Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies

Met dit jaar extra aandacht voor deze actuele thema's: 

 • BBV: updates, ontwikkelingen en wijzigingen
 • De impact van COVID-19 op de jaarrekening 2021
 • PFAS, stikstof en grondexploitatie
 • De rechtmatigheidsverantwoording 2021; ben je in control?
 • Risicobeheersing bij inzet van algoritmen

 

Dé jaarlijkse update met alle regelgeving, inzichten en actualiteiten voor het opstellen van de jaarrekening!

 • 18 november - 7 december 2021
 • Inntel Hotels Utrecht Centre
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Ook het jaar 2021 kent de nodige ontwikkelingen die impact hebben op de jaarrekening voor gemeenten en provincies. Juist die ontwikkelingen krijgen een plek in ons seminar. Zo kun je je erop voorbereiden, maar hoor je ook hoe andere overheden daar mee omgaan. Daarbij sluiten we aan op de actualiteit en dat betekent wel haast zeker dat er nog onderwerpen worden toegevoegd. 

Presenteer een complete en leesbare jaarekening

Het afwisselende programma van theorie en praktijk, op heldere en enthousiaste wijze gebracht door de sprekers, maakt dat je na het seminar veel tijd kunt besparen en een complete en leesbare jaarrekening kunt presenteren. In één dag ben je volledig op de hoogte.

Onze sprekers zijn verslaggeving-experts. Door de combinatie van theorie met sprekende praktijkvoorbeelden ontvang je een volledig overzicht en kun je direct aan de slag met jouw jaarrekening.

Deze onderwerpen krijgen extra aandacht:

 • BBV: updates, ontwikkelingen en wijzigingen
 • De impact van COVID-19 op de jaarrekening 2021
 • PFAS, stikstof en grondexploitatie
 • De rechtmatigheidsverantwoording 2021; ben je in control?
 •  Risicobeheersing bij inzet van algoritmen

O.a. deze experts zetten alles op een rij:

Ward van Miltenburg
Directeur Financiën en Inkoop, Gemeente Den Haag

Nadja Renkema-Holstein
Gemeentesecretaris, Gemeente Rheden

David van Hooff
Voorzitter, Commissie BBV

David Zijlmans
Partner, Baker Tilly Advisory

6 redenen om deel te nemen

 • Je krijgt op heldere wijze een volledig overzicht van alle ontwikkelingen, inzichten en wijzigingen
 • Concrete voorbeelden uit de praktijk worden behandeld door sprekers van gemeenten
 • Veel interactie; je krijgt direct concrete handvatten voor je eigen jaarrekening
 • Inbreng van je eigen vraagstukken is mogelijk, er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen
 • Het seminar vindt plaats bij Inntel Hotels Utrecht Centre. Centraal gelegen, uitstekend bereikbaar met het
 • openbaar vervoer en gratis parkeergelegenheid voor onze deelnemers
 •  Deelname aan het seminar en de praktijk sessies is een waardevolle toevoeging aan je PE-portfolio!

Interactie

Je hebt de gelegenheid met vakgenoten kennis en ervaringen te delen! De verdiepingstafels bieden je de mogelijkheid om van collega’s te horen wat hun ervaringen en ideeën zijn. Ga samen in gesprek en krijg concrete handvatten waar je zelf mee aan de slag kunt!

Hybride opzet

We gaan er vanuit dat we in november elkaar op een veilige manier weer fysiek kunnen ontmoeten. Het seminar wordt dan ook op locatie in Utrecht gehouden. Mocht je het toch prettiger vinden om het seminar virtueel te volgen, dan bieden we ook deze mogelijkheid. Je volgt het seminar vanaf je werkplek en via onze moderator komen ook jouw vragen aan bod. Tijdens de verdiepingstafels ga je in gesprek met de andere virtuele deelnemers. Je kunt bij inschrijving aangeven of je op locatie aanwezig wilt zijn of liever virtueel.

Virtuele Praktijk Sessies

Tijdens de optionele praktijk sessies ga je onder begeleiding van experts aan de slag met een aantal onderwerpen die actueel zijn. Tijdens 5 interactieve sessies van 1,5 uur krijg je alle ins en outs te horen en ga je vervolgens samen met je collega’s zelf aan de slag.

Seminar: 18 november 2021


09.30

Opening en welkom door de dagvoorzitter

Hans Smit, Docent en Adviseur

09.45

Overzicht ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording

 • Notitie lokale heffingen
 • Vragen en antwoorden 2021

David van Hooff, Voorzitter, Commissie BBV

David praat je helemaal bij over de ontwikkelingen in de verslaggevingsvereisten. De notitie lokale heffingen komt natuurlijk aan bod. De aankomende notities worden besproken. Ook is er aandacht voor de belangrijkste vragen en antwoorden die in de commissie aan de orde zijn geweest.

TIP: Lees ook het interview met David van Hooff: 'Controller moet meer de organisatie in'

10.45
Koffie- en theepauze
11.15

De impact van COVID-19 op de jaarrekening 2021

 • Gemeentelijke steunpakketten
 • Meerkosten in de zorg
 • Hoe om te gaan met rijksbijdragen
 • Tonk, Tozo en andere regelingen

Ward van Miltenburg, Directeur Financiën en Inkoop, Gemeente Den Haag

De impact van Covid-19 op de jaarrekening 2020 was groot. Het tweede jaar van de pandemie laat ook zijn sporen na in de gemeentelijke en provinciale financiën. De ervaringen van de jaarrekening 2020 kunnen worden ingezet bij het proces voor de jaarrekening 2021. Specifieke regelingen komen aan bod, zoals de Tozo en de Tonk. Ward geeft inzicht in de aanpak van de gemeente Den Haag.

12.00

PFAS, stikstof en grondexploitatie 

 • Relatie van PFAS/stikstof problematiek op grondexploitaties
 • Handel met emissierechten?
 • Fiscale impact
 • Risico's en verplichtingen

Marco Hoeks, Partner, Baker Tilly Tax Advisory
Charlotte Dazler, Manager, Baker Tilly Advisory (Vastgoed & Gebiedsontwikkeling)

Bouwen, bouwen, bouwen, de woningnood in Nederland is hoog. Toch lijkt de woningbouw niet zo snel te kunnen gaan als noodzakelijk is. Impact van PFAS en stikstof lijken de ontwikkelingen te remmen. Provincies en gemeenten zoeken naar oplossingen, er lijkt een ware markt te ontstaan voor emissierechten. Kunnen overheden elkaar daarbij helpen? Zijn de op het eerste gezicht slimme oplossingen ook toegestaan en welke ethische verantwoordelijkheid hebben overheden daarbij? Het geeft grondexploitaties een nieuwe dimensie. Deskundigen van Baker Tilly bespreken hun ervaringen.

12.30
Lunch
13.15

De rechtmatigheidsverantwoording 2021; ben je in control?

 • Commitment in het college
 • De rol van de raad
 • De managementverantwoordelijkheid t.o.v. VIC

Nadja Renkema-Holstein, Gemeentesecretaris, Gemeente Rheden

> > 10 minuten zalenwissel

14.25

Verdiepingstafels

 • Wat kunnen we van elkaar leren?
 • Wat zijn de ervaringen van andere gemeenten en provincies?

Tijdens deze tafelsessies ga je onder leiding van de tafel host in een interactieve setting samen met collega’s in op een onderwerp naar keuze. Ga gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen en kom tot nieuwe ideeën en inzichten over:

1. Ontwikkelingen BBV
2. PFAS, stikstof en grondexploitatie
3. Rechtmatigheidsverantwoording
4. Digitalisering/Big Data
5. Risicobeheersing/algoritmen

Je kunt zelf een keuze maken uit één van de vijf onderwerpen .

15.10
Koffie- en theepauze
15.40

Risicobeheersing bij inzet van algoritmen

 • Algoritmes: waar hebben we het over?
 • Overeenkomsten en verschillen tussen algoritmes en reguliere besluitvorming
 • Risicogebieden van een algoritme
 • Lessons learned uit de praktijk
 • Ethische discussie en overwegingen

Pim Smulders, IT Manager, Baker Tilly  Advisory
Gerke Roorda, Senior Consultant IT, Baker Tilly Advisory
Rolf Willemse, Bureauhoofd, Rekenkamer Rotterdam   

Begin 2021 viel het kabinet Rutte III vanwege de toeslagenaffaire. Eind 2020 was er veel ophef over boodschappengeld voor een bijstandsontvanger. In april 2021 stond inzet van algoritmen bij fraudebestrijding opeens in een negatief daglicht. In mei blijkt dat gemeenten sociale media op een onrechtmatige manier inzetten. Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik is een overheidstaak, maar welke middelen mag en kun je daarvoor inzetten? Waar moet je op letten als overheid? In een gecombineerde workshop vanuit de gemeentelijke praktijk en de technische deskundigheid geven we je inzichten die je in je eigen organisatie kunt gebruiken.

16.25

Vooruitblik actualiteiten 2022

 • Wat komt er op ons af?

David Zijlmans, Partner, Baker Tilly  Advisory

16.45
Afsluiting

Sprekers

img-Hans Smit

Hans Smit
Docent en Adviseur

Ken de processen en de keyplayers!
Het opstellen van de jaarrekening is het verkrijgen van informatie vanuit diverse organisatieprocessen. Het is ondoenlijk om die allemaal te kennen dus concentreer je op de meest belangrijke. Welke dat zijn? Daarvoor houd je in de gaten wat er het afgelopen jaar zoal passeert, ervaringen van vorige jaren en de risico’s (risicoparagraaf begroting). Zo weet je al voor de jaarrekening 2021 dat alle ontwikkelingen rondom Covid-19 (extra lasten, minder baten en compensatie door het Rijk) aan de orde zullen komen. Als het goed is, weet je inmiddels ook wel welke processen gevoelig zijn. En welke informatie van belang is. Daarvoor is het belangrijk je keyplayers te kennen: wie zijn verantwoordelijk voor die processen ofwel van wie heb je informatie nodig. Door zelf (met de keyplayers) te proberen de processen te doorgronden kun je ook beter de risico’s daarin onderkennen. En uit ervaring: je kan niet vroeg genoeg beginnen om afspraken te maken over wat je wanneer aangeleverd wil krijgen.”

img-Nadja Renkema-Holstein

Nadja Renkema-Holstein
Gemeentesecretaris, Gemeente Rheden

“Geld en inhoud zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daar moeten we naar handelen.
De financiële situatie van gemeenten is als gevolg van decentralisaties door de Rijksoverheid de afgelopen jaren anders geworden. De noodzaak om wensen vanuit de samenleving te vertalen naar beleid en hierbij ook de financiële gevolgen vooraf goed in beeld te hebben, is een randvoorwaarde om beloften aan inwoners waar te kunnen maken. Dit vraagt een ander ambtelijk politiek samenspel en een gezamenlijke dynamiek van beleid en financiën. Competenties van beide kunnen elkaar versterken vanuit respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Inzicht in deze dynamiek, helderheid over ons doel en antwoord op de vraag wat je nodig hebt om open te staan voor suggesties maakt van 1+1=3.”

img-Pim Smulders

Pim Smulders
IT Manager, Baker Tilly Advisory

“IT is een onlosmakelijk onderdeel van organisaties en daarmee ook van de risicobeheersing van uw organisatie. Besteed daarom regelmatig of liefst continu aandacht aan geautomatiseerde gegevensverwerking of geautomatiseerde besluitvorming en breng in kaart welke risico’s kleven aan de door uw organisatie gekozen technische oplossing.”

img-David Zijlmans

David Zijlmans
Partner, Baker Tilly Advisory

als vervolg op bovenstaande tip:

“Het college is m.i.v. 2022 (rechtmatigheidsverantwoording) zelf verantwoordelijk voor het rechtmatigheidscriterium “misbruik en oneigenlijk gebruik”. Inzet van IT kan hier een ondersteunende rol bij spelen met aandacht voor alle aspecten waar de heren op ingaan in hun sessie.”

