Congres Toetsen en Examineren in het MBO

Het toetscongres gaat online door!

Alle deelnemers zijn hierover geïnformeerd en ontvangen uiterlijk 13 december een unieke link om het congres online bij te wonen.

 • Hét congres voor Toetsen & Examineren in het MBO!
 • Werk jij ook mee aan een ontwikkelingsgericht, onderbouwd en innovatief toets- en examenlandschap?
 • Ontmoet examencoördinatoren, constructeurs, praktijkbeoordelaars, assessoren, examinatoren, docenten, onderwijskundigen, beleidsmedewerkers, teamleiders, managers en directieleden
Ja, ik meld me direct aan!

Hoe zorgen we dat examinering recht doet aan de ontwikkeling van de student, het onderwijs en de reële beroepssituatie?

 • 14 december 2021
 • Jaarbeurs Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Hoe kunnen we met toetsen en examens recht doen aan de ontwikkeling van de student, de dynamiek van de beroepspraktijk én de herkenbare waarde van het diploma?

Het MBO is volop in beweging. Scholen willen hun onderwijs flexibiliseren en personaliseren en daarnaast inspelen op de veranderende vraag van arbeidsmarkt en studenten. In samenwerking met de beroepspraktijk werken zij aan hybride leeromgevingen en nieuwe onderwijsprogramma’s voor cross-over kwalificaties. Ook op het gebied van examinering is een professionaliseringsslag gemaakt: de examenkwaliteit is verbeterd.

Al die dynamiek brengt grote uitdagingen met zich mee: ontwikkelingen waarop het MBO wil inspelen. Het afgelopen jaar zorgde de sluiting van scholen en leerbedrijven ervoor dat onderwijsprofessionals op zoek gingen naar de ruimte binnen de bestaande kaders bij het afsluiten en diplomeren. Welke lessen nemen we hieruit mee? Hoe kan de examinering aansluiten bij een flexibeler MBO? Hoe kan de keuzevrijheid van studenten worden vergroot?

Tijdens het congres Toetsen & Examineren in het MBO zoeken we de verbinding tussen onderwijs en examinering, doen en denken, kennis en vakmanschap, borgen en zorgen, wettelijke regels en professionele ruimte, authenticiteit en betrouwbaarheid. Dat doen we samen! Werk jij ook mee aan een ontwikkelingsgericht, verantwoord en innovatief toets- en examenlandschap?

Download de brochure voor het programma in één handig overzicht

Deze sprekers staan op het podium:

Marc van der Meer

Bijzonder hoogleraar
Tilburg Law School &
wetenschappelijk adviseur MBO sector

Lia Voerman

Lector Didactiek &
expert didactisch coachen

Karim Amghar

Columnist NRC, auteur,
programmamaker, presentator
& docent

Judith Gulikers

Associate professor WUR &
expert competentiegericht
beoordelen

Bekijk alle sprekers

Programma congres Toetsen en Examineren in het MBO

KEYNOTE: In verbinding werken: voorbereiding, uitvoering en evaluatie van onderwijs als gedeeld vertrekpunt

Bij de start van de dag wordt het thema examinering en toetsing geplaatst in de dagelijkse hectiek van het mbo. Hoe kunnen we nu de ademruimte creëren om studenten zich optimaal te laten ontwikkelen en hun leeruitkomsten ook op zo’n manier vast te leggen dat het betekenisvol wordt in de systematische uitwisseling tussen school en bedrijfsleven. We bespreken enkele verschillen tussen het technisch beroepsonderwijs, economische studies en zorg en welzijn. De stages zullen niet ontbreken. Een pleidooi voor een integrale benadering van voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beroepsonderwijs. 

Marc van der Meer: Bijzonder hoogleraar Tilburg Law School en wetenschappelijk adviseur MBO-sector.

 

KEYNOTE: De balans tussen wettelijke kaders en professionele ruimte

Examinering wordt in het mbo vaak nog gezien als moeilijk en iets dat moet. Kunnen we niet minder examineren? Mogen we de beoordelingen uit het onderwijs gebruiken? Vragen waar onderwijsteams soms mee worstelen. Voor de antwoorden kunnen zij de professionele ruimte benutten die de wet biedt. Bijvoorbeeld door onderbouwde keuzes te maken in de examenmix. Door samen met de examencommissie op zoek te gaan naar toets- en examenkwaliteit, kan de juiste balans tussen moeten (wet) en mogen (professionele ruimte) worden gevonden.

Marleen van de Wiel: Adviseur Examinering MBO.

KEYNOTE: Hoge verwachtingen & leerbevorderende feedback

Hoge verwachtingen zorgen ervoor dat studenten beter leren. Vaak wordt er gedacht dat deze verwachtingen gaan over de toekomst, maar ze gaan over nu. Je laat hoge – en lage- verwachtingen zien in je gedrag als onderwijsprofessional. In deze keynote gaan we in op wat hoge-verwachtingen-gedrag is en hoe je dat toe kunt passen in het hier en nu. Het zal niet verbazen dat feedback er een belangrijk onderdeel van is. Wil je dat leerlingen ook iets leren van toetsen dan is feedback – en hoe je dat geeft- belangrijk. Hoe geef je leerbevorderende feedback?  

Lia Voerman: Lector Didactiek & expert didactisch coachen.

 

KEYNOTE: Hoor mij! Zie mij! Beoordelen zonder vooroordelen

Veel kinderen in Nederland kunnen hun volle potentie niet bereiken. Ze hebben te maken met kansenongelijkheid. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat succesvol zijn in het onderwijs te veel afhankelijk is van externe factoren waarop je als individu geen invloed kunt uitoefenen, zoals de unconscious bias (onbewuste vooroordelen) van leerkrachten. Vooral kinderen uit gezinnen met een lagere sociaal-economische status zijn hier het slachtoffer van.

Mensen denken vaak dat kansenongelijkheid gaat over onderadvisering. Maar onderadvisering is slechts één onderdeel van kansenongelijkheid. Het probleem van kansenongelijkheid is veel groter. Het ontstaat doordat veel kinderen opgroeien in gezinnen met een lage sociaal-economische status en worden opgevoed door ouders, die hier vaak niks aan kunnen doen, met een lager opleidingsniveau.

Karim Amghar: Columnist NRC, auteur, programmamaker, presentator & docent.

 

Examineren in de beroepspraktijk internationale stage

Steeds meer mbo studenten volgen een internationale stage. Een mooie aanvulling op de ervaringsopbouw maar hoe geven we de examinering dan vorm conform het toets- en waarderingskader? De wetgeving geeft aan dat de Nederlandse eisen gelden bij examineren in het buitenland. Bij een examen in het buitenland kan de examencommissie alleen een vrijstelling geven maar hoe zorgen we dan voor de kwaliteitsborging? We willen de studenten niet nogmaals examineren in Nederland toch? In deze sessie geven we aan hoe het mogelijk is met actuele Best Practices..

Leon van Belle, directeur Certiforce
Laura Westers, directeur Estudiantes Costa Blanca


Kolom-overstijgende online peer feedback in interprofessioneel werkplekleren binnen project INTER-ACTIE

Peer feedback is in het onderwijs van de toekomst een belangrijk onderdeel van programmatisch toetsen. Het INTER-ACTIE project heeft als doel om studenten van verschillende disciplines én van verschillende niveaus (wo, hbo en mbo) te stimuleren om met, van en over elkaar te leren. Het SURF project INTER-ACTIE onderzoekt of online peer feedback interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg kan bevorderen. Het project loopt tot april 2022 maar we delen graag de eerste bevindingen, valkuilen en met name lessen die we hebben geleerd in de eerste fase. 

Milou Maassen, Pilot Account Manager at FeedbackFruits
Marc Dietzenbacher, Beleidsadviseur Onderwijs en Technologie

De kansen van formatief evalueren

Wat is formatief evalueren? Wat is de cyclus van Formatief evalueren? En hoe kun je dit inzetten in het MBO? Wat doe jij als docent in de klas en wat doen je studenten? En hoe kan het je helpen om – in een leerlijn – meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van studenten? Met veel voorbeelden, en ook MBO docenten die samen met ons in projecten werken aan meer formatief evalueren in de klas en in de leerlijn, geven we beelden bij hoe FE in de klas eruit kan zien.

Judith Gulikers, Associate professor WUR & Liesbeth Baartman, Bijzonder lector Toetsen en Beoordeling in Beroepsonderwijs HU


Transformatieve feedback: minder werk, meer resultaat

Feedback is een belangrijk onderdeel van formatief handelen. Maar al te vaak is de docent hard aan het werk bij het geven en organiseren van feedback. Vervolgens neemt de student de feedback in ontvangst en doet daar dan niet meer zoveel mee. Hoe kan je effectieve feedback geven die activeert en de student bij het feedback proces betrekt? Tijdens deze workshop gaan we dieper in op deze vragen en krijg je concrete ideeën aangereikt hoe je dat kan vormgeven in je eigen les.

Valentina Devid, Toetsexpert HU & onderwijsadviseur en bestuurder bij Toetsrevolutie & 
Golan Muhyaldin, Mentor en Docent Engels op MBO, Founder & Creator Unify Horizons & Trainer bij Toetsrevolutie

Misconcepties rondom formatief evalueren

Veel scholen, ook steeds meer in het MBO, willen meer formatief evalueren inzetten in het curriculum en in de lessen. Rondom formatief evalueren heersen nogal wat misconcepties. Misconcepties zijn belangrijk om boven tafel te krijgen, omdat ze anders een goede implementatie van formatief evalueren in de weg staan. Hoe denk jij over FE? En je collega’s? We geven voorbeelden van misconcepties en gaan met elkaar – in een wereld café methode - de belangrijkste MBO misconcepties identificeren en uitdiepen. Hierbij gaan we vooral ook zoeken naar kansen om hiermee om te gaan op je school.

Judith Gulikers, Associate professor WUR & Liesbeth Baartman, Bijzonder lector Toetsen en Beoordeling in Beroepsonderwijs HU


Vertrouwen op de kwaliteit van jouw criteriumgericht Interview (CGI)

Het afgelopen jaar was erg uitdagend voor zowel het onderwijs- als examenproces. Vanwege de sluiting van scholen en leerbedrijven moesten er soms aanpassingen gedaan worden in het examenplan. Het CGI werd door het ministerie van OCW geadviseerd als goed onderbouwd instrument om de betrouwbaarheid van examens te borgen. Ook voor de toekomst biedt het mogelijkheden om het onderwijsproces meer in het eindoordeel te betrekken. Toch is het voeren van een CGI nog niet eenvoudig. Er liggen allerlei problemen op de loer. Hoe blijf je alert? En hoe zorg je dat jouw subjectieve oordeel betrouwbaar is?

Peter Loonen, Directeur Metis onderwijsadvies


De juiste balans: over eigenaarschap bij examinering

Welke keuzes heb jij gemaakt in de examenmix? Op welke manier werk je hierbij samen met een examenleverancier? In deze workshop gaan we op zoek naar het eigenaarschap van examinering en op welke manier je als onderwijsteam eigen onderbouwde keuzes kunt maken. Ook staan we stil bij de rol die de examencommissie speelt bij de kwaliteit van examinering. Samen op zoek naar de balans tussen mogen en moeten en het evenwicht tussen toetsen en examineren.

Marleen van der Wiel, Adviseur Examinering MBO


Toekomstbestendig examineren

Wat betekent het nieuwe onderzoekskader mbo voor de kwaliteit van examinering? Welke ontwikkeling is nodig voor de examencommissie? En hoe kun je de exameninstrumenten meer afstemmen op de huidige ontwikkelingen in het onderwijs? In deze workshop verkennen wij samen deze vragen. Zo verkennen we vanuit het onderzoekskader mbo en de norm voor valide exameninstrumenten mbo, flexibelere vormen van examinering. Ook bespreken we de huidige en toekomstige rol van de examencommissie en wat dit betekent voor de kwaliteit van examinering.

Heleen HanssensSenior adviseur Hobéon & Marvin Leerdam, Senior adviseur Hobéon


Toekomstbestendig examineren Effectief feedback geven: staat het zweet wel op de juiste rug?

Studenten leren niet door ze enkel feedback te geven, zelfs niet als je het herhaaldelijk op de meest vriendelijk mogelijke manier meedeelt. Het geven én ontvangen van feedback is meer dan een product in de vorm van ingevulde formulieren. Feedback is een proces en met de juiste inrichting van dit proces komt het zweet op de rug van de stúdent in plaats van op die van de dócent te staan.

In deze workshop geven we je praktische handvatten om een effectief feedbackproces in te richten, bijvoorbeeld bij het opbouwen van een portfolio tijdens stages. We kantelen feedback van iets dat docenten doen, naar een proces waarbij studenten actief worden betrokken bij het zoeken, verwerken en vooral gebruiken van feedback.

Inge Rinkje de Jager, toetsdeskundige & trainer bij Bureau Lente
Jeanne Hup, toetsdeskundige, trainer & partner bij Bureau Lente
Monique Bulle, toetsdeskundige, trainer & partner bij Bureau Lente

Sprekers

img-Dagvoorzitter Annemieke Bosshardt

Dagvoorzitter Annemieke Bosshardt
Beleidsmaker onderwijs & adviseur bij Zeg het helder

img-Marc van der Meer

Marc van der Meer
Bijzonder Hoogleraar Tilburg Law School en wetenschappelijk adviseur MBO-sector

Marc van de Meer is bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt (de arbeidsmarkt van leraren) bij Tilburg Law School en CAOP. Daarnaast is hij onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor het mbo. Hij is ondermeer voorzitter van de werkgroep taken en rollen van docenten bij #mboin2030.

img-Marleen van de Wiel

Marleen van de Wiel
Adviseur Examinering MBO

Marleen is adviseur in het MBO, expert op het gebied van examinering en kwaliteitsborging en voormalig projectleider bij het Servicepunt Examinering van de MBO Raad. Vanwege de diversiteit van haar werkzaamheden (strategisch-operationeel, borgen-zorgen) kan zij de verbinding maken tussen de diverse sectoren en lagen in het MBO. Marleen vindt het belangrijk om te zoeken naar de balans tussen ‘moeten’ (wet) en ‘mogen’ (professionele ruimte).

img-Lia Voerman

Lia Voerman
Lector Didactiek en expert didactisch coachen

Lia is haar hele werkende leven al geïnteresseerd in wat je als leraar kunt doen om leren te bevorderen. Na lesgegeven te hebben op het vmbo, heeft ze gewerkt als trainer, eerst bij hogescholen, later bij de Universiteit Utrecht. Daar promoveerde ze op hoe je zo feedback kunt geven aan leerlingen, dat die daar echt iets aan hebben.

img-Karim Amghar

Karim Amghar
Columnist NRC, auteur, programmamaker, presentator en docent

Karim is auteur, columnist voor NRC, programmamaker en tv-presentator bij de NTR en docent op het Zadkine College in Rotterdam. Hij schreef het boek Van radicaal naar amicaal en in september verschijnt zijn nieuwe boek over kansenongelijkheid. Eerder presenteerde bij ook de NTR-serie Karim pakt zijn kans over dit thema. Karim won in 2018 de Compassieprijs en staat dit jaar in de top 5 van de media community top 100.  

img-Judith Gulikers

Judith Gulikers
Associate professor WUR

Judith is universitair hoofddocent en lerarenopleider aan de WUR. Haar expertise ligt bij het stimuleren van leren door (formatief) evalueren, in vakken en leerlijnen, en authentiek beoordelen. Zij is medeauteur van de toolkit formatief toetsen (MBO, VO en HBO) en in praktijkgerichte onderzoeksprojecten veel betrokken bij het samen met docenten verbeteren van toetspraktijken.

img-Liesbeth Baartman

Liesbeth Baartman
Bijzonder lector Toetsen en Beoordeling in Beroepsonderwijs HU

‘Liesbeth is sinds 1 september benoemd tot Bijzonder lector Toetsen en Beoordeling in Beroepsonderwijs aan de Hogeschool Utrecht. Ze houdt zich bezig met (praktijk-)vraagstukken die gaan over toetsen en beoordelen in het beroepsonderwijs en is expert op het gebied van formatief- en programmatisch toetsen. Ze is mede-auteur van de MBO Toolkit Formatief Evalueren en het boek Programmatisch toetsen in de praktijk.

img-Peter Loonen

Peter Loonen
Directeur Metis onderwijsadvies

Peter Loonen is directeur en eigenaar van Metis Onderwijsadvies. Vanuit ruime ervaring in het mbo en hbo draagt hij bij aan onderwijs zodanig dat studenten met trots, voldoening en tevredenheid (terug-)kijken op hun opleiding.

img-Heleen Hanssens

Heleen Hanssens
Senior adviseur Hobéon

Heleen heeft een onderwijskundige en veranderkundige achtergrond en adviseert onderwijsinstellingen bij de vormgeving van kwalitatief onderwijs. Daarnaast voert Heleen verschillende kwaliteitsonderzoeken en certificeringstrajecten uit. Een voorbeeld is de certificering van examenleveranciers in het mbo. Heleen heeft gewerkt als adviseur, trainer, hogeschooldocent, projectleider, auditor, assessor, accountmanager, themaleider ontwerpen en opleidingsmanager in het mbo en hbo. Heleen streeft in haar werk naar het in co-creatie creëren van nieuwe concepten met een optimale balans tussen systemische en strategische aspecten enerzijds en culturele, ontwikkelingsgerichte en mensgerichte kant anderzijds

img-Marvin Leerdam

Marvin Leerdam
Senior adviseur Hobéon

Als bestuurskundige vervulde Marvin diverse adviserende en leidinggevende functies in het mbo. Als gecertificeerde managementadviseur, trainer en gecertificeerde auditor voert hij strategische adviestrajecten, trainingen en certificeringsopdrachten uit in het mbo en het hbo. Dit omvat onder meer: het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken, kwaliteitsonderzoeken in het mbo, het trainen van auditoren in het onderwijs, het doorlichten van de kwaliteitscyclus en het certificeren van examenleveranciers op basis van de norm valide exameninstrumenten.

img-Leon van Belle

Leon van Belle
Directeur Certiforce

In 1966 geboren en na de middelbare school de Koninklijke Militaire Academie afgerond. Na 23 officier bij de landmacht te zijn geweest en opleidingskunde te hebben gestudeerd de overstap gemaakt naar de civiele markt. Door de certificeringen van examenleveranciers en de adviestrajecten bij mbo-instellingen met Certiforce uitgeroeid tot expertisecentrum examinering binnen het mbo. Kwaliteitsborging examenprocessen en -functionarissen is onze specialiteit. 

img-Inge Rinkje de Jager

Inge Rinkje de Jager
Toetsdeskundige & trainer Bureau Lente

Inge is toetsdeskundige en trainer bij Bureau Lente. Bureau Lente richt zich in haar trainingen op professionals op het gebied van toetsing en examinering, in de meest brede zin van het woord. Zij ondersteunt, coacht en traint onder andere assessoren, constructeurs examencommissies, vaststellers en docenten om onderwijs en toetsing zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. De training Effectief Feedback Geven is een mooi voorbeeld hoe een brug geslagen kan worden tussen onderwijs en toetsing.

img-Jeanne Hup

Jeanne Hup
Toetsdeskundige, trainer & partner bij Bureau Lente

Bureau Lente richt zich in haar trainingen op professionals op het gebied van toetsing en examinering, in de meest brede zin van het woord. Zij ondersteunt, coacht en traint onder andere assessoren, constructeurs examencommissies, vaststellers en docenten om onderwijs en toetsing zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. De training Effectief Feedback Geven is een mooi voorbeeld hoe een brug geslagen kan worden tussen onderwijs en toetsing.

img-Monique Bulle

Monique Bulle
Toetsdeskundige, trainer & partner bij Bureau Lente

Bureau Lente richt zich in haar trainingen op professionals op het gebied van toetsing en examinering, in de meest brede zin van het woord. Zij ondersteunt, coacht en traint onder andere assessoren, constructeurs examencommissies, vaststellers en docenten om onderwijs en toetsing zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. De training Effectief Feedback Geven is een mooi voorbeeld hoe een brug geslagen kan worden tussen onderwijs en toetsing.

img-Valentina Devid

Valentina Devid
Toetsexpert HU & onderwijsadviseur en bestuurder bij Toetsrevolutie

Valentina Devid is docent geschiedenis en levensbeschouwing. De afgelopen jaren specialiseerde ze zich in het gebruik van formatief handelen in de les en de succesvolle implementatie ervan binnen onderwijsteams. Daarnaast is ze werkzaam als toetsexpert bij de lerarenopleidingen op de HU. Valentina werkt samen met met Dominique Sluijsmans, René

img-Golan Muhyaldin

Golan Muhyaldin
Mentor en Docent Engels op MBO, Founder & Creator Unify Horizons & Trainer bij Toetsrevolutie

Golan Muhyaldin is docent Engels en mentor op het MBO. Zij is zelf als student begonnen op MBO niveau 2. De afgelopen dertien jaar heeft zij zich gefocust op het beklimmen van het onderwijsboom en haar missie als onderwijzer. Zo is zij nu founder en creator van Unify Horizons met als doel om mentorschap op MBO-scholen nieuw leven in te blazen. In de afgelopen jaren heeft Golan formatief handelen succesvol geïmplementeerd in haar lessen. Als trainer van Toetsrevolutie koppelt zij theorie aan praktijk en draagt op die manier bij aan de revolutie naar een groeicultuur in het onderwijs.

img-Laura Westers

Laura Westers
Directeur Estudiantes Costa Blanca

In 1979 geboren en verschillende zorg en welzijn opleidingen gevolgd. Na een aantal jaren achter de schermen in de zorg gewerkt te hebben in Nederland, de overstap gemaakt naar Spanje om heel bewust stageplekken te creëren voor voornamelijk zorg&welzijn studenten uit Nederland. Na een groot marktonderzoek in 2013 vanuit ons binnen de ROC´s bleek het ´examineren in het buitenland´ een grote behoefte te zijn. Hierop hebben wij ingespeeld en werd het examineren bij ons in Spanje een mogelijkheid. Als stagebegeleider, coach, ¨docent¨ en examinator zijn wij de enige mobility provider die dit onderwerp goed en helder op de kaart hebben staan.

Wie ontmoet je?

Iedereen die werkzaam is in het MBO en zich bezighoudt met toetsen en examineren:

 • Examencoördinatoren
 • Examenconstructeurs
 • Auditoren
 • Praktijkbeoordelaars, assessoren & examinatoren
 • Docenten, praktijkopleiders & instructeurs
 • Onderwijskundigen
 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders, managers & directieleden

Het congres Toetsen en Examineren in het MBO zal dit jaar ONLINE plaatsvinden! Deelnemers ontvangen op maandag 13 december een link waarmee zij dit congres kunnen volgen.

Datum: 14 december 2021
Tijd: 09.00 - 17.00 uur

Kom gezellig met collega's

Kom je samen met 3 (of meer) collega’s? Dan krijg je een leuke groepskorting. Neem hiervoor contact op met Nicole Vonk via nicole.vonk@sbo.nl.

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Partners

 

 

Nakijken zonder vooroordelen: anoniem nakijken met Woots

Een onderwerp waar we het niet graag over hebben: vooroordelen. Ook in het onderwijs spelen onbewuste oordelen mee bij toetsing. Uit onderzoek bij de Universiteit Utrecht blijkt dat een aantal kenmerken mee kunnen spelen bij de beoordeling. Denk aan beïnvloeding van het cijfer aan een leerling die hard werkt. Of een ander cijfer toekennen aan iemand minder interesse heeft getoond. Ook de ‘connectie’ met een docent kan meespelen mee bij de beoordeling, zo blijkt uit het onderzoek.

Oneerlijke toetsen: afhankelijk van de toets

Wanneer een toets volledig ‘objectief’ is (zoals bij meerkeuzevragen, of andere gesloten vraagtypen), dan is het risico op biases bij de puntentoekenning vrijwel nihil. Bij open vraagtypen of inleveropdrachten is er natuurlijk een subjectieve component aanwezig in het beoordelingsproces. En zo bestaat het risico dat andere factoren een invloed hebben op de beoordeling, en dus op het cijfer dat de student krijgt.

Formatief toetsen zonder vooroordelen

In het voortgezet- en beroepsonderwijs krijgt formatief toetsen steeds vaker de voorkeur. Hoe zorg je ervoor dat je enerzijds voorkomt dat er lichte vooroordelen meespelen in de beoordeling én je er niet teveel werk aan hebt? Als je toetst in Woots heb je een aantal handige functies tot je beschikking:

Maak gebruik van peerreview en zelf anoniem nakijken

Als variant op de digitale toets is het mogelijk om een peerreview digitale toets af te nemen. Dit is een toets waarbij leerlingen elkaars werk (anoniem) nakijken, een handige functie die we met Woots Premium aanbieden. Leerlingen kunnen elkaar in Woots feedback geven. Op deze manier krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen aanpak van het maken van toetsvragen maar ook in de aanpak van anderen.

Anoniem nakijken met één vinkje en verdelen van het werk

Ingebouwd in de nakijkmodule van Woots: anoniem nakijken. Dat kan verticaal per leerling of horizontaal per opgave. Dat gaat ook nog eens razendsnel als je het werk verdeeld tussen je collega’s. Ook dat kan met Woots.

Het is fijn om als docent te weten dat je altijd onbevooroordeeld kunt nakijken. Je kan anoniem nakijken instellen op toetsniveau, maar óók op je hele profiel activeren. Het scheelt ook nog eens discussies in de klas. Maak je gebruik van peerreview, dan heb het je ook nog eens geen nakijkwerk meer! Van de docenten die Woots Premium gebruiken horen we dat leerlingen extreem eerlijk onderling nakijken. 

Met de ingebouwde feedbackmodule kun je leerlingen weer laten leren van toetsen. En dat is waarom Woots bestaat.

Voer hier het wachtwoord in.

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk advies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Onderwijs

Onze privacy-policy