SmartCare congres

Het congres over Slimmer thuis: Hoe kunnen we langer thuis wonen met technische en sociale innovatie?

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Het congres over Slimmer thuis:

Hoe kunnen we langer thuis wonen met technische en sociale innovatie?

Nederland vergrijst: in 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu. Daarbij wordt er ook veel gebruikgemaakt van langdurige zorg. Zowel mensen in de langdurige zorg als ouderen zullen veel langer zelfstandig blijven wonen. Dat vraagt om actie op het gebied van wonen, zorg én welzijn!

De sleutel ligt in de samenwerking met verschillende publieke en private partners die ook een bijdrage kunnen leveren om deze opgave te realiseren. Altijd in afstemming met de (toekomstige) ouderen zelf.

 

Deze sprekers stonden o.a. op het podium:

Wiesje van der Flier
Hoogleraar, Amsterdam UMC

Georgette Fijneman
Directievoorzitter, Zilveren Kruis

Ruud Veltenaar
Trendwatcher & filosoof

Thema's die aan bod zijn gekomen:

 

 • Meer en langer meedoen
 • Blik vooruit: Verantwoord transformeren
 • Succesvol implementeren
 • Wozo > Praktijkcase

Dit congres is speciaal bestemd voor: 

 • Management
 • Directie
 • Beslissers
 • Beïnvloeders van (Semi)overheid

Werkzaam bij: gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, thuiszorginstellingen, leveranciers, projectontwikkelaars, brancheverenigingen en financiers.

Van de makers van: 

Programma 2023


 

___________

09:00

ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE

09:20

OPENING DOOR DAGVOORZITTER DESIREE HOVING

We bespreken het doel en de thema’s van het SmartCare event. Daarnaast heet Zilveren Kruis Achmea je van harte welkom op hun locatie en wordt in een college tour setting de visie op Wonen & Zorg en uitdagingen rond digitale zorg vanuit Zilveren Kruis besproken. 

Georgette Fijneman

Directievoorzitter Zilveren Kruis


Desiree Hoving

Dagvoorzitter


10:00

SMARTCARE AAN TAFEL

Interactief crossover industry gesprek met koplopers uit de Care over de kansen en uitdagingen van langer thuis.

Prof. Dr. Rudi Westendorp

Ouderengeneeskunde in Leiden en Kopenhagen


Prof. Dr. Mirella Minkman

Voorzitter Raad van Bestuur, Vilians


Jolanda Buwalda

Voorzitter Raad van Bestuur, Omring


Wiesje van der Flier

Hoogleraar, Amsterdam UMC


10:45

KOFFIE- EN THEEPAUZE

11:15

KEYNOTE | DE NATIONALE DENKTANK

De Nationale DenkTank presenteert: de knelpunten bij betekenisvol ouder worden

 • Voorbereiden op ouder worden
 • Zingeving
 • Arbeidsmarktparticipatie

Joris Behr

Deelnemer, Nationale Denktank


Bernice Franssen

Deelnemer, Nationale Denktank


11:45

WISSEL

11:50

1E RONDE SESSIES

1. Op weg naar nieuwe woonvormen en behandeling op maat voor Alzheimer 

 • In Nederland hebben bijna 300.000 mensen dementie en jaarlijks komen daar ongeveer 20.000 mensen bij. Hierdoor is het een van de grootste uitdagingen in deze eeuw.
 • Dit vraagt heel andere vormen van levensloopbestendig wonen met zorg, nieuwe maatschappelijke oplossingen tussen het traditionele huis en verpleeghuis 
 • Om de stijging van het aantal mensen met dementie te verkleinen richt ABOARD zich op de fase vóór dementie. Preventie dus.
 • Cruciale stappen zijn: tijdige diagnose, predictie en behandeling op maat.  

Achmea zet zich in voor het maatschappelijk thema ‘alle ouderen een gezond thuis. Er wordt ingezet, gepleit en geholpen voor de realisatie van 450.000 extra levensloopbestendige woningen per 2040. Dat is hard nodig gezien het groeiend aantal ouderen waaronder steeds meer alleenstaande met vaak toenemende fragiliteit en vormen van alzheimer. Achmea zet zit hiervoor in met campagnes, woontesten en (langdurige) zorg in en rond huis en preventie. Daarbij heeft ze zelf de commitment afgegeven dat ze met en voor pensioenfondsen 5 miljard gaat investeren in nieuwe levensloopbestendige woningen die fysiek, sociaal en qua zorg thuis zo zijn vormgegeven dat ze mensen en hun mantelzorgers helpen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Jeroen Kemperman coördineert het programma ‘Alle ouderen een gezond thuis’ in Achmea.  

Wiesje van der Flier, Hoogleraar, Amsterdam UMC
Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategy & Business Development, Zilveren Kruis


2. Actieplan in de ouderen- en thuiszorg – Hoe draag jij bij aan de versnelling
Interactieve workshop

 • Introductie aanleiding Actieplan om te versnellen in de ouderenzorg en waar staat het nu
 • Interactief deel waarbij initiatieven kunnen aansluiten op een doel en wat is er nodig volgens. 
 • Hoe bijdrage aan de beweging in het veld

Lotte Cornelisse, Senior adviseur eHealth en Innovatie, Vilans
Jolanda Dircks, Beleidsadviseur technologie, innovatie en digitalisering, Actiz


3.Onderzoek naar de doorontwikkeling van een digitaal CVA-portaal in co-creatie met eindgebruikers 

Thuisrevalidatie na een beroerte wordt nog te vaak gekenmerkt door een onvoldoende geïntegreerde en persoonsgerichte benadering. Het Prysma CVA-portaal ondersteunt communicatie tussen betrokken zorgprofessionals en mèt patiënten en ondersteunt daardoor grip op thuisrevalidatieprocessen. Tijdens deze presentatie worden de aanleiding voor dit industriële onderzoek, het verloop en de uitkomsten gedeeld. Daarbij worden ook de rollen van de verschillende stakeholders belicht bij (digitale) zorgtransformatie.

Lilian Beijer, Lector Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg, HAN hogeschool
John Koole, Ontwikkelaar van het Prysma CVA-portaal, PhoQus BV 


4. Inzet van digitale zorg met geaccepteerd bewijs

Het staat centraal genoemd in ieder zorgakkoord: zorg moet passend en toegankelijk blijven en digitale middelen gaan daarbij helpen. Maar hoe weten we welk digitaal hulpmiddel inderdaad goed toepasbaar is en eenvoudig in te zetten? Dennis Japink en Henk Herman Nap nemen jullie mee in een sessie over het Zorg Transformatie Model, Waardebepaling en Kennisdeling om te komen tot inzet van digitale zorg met geaccepteerd bewijs.

 • Presentatie over de ZTM, waardebepaling en het kennisdelen
 • Casuïstiek 10 waardebepalingen die nu lopen

Henk Herman Nap, Expert eHealth, Vilans
Dennis Japink, Medisch Adviseur Digitale zorg, Zorgverzekeraars Nederland

12:20

LUNCHPAUZE

13:20

2E RONDE SESSIES

1. Vitaal Ouder worden is zo gek nog niet

Tijdens deze presentatie reizen we naar de Blue Zones (vijf regio’s in de wereld waar mensen heel gezond ouder worden) en leren we van onze verre voorouders en natuurvolkeren. U krijgt verrassende informatie over preventie van (ouderdoms)klachten en een nieuwe blik op uw gezondheid! Ester Bertholet is specialist ouderengeneeskunde met een zelfstandige praktijk in de eerste lijn van Velp/Arnhem waar zij op verwijzing van de huisarts ouderen met hoogcomplexe problemen ziet. Daarnaast is zij oprichter van ontmoetingscentrum Ons Raadhuis en het Behandelpaspoort. Recent heeft ze het boek geschreven ‘Vitaal Ouder worden is zo gek nog niet’ samen met 170 ouderen en 65 collega’s. 

Ester Bertholet, Specialist Ouderengeneeskunde (zelfstandig)


2. De kansen en uitdagingen van digitale dagbesteding
Een zinnige en fijne besteding van je dag is voor ons allemaal van belang. Wanneer je minder mobiel bent of andere beperking hebt kan het lastiger zijn dit vorm te geven. Dagbesteding op locatie past niet voor iedereen en is vaak beperkt in hoeveel mensen mogen deelnemen. Dat technologie soms een uitkomst biedt is in de coronapandemie wel duidelijk geworden. Twee organisaties die actief digitale vormen van dagbesteding aanbieden vertellen hun verhaal. Ze delen hun ervaringen, zowel de kansen die er liggen als wel de uitdagingen in de dagelijkse uitvoering.

Gerlinde Venema, Projectleider Maatschappelijke ondersteuning, Interakt Contour  
Anna Reimersma, Programmamanager Langer Thuis en Informele zorg, Cordaan
Moderator: Rik Wisselink, Programmamanager, ZonMw


3. Hoe kunstmatige intelligentie waakt over het welzijn van ouderen
Unieke combinatie van AI & Geavanceerde Computer Vision technologieën gericht op verpleeghuizen, ziekenhuizen & patiëntbewaking op afstand. Kepler Vision Technologies maakt gebruik van een unieke combinatie van AI & Computer Vision technologieën voor het op afstand monitoren van kwetsbare patiënten in ziekenhuizen & verzorgingstehuizen. Het stelt het welzijn van patiënten veilig en verlaagt de kosten van de gezondheidszorg door onmiddellijke medische interventie te garanderen wanneer dat nodig is, terwijl het de uitdagingen van het wereldwijde tekort aan medisch personeel aanpakt. 

Dr. Harro Stokman, CEO Kepler Vision Technologies, Kepler Vision Technologies
Alwin van Deuren, Senior Care Consultant, Kepler Vision Technologies


4. Alleen ga je sneller, samen kom je verder: Het opschalen van digitale zorg, hoe werken zorgkantoor en zorgaanbieder samen om impact te vergroten?!

Er is een tijd van schaarste aangebroken, zowel op het vlak van beschikbaar personeel in de zorg als het beschikbare budget in de zorg. Dit betekent dat wij anders moeten gaan werken. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat zorg zo dichtbij als mogelijk wordt georganiseerd en de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten wordt verhoogd. Het leveren van digitale zorg is een belangrijk deel van de oplossing. Philadelphia levert met DigiContact een product welke significant bijdraagt aan deze doelen. 

In het eerste deel van de sessie kom je meer te weten over wat DigiContact is, wat je ermee kunt doen en wat dat concreet oplevert voor zorgvragers en zorgverleners. Op dit moment wordt DigiContact ingezet door 55 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, GGZ en Ouderenzorg. DigiContact bedient momenteel bijna 6,000 cliënten door middel van circa 30.000 digitale contactmomenten per maand. 

In het tweede deel kijken we naar de opschaling van deze innovatie en hoe we hier in partnerschap tussen Philadelphia & Zilveren Kruis versnelling aan geven. Wat is er nodig om succesvol te versnellen? Welke rol kunnen partijen pakken en wat verwachten we van elkaar en stakeholders in deze versnelling? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld vertellen Bas en Paulien jullie hier meer over.
Bas Bodzinga, Directeur Klantbelang & DigiContact, Philadelphia 
Paulien Brunings, Manager Inkoop Langdurige Zorg GZ/GGZ, Zilveren Kruis

Bas Bodzinga, Directeur Klantbelang & DigiContact, Philadelphia 
Paulien Brunings, Manager Inkoop Langdurige Zorg GZ/GGZ, Zilveren Kruis

13:50

WISSEL

14:00

3E RONDE SESSIES

1. Langer zelfstandig met een infrastructuur voor Technologie voor Thuis 

 • Samen met inwoners, zorgaanbieders, ondernemers en onderwijsinstellingen werkt Den Haag aan passende en betaalbare zorgtechnologie om Hagenaars te helpen langer en prettiger zelfstandig thuis te blijven wonen. 
 • Met een basisinfrastructuur krijgen bewoners passend advies over producten via de Technologie voor Thuis Verkenner, kunnen ze producten lenen bij uitleenpunten, technologie zien in de iZi-ervaarwoning en erover in gesprek met ervaringsdeskundigen. 
 • In deze sessie delen we een concrete aanpak om Technologie voor Thuis écht in gebruik te krijgen en kijken samen naar de kansen én opgaven voor de komende periode.

Charlotte Krom, Programmamanager Technologie voor Thuis, Gemeente Den Haag


2. Ontzorg de mantelzorger: bewustzijn creëren onder mantelzorgers over hun nieuwe rol en de ondersteuningsmogelijkheden

 • 75% van de mantelzorgers herkent zichzelf niet als mantelzorger en ontvangt bestaande hulp voor hen niet of te laat
 • Bij het diagnosticeren van een patiënt vertellen zorgverleners de naaste dat zij er een rol bij krijgen: de rol van mantelzorger
 • De mantelzorgers herkennen zichzelf in de term en weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning

De tijdige zorg voor de mantelzorger helpt mantelzorgers bij het vinden van ondersteuning om overbelasting te voorkomen en vermindert de belasting op de zorg.

Bernice Fransse, Eva van de Sande, Laura Tseng en Karel van der Wel, Deelnemers, de Nationale DenkTank 2023


3Onderzoek naar de (meer)waarde met een uniforme methodiek

Uniforme waardebepaling en geaccepteerd bewijs is essentieel om te komen tot opschaling en bekostiging. In een consortium waardebepaling werken we aan uniformiteit van methodieken, vroegtijdige uitwisseling en samenwerking. In deze presentatie delen we over het over de huidige samenwerking. Ook staan we stil bij onderzoek naar de (meer)waarde en interpretatie van onderzoek en gaan we met jou in gesprek over wat voor jou "geaccepteerd bewijs" is.

 • Belang van uniforme manier van onderzoeken
 • Methodieken – Waardewaaier, WWW, ect.
 • Delen over de huidige samenwerking
 • Hoe kan je meedoen, waar op letten als je start met een project

Henk Herman Nap, Expert eHealth, Vilans
+ spreker namens Consortium waardebepaling 

14:30

KOFFIE EN THEE PAUZE

15:00

4E RONDE SESSIES

1. De uitdagingen en oplossingen van zorglogistiek binnen de ouderenzorg
Uiteenzetting over hoe slimme en persoonlijke logistiek in combinatie met een circulair service model een waardevolle toevoeging in de zorgketen blijkt te zijn. Tijdens deze presentatie gaan we in op:

 • Trends binnen de zorg: wat zijn de veroorzakers van de nieuwe kansen voor de zorglogistiek in de ouderenzorg?
 • Bespreking van een aantal stellingen die normaal worden gevonden, maar dit niet meer zijn op het gebied van langer zelfstandig thuiswonen
 • Oplossingen in de praktijk; welke oplossingen zijn er om de zorg in de thuissituatie zo patiëntgericht en circulair mogelijk te maken?

Philip Bleijlevens, CCO, Dynahealth


2. De kansen en uitdagingen van digitale dagbesteding 
Een zinnige en fijne besteding van je dag is voor ons allemaal van belang. Wanneer je minder mobiel bent of andere beperking hebt kan het lastiger zijn dit vorm te geven. Dagbesteding op locatie past niet voor iedereen en is vaak beperkt in hoeveel mensen mogen deelnemen. Dat technologie soms een uitkomst biedt is in de coronapandemie wel duidelijk geworden. Twee organisaties die actief digitale vormen van dagbesteding aanbieden vertellen hun verhaal. Ze delen hun ervaringen, zowel de kansen die er liggen als wel de uitdagingen in de dagelijkse uitvoering.

Gerlinde Venema, Projectleider Maatschappelijke ondersteuning, Interakt Contour  
Anna Reimersma, Programmamanager Langer Thuis en Informele zorg, Cordaan
Moderator: Rik Wisselink, Programmamanager, ZonMw


3. De beweging van Zorg naar Gewoon leven: ondersteunen van zorgzame gemeenschappen

De beweging van zorg naar gewoon leven gaat over vijf belangrijke pijlers ter ondersteuning van een toekomstbestendig zorglandschap: (1) community care / zorgzame gemeenschappen, (2) reablement, (3) technologie thuis, (4) regionale routekaart (vastgoedopgave) en (5) WLZ zorg thuis. In deze workshop gaan we dieper in op 1 pijler uit deze beweging: de kennis die we hebben opgedaan als het gaat om het ondersteunen van community care / zorgzame gemeenschappen vanuit het perspectief van het Zorgkantoor. We geven inzicht in de beweging richting community care / zorgzame gemeenschappen, welke vormen van community we kennen en hoe we community care kunnen versnellen met elkaar. 

 • Niet alle ondersteuningsvragen worden met inzet van zorg professionals opgelost
 • Drie dimensies waarlangs community care initiatieven zich ontwikkelen: mate van gemeenschapszin, aansluiting formele ondersteuning en zorg, aanwezige infrastructuur
 • Kritische succesfactoren van community care 

Esther Tiggelman, Regio inkoper en transformatie coördinator, Zilveren Kruis Zorgkantoor
Jenna Kleingeld, Partner en adviseur bij Weyond

15:30

WISSEL

15:45

KEYNOTE | ZORG LIEVER THUIS OF DICHT BIJ HUIS

Zorg liever thuis of dicht bij huis

Hoe verlichten we de druk op de zorg, verlagen we de kosten en bieden we de juiste zorg aan huis? Waarbij zelfmanagement centraal staat en waarbij constante zorg overgaat in het bijsturen en ‘vinger aan de pols houden’. Waarbij innovaties en zorgtechnologieën niet alleen binnen de keten georganiseerd worden, maar ook binnen de keten worden gefinancierd. De juiste (financiële) prikkels op de juiste plek

Susanne van Tiggelen

General Lead Public Affairs & Health Care Insures, Mediq


16:15

KEYNOTE RUUD VELTENAAR

Over technologische ontwikkelingen in de toekomst en hoe we hier moreel ethisch mee om moeten gaan. 

Ruud Veltenaar

Trendwatcher & filosoof


17:00

WRAP-UP OF THE DAY DOOR DAGVOORZITTER DESIREE HOVING

Tijdens de wrap-up kijken we terug, maar ook vooruit

17:15

BORREL & BITES

Netwerkborrel

Algemene Informatie

 

Jouw investering

 

  Reguliere tickets
 
Ticket €299.-

De investering voor deelname aan dit congres is inclusief koffie en thee, lunch, borrel en exclusief btw.


Tijdens de lunch zijn er altijd diverse vegetarische opties beschikbaar. 
Heb je een dieetwens of een allergie? Geef dit dan uiterlijk 2 weken voor congresdatum aan ons door via adviseur Karlijn Roset – tel: 

Aanmelden
Karlijn Roset

Persoonlijk advies nodig?

040 - 2 972 774
karlijn.roset@sbo.nl

Vul hier het wachtwoord in wat je per mail hebt ontvangen.

Official host partners 2023:

Partners:


Partner worden van het SmartCare congres?

Maak deel uit van dit unieke event met je organisatie

Wil je zelf ook aanwezig zijn dan kun je contact opnemen om vrijblijvend de mogelijkheden door te spreken. Er zijn diverse en opvallende profileringsmogelijkheden om je organisatie marketing, - communicatie,- en PR technisch te presenteren voorafgaande, en tijdens het SmartCare congres. Je kun hierbij denken aan logovermeldingen, advertenties, aanbieden van het ontbijt, de lunch en borrel en andere eye-openers.

Contact

Om te sparren over je mogelijkheden, of voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Igor Dirkx
Business Leader Healthcare
M: 06-29524428