img-David van Hooff

David van Hooff
Voorzitter, Commissie BBV

TIP: Lees ook interview: 'Controller moet meer de organisatie in'

img-Ward van Miltenburg

Ward van Miltenburg
Directeur Financiën en Inkoop, Gemeente Den Haag

img-Marco Hoeks

Marco Hoeks
Partner, Baker Tilly Tax Advisory

img-Charlotte Dazler

Charlotte Dazler
Manager, Baker Tilly Advisory (Vastgoed & Gebiedsontwikkeling)

img-Gerke Roorda

Gerke Roorda
IT Manager, Baker Tilly Advisory

img-Daan Hillemans

Daan Hillemans
Manager team Ondernemerschap en Handhaving, Gemeente Den Bosch

img-Francisco Montilla Dorrego

Francisco Montilla Dorrego
Manager, Baker Tilly Advisory

img-Sanne Elferdink

Sanne Elferdink
Ontwikkelingsmanager, gemeente Hengelo

img-Christa van Lent

Christa van Lent
Manager, Baker Tilly Advisory

img-Rogier Mattousch

Rogier Mattousch
Director Real Estate, Baker Tilly Advisory

img-Peter Verheij

Peter Verheij
Lid, Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

img-Gerti Brevink-Grouve

Gerti Brevink-Grouve
Interim manager en adviseur bij de overheid op het gebied van control en bedrijfsvoering, Eigenaar Public

Wie mag dit seminar niet missen?

Het seminar en de praktijk sessies zijn bestemd voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening bij gemeenten en provincies:

 • Hoofden financiële administratie
 • Hoofden planning & control
 • Controllers
 • Hoofden administratie
 • In- en externe accountants
 • Administrateurs
 • Financieel- en fiscaal adviseurs

Het is ook interessant voor instanties die vallen onder de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen,
Financieringsinstellingen en Banken.

Reacties oud-deelnemers:

"Mooie diversiteit aan actuele onderwerpen"

"Veel onderlinge interactie die direct goed op gang kwam"

“Informatief seminar. Het seminar gaat veel verder dan alleen actualiteiten.”

“Goede mix van actualiteiten, theorie en nieuwe contacten opdoen”

“Interactief met gevarieerd aanbod aan sprekers. Het was laagdrempelig, waardoor een ieder zich vrij voelde vragen te stellen”

“Goed georganiseerd en deskundige sprekers”

Algemene Informatie

Dit 1-daags Congres/Conferentie zal plaatsvinden bij Inntel Hotels Utrecht Centre te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Inntel Hotels Utrecht Centre
Smakkelaarshoek 24
3511 AC
Utrecht
tel: +31 (0) 30-2020990

Dag Datum Tijd Locatie
Seminar 18 november 2021 09:30 - 17:00 Inntel Hotels Utrecht Centre
Virtuele Verdiepings Sessie 23 november 2021 09:30 - 11:00 online (of n.t.b.)
Virtuele Verdiepings Sessie 25 november 2021 09:30 - 11:00 online (of n.t.b.)
Virtuele Verdiepings Sessie 30 november 2021 09:30 - 11:00 online (of n.t.b.)
Virtuele Verdiepings Sessie 2 december 2021 09:30 - 11:00 online (of n.t.b.)
Virtuele Verdiepings Sessie 7 december 2021 09:30 - 11:00 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor dit 1-daags Congres/Conferentie bedraagt € 1499,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Je investering

     
Seminar en Virtuele Praktijk Sessies   € 1.499,-
Seminar (fysiek of virtueel)   € 899,-
Virtuele Praktijk Sessies    € 799,- voor alle 5 sessies samen of € 175,- per losse sessie


Deze bedragen zijn excl. BTW en incl. koffie, thee en lunch. Daarnaast krijg je tevens toegang tot de digitale syllabus. 

COVID-19: veilig en interactief leren

Samen met de locatie zorgen wij voor een veilige leeromgeving. Wij zorgen dat je veilig kennis kunt opdoen:

 • Onze locaties werken volgens de COVID-19 normen die zijn vastgesteld door de overheid
 • Een maximaal aantal deelnemers in een ruimte
 • Ruime seating, dus zitplaatsen zijn minimaal 1,5 meter uit elkaar
 • Elke ruimte beschikt over desinfecterende handgel en/of mogelijkheid tot handen wassen
 •  Voldoende ventilatie
 • Corona-proof lunch

PE-portfolio

Met het nieuwe PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je 
PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt.
Het seminar en de virtuele praktijk sessies dragen hieraan bij!

Om je te ondersteunen hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Je bent in staat een volledige en leesbare jaarrekening samen te stellen, rekening houdend met de laatste regelgeving, inzichten en actualiteiten
 • Je brengt verdieping aan in je functie door je te bekwamen in het samenstellen van de jaarrekening
 • Je weet hoe je fraude beter kunt beheersen binnen jouw organisatie
 • Je kunt de basisprincipes van Process Mining inzetten om bedrijfsprocessen te optimaliseren
 • Je kunt anticiperen op het vermogen bij gesubsidieerde instellingen

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Virtuele Praktijk Sessies 

23, 25 & 30 november en 2 & 7 december 2021
(Ook deelname aan losse sessies mogelijk) 

Ga hands on aan de slag tijdens onze virtuele praktijk sessies. Tijdens 5 interactieve sessies van 1,5 uur krijg je alle ins en outs te horen en ga je samen met je collega’s zelf aan de slag. Interactie en praktijkvoorbeelden staan centraal!

Met een beperkte tijdsinvestering ben je in 7,5 uur toch volledig op de hoogte van een aantal belangrijke topics. Je krijgt concrete handvatten om deze toe te passen in je eigen praktijksituatie.

Thema’s;

1. Vertrouwt de overheid haar burgers weer? Fraudebeheersing anno 2021 

 • Ethisch perspectief op fraudebeheersing
 • Menselijk contact bij fraudebeheersing
 • Sturing op frauderisico's

Daan Hillemans, Manager team Ondernemerschap en Handhaving, Gemeente Den Bosch 
Francisco Montilla Dorrego, Manager, Baker Tilly Advisory  

2. Woningbouwopgave 

 • Het richtpunt van de woningbouwopgave: 2030 of 2050?
 • Noodzaak en wens om de woningbouwopgave integraal aan te pakken 
 • Hoe kan uw organisatie actief bijdragen aan het wegnemen van barrières en het benutten van kansen om de woningbouwopgave daadwerkelijk te realiseren? 

Sanne Elferdink, Ontwikkelingsmanager, gemeente Hengelo
Rogier Mattousch, Director Real Estate, Baker Tilly Advisory

3. Herijking Gemeentefonds

 • De impact voor gemeenten en toelichting op het advies van de ROB
 • Concrete handvatten voor duiding van de effecten 
 • Input voor de consultatieronde van de VNG

Je wordt gevraagd om input aan te leveren vanuit je eigen gemeente, zodat je concrete handvatten ontvangt voor de duiding van herverdeeleffecten binnen jouw gemeente.

Peter Verheij, Lid, Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
David Zijlmans, Partner, Baker Tilly Advisory

4. Vermogenspositie gesubsidieerde instellingen en
deelnemingen

 • Algemene subsidieverordening
 • Inzicht in de exploitatie
 • Vermogensvorming

Christa van Lent, Manager, Baker Tilly Advisory

5. Nieuwe kijk op risicomanagement

 • Wat is de (meer)waarde van risicomanagement en wat is het effect van integraal risicomanagement?
 • Wat kun je vanuit jouw rol met risicomanagement, in jouw organisatie en met betrekking tot de jaarrekening
 • Welke ideeën en suggesties heb jij ten aanzien van de ontwikkeling risicomanagement en wat kun je vanuit jouw rol daaraan bijdragen, mede in relatie tot de jaarrekening?

Gerti Brevink-Grouve, Interim manager en adviseur bij de overheid op het gebied van control en bedrijfsvoering, Eigenaar Public Connect
Francisco Montilla Dorrego, Manager, Baker Tilly Advisory

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk advies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy