Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

16 mei 2024 | Achmea Congrescentrum Zeist

Samenwerken aan een klimaatbestendige toekomst

Programma

12:00

Ontvangst met inloop lunch en registratie

12:50

Welkomstwoord dagvoorzitter

Werner Schouten

Directeur Impact Economy Foundation


13:00

Keynote

Klimaatverandering vanuit een wereldperspectief

 • Klimaatverandering is niet meer een kwestie van scenario’s maar van weersgegevens
 • Nederland heeft langdurig aandacht voor klimaatadaptatie
 • Niet de verandering van het klimaat, maar verandering van de maatschappelijke mindset verdient urgentie

Prof. Bart van den Hurk

IPCC co-chair, Senior Klimaatexpert Deltaris & Professor bij Vrije Universiteit


13:30

Keynote

Land met een plan

Gijs van den Boomen

Directeur KuiperCompagnons, Landschapsarchitect, Stedenbouwkundige


14:00

Klimaatadaptatie in een stroomversnelling, financiële instellingen en overheid samen aan de slag

 • Het klimaat verandert. Weer wordt extremer. Klimaatadaptatie beperkt het risico en heeft invloed op financiële instellingen
 • De financiële sector kan samen met de overheid bijdragen aan klimaatadaptatie
 • Goede afstemming tussen de overheid en de financiële sector kan de effectiviteit van klimaatadaptatie verhogen

Gijs Kloek, Senior manager klimaatverandering Achmea

Gijs Kloek

Senior manager klimaatverandering Achmea


14:30

Parallel plenair

15:00

Koffie pauze

15:30

Ronde tafels

1. Water en bodem sturend, wat moet ik er mee!

 • Wat is jouw rol binnen Water en bodem sturend?
 • Wat weet jij van de risico’s en verzekerbaarheid in jouw regio?
 • Persoonlijke handvaten om mee naar huis te nemen

Margot Meeuwissen, Inhoudelijk Beleidsmedewerker, Klimaatverbond


2. De ramp na de ramp

 • Wie is of neemt de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van schade (wederopbouw)
 • Sociaal emotionele gevolgen
 • Zelfredzaamheid in lange periode van klimaatverandering 

Daan Prevoo, Burgemeester,  Gemeente Valkenburg

 

16:00

Ronde tafels

16:30

Afsluiting & Netwerkborrel

Hou mij op de hoogte

Onze privacy-policy