Congres Toetsen en Examineren in het MBO

 • Een rijk tweedaags congresprogramma vol topsprekers: laat je inspireren en ga zelf aan de slag! 
 • Kom samen met jouw collega’s en maak een kwaliteitsslag op het gebied van toetsen & examinering (vraag naar de collega-korting!)
 • Ontmoet ruim 200 onderwijsprofessionals, wissel ervaringen uit en leer van elkaar
 • De eerste 125 aanmeldingen ontvangen het boek Doorloopjes 2!
 • Schrijf je snel in; beperkt aantal plaatsen voor de leertracks!
Mis het congres niet en schrijf jezelf direct in!

Werk jij ook mee aan een ontwikkelingsgericht, onderbouwd en innovatief toets- en examenlandschap?

 • 13 - 14 december 2022
 • Jaarbeurs Utrecht - Mediaplaza
 • Contact

Hoe doen we met toetsen en examens recht aan de ontwikkeling van de student, de dynamiek van de beroepspraktijk én de herkenbare waarde van het diploma?

Het MBO is volop in beweging. Scholen willen hun onderwijs flexibiliseren en personaliseren en daarnaast inspelen op de veranderende vraag van arbeidsmarkt en studenten. Na de coronasluiting van scholen en het nieuwe Onderzoekskader 2021 zoeken we naar ruimte binnen de bestaande kaders bij het afsluiten en diplomeren. Hoe kan de examineren aansluiten bij een flexibeler MBO? Hoe kan de keuzevrijheid van studenten worden vergroot? 

Die dynamiek brengt uitdagingen met zich mee. Hoe blijven we kwaliteit borgen? De sector werkt met het Referentiewaardenmodel aan een eigen systematiek van kwaliteitszorg en –borging. Hoe nemen we eigenaarschap over onderwijskwaliteit? 

Tijdens het congres Toetsen & Examineren in het MBO zoeken we de verbinding tussen onderwijs en examinering, doen en denken, kennis en vakmanschap, borgen en zorgen, wettelijke regels en professionele ruimte, authenticiteit en betrouwbaarheid. Dat doen we samen! Werk jij ook mee aan een ontwikkelingsgericht, verantwoord en innovatief toets- en examenlandschap?

De eerste 125 inschrijvingen krijgen het boek Doorloopjes 2, schrijf je nu in!

Wie ontmoet je?

Iedereen die werkzaam is in het MBO en zich bezighoudt met toetsen en examineren zoals:

 • Examencoördinatoren
 • Examenconstructeurs
 • Auditoren
 • Praktijkbeoordelaars, assessoren & examinatoren
 • Docenten, praktijkopleiders & instructeurs
 • Onderwijskundigen
 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders, managers & directieleden
Hou de website regelmatig in de gaten voor updates van het programma!

Programma congres Toetsen en Examineren in het MBO

Het congres Toetsen en Examineren in het MBO bestaat in 2022 voor het eerst uit twee dagen. Klik op onderstaande buttons voor het programma bestaande uit keynotes, workshops en inspiratiesessies van inspirerende sprekers. Hou de website in de gaten voor updates van het programma!

Sprekers

img-Mare Riemersma

Mare Riemersma
Lid College van Bestuur Drenthe College & bestuurslid Kwaliteitsnetwerk mbo, portefeuillehouder Refentiewaarden

Mare is lid van het College van Bestuur van het Drenthe College, en bestuurslid bij Stichting Kwaliteitsnetwerk MBO. De stichting heeft tot doel kwaliteitsbewustheid en het kwaliteitshandelen bevorderen en werkt momenteel aan een Referentiewaardenmodel, waarvan Mare de portefeuillehouder is. 

img-Henny Morshuis

Henny Morshuis
Projectleider Referentiewaarden kwaliteit MBO 2025 bij Kwaliteitsnetwerk mbo

Henny heeft 2 lijnen in zijn loopbaan. De eerste is als actor in het onderwijs; van docent tot bestuurder in het hoger beroepsonderwijs en als bestuurder van een onderwijsadvies en onderzoeksbureau (CINOP). De 2e lijn als organisatieadviseur in alle sectoren van het onderwijs. Specialiteiten: strategie, organisatieontwikkeling en verandering en kwaliteitsontwikkeling.

