Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies

Met dit jaar extra aandacht voor deze actuele thema's: 

 • Overzicht ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording
 • Maximaal inzetten op subsidies om de jaarrekening positief te beïnvloeden
 • Het versnellen van het jaarrekeningproces
 • De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording
 • Trendanalyses

Dé jaarlijkse update met alle regelgeving, inzichten en actualiteiten voor het opstellen van de jaarrekening!

 • 10 november - 12 december 2022
 • Inntel Hotels Utrecht Centre
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

In 2022 hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die impact hebben op de jaarrekening van gemeenten en provincies. Gedurende dit seminar gaan we dan ook in op zowel financiële als niet-financiële onderwerpen, gerelateerd aan de jaarrekening. Om je goed voor te kunnen bereiden op het opstellen van de jaarrekening, krijg je in 1 dag alle ins en outs te horen over de relevante thema’s die hierbij komen kijken. Ook is er ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten en provincies. We sluiten hierbij aan op de actualiteit.

Presenteer een complete en leesbare jaarrekening

Het afwisselende programma van theorie en praktijk, op heldere en enthousiaste wijze gebracht door de sprekers, maakt dat je na het seminar veel tijd kunt besparen en een complete en leesbare jaarrekening kunt presenteren. In één dag ben je volledig op de hoogte.

Onze sprekers zijn verslaggeving-experts. Door de combinatie van theorie met sprekende praktijkvoorbeelden ontvang je een volledig overzicht en kun je direct aan de slag met jouw jaarrekening.

Deze onderwerpen krijgen extra aandacht:

 • Overzicht ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording
 • Maximaal inzetten op subsidies om de jaarrekening positief te beïnvloeden
 • Het versnellen van het jaarrekeningproces
 • De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording
 • Trendanalyses

O.a. deze experts zetten alles op een rij:

Bastiaan de Deckere,
Subsidie coördinator inkomende subsidies, Gemeente Hilversum

Michiel Dijkstra
Data-analyst, Ministerie van BZK

David van Hooff
Voorzitter, Commissie BBV

David Zijlmans
Partner, Baker Tilly Advisory

6 redenen om deel te nemen

 • Je krijgt op heldere wijze een volledig overzicht van alle ontwikkelingen, inzichten en wijzigingen
 • Concrete voorbeelden uit de praktijk worden behandeld door sprekers van gemeenten
 • Veel interactie; je krijgt direct concrete handvatten voor je eigen jaarrekening
 • Inbreng van je eigen vraagstukken is mogelijk, er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen
 • Het seminar vindt plaats bij Inntel Hotels Utrecht Centre. Centraal gelegen, goed bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • Deelname aan het seminar en de praktijk sessies is een waardevolle toevoeging aan je PE-portfolio!

Interactie

Je hebt de gelegenheid met vakgenoten kennis en ervaringen te delen! De verdiepingstafels bieden je de mogelijkheid om van collega’s te horen wat hun ervaringen en ideeën zijn. Ga samen in gesprek en krijg concrete handvatten waar je zelf mee aan de slag kunt!

Virtuele Praktijk Sessies

Tijdens de optionele praktijk sessies ga je onder begeleiding van experts aan de slag met een aantal onderwerpen die actueel zijn. Tijdens 5 interactieve sessies van 2 uur krijg je alle ins en outs te horen en ga je vervolgens samen met je collega’s zelf aan de slag.

📢 Dit zeggen deelnemers over het seminar:

“Goed georganiseerd; actuele onderwerpen, fijne locatie, goede sprekers en interactie met de deelnemers.”
Peter van Kriekingen, Internal Audit, Gemeente Den Haag 
 
“De onderwerpen zijn actueel en gevarieerd. De sprekers zijn deskundig vanwege hun (praktijk)ervaring met het onderwerp en/of omdat het professionals zijn. Ook zijn de sprekers een mooie mix van medewerkers van gemeenten of overheidsorganisaties (Rekenkamer, commissie Bbv) en adviseurs (van Baker Tilly).”
Bennita Freriks, Concern Controller, Gemeente Winterswijk 

 

Lees meer ervaringen

 


Seminar: 10 november 2022


09.30

Opening en welkom door de dagvoorzitter

Hans Smit, Docent en Adviseur

09.45

Overzicht ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording

 • Actualiteiten BBV 2022
 • Wijzigingen in het BBV, wat kan beter?
 • Stand van zaken invoering rechtmatigheidsverantwoording

David van Hooff, Voorzitter, Commissie BBV

TIP: Lees ook het interview met David van Hooff: 'Controller moet meer de organisatie in'

10.45
Koffie- en theepauze
11.15

Trendanalyse

 • Samenhang van kengetallen voor inzicht in en toelichting op de financiële positie
 • Scenario denken
 • De mogelijkheden van een online analyse tool

Michiel Dijkstra, Data-analyst, Ministerie van BZK

12.15

Maximaal inzetten op subsidies om de jaarrekening positief te beïnvloeden

 • Voorbeelden van relevante subsidies voor gemeenten
 • Subsidiekansen koppelen aan werkzaamheden voor betaalbaarheid
 • Afwegingskader aan de voorkant

Bastiaan de Deckere, Subsidie coördinator inkomende subsidies, Gemeente Hilversum

12.45
Lunch
13.30

Het versnellen van het jaarrekeningproces

 • De doorontwikkeling van de planning en control cyclus, met volgtijdelijkheid in documenten en invoering van perioderapportages
 • Wat hebben we gedaan, waar liepen we tegenaan en wat zijn de
  leerpunten
 • Automatisering en digitalisering: het pc portal met toelichting

Rudi Simpelaar, Controller, werkzaam als Sr Adviseur Financiën bij de gemeente Terneuzen.

Rudi heeft brede ervaring op het gebied van Controlling, (verbijzonderde) interne controle, rechtmatigheid en Financiën.

> > 10 minuten zalenwissel

14.30

Best practice workshops

Wat kunnen we van elkaar leren? Wat zijn de ervaringen van andere gemeenten en provincies? Tijdens deze workshops ga je onder leiding van de tafel host in een interactieve setting samen met collega’s in gesprek over een onderwerp naar keuze. Wissel kennis en ervaringen uit met elkaar en kom tot nieuwe ideeën en inzichten over:

 • Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording: David van Hooff, Voorzitter, Commissie BBV
 • Trendanalyse: Michiel Dijkstra, Data-analyst, Ministerie van BZK
 • Maximaal inzetten op subsidies om de jaarrekening positief te beïnvloeden: Bastiaan de Deckere, Subsidie coördinator inkomende subsidies, Gemeente Hilversum
 • Het versnellen van het jaarrekeningproces: Rudi Simpelaar, Controller, werkzaam als Sr Adviseur Financiën bij de gemeente Terneuzen
 • De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording: Jolanda van Tongeren, Strategisch adviseur business accounting, Gemeente Almere

Je kunt zelf een keuze maken uit één van de vijf onderwerpen.

15.15
Koffie- en theepauze
15.30

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording

•    Visie en ambitie
•    Kaderstelling en monitoring
•    Notitie paragraaf bedrijfsvoering

Jolanda van Tongeren, Strategisch adviseur business accounting, Gemeente Almere

16.15

Vooruitblik actualiteiten 2023

Wat staat ons te wachten? We sluiten hierbij aan op de actualiteit.
Enkele onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • Sisa regelingen 
 • Fraude accountant, wat betekent dit voor de gemeente?
 • Voorzieningen in relatie tot de beheerplannen (behoorlijke achterstanden)
 • Jaarrekening en kapitaalgoederen; relatie naar de paragraaf, onderhoud en vervanging, voorzieningen en verdere aandachtspunten instandhouding

David Zijlmans, Partner, Baker Tilly  Advisory

17.00
Afsluiting

Sprekers

img-Hans Smit

Hans Smit
Docent en Adviseur

Ken de processen en de keyplayers!
Het opstellen van de jaarrekening is het verkrijgen van informatie vanuit diverse organisatieprocessen. Het is ondoenlijk om die allemaal te kennen dus concentreer je op de meest belangrijke. Welke dat zijn? Daarvoor houd je in de gaten wat er het afgelopen jaar zoal passeert, ervaringen van vorige jaren en de risico’s (risicoparagraaf begroting). Zo weet je al voor de jaarrekening 2021 dat alle ontwikkelingen rondom Covid-19 (extra lasten, minder baten en compensatie door het Rijk) aan de orde zullen komen. Als het goed is, weet je inmiddels ook wel welke processen gevoelig zijn. En welke informatie van belang is. Daarvoor is het belangrijk je keyplayers te kennen: wie zijn verantwoordelijk voor die processen ofwel van wie heb je informatie nodig. Door zelf (met de keyplayers) te proberen de processen te doorgronden kun je ook beter de risico’s daarin onderkennen. En uit ervaring: je kan niet vroeg genoeg beginnen om afspraken te maken over wat je wanneer aangeleverd wil krijgen.”

img-David Zijlmans

David Zijlmans
Partner, Baker Tilly Advisory

als vervolg op bovenstaande tip:

“Het college is m.i.v. 2022 (rechtmatigheidsverantwoording) zelf verantwoordelijk voor het rechtmatigheidscriterium “misbruik en oneigenlijk gebruik”. Inzet van IT kan hier een ondersteunende rol bij spelen met aandacht voor alle aspecten waar de heren op ingaan in hun sessie.”

img-David van Hooff

David van Hooff
Voorzitter, Commissie BBV

TIP: Lees ook interview: 'Controller moet meer de organisatie in'

img-Francisco Montilla Dorrego

Francisco Montilla Dorrego
Manager, Baker Tilly Advisory

img-Christa van Lent Msc RA

Christa van Lent Msc RA
Manager, Baker Tilly Advisory

img-Michiel Dijkstra

Michiel Dijkstra
Data-analyst, Ministerie van BZK

img-Bastiaan de Deckere

Bastiaan de Deckere
Subsidie coördinator inkomende subsidies, Gemeente Hilversum

img-Rudi Simpelaar

Rudi Simpelaar
Controller, werkzaam als Sr Adviseur Financiën bij de gemeente Terneuzen

Rudi heeft brede ervaring op het gebied van Controlling, (verbijzonderde) interne controle, rechtmatigheid en Financiën.

img-Jolanda van Tongeren

Jolanda van Tongeren
Strategisch adviseur business accounting, Gemeente Almere

img-Steven Muiser

Steven Muiser
Registeraccountant, interim controller (met uitgebreide ervaring in het uitvoeren van en adviseren over de verbijzonderde interne controle bij verschillende organisaties).

img-Linda Braam

Linda Braam
Intern accountant, Gemeente Alkmaar

img-Jan-Willem van Essen

Jan-Willem van Essen
Senior Manager IT Advisory, Baker Tilly Nederland

img-Robert 't Hart

Robert 't Hart
Docent strategisch risicomanagement, Eigenaar bij Naris

Robert heeft verschillende gemeenten geadviseerd over het opzetten en implementeren van integraal risicomanagement op een positieve manier.

img-Willem-Jan Stegeman

Willem-Jan Stegeman
Wethouder Financiën, Gemeente Amersfoort

Wie mag dit seminar niet missen?

Het seminar en de praktijk sessies zijn bestemd voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening bij gemeenten en provincies:

 • Hoofden financiële administratie
 • Hoofden planning & control
 • Controllers
 • Hoofden administratie
 • In- en externe accountants
 • Administrateurs
 • Financieel- en fiscaal adviseurs

Het is ook interessant voor instanties die vallen onder de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen,
Financieringsinstellingen en Banken.


📢 Dit zeggen deelnemers over het seminar:

“Goed georganiseerd; actuele onderwerpen, fijne locatie, goede sprekers en interactie met de deelnemers.”
Peter van Kriekingen, Internal Audit, Gemeente Den Haag 
 
“De onderwerpen zijn actueel en gevarieerd. De sprekers zijn deskundig vanwege hun (praktijk)ervaring met het onderwerp en/of omdat het professionals zijn. Ook zijn de sprekers een mooie mix van medewerkers van gemeenten of overheidsorganisaties (Rekenkamer, commissie Bbv) en adviseurs (van Baker Tilly).”
Bennita Freriks, Concern Controller, Gemeente Winterswijk 
 
“Interactie door de fysieke sessie. Na de digitale sessie van 2020 was er in 2021 namelijk weer een fysieke sessie mogelijk. Hierbij heb ik met name de ronde tafel sessie gewaardeerd. Hierbij kon je meer diepgang in het onderwerp creëren en enerzijds specifiekere vragen stellen die voor je eigen gemeente van belang zijn, maar ook t.a.v. landelijke ontwikkelingen die er eventueel aan zitten te komen.”
Piet Scholtens, Senior adviseur financiën, Gemeente Groningen
 
“Een fysieke bijeenkomst geeft mij altijd meer energie: rondlopen, collega’s zien en spreken, sparren, momentjes bij het “ koffiezetapparaat”.., tips en trucs ophalen en geven. Na zo’n fysieke bijeenkomst kom ik altijd boordevol ideeën terug, geïnspireerd door de sprekers van die dag en met het vaste voornemen met een aantal nieuw ontmoette collega’s vaker te sparren. Soms lukt dat, soms haalt de waan van de dag je weer in. Wat blijft is het enthousiasme over de mooie functie die we als VIC-er hebben!”
Rina ten Cate, Medewerker Verbijzonderde Interne Controle, Gemeente Veenendaal

Algemene Informatie

Het seminar met virtuele sessies zal plaatsvinden bij Inntel Hotels Utrecht Centre te Utrecht en online.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Dag Datum Tijd Locatie
Seminar 10 november 2022 09:30 - 16:30 Inntel Hotels Utrecht Centre
Virtuele Praktijksessie 14 november 2022 09:30 - 11:30 Online
Virtuele Praktijksessie 24 november 2022 09:30 - 11:30 Online
Virtuele Praktijksessie 1 december 2022 09:30 - 11:30 Online
Virtuele Praktijksessie 5 december 2022 09:30 - 11:30 Online
Virtuele Praktijksessie 12 december 2022 09:30 - 11:30 Online

Locatie:

Inntel Hotels Utrecht Centre
Smakkelaarshoek 24 
3511 AC Utrecht
+31 (0) 30-2020990

 

Jouw investering

    
Seminar    € 899,-
Virtuele Praktijk Sessies (alle vijf)   € 499,-
Per Virtuele Praktijk Sessies    € 175,- 
Seminar en Virtuele Praktijk Sessies     € 1.299,-


Deze bedragen zijn excl. BTW en incl. koffie, thee en lunch. Daarnaast krijg je tevens toegang tot de digitale syllabus. 

 

PE-portfolio

Met het PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio
samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. Het seminar en de
virtuele praktijksessies dragen hieraan bij!

Om je te ondersteunen hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Je bent in staat een volledige en leesbare jaarrekening samen te stellen, rekening houdend
  met de laatste regelgeving, inzichten en actualiteiten
 • Je brengt verdieping aan in je functie door je te bekwamen in het samenstellen van de jaarrekening
 • Je weet hoe je maximaal subsidies kunt inzetten om de jaarrekening positief te beïnvloeden
 • Je weet welke voorbereidingen je moet treffen voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met ons voor: Aanvraagmoment UWV STAP-budget:
27 oktober 2022 1 november 2022

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Sandra Donkers-Habraken
040 2972 770
sandra.donkers@sbo.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Virtuele Praktijk Sessies 

14, 24 november, 1, 5 en 12 december 2022 | 09:30 - 11:30 uur
N.B. - sessies zijn ook afzonderlijk te volgen en per sessie boekbaar!

De financiële uitdagingen van gemeenten bij het opstellen van de jaarrekening
Gemeenten hebben binnen hun financiële positie te maken met verschillende uitdagingen.

Waar Nederland voor grote maatschappelijke opgaven staat, moeten gemeenten hier effectief hun rol in pakken. Wat doe je als gemeente momenteel al, waar liggen de valkuilen en waar liggen juist de kansen? Waar rapporteer je over? En waar moet je dan op letten bij de financiële kengetallen in de jaarrekening? Tijdens deze verdiepingssessies krijg je hier uitgebreid antwoord op.

Je gaat hands on aan de slag en hoort alle ins en outs over hoe je kunt omgaan met deze 5 uitdagingen. Gedurende de sessies ontdek en leer je hoe andere gemeenten hun rol hierin pakken en welke stappen jullie als gemeente nog kunnen zetten op weg naar financiële weerbaarheid. Hierbij staan interactie en praktijkvoorbeelden centraal!

Thema’s;

1. Toepasbaarheid van Rechtmatigheid

 • De praktische vertaling naar de organisatie toe: taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden
 • Hoe pak je dit efficiënt en effectief aan met de interne controle, VIC en accountant?
 • Hoe breng je financiële en niet-financiële rechtmatigheid samen?
 • Hoe maak je het proces van rechtmatigheid eenvoudiger?

Francisco Montilla Dorrego, Manager, Baker Tilly Advisory
Steven Muiser, Registeraccountant, interim controller (met uitgebreide ervaring in het uitvoeren van en
adviseren over de verbijzonderde interne controle bij verschillende organisaties).

2. De Energietransitie: Samenwerken voor een integrale aanpak

 • Onderzoek Rekenkamer van Hilversum: de wijze waarop het gemeentebestuur invulling geeft aan de energie- en warmtetransitie
 • Welke processtappen hebben we doorlopen en waar liepen we dan tegenaan?
 • Energietransitie in de jaarrekening: bevindingen en acties

Bastiaan de Deckere, Programmacontroller Energietransitie, Gemeente Hilversum

3. Sociaal domein drukt zwaar op de jaarrekening

 • Stijging uitgaven als gevolg van de toename van de zorgkosten en uitvoering van de jeugdwet
 • Hoe kan data effectief worden ingezet in het sociaal domein?
 • Hoe kun je grip houden op zorgkosten?
 • Praktijkcasus Gemeente Alkmaar ‘data analyse en uitvoering van bedrijfsvoeringstoets bij zorgaanbieders’: kansen en uitdagingen 

Linda Braam, Intern accountant, Gemeente Alkmaar
Christa van Lent Msc RA, Manager Business Advisory, Baker Tilly Nederland

4. Integraal risicomanagement: Trendanalyse

 • Hoe gaan we om met de effecten van de pandemie, inflatie en oorlog? 
 • Scenario denken: welke financiële keuzes moeten er gemaakt worden? 
 • Trends qua (financiële) risk appetite in de publieke sector 
 • (Fiscale) risico’s 

Met praktijkvoorbeelden van verschillende gemeenten

Jan-Willem van Essen, Senior Manager IT Advisory, Baker Tilly Nederland
Robert 't Hart, Docent strategisch risicomanagement, Eigenaar bij Naris
Robert heeft verschillende gemeenten geadviseerd over het opzetten en implementeren van integraal
risicomanagement op een positieve manier.

5. Investeringen in woningbouw vaak nog amper zichtbaar in de jaarrekening

 • Investeren in woningbouw als een van de 3 belangrijkste opgaven de afgelopen 4 jaren
 • Meerjarige beleidskaders
 • Voorbeelden van concrete oplossingen die steeds meer zichtbaar zijn geworden
 • Financiële mogelijkheden en beperkingen van de gemeente bij woningbouw
 • Hoe ga je om met co-financiering: beperkingen en kansen 
 • Effect van de aanwijzing tot woningdealregio: financieel en praktisch

Willem-Jan Stegeman, Wethouder Financiën, Gemeente Amersfoort

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk advies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy