Hét jaarlijkse toetscongres voor het Voortgezet Onderwijs is terug! Op 1 februari komen de toetsprofessionals weer bijeen op het Congres Toetsen & Beoordelen in het VO 2024 voor alle nieuwe ontwikkelingen binnen het toetslandschap in het Voortgezet Onderwijs. Het Voortgezet Onderwijs is volop bezig met het implementeren van nieuwe toetsvormen, waarbij leerdoelen, leeruitkomsten en formatief evalueren centraal staan.

In één dag leer jij:

  • Hoe jij de juiste balans vindt tussen didactische processen en summatief beoordelen.
  • Hoe jij een toetsvisie ontwikkelt die door de hele school gedragen wordt.
  • Hoe je kwaliteit van toetsing en examinering borgt en een doordacht toetsprogramma ontwerpt.
  • En nog veel meer!

Profiteer van de early bird korting!

Early Bird (tot 2 oktober) Regular ticket
€ 499,- (excl. btw) € 599,- (excl. btw)
Mis het niet en schrijf je in voor Toetsen & Beoordelen in het VO 2024

Kom jij met 3 of meer personen? Ontvang dan korting!

Mariska Korewijk
Persoonlijk congresadvies

Kom je met 3 personen of meer dan krijg je 10% groepskorting. Neem hiervoor contact met mij op: 

Mail: mariska.korewijk@sbo.nl
Telefoonnummer: 040 – 2 972 751.

Toetsen & Beoordelen in het VO 2024

Programma Toetsen & Beoordelen in het VO 2023

09:15 – 09:25

Opening door de dagvoorzitter

Annemieke Bosshardt

Beleidsadviseur onderwijs & adviseur bij Zeg het helder


09:25 – 10:15

KEYNOTE

HOE ORGANISEER JE COMPLEXE VERANDERINGEN IN HET ONDERWIJS?

Veranderingen rond toetsen en beoordelen zijn niet makkelijk te organiseren in onderwijs. Naast inhoudelijke uitdagingen brengen ze belangrijke verandervraagstukken mee. Hoe kunnen we nieuwe manieren van toetsen succesvol implementeren in onze school? Wat vraagt dit van (teams) van onderwijsprofessionals? Het is belangrijk dat veranderinitiatieven vertrekken vanuit een gedeelde visie op onderwijskwaliteit, dat er een passende structuur en cultuur is in de school en dat er in teams goed wordt samen gewerkt en geleerd. Kristin staat stil bij deze verschillende randvoorwaarden die ze bespreekt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Kristin Vanlommel

Professor of Education Hogeschool Utrecht & Lector ‘Organiseren van Verandering in Onderwijs’


10:15 – 11:00

KEYNOTE

EEN DOORDACHT CURRICULUMONTWERP ALS FUNDAMENT VOOR FORMATIEF HANDELEN

Het ontwerpen van een curriculum waarin doelen, toetsing en leeractiviteiten goed met elkaar in overeenstemming zijn is een complex en iteratief proces. Doel van deze bijdrage is docenten, curriculumontwikkelaars en schoolleiders handvatten te bieden hoe je dit ontwerpproces kunt vormgeven en hoe deze investering gaat helpen processen van formatief handelen en summatief beoordelen op een doordachte wijze te organiseren.

Dominique Sluijsmans

Bestuurslid en trainer Toetsrevolutie & Lector Intergrale Curriculumontwikkeling Hogeschool Rotterdam


11:00 – 11:30

Koffiepauze

11:00 – 11:30

Stand (tijdens de koffiepauze)

LEER MEER OVER CHATGPT

11:30 – 13:00

Workshops, expertsessie & leertrack

Maak een keuze uit de volgende workshops, expertsessie of leertrack.

13:00 – 13:45

Lunchpauze

13:45 – 14:30

Parallel plenair

Maak een keuze tussen twee plenaire sessies tijdens de parallel plenair.

1. Hoe kun je het leerproces van élke leerling opvolgen en houd je het haalbaar voor jezelf?

Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Maar hoe weet je nu wie geleerd heeft en wie niet?  En hebben je leerlingen de leerstof wel begrepen of zijn er gaandeweg misvattingen ontstaan? Het is belangrijk om het leerproces van al je leerlingen goed op te volgen, zodat je snel kan bijsturen indien nodig. In deze keynote beschrijft Kristel hoe je dit op een haalbare manier kan doen.   

Kristel Vanhoyweghen, Onderwijsonderzoeker ExpertiseCentrum voor Effectief Leren bij Thomas More Hogeschool


2. Examencommissie: claim je professionele rol en ruimte!

Elke middelbare school heeft een examencommissie, die als opdracht heeft de kwaliteit van schoolexaminering te borgen. Dat klinkt belangrijk en dat is het ook! Maar hoe doe je dat en hoe doe je dat goed? In deze keynote gaat het over wat je moet en wat je mag, zodat je je professionele rol en ruimte ten volle kunt nemen en claimen!

Annemieke Bosshardt, Beleidsadviseur onderwijs en trainer bij Zeg het helder

 

14:30 – 15:45

Workshops, expertsessie & leertrack

Maak een keuze uit de volgende workshops, expertsessie of leertrack.

15:45 – 16:15

KEYNOTE

HOE DE MANIER VAN TOETSEN KAN BIJDRAGEN AAN KANSENGELIJKHEID!

Het verhogen van het geloof in eigen kunnen en daarmee het vergroten van kansen kan het resultaat zijn waarop toetsen gericht zijn. Hoe? De transitie van minder summatieve- naar meer formatieve toetsen binnen het onderwijs, hebben ertoe geleid dat het perspectief van leerlingen op toetsen is veranderd. 

In deze keynote neemt Ismail Aghzanay jullie mee in hoe toetsen kunnen bijdragen aan het verhogen van de self-efficacy (geloof in eigen kunnen), het vergroten van kansen en hoe dit leidt tot meer motivatie.

Ismail Aghzanay

Leraar van het Jaar 2021 en Storyteller Meesters met Dromen


16:15

Winactie met borrel en warme snack

Sprekers Toetsen & Beoordelen in het VO 2023

img-Dominique Sluijsmans

Dominique Sluijsmans
Bestuurslid en trainer Toetsrevolutie & Lector Intergrale Curriculumontwikkeling Hogeschool Rotterdam

Dr. Dominique Sluijsmans is lector Integrale Curriculumontwikkeling bij de Hogeschool Rotterdam en bestuurslid en trainer bij Toetsrevolutie. Daarnaast voert ze als zelfstandig onderwijskundige een aantal projecten uit in het po, vo en hoger onderwijs. 

img-Kristel Vanhoyweghen

Kristel Vanhoyweghen
Head of education & training

Kristel is head of education & training bij het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) bij Thomas More Hogeschool in Vlaanderen. Ze ontwikkelt en verzorgt tal van vormingstrajecten en lezingen in Nederland en Vlaanderen rond effectief leren en lesgeven, formatieve evaluatie en leren studeren. Kristel is medeauteur van het boek Wijze Lessen. Ze stond zelf meer dan 20 jaar voor de klas als leraar wiskunde in het Voortgezet Onderwijs en als docent vakdidactiek aan de lerarenopleiding.

img-Dr. Kristin Vanlommel

Dr. Kristin Vanlommel
Lector Organiseren van Verandering in Onderwijs bij Hogeschool Utrecht

Kristin Vanlommel is lector ‘Organiseren van Verandering in Onderwijs’ aan de Hogeschool Utrecht en gastprofessor onderwijsbeleid aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek focust op het begrijpen en verbeteren van onderwijsinnovaties. Met de praktijk onderzoekt ze wat veranderprocessen zo complex maakt, wat onderwijsprofessionals nodig hebben om hier mee om te gaan en hoe deze succesvoller implementeren. Ook leerlingen en studenten krijgen een belangrijke plek in het veranderproces (bv. landelijk onderzoeksproject Students4Change).

img-Ismail Aghzanay

Ismail Aghzanay
Leraar van het Jaar 2021 en Storyteller Meesters met Dromen

Ismail is docent Engels, trainer, coach, gastspreker en auteur. In 2021 werd hij leraar van het jaar en in 2019 heeft hij mogen spreken tijdens TEDxRotterdam. Vanuit zijn eigen ervaring spreekt Ismail over thema’s als kansengelijkheid, het imago van leraren en het pedagogisch klimaat. Verder is Ismail ook bezig met het schrijven van een boek voor docenten onder naam van het onderwijscollectief 'Meesters Met Dromen’.

img-Wessel Peeters

Wessel Peeters
Leraar, onderwijskundige en mede-oprichter Vernieuwenderwijs

Wessel is mede-oprichter van Vernieuwenderwijs en onderwijskundige bij Buurtcollege Agora Maas en Peel. Daarvoor was hij enkele jaren onderwijskundige in het HBO en negen jaar docent Maatschappijleer en Geschiedenis op het Vmbo en Havo. Hij praat graag over en is graag bezig met: didactiek, curriculumontwerp, toetsing, leren leren en veranderkunde. Wessel is een actieve ontwikkelaar, onderzoeker en spreker.

img-Marjolein Ten Haken

Marjolein Ten Haken
Productmanager VO bij Diataal

Marjolein is binnen Diataal verantwoordelijk voor alle methode-onafhankelijke volgtoetsen, het leerlingvolgsysteem en het uitbrengen van nieuwe producten voor het voortgezet onderwijs. Naast onderwijservaring heeft zij een aantal jaren gewerkt in de ICT. Deze ervaring neemt zij mee bij het ontwikkelen van de digitale toetsen van Diataal.

img-Karin Monnnink

Karin Monnnink
Senior inspecteur Voortgezet Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs

Karin werkt als inspecteur VO bij de onderwijsinspectie. Daar leid ze een groot onderzoek naar de schoolexamens in het VO, waarbij ze onderzoeken of scholen de examens ‘zorgvuldig’ uitvoeren. Daarbij nemen ze het inspectiekader en de wet als uitgangpunt.

img-Bilal Majdoubi

Bilal Majdoubi
Inspecteur PO/VO

Bilal werkt momenteel als inspecteur Primair Onderwijs bij de Onderwijsinspectie. Bilal is Socioloog en heeft in het verleden gewerkt als docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen in het voortgezet- en voortgezet speciaal onderwijs, en als docent-onderzoeker in het HBO.

img-Masja Mesie

Masja Mesie
Eigenaar Memo Onderwijs en Trainer & onderwijsadviseur bij Toetsrevolutie, De Talengroep en Netwerk Onderwijsadviseurs

Masja is sinds 2012 werkzaam als trainer, adviseur en coach in het VO en MBO. Zij verzorgt voor Toetsrevolutie trainingen op het gebied van formatief handelen. Daarnaast traint zij MVT docenten op het gebied van taaldidactiek, examentraining en doorlopende leerlijnen. Masja heeft 17 jaar gewerkt als docente Frans in de onder- en bovenbouw van verschillende VO-scholen. Zij is co-auteur van de educatieve uitgaven ‘Unmute’, ‘DigiTaal’ en ‘Taal in beeld’.

img-Elizabeth Langeveld

Elizabeth Langeveld
Promovendus NSOB / Zelfstandig toetsexpert bij Lab11

Elizabeth werkt als zelfstandig toetsexpert en onderzoeker. Ze doet promotieonderzoek bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur naar de toetscultuur in het Voortgezet Onderwijs. Ook werkt ze als zelfstandig toetsexpert samen met scholen en besturen om een visie op onderwijs, toetsen en beoordelen te ontwikkelen en vanuit die visie te werken en te handelen.

img-Joost Godschalk

Joost Godschalk
Trainer/consultant Cito

Joost heeft de Master Toetsdeskundige gedaan, was werkzaam als docent en examensecretaris. Bij Cito houd hij zich voornamelijk bezig met het trainen van examencommissies en de audit Schoolexaminering.

img-Claudia Janssen

Claudia Janssen
Inspecteur VO

Claudia werkt als inspecteur bij Inspectie van het Onderwijs binnen de sector voortgezet onderwijs (en samenwerkingsverbanden). Daarnaast is zij voorzitter van de werkgroep examens VO. Daarvoor was zij schoolleider binnen een groot schoolbestuur met taken op stichtingsniveau (bevorderen van professionele leergemeenschappen), deed onderzoek naar differentiatie binnen het VO, nam deel aan verschillende initiatieven bij de VO-Raad (maatwerk VO) en was docent.

img-Sergej Visser

Sergej Visser
Senior trainer/adviseur Bureau ICE

Sergej is trainer/adviseur bij Bureau ICE, waar hij dagelijks docenten helpt met formatief evalueren, maar ook om betere toetsen te maken. Verder helpt hij scholen om goed (toets)beleid te bouwen en traint hij examencommissies.

img-Camyre de Adelhart Toorop

Camyre de Adelhart Toorop
Directeur Spring High

Camyre heeft 14 jaar gewerkt in het traditionele voortgezet onderwijs. Samen met een team heeft zij daarna een nieuwe school opgericht: een school die het anders doet dan de voorgaande 150 jaar. Momenteel is zij directeur van deze school: Spring High.

img-Annemieke Bosshardt

Annemieke Bosshardt
Beleidsadviseur onderwijs en trainer bij Zeg het helder

Annemieke was vele jaren werkzaam als docent Nederlands en als examencommissievoorzitter. Nu is ze senior beleidsadviseur bij Saxion Hogeschool en eigenaar van onderwijsadviesbureau Zeg het helder. Ze traint examencommissies en auditoren en adviseert besturen in leren en examineren, zorgen en borgen. 

img-Rick Godschalk

Rick Godschalk
Consultant Trainer Assessment bij Cito

Rick is docent, trainer en adviseur en is sinds 2015 in verschillende functies betrokken bij Cito. Hij geeft de training Toetsdeskundigheid en Assessor in het vo en mbo. Ook verzorgt hij audits op scholen in het VO met als doel de kwaliteit van toetsing te borgen. 

Data en locatie

Data: 1 februari 2024

Locatie: Jaarsbeurs Utrecht Meetup
Jaarbeursplein 6
3521 AL
Utrecht

Jouw investering

De investering voor dit congres bedraagt € 499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en waardevol digitaal naslagwerk.

Early Bird (tot 2 oktober) Regular ticket
€ 499,- (excl. btw) € 599,- (excl. btw)
Mis het niet en schrijf je in voor Toetsen & Beoordelen in het VO 2024

Mariska Korewijk
Persoonlijk congresadvies

Kom je met 3 personen of meer dan krijg je 10% groepskorting bovenop de vroegboekkorting. Neem hiervoor contact met mij op: 

Mail: mariska.korewijk@sbo.nl
Telefoonnummer: 040 – 2 972 751.

Voer hier het wachtwoord in

Kennispartners van Toetsen & Beoordelen in het VO 2023:

Partner worden van Toetsen en Beoordelen VO?

Maak deel uit van dit unieke event met je organisatie!

Wil je zelf ook aanwezig zijn? Dan kun je contact opnemen om vrijblijvend de mogelijkheden door te spreken. Er zijn diverse en opvallende profileringsmogelijkheden om je organisatie marketing, - communicatie,- en PR technisch te presenteren voorafgaande, en tijdens het Toetsen en Beoordelen VO event. Je kunt hierbij denken aan logovermeldingen, advertenties, stand afname en andere eye-openers.
 

Petit Hovens, congres- en opleidingsmanager

Contact

Om te sparren over de mogelijkheden, of voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Deelnemers die je al voor zijn gegaan: 

 

Inschrijven

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!