img-René Kneyber

René Kneyber
Leraar, uitgever, trainer, ontwikkelaar, adviseur, toezichthouder & oprichter Toetsrevolutie

René doceerde Wiskunde, sinds 2015 lid van de Onderwijsraad en columnist voor Trouw. Daarnaast is hij auteur van diverse onderwijsboeken en oprichter van Toetsrevolutie. Hij traint leraren en adviseert scholen bij implementatietrajecten.

img-Kirsten Cuppen

Kirsten Cuppen
Leraar van het jaar 2021, Global Teacher Prize top 50 2021, Co-initiator Talentenpaspoort, Docente Nederlands en Loopbaanbegeleiding, BPV coördinator & ambassadeur BVMBO

Kirsten is leraar van het jaar mbo 2021, eindigde in de top 50 van de Global Teacher Prize 2021 en is co-initiator van het Talentpaspoort, een digitaal groeidocument waarin studenten kunnen laten zien waar hun talenten liggen. Daarnaast geeft ze Nederlands en LOB op het ROC Tilburg.

img-Wessel Peeters

Wessel Peeters
Oprichter Vernieuwenderwijs, onderwijskundige & docent

Medeoprichter van Vernieuwenderwijs en onderwijskundige bij Buurtcollege Agora Maas en Peel. Daarvoor onderwijskundige in het hbo en leraar op het Vmbo. Praat graag over en is graag bezig met: didactiek, curriculumontwerp, toetsing en veranderkunde.

img-Giel Kessels

Giel Kessels
Docent Summa College, bestuurslid Beroepsvereniging voor opleiders in het MBO & promovendus Open Universiteit

Giel is docent bij Summa Automotive en bestuurslid bij het BVMBO. Als buitenpromovendi aan de Open Universiteit doet hij onderzoek naar studentmotivatie voor toetsen. Het eerste deel van zijn onderzoek, over keuzes in toetsing ten behoeve van de motivatie, is bijna afgerond. Giel past zijn onderzoeken graag toe in de praktijk en neemt een voortrekkersrol in het verbeteren van toetsen binnen het Summa.

img-Golan Muhyaldin

Golan Muhyaldin
Mbo-expert, oprichter Unify Horizons & auteur ‘Ons Mbo’

Golan Muhyaldin is docent Engels, trainer Internationalisering en mentor op het mbo. Gestart op mbo niveau 2 als student en nu als docent en schrijver gericht op het representeren van het mbo van nu en morgen gericht op thema’s zoals: mentorschap, eigenaarschap en inclusie.

img-Amra Ploskic

Amra Ploskic
Expert in examinering en kwaliteitsborging Edu-Exceptional

Na 12,5 jaar werkzaam te zijn geweest binnen het mbo-onderwijs binnen de examinering aan zowel de zorg- als borgkant heb ik expertise en inzichten opgedaan welke ik met anderen wil delen.

img-Esther Bart

Esther Bart
Onderwijsadviseur STREEF

Sinds 2005 houd ik mij bezig met de praktische invulling van kaders, wet- en regelgeving in het mbo. Dit doe ik voor zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen, de MBO Raad, de NRTO en voor de Onderwijsinspectie. Juist de combinatie van rollen in het toezicht, in audits en examencommissies, in een examenraad en ons training- en advieswerk inspireert mij.

img-Juliette Groen

Juliette Groen
Onderwijsadviseur STREEF

Van oorsprong docent Engels/Nederlands, in 2012 de overstap gemaakt van het VO naar het MBO en HO, waar ik als voorzitter van de examencommissie van een NBI kennis maakte met inspecties en accreditaties. Het cyclisch werken aan onderwijskwaliteit en de verantwoording daarover geven mij zo veel voldoening, dat ik mijn praktijkervaringen nu inzet als onderwijsadviseur bij STREEF om andere onderwijsinstellingen te ondersteunen.

Wie ontmoet je?

Iedereen die werkzaam is in het MBO en zich bezighoudt met toetsen en examineren:

 • Examencoördinatoren
 • Examenconstructeurs
 • Auditoren
 • Praktijkbeoordelaars, assessoren & examinatoren
 • Docenten, praktijkopleiders & instructeurs
 • Onderwijskundigen
 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders, managers & directieleden

Data en locatie

Data: 13 & 14 december 2022

Locatie:

Jaarbeurs Utrecht - Mediaplaza
Jaarbeursplein 6
3503 RM
Utrecht

Jouw investering

13 december 2022

14 december 2022

13 & 14 december 2022

€ 599,00 excl. btw € 599,00 excl. btw € 1.099,00 excl. btw

De investering voor deelname aan dit congres is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Bence Berki

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: bence.berki@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Tijdens Toetsen & Examineren in het MBO op 13 & 14 december 2022 zoeken we de verbinding tussen onderwijs en examinering, doen en denken, kennis en vakmanschap, borgen en zorgen, wettelijke regels en professionele ruimte, authenticiteit en betrouwbaarheid. Dat doen we samen!

Werk jij ook mee aan een ontwikkelingsgericht, verantwoord en innovatief toets- en examenlandschap?

Ontmoet onze (kennis)partners:

Programma 13 december

Keynotes:

Eigenaarschap over onderwijskwaliteit: regisseur en acteur in de kwaliteitsfilm

Henny Morshuis - Projectleider Referentiewaarden kwaliteit MBO 2025 bij Kwaliteitsnetwerk mbo

Mare Riemersma - Lid College van Bestuur Drenthe College & bestuurslid Kwaliteitsnetwerk mbo, portefeuillehouder Refentiewaarden

De mbo-sector werkt toe naar een eigen systematiek van kwaliteitszorg en –borging. Vanaf 2025 kunnen mbo-instellingen met het referentiewaardenmodel laten zien dat de onderwijskwaliteit op orde is. Het zelfregulerende karakter van het model beoogt het eigenaarschap te vergroten en daarmee continue versterking van onderwijs te stimuleren. Waar staan we nu en waar gaan we naartoe?

Deze openingslezing plaats toetsen en examineren in de huidige en toekomstige context van het mbo.

Op beide dagen vinden er leertracks plaats. Een leertrack bestaat uit een ronde van 60 minuten en een ronde van 90 minuten. In een groep van maximaal 30 deelnemers verdiep je een thema uit en ga je aan de slag met de vertaling naar jouw onderwijspraktijk. Schrijf je dus snel in om zeker bij deze leertracks aanwezig te zijn.

Leertrack 1: Programmatisch toetsen in het MBO 

Wessel Peeters - oprichter Vernieuwenderwijs, onderwijskundige & docent

Met programmatisch toetsen doe je meer recht aan de ontwikkeling van de studenten, maak je valide beslissingen en stimuleer je een feedbackcultuur. Complexe beroepsvaardigheden en competenties zijn immers niet in één toets te vatten, maar vragen om een bredere kijk.

Steeds meer opleidingen zijn bezig met (het denken over) programmatisch toetsen. Deze nieuwe manier van kijken brengt vragen met zich mee: Hoe vaak moet een leeruitkomst worden aangetoond voor een valide beslissing? Hoeveel keuzevrijheid geef je studenten? Welke didactische vaardigheden hebben we nodig als team? Ook vraagt het om bepaalde ontwerpkeuzes in het onderwijs. 

Tijdens deze leertrack ga je aan de slag met de principes van backward design en krijg je meer zicht op wat er nodig is om programmatisch toetsen te implementeren. Ook gaan we in op misvattingen en dilemma’s rondom Programmatisch toetsen zodat je een helder beeld hebt van welke stappen er te maken zijn. 

Na deze leertrack: 

 • Ken je de kansen van programmatisch toetsen in het MBO 
 • Weet je welke ontwerpkeuzes er te maken zijn om het curriculum en toetsprogramma goed op elkaar te laten aansluiten 
 • Heb je antwoorden op de dilemma’s die spelen bij de implementatie van programmatisch toetsen 
 • Ga je aan de slag met concrete actiepunten om de volgende stap in programmatisch toetsen te maken op jouw opleiding 

Opzet: 

Sessie 1: Aan de slag met backward design 
We bespreken de basisprincipes van programmatisch toetsen en vertalen deze naar de mbo-context. We gaan aan de slag met de principes van backward design. Hierbij denk je vanuit leeruitkomsten direct na over hoe je deze zichtbaar kunt maken middels toetsing en pas daarna denk je na over passende leeractiviteiten. Deze manier van ontwerpen vraagt om een goede afstemming tussen onderwijs en examinering. Hoe pak je dat aan? 

Sessie 2: Dilemma’s bij implementatie 
Tijdens de tweede sessie gaan we in gesprek over veelvoorkomende dillema’s bij het implementeren van programmatisch toetsen. Zo kijken we bijvoorbeeld wat programmatisch toetsen betekent voor flexibilisering van onderwijs. Hoeveel vrijheid geef je studenten? Is er ruimte om te versnellen? Ook kijken we naar vraagstukken rondom de professionalisering: welke didactische vaardigheden heeft het team nodig? Hoe ontwikkelen we een feedbackcultuur? 

Leertrack 2: Voor examencommissieleden

De informatie over deze leertrack volgt snel. 

WORKSHOP | Procesmatig werken in het samenbrengen van onderwijs en examinering

Golan Muhyaldin - Mbo-expert, oprichter Unify Horizons & auteur ‘Ons Mbo’

Amra Ploskic - Expert in examinering en kwaliteitsborging Edu-Exeptional

Bij het woord examineren gaan de haren van menig student in het mbo-onderwijs overeind staan en zo ook van menig docent. We examineren in het mbo-onderwijs werkelijk alles maar wat levert het ons en de student daadwerkelijk op? En is examineren nog wel van deze tijd? 

In deze workshop krijg je de volgende informatie:

 • Wat doet examineren van nu met onze studenten?
 • Eigen ervaringen & nieuwe inzichten 
 • De fases van Formatief handelen en voorwaardelijke toetsen

Programma 14 december

Keynotes

Formatief handelen: van instrument naar ontwerp 

René Kneyber - Leraar, uitgever, trainer, ontwikkelaar, adviseur, toezichthouder & oprichter Toetsrevolutie

Steeds meer opleidingen willen aan de slag met formatief handelen. Het is een mooi instrument om studenten te motiveren, hun zelfsturing te vergroten of om een betere balans te vinden tussen onderwijs en toetsing. Hoe geef je concreet vorm aan formatief handelen dat bijdraagt aan een succesvol leerproces voor de student, maar ook aan een succesvol instructieproces voor de docent?

René bespreekt een aantal belangrijke uitvoeringsprincipes waaraan je trouw moet blijven om formatief handelen van praktische en inhoudelijke betekenis te laten zijn.

Op beide dagen vinden er leertracks plaats. Een leertrack bestaat uit een ronde van 60 minuten en een ronde van 90 minuten. In een groep van maximaal 30 deelnemers verdiep je een thema uit en ga je aan de slag met de vertaling naar jouw onderwijspraktijk. Schrijf je dus snel in om zeker bij deze leertracks aanwezig te zijn.

Leertrack 1: Studentmotivatie voor toetsen

Giel Kessels - Docent, bestuurslid BVMBO & promovendus Studentmotivatie voor toetsen

“Door anders naar toetsen te kijken, moet je eigenlijk ook anders naar het onderwijs gaan kijken.”

In deze leertrack bespreken we eerst een aantal belangrijk inzichten uit het onderzoek van Giel, naar het bieden van keuzevrijheid rondom het moment, de moeilijkheidsgraad en vorm van toetsing door studenten. Hoe maak je toetsen onderdeel van leren? Hoe zorg je dat studenten zich eigenaar voelen van hun leerproces? Dat ze gemotiveerd zijn voor toetsen, in plaats van het te zien als een afrekenmoment? 

Tijdens de tweede sessie gaan we verder in op wat deze inzichten betekenen voor het onderwijs. Keuzevrijheid heeft bijvoorbeeld consequenties voor de vergelijkbaarheid van toetsen. Hoe ga je daarmee om? En is niet juist een toets die aansluit bij de persoonlijke behoeften van een student betrouwbaarder dan een gestandaardiseerd examen? Moeten we dan nog wel examens hebben? En wat is de balans tussen de waarde van het diploma en de waarde van talentontwikkeling? Vraagstukken die ontstaan uit een andere blik op toetsen en consequenties hebben voor je onderwijsontwerp en toets- en examenregelement. 

Vanuit dit gesprek maken we een vertaling naar de eigen praktijk. Je formuleert een actie die je direct de volgende dag kan toepassen. 

In deze leertrack ga je aan de slag met: 

 • Onderzoeksinzichten rondom studentmotivatie voor toetsen 
 • Praktijkvoorbeelden van keuzevrijheid in toetsen 
 • In gesprek over ontwerpkeuzes rondom flexibeler toetsen 
 • Actiepunt voor eigen onderwijspraktijk 

Opzet: 

Sessie 1: Keuzevrijheid & eigenaarschap 

Sessie 2: Ontwerp- en implementatiekeuzes

Leertrack 2: Overtuigend positioneren van jouw examencommissie

Esther Bart & Juliette Groenbeiden onderwijsadviseur bij STREEF 

Hoe geef je op een effectieve wijze invulling aan de taken van de examencommissie, zodat jouw werk het beoogde resultaat heeft?

We starten op een interactieve wijze met het opfrissen van de basiskennis over examencommissies in het mbo. Welke taken en bevoegdheden liggen bij wie? Welke wijzigingen in het onderzoekskader zijn relevant voor de examencommissie?

Vervolgens gaan we met elkaar verkennen hoe je de examencommissie overtuigend positioneert:

 • In de dagelijkse interactie met andere betrokkenen uit de examenorganisatie zoals het docententeam en het management
 • Bij een inspectiebezoek of audit
 • In de jaarlijkse verantwoording in het jaarverslag

INSPIRATIESESSIE | Groei en ontwikkeling tastbaar maken met het Talentenpaspoort 

Kirsten Cuppen - Leraar van het jaar 2021, Global Teacher Prize top 50 2021, Co-initiator Talentenpaspoort, Docente Nederlands en Loopbaanbegeleiding, BPV coördinator & ambassadeur BVMBO

Al tijdens haar eerste baan als basisschoollerares verbaasde Kirsten zich over het belang van citoscores en schooladviezen. Ze zag technische en creatieve talenten, maar ouders leken teleurgesteld bij een vmbo-advies. Onterecht, vind Kirsten. Toen zij later LOB-lessen ging geven in het Mbo zag zij kans om hier werk van te maken. Ze initieerde het Talentenpaspoort, een digitaal groeidocument waarin studenten kunnen laten zien waar hun talenten liggen.

Werken met een Talentenpaspoort stimuleert dat leerlingen een onderzoekende houding ontwikkelen en eigenaar worden van hun eigen groei. Kirsten neemt je in deze sessie mee in de kansen van een Talentenpaspoort en de tot nu toe behaalde resultaten voor het mbo-onderwijs. 
 

Vroegboek-boek

Doorloopjes helpen jou de uitdagingen in het onderwijs aan te pakken. Stap voor stap.

Dus wil je bijvoorbeeld je leerlingen beter motiveren, wil je ze beter laten samenwerken, ben je bezig met formatief handelen of wil je je curriculum rijker maken? Dan kunnen Doorloopjes je hierbij ondersteunen.

In Doorloopjes is het beste uit onderwijsonderzoek verzameld en weergegeven in eenvoudig te lezen stappenplannen. Zodat jij, het beste uit jezelf en je leerlingen kunt halen.

De eerste 125 aanmeldingen ontvangen het boek Doorloopjes 2 – een visuele ontwerpgids voor leraren.

Ik wil me inschrijven!

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk advies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy