as usual!

Ook interessant voor u of uw collega: Congres Mobile Healthcare

eHealth: digitalisering van de gezondheidszorg

eHealth - ook wel bekend als digitale zorgtechnologie zoals wearables, apps en remote monitoring - speelt een steeds belangrijkere rol binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Door de inzet van technologie wordt zorg nog toegankelijker, persoonlijker en slimmer. Daarnaast kan het slim inzetten van de digitalisering de zorg betaalbaar houden.

Bent u er klaar voor?


Bekijk het programma


Realiseer daadwerkelijk kwaliteitsverbetering!

Na deze opleiding tilt u eHealth binnen uw eigen organisatie naar een hoger niveau. Leer hoe u een succesvolle pilot opzet en hoe u omgaat met de andere financieringsstromen. In slechts vijf dagen krijgt u inzicht in:

 • Hoe de inzet van digitale zorgtechnologie tot kostenbesparing leidt.
 • Op welke manier eHealth-oplossingen de kwaliteit van het zorgproces nog verder verhogen.
 • Hoe alle data en informatie effectief gebruikt wordt.
 • Hoe eHealth-oplossingen gekoppeld worden aan de infrastructuur van uw organisatie.
 • Op welke wijze u voorziet in de competenties van het digitaal hulpverlenerschap.

Kortom: Hoe wordt eHealth business as usual?


Download de brochure in PDF


Resultaat

Met deze cursus krijgt u kennis, inzicht en praktisch tips & tricks om eHealth binnen uw eigen organisatie succesvol en daadkrachtig te kunnen implementeren.

Programma van de opleiding eHealth

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Organisatiebeleid

Organisatiebeleid

We beginnen bij het begin: wat is de missie van onze organisatie en hoe gaat eHealth daar aan bijdragen? Welke kaders gelden er? Wat vraagt dit van ons beleid?

Hoofddocenten

 

Financiering & Stakeholders

De belangen en financiering van eHealth zijn complex. Wie zijn de stakeholders? Wat is ieders rol? Hoe krijgen we dit gefinancierd?

Hoofddocenten

 

Privacy & Zorgtechnologie

Welke kaders stelt de privacywetgeving in de gegevensverwerking en -uitwisseling in de zorg? Welke mogelijkheden biedt de zorg- en privacywetgeving in de gegevensverwerking en -uitwisseling in de zorg?

Marie-José Bonthuis
IT-Jurist, IT's Privacy

 

Projectleiderschap eHealth

eHealth-oplossing bieden nieuwe mogelijkheden, maar vragen ook een andere aanpak. Hoe pakt u het projectleiderschap op?

Hoofddocenten

 


Module 2

Zorgproces

Patiënt met een mening

Een jaar AVG: is privacy een vloek of een zegen voor goede, veilige zorg? Waar ligt de grens?

Ineke Hazelzet
Lid CEO-Raad - Informatieberaad Zorg Ministerie van VWS

 

Zorgproces

Een goed functionerend zorgproces, leidt tot kwalitatieve zorg. Waar kan eHealth het primaire proces ondersteunen en aan welke voorwaarden moet het dan voldoen? Wat zijn de consequenties voor het zorgproces wanneer we een deel digitaliseren? Hoe ziet het ziekenhuis van de toekomst er uit?

Hoofddocenten

 

Wet- en regelgeving

Door wet- en regelgeving op de juiste manier in te zetten zijn eHealth-oplossingen juist wel mogelijk! Welke toezichthouders worden gehanteerd?

Johan Krijgsman
Coördinerend inspecteur e-health - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 

eHealth-monitor 2019

De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de stand van zaken rondom het gebruik van eHealth door patiënten en zorgverleners. Waar staan we nu?

Britt van Lettow
e-health-adviseur bij Nictiz

 

eHealth in de eerstelijnszorg

De digitale zorginnovaties volgen elkaar in een rap tempo op. Het belang van evidence-based eHealth is juist daarom van belang! Hoe betrekt u eindgebruikers bij het ontwikkelproces (co-creatie)? Hoe meet u de kwaliteit van een app? Welke mogelijkheden biedt telemonitoring in de eerstelijnszorg?

Gastdocent: Prof. Dr. Niels H. Chavannes
huisarts Hoogleraar geneeskunde Leerstoel eHealth Toepassingen in Disease Management Hoofd Onderzoek LUMC, Afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde Oprichter National eHealth Living Lab (NeLL)


Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 3

Informatie & Datamanagement

Patiënt met een mening

eHealth bij gezondheidsmanagement: nutteloos of toch waardevol voor de eindgebruiker? Op welke manier?

Ineke Hazelzet
Lid CEO-Raad - Informatieberaad Zorg Ministerie van VWS

 

Informatie

Wat zijn de voorwaarden voor efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling? Hoe zorgen we voor eenheid van taal? En wat is de rol van digitale architectuur?

Hoofddocenten

 

Datamanagement

Data is het nieuwe goud, wordt wel eens gezegd. Aan de hand van concrete voorbeelden onderzoeken we het onderwerp. Hoe krijgen we grip op onze data? Wat betekent dat? Datamanagement? Hoe kan het de digitalisering van zorg en eHealth het 'reguliere zorgproces' ondersteunen?

Hoofddocent
Programmamanager Datamanagement in de Zorg
Zorgverbeteraars

 

Toekomst van informatie

Informatie wordt in de zorg steeds belangrijker. Wat kunnen we op de korte en lange termijn met deze informatie? Hoe maakt u hier goed gebruik van?

Jaco van Duivenbode
Senior adviseur e-health, Nictiz

 

Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA)

ZIRA is een verzameling van modellen voor de inrichting van de organisatie en informatievoorziening van ziekenhuizen. Hoe maakt het UMCG hier gebruik van?

Michael van der Zel
Enterprice-architect, UMCG


Module 4

Applicaties & IT-Infrastructuur

Patiënt met een mening

Waarom is structuur, (informatie-)uitwisseling en spelling van belang voor een waardevol gebruik? Mijn collega heet Technologie.

Ineke Hazelzet
Lid CEO-Raad - Informatieberaad Zorg Ministerie van VWS

 

Applicaties & IT-Infrastructuur

Zonder techniek geen eHealth. Maar hoe zorgen we er voor dat niet de techniek leidend is, maar onze ambities en doelstellingen? Zijn de hedendaagse technieken wel toekomstbestendig en wat zijn eventueel de alternatieven? Hoe gaan we om met de niet-technische uitdagingen van registratie aan de bron?

Hoofddocenten

 

Serious game: Registratie aan de bron

Ervaar het effect van serious gaming! Met de serious game spelen we een ziekenhuis-in-het-klein na. We worden uitgedaagd om na te denken hoe we zorginformatie slimmer en gemakkelijker kunnen vastleggen en hergebruiken. Een werkvorm van Registratie aan de bron die ons uitdaagt om eHealth te plaatsen in het perspectief van de hele zorgketen. Wat kun je in je eigen organisatie ondernemen om eHealth onder de aandacht te brengen?

Marieke Hanegraaf
Organisatieadviseur, Wielinq

Hoofddocent
Programmamanager Datamanagement in de Zorg, Zorgverbeteraars

 

Interoperabiliteit (Mulders)

Voor goede en efficiënte zorg en eHealth-oplossingen is interoperabiliteit (systemen die succesvol informatie kunnen uitwisselen en samenwerken) van cruciaal belang. Fast Healthcare Interoperability Resources (F.H.I.R.) is een voorbeeld hiervan. Maar hoe werkt dit precies?

Rob Mulders
Project Lead, Fire.ly


Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 5

eHealth in de Praktijk

Verandermanagement

Innovatie is één, maar adoptie is een geheel eigen uitdaging. Hoe leidt een positieve business case ook tot een positief besluit? Hoe kom je aan ambassadeurs en hoe help je hen hun rol te vervullen? Met andere woorden: hoe kom je van woorden naar daden?

Hoofddocenten

 

Chief Medical Information Officer

Hoe ziet de zorg er op lange termijn uit? Welke rol speelt eHealth hierin? Of gaat eHealth de zorg compleet vervangen? De Chief Medical Information Officer is de bruggenbouwer tussen de informatie & IT, de medische professionals en het bestuur van zorgorganisaties. Marc Seelen deelt zijn ervaring als CMIO van het UMCG.

Marc Seelen
Internist-nefroloog, Chief Medical Information Officer, UMCG

 

Social Return of Investment

eHealth-oplossingen worden gekenmerkt door de complexe financiering. De opbrengsten zijn vaak niet op dezelfde plek als de investeringen. Hoe speelt u hier op in?

 

eHealth: business as usual

Hoe zorgen we ervoor dat eHealth 'business as usual' wordt?

Hoofddocenten

Uw hoofddocenten

 

Jonas Rubrech
Programmamanager EPD/eHealth, Zorgverbeteraars

 

Erik van der Velde
Programmamanager Datamanagement in de Zorg, Zorgverbeteraars

 

Uw docenten

Adri Kraa 
Associate Partner bij Vital Innovators

 

Britt van Lettow 
eHealth-adviseur bij Nictiz

 

Gastdocent: Prof. Dr. Niels H. Chavannes
huisarts Hoogleraar geneeskunde Leerstoel eHealth Toepassingen in Disease Management Hoofd Onderzoek LUMC, Afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde Oprichter National eHealth Living Lab (NeLL)

 

Ineke Hazelzet
Lid CEO-Raad - Informatieberaad Zorg, Ministerie van VWS

 

Marie-José Bonthuis
IT-Jurist, IT's Privacy

 

Jaco van Duivenbode
Senior adviseur e-health, Nictiz

 

Michael van der Zel
Enterprice-architect, UMCG

 

Rob Mulders
Project Lead, Fire.ly

 

Marc Seelen
Internist-nefroloog, Chief Medical Information Officer, UMCG

 

Johan Krijgsman
Coördinerend inspecteur e-health, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 

Marieke Hanegraaf
Organisatieadviseur, Wielinq

Algemene informatie opleiding eHealth

 

Data en locatie

Maandagen 28 oktober, 11, 25 november, 9 december 2019 en 13 januari 2020

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
T: 030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Tijdschema modules

09.00 uur - Ontvangst
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
13.00 uur - Lunch
14.00 uur - Aanvang middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting

Tussendoor vinden koffie- en theepauzes plaats

 

Voor wie is de opleiding eHealth bestemd?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor managers en adviseurs in de zorg die eHealth in hun organisatie naar een hoger niveau willen tillen:

 • Beleidsmakers
 • Projectleiders/-managers
 • Innovatiemanagers
 • Adviseurs
 • Zorgmanagers

 

Werkzaam binnen:

 • Preventieve gezondheidszorg of GGD
 • Huisartsen, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten, tandartsen of verloskundigen
 • Ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg
 • Klinische of specialistische zorg
 • Zorgverzekeraars

 

Uw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt €3.499,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding eHealth online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding eHealth inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding eHealth start op 28 oktober, 11, 25 november, 9 december 2019 en 13 januari 2020 in BCN Utrecht CS!

In samenwerking met:

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nicole Vonk
 • Per telefoon: 040–2972740
 • Via een e-mail: n.vonk@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 28 oktober, 11, 25 november, 9 december 2019 en 13 januari 2020
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740