Omgevingswet | Opleidingen en Cursussen

 

Bereid jezelf voor op de nieuwe Omgevingswet 

De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Een groot aantal bestaande wetten op het gebied van ruimtelijke ordening zullen uiteindelijk samengevoegd worden tot één wet. Wat verandert dit voor de praktijk en wat zijn de consequenties voor jouw werkzaamheden? Start nu met voorbereiden en zorg voor een goede implementatie en uitvoering. Met onze opleidingen word je volledig geïnformeerd over de relevante wet- en regelgeving, natuurlijk toegespitst op je eigen praktijk.

Welke opleiding of cursus kies jij?

Kies de opleiding of cursus die bij je past. Je hebt de keuze uit opleidingen en cursussen over de gehele Omgevingswet of een specifiek onderdeel uit de Omgevingswet:

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleidingen aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid. Meer weten over het Stap-budget >>  

Milieu in de Omgevingswet

Opleiding | 5 dagen | Start 18 april 2023 | La Vie Utrecht

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening, ook wel: het omgevingsrecht.

Leer alle onmisbare kennis over o.a:

 • De nieuwe Omgevingswet & het Overgangsrecht;
 • Van inrichting naar milieubelastende activiteit;
 • Lokale milieugevolgen in het Omgevingsplan;
 • Regeling bodem, geluid, geur, afval, water;
 • Milieueffectrapportage & Milieuaansprakelijkheid.   
Meer informatie

Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Opleiding | 3 dagen | Start 2 februari 2023 | La Vie Utrecht

Deze opleiing gaat onder meer in op het juridisch kader, de (on) mogelijkheden in vergunning- en planprocedures en de normen die veelal van ecologische aard zijn.

Na afloop van de cursus weet je alles over:

 • Mogelijkheden en valkuilen in ontheffings-, vergunning- en planprocedures;
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek;
 • De systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet;
 • Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het natuurbeschermingsrecht.
Meer informatie

Snelle vergunningverlening in de bouw

Cursus | 4 dagen | Start 3 november 2022 | BCN Utrecht Daltonlaan

Voorkom (financiële) risico's. Je leert vergunningen aanvragen nu en onder de Omgevingswet. Na het volgen van deze cursus ben je expert op het gebied van o.a.:

 • De omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
 • De omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan
 • Bouwen onder de Omgevingswet
 • De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Vergunningvrij bouwen

 

Meer informatie

Basiscursus Omgevingswet

Cursus | 4 dagen | Start 19 januari 2023 | La Vie Utrecht

In 4 dagen volledig op de hoogte van alle basiskennis over de Omgevingswet!

Van 26 verschillende wetten naar één Omgevingswet, houd jij het overzicht nog?
Na het volgen van deze praktijkgerichte cursus ben je volledig op de hoogte van:

 • Rijks-, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid
 • Het omgevingsplan
 • AMvB’s op hoofdlijnen
 • De kerninstrumenten
Meer informatie

Datagedreven werken

Opleiding | 4 dagen | Start 3 oktober 2023 | La Vie Utrecht

De druk op de Publieke Sector om de dienstverlening datagedreven in te richten neemt toe. De maatschappij is veranderd in een informatie- en netwerksamenleving.

De Wet Digitale Overheid is in 2019 van kracht gegaan en in 2021 zijn de Wet Modernisering Elektronisch Bestuur en de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Wetgeving die gericht is op het versnellen en bevorderen van de digitalisering van overheidsdiensten. Ook zijn de verwachtingen en de eisen van de burger ten opzichte van de kwaliteit van de dienstverlening van (semi-)overheid veranderd.

Meer informatie

Vergunningverlening Stikstofdepositie

Opleiding | 5 dagen | Start 8 maart 2023 | BCN Utrecht CS

Leer praktijkgericht werken met AERIUS & bereken, toets en beoordeel technische rapportages. Na deze opleiding:

 • Heb jij inzicht in regelgeving en beleid rondom stikstof
 • Voorzie jij verguningsaanvragers en -verleners van begrijpelijk (technisch) advies
 • Beoordeel en toets jij de verplichtte ‘technische’ stikstofaspecten in vergunningaanvragen en overige besluiten
 • Weet jij welke onderbouwing er nodig is om de juiste berekening per project te maken en te beoordelen
Meer informatie

 

Opleidingsadvies

Heb jij behoefte aan persoonlijk en deskundig opleidingsadvies?
Neem dan voor meer informatie contact op met:

Mariska Korewijk

040 – 2 972 751

 

Incompany

Heb jij als afdeling een gezamenlijke opleidingsbehoefte?
Neem dan voor meer informatie contact op met:

Guusje Verhoeven

040 - 2 974